Koolitused

MS Exceli põhikursus

Koolituse eesmärgiks on anda osalejale esmased MS Exceli kasutamise oskused nii, et koolituse tulemusena oskab osaleja luua lihtsamaid arvutustabeleid, neid kujundada ja printida.

Koolituse läbinu oskab:

 • lihtsaid tabeleid koostada, neid kujundada ja teostada väljatrükki
 • kasutada lihtsamaid funktsioone (liitmised, loendamised, keskmised...)
 • luua ühe tabeli andmete illustreerimiseks diagramme

Eelteadmised: töökogemus Windows töökeskkonnas kasutaja tasemel

MS Exceli põhikursus on hea baas, et õppida edasi kursustel nagu MS Exceli jätkukursus, MS Exceli profikursus või Pivot Table kursus.

Koolitusele lisandub tasuta praktikum Funktsionaalsus ja valemid MS Excelis!

Vaata lähemalt
Excel abivahendina raamatupidamises

Koolituse tulemusena oskab kursuslane:

 • koostada erinevaid aruandeid majandustarkvarast imporditud andmete baasil
 • analüüsida andmehulki
 • kasutada tabelites lingitud andmeid 

Eelteadmised:  Töökogemus Windows töökeskkonnas kasutaja tasemel,
elementaarne Exceli kasutamise kogemus (lihttehete (liitmine, lahutamine, korrutamine, jagamine), lihtfunktsioonide kasutamise kogemus (Sum),
tabeli koostamise kogemus andmete lisamise, parandamise ja kujundamise näol).

Metoodika: Praktiline õpe koos näidetega

Vaata lähemalt
Personali andmete analüüs Excelis

Koolituse tulemusena:

 • Mõistate oluliste valemite olemust ja oskate kasutada nende võimalusi - nagu näiteks: isikukoodist sünniaja ja vanuse leidmine, tööstaaži arvutused, puhkuse arvutused
 • Oskate analüüsida andmeid, koostada aruandeid: eelarve võrdlemine tegelikkusega
 • Oskate illustreerida andmeid diagrammide abil: küsitluse tulemuste graafiline esitlemine, erinevatel lehtedel paiknevate andmete esitlemine graafikuna
 • Valdate struktuuriskeemide joonistamise tehnikat.

Eelteadmised: igapäevane kasutus MS Exceliga

Vaata lähemalt
Andmeanalüüs ja aruandlus Excelis

Koolituse läbinu

 • impordib andmeid andmebaasidest ja veebist;
 • koostab sorteerimise-, filtreerimise-, vahekokkuvõtte- ja risttabeli tööriistade abil erinevaid aruandeid;
 • kasutab MS Excel 2016 täienenud analüüsivahendeid;
 • illustreerib andmeid diagrammide abil ning oskab neid korrektselt vormistada.

Eelteadmised: Elementaarne Exceli kasutuskogemus

Koolitusele lisandub tasuta praktikum Andmeanalüüs MS Exceliga!

Vaata lähemalt
Diagrammid Excelis

Selle intensiivse ja hästi praktilise 1-päevase koolituse käigus arendate oskusi, kuidas andmeid graafikute abli illustreerida.

Koolituse tulemusena oskate:

 • Illustreerib andmeid diagrammidega
 • Võrdleb erineva suurusega andmeid diagrammides
 • Loob dünaamilisi ja tingimusliku kujundusega diagramme

Eelteadmised:  Kogemus MS Exceliga töötamisel tavakasutaja tasemel.

Vaata lähemalt
Excel müügitöös

Koolituse tulemusena oskab kursuslane:

 • Võimeline koostama müügitabelitest erinevaid müügiaruandeid
 • Kasutama Exceli analüüsivahendeid ja eesmärkide lahendajaid müügipakkumiste, eelarve planeerimise ja müügikampaaniate koostamiseks
 • Saanud teadmised erinevate funktsioonide kasutamisest, kombineerimisest mitme ja ühe tabeli ning failide vahel motivatsioonisüsteemi, tulemuste ja aruandluse kirjeldamiseks 
 • Oskab müügitulemusi illustreerida diagrammide abil ja neid korrektselt vormistada

Eelteadmised: Töökogemus Windows töökeskkonnas kasutaja tasemel, elementaarne Exceli kasutamise kogemus (lihttehete (liitmine, lahutamine, korrutamine, jagamine), lihtfunktsioonide kasutamise kogemus (Sum...), tabeli koostamise kogemus andmete lisamise ja kujundamise näol).

Vaata lähemalt
Makrode koolitus - VBA Microsoft Exceli baasil

Kursusel vaadatakse üle makrode programmeerimise põhitõed ning õpetatakse, kuidas saab luua Excelisse uusi funktsioone ning automatiseerida või lihtsustada rutiinseid tegevusi. Koolitus koosneb teoreetilisest osast ja praktilistest harjutustest, mis kinnistavad õpitud teadmisi. Teoreetiline osa sisaldab rohkelt praktilisi näiteid.

Koolituse läbinu

 • programmeerib makrosid
 • loob uusi funktsioone
 • automatiseerib tegevusi.
Vaata lähemalt
Tabelarvutuse profikursus (vene keeles)

Koolituse tulemusena:

 • oskate suurtest andmebaasidest koostada erinevaid aruandeid (risttabelid, vahekokkuvõtted, filtrid)
 • tunnete mitmel töölehel paiknevate tabelite loomise printsiipe
 • tutvute funktsioonigruppidega
 • omandate teadmised mittetriviaalsete funktsioonide kasutamiseks
 • oskate andmeid illustreerida mittestandardsete diagrammide abil

Eelteadmised: eeldab tabelarvutuse jätkukursusel käsitletavate teemade valdamist

Vaata lähemalt
Ärianalüütika – Töölaua loomine Excelis ehk Business Intelligence Dashboard

3-päevase praktilise koolituse eesmärgiks on õppida koostama lihtsalt hallatavat töölauda Excelis.

Töölaud ehk dashboard on tööriist millega hallata suurt informatsioonihulka ühes kohas, et saada ülevaade organisatsiooni võtmenäitajatest ehk KPIdest (Key Performance Indicator). Vastavalt vajadusele saab jälgida sündmusi või teha koondatud info põhjal vajalikke otsuseid (näitek reguleerida kaupade hulka või hinnakujundust).

Koolitusel luuakse koos dünaamiline töölaud, mille iga kasutaja saab oma vajadustele vastavalt kujundada ning aktiivsesse kasutusse võtta.

Koolituse läbinu:

 • koostab algandmetest erinevaid koondtabeleid, raporteid ja tulemuslikkuse võtmenäitajaid (KPI),
 • illustreerib koondeid ja võtmenäitajaid erinevate diagrammide abil,
 • koostab võtmenäitajatest dünaamiliselt seadistatavaid töölaudu.
Vaata lähemalt
MS Exceli profikursus

Koolituse eesmärgiks on arendada osaleja MS Exceli oskusi nii, et kursuse tulemusena oskab osaleja kasutada MS Exceli programmi ebastandardsete ja keerukate eesmärkide täitmiseks.

Koolituse läbinu:

 • tunneb mitmel töölehel paiknevate tabelite loomise printsiipe
 • kasutab mittetriviaalseid funktsioonide
 • kasutab funktsioone funktsiooni parameetrina
 • kasutab dünaamilisi nimelisi piirkondi ja massiivvalemeid
 • illustreerib andmeid mittestandardsete diagrammide abil
 • koostab suurtest andmebaasidest erinevaid aruandeid (risttabelid, vahekokkuvõtted, filtrid)

Eelteadmised: eeldab tabelarvutuse jätkukursusel käsitletavate teemade valdamist - MS Exceli jätkukursus.

Vaata lähemalt
MS Exceli jätkukursus

Põhjalik koolitus neile, kel vajadus kastutada Exceli laiemat funktsionaalsust ning soov muuta töö efektiivsemaks.  

Koolituse tulemusena oskate:

 • koostada dünaamiliselt seotud tabeleid ja neid kujundada vastavalt andmetüüpidele või lahtrite väärtustele
 • kasutada erinevaid arvutusfunktsioone ja funktsioone kombineerides luua keerukamaid valemeid
 • luua ja kujundada diagramme andmete illustreerimiseks
 • analüüsida suuri tabeleid kasutades sorteerimise, filtreerimise ja risttabeli võimalusi

Eelteadmised: eeldab tabelarvutuse põhikursusel käsitletavate teemade valdamist -  MS Exceli põhikursus.

Järgmisteks kursusteks soovitame Pivot Table  kursus või  MS Exceli profikursus.

Vaata lähemalt
Võimsaim analüüsivahend Excelis - liigendtabel (Pivot Table)

Koolituse tulemusena oskate suuri andmehulki kiiresti analüüsida ja ülevaatlikuks muuta - kasutades liigendtabeli grupeerimiste, filtreerimiste ja arvutuste funktsionaalsust ning aruannete kujundamise võimalusi.

Koolituse läbinu:

 • teab liigendtabelite loomise olemust,
 • analüüsib kiiresti suuri andmehulki,
 • kujundab erinevaid aruandeid,
 • illustreerib tulemust erinevate diagrammide abil.

Eelteadmised: baasteadmised Excelist (ehk meie Tabelarvutuse põhikursuse teemad) - MS Exceli põhikursus -  soovitame ka: MS Exceli jätkukursus ja pärast koolituse läbimist järgmiseks koolituseks MS Exceli profikursus.

Vaata lähemalt
Praktikum: Funktsionaalsus ja valemid MS Excelis

Praktikum pakub Sulle võimalust oma koolitusel saadud teadmisi ja oskusi veel kinnitada tehes läbi erinevaid praktilisi harjutusi koos meie lektoriga endale sobivas tempos. Iga harjutuse juures on näidisfailid ning juhendid ning klassis nõustamas ja aitamas oma ala proff. Praktikumi läbides saad juurde kindlust ja kaasa näidisfailid, mis suureks abiks edaspidiste tööde tegemisel.

Vaata lähemalt
Praktikum: Andmeanalüüs MS Exceliga

Praktikum pakub Sulle võimalust oma koolitusel saadud teadmisi ja oskusi veel kinnitada tehes läbi erinevaid praktilisi harjutusi koos meie lektoriga endale sobivas tempos. Iga harjutuse juures on näidisfailid ning juhendid ning klassis nõustamas ja aitamas oma ala proff. Praktikumi läbides saad juurde kindlust ja kaasa näidisfailid, mis suureks abiks edaspidiste tööde tegemisel.

Vaata lähemalt
MS Exceli jätkukursus (vene keeles)

Kooltuse läbinu:

 • koostab, kujundab ja prindib tabeleid.
 • analüüsib tabeleid
 • kasutab funktsioone
 • loob  ja kujundab diagramme andmete illustreerimiseks

Eelteadmised: eeldab tabelarvutuse põhikursusel käsitletavate teemade valdamist.

Vaata lähemalt
Exceli lisavõimalused ja Visual Basicu kasutamine Excelis uue funktsionaalsuse loomiseks

Koolituse eesmärgiks on õppida looma uusi funktsionaalsusi ning tutvuda MS Exceli 2016 versiooniuuendustega.

Vaata lähemalt
MS Exceli põhikursus (vene keeles)

Koolituse tulemusena oskate:

 • lihtsaid tabeleid koostada, neid kujundada ja teostada väljatrükki
 • kasutada lihtsamaid funktsioone (liitmised, loendamised, keskmised...)
 • luua ühe tabeli andmete illustreerimiseks diagramme

Eelteadmised: töökogemus Windows töökeskkonnas kasutaja tasemel

Vaata lähemalt
UUS! Power BI

Koolituse läbinu:

 • impordib andmed erinevatest allikatest Power Query abil andmemudelisse;
 • visualiseerib andmeid Power Bi Desktop abil.
Vaata lähemalt
UUS! Andmed Excelisse Power Query abil

Koolituse eesmärgiks on anda oskused, kuidas Power Query tööriista abil erinevatest andmeallikatest andmeid korrastada, ühendada ja Exceli tabelitesse importida.

Koolituse läbinu:

 • impordib andmeid erinevatest allikatest,
 • korrastab andmeid,
 • lisab päringutesse arvutusi.

Koolitusel osalemine eeldab Exceli kasutuskogemust baastasemel.

Vaata lähemalt
Praktikum: MS Exceli profitase

Praktikum pakub Sulle võimalust oma koolitusel saadud teadmisi ja oskusi veel kinnitada tehes läbi erinevaid praktilisi harjutusi koos meie lektoriga endale sobivas tempos. Iga harjutuse juures on näidisfailid ja juhendid ning klassis nõustamas ja aitamas oma ala proff. Praktikumi läbides saad juurde kindlust ja kaasa näidisfailid, mis on suureks abiks edaspidiste tööde tegemisel.

Vaata lähemalt
Praktikum: MS Exceli jätkutase

Praktikum pakub Sulle võimalust oma koolitusel saadud teadmisi ja oskusi veel kinnitada tehes läbi erinevaid praktilisi harjutusi koos meie lektoriga endale sobivas tempos. Iga harjutuse juures on näidisfailid ning juhendid ning klassis nõustamas ja aitamas oma ala proff. Praktikumi läbides saad juurde kindlust ja kaasa näidisfailid, mis suureks abiks edaspidiste tööde tegemisel.

Vaata lähemalt
Sulge