Digitaalne arhiveerimine ja digiteerimise korraldamine ettevõttes

Koolituse läbinu:

 • teab ja oskab rakendada digitaalse arhiveerimise ning digiteerimise põhimõtteid;
 • oskab valida sobivat digitaalse arhiveerimise süsteemi lahendust ettevõttele;
 • teab digitaaldokumentide turvalise säilitamise ja hävitamise põhimõtteid.

Koolituse tulemusel saavad osalejad teadmised ja väärtuslikud oskused digitaalse arhiveerimise korraldamisest ettevõttes. Kursus annab ülevaate kehtivast õiguskeskkonnast  ja pakub parimaid lahendusi digitaaldokumentide arhiveerimisel ja säilitamisel esile kerkivatele väljakutsetega toimetulekuks.

Sihtrühm ja eelteadmised: Koolitusele on oodatud kõikide ettevõtete ja asutuste töötajad, kelle töö hõlmab suuremal või väiksemal määral ettevõtte jaoks oluliste digitaalsete andmete (dokumendid, failid) funktsionaalset ladustamist ning arhiveerimist.

Õppevahendid: Windows operatsioonisüsteemi arvuti. Soovikorral võib osaleja kasutada oma personaalset arvutit.

Koolitusel läbitavad teemad:

 • digitaaldokumentide arhiveerimist ja säilitamist reguleeriv õiguskeskkond;
 • arhiivipüsivad vormingud;
 • pikaajalise säilitustähtajaga digitaaldokumentide arhiveerimise ja säilitamise probleemid ning lahendused;
 • kuidas toimida hübriidtoimikute ja -sarjadega;
 • oluliste e-kirjade säilitamine;
 • failide võrgukettal säilitamise põhimõtted;
 • pilvepõhistest dokumendihaldussüsteemidest ja digitaalarhiivi keskkondadest – kuidas valida sobivaim;
 • digitaalse fotopärandi arhiveerimine ja säilitamine;
 • digiteerimise juhised ja õiguskeskkond;
 • digiteerimise praktiline korraldus, riskid ja kulude analüüs;
 • digitaaldokumentide turvaline hävitamine.

Õppemeetodid: Õppetöös saab osaleda klassiruumi tulles või liitudes koolitusega läbi veebikeskkonna Zoom. Koolituse maht on 6  tundi sh 2 tundi praktilisi harjutusi koolituskeskkonnas. Koolitus toimub interaktiivse loengu, grupiarutelude ja praktiliste tööd varal.

Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamist hinnatakse koolituse ajal läbi viidud tagasisidestatud praktiliste harjutuste põhjal.

Koolituse lõpetamine: Koolituse lõpetaja saab tunnistuse kui sooritab kõik koolituse jooksul antud praktilised harjutused.  Osalejatele, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole väljastatakse soovi korral tõend koolitusel osalemise kohta.

Hind sisaldab kohvipause koolituskeskuses

Õppekavarühm: 0611 Arvutikasutus.

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.