Andmete analüüs ja visualiseerimine müügijuhtidele

Koolituse läbinu: 

 • oskab luua andmeanalüüsiks tabeleid, teha tabelites arvutusi, importida erinevatest allikatest andmeid Excelisse ja Power BI-sse;
 • oskab andmeid korrastada ja korrastamise tegevusi automatiseerida;
 • oskab koostada tabelites olevatest andmetest erinevaid kokkuvõtteid ja võrdlusi;
 • oskab koondada mitmest eri kohast andmed ühtsesse andmemudelisse;
 • oskab luua andmete visualiseerimiseks raporteid ja töölaudu ning neid kolleegidele kasutamiseks välja jagada.

Koolituse eesmärk: Osalejad saavad oskused suurte andmehulkade koondamiseks, analüüsimiseks ja visualiseerimiseks.

Sihtrühm ja eelteadmised: Koolitus on eelkõige mõeldud müügijuhtidele, kes teostavad igapäevatöös kliendibaasi analüüsi ning peavad tulemusi ka visuaalselt presenteerima. Aga ka kõik need, kellel on vaja arvutada ja jälgida võtmenäitajaid (KPI-d), saada ülevaade ja koostada kokkuvõtteid erinevates tabelites olevatest andmetest ning visualiseerida graafikute ja maatriksite abil suuri andmehulkasid. 

Eelduseks Exceli kasutamise oskus algtasemel (sh arusaamine tabeli struktuurist ja andmetüüpidest) 

Programm:

Moodul 1: 

Andmete importimine ja korrastamine (Power Query) (6 ak)

 • Power Query töökeskkond
 • Andmete importimine erinevatest allikatest (veebilehelt, Exceli- ja tekstifailist, andmebaasist, kaustast, …)
 • Andmete korrastamine 
  • Struktuuri korrastamine
  • Veergude tükeldamine ja ühendamine
  • Asendused
  • Filtrid
  • Unpivot
  • Päiste määramine
  • Andmetüüpide määramine
  • Tühjade lahtrite täitmine
 • Arvutusveeru loomine (M-funktsioonid)
 • Tingimuslaused
 • Tabelite ühendamine päringute abil (ühendamis- ja liitmispäringud)
 • Päringute värskendamine (manuaalne ja automaatne)

Kokkuvõtete ja raportite koostamine liigendtabeliga (Pivot Table) (6 ak)

 • Millal ja milleks liigendtabelit kasutada
 • Liigendtabeli ehitus 
  • Lihtsa liigendtabeli moodustamine
  • Andmete valimine
  • Väljade lisamine raportisse
  • Raporti filtri kasutamine
  • Andmete uuendamine
  • Liigendtabeli puhvri jagamine teistele liigendtabelitele
  • Liigendtabeli ümberpaigutus
 • Liigendtabeli kohandamine 
  • Visuaalsed muudatused raportis
  • Kokkuvõtte-funktsiooni valik raportis (SUM; COUNT; AVERAGE; STDEV jm)
  • Vahekokkuvõtete lisamine ja eemaldamine
  • Vahekokkuvõtete arvutusvõimalused (kumulatiivsed summad, protsendid…)
  • Uued arvutusväljad ja arvutusväärtused liigendtabelis
 • Andmete kuvamine liigendtabelis
  • Väljade grupeerimine
  • Väljade ümberpaigutus raportis
  • Andmete sorteerimise võimalused liigendtabelis
  • Filtreerimise võimalused liigendtabelis
  • Liigendtabeli raporti andmete kuvamine diagrammina
  • Tingimusliku kujundamise kasutamine liigendtabelis
 • Eraldi paiknevate tabelite analüüs liigendtabeliga

Moodul 2:

Andmeanalüüs Power BI abil (16 ak)

 • Rakenduse paigaldamine, erinevad litsentsitüübid
 • Töökeskkond
 • Andmete toomine Power BI-sse Power Query päringute abil
  • Andmete korrastamine
  • Andmetüüpide määramine
  • Andmekvaliteedi kontrollimine
 • Andmemudeli loomine 
  • Tabelite vahelised seosed, seosetüübid
  • Mittevajalike väljade peitmine
  • Uute mõõdete arvutamine (measures) DAX funktsioonide abil (SUM, COUNT, SUMX, CALCULATE, FILTER, ALL, SAMEPERIODLASTYEAR…)
 • Väljade kujundamine (komakohad, tuhandete eraldajad, rahasümbolid, kuupäeva näitamise võimalused) 
 • Raporti loomine (visuaalide loomine töölauale) 
  • Dünaamilised tulp-, joon-, sektordiagrammid
   • Kujundamise võimalused ( skaalad, andmesildid, värvid, tekstifondid, skaala liugur…)
   • Analüüsijoonte lisamine (eesmärk, keskmine, miinimum…)
   • Mitme kategooriaga diagrammid, kategooriates liikumine
  • Geograafilise asukohaga diagrammid 
   • Asukoha tüübi määramine
   • Asukoha parandamine algandmetes
   • Punktid kaardil
   • Piirkonnad
   • Tingimuslik kujundus
  • Tabelid ja maatriksid
 • Filtreerimise võimalused 
  • Viilutajad
  • Visuaali-, lehe- ja raportifiltrid
  • Sissevaated (Drill down) ja selle seadistamine
  • Visuaalide omavahelise interaktiivsuse seadistamine
 • Kohandatud visuaalide importimine (uued diagrammid, pildid…)
 • Järjehoidjate kasutamine
 • Kuupäevatabeli loomine ja sidumine olemasoleva andmemudeliga
 • Töölaua jagamise võimalused veebikeskkonnas

Õppevahendid: Windows operatsioonisüsteemi arvuti. Osaleja võib kasutada oma personaalset arvutit. Programmidest peab olema peal: MS Excel 2016 või uuem versioon, Power BI Desktop tasuta versioon. (Mac-i kasutajal peab olema Windowsi virtuaalmasin, sest Mac-il Excelis Power Query-t pole. Samuti pole Power BI Desktopi Mac-le)

Neil, kellel puudub vajalik arvuti on võimalik seda rentida kokkuleppel BCS Koolitusega.

Õppemeetodid: Õppetöös saab osaleda klassiruumi tulles või liitudes koolitusega läbi veebikeskkonna Zoom. Koolituse maht on 28 tundi sh 18 tundi praktilisi harjutusi koolituskeskkonnas.

Hindamismeetod: Praktiliste tööde sooritamine

Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamist hinnatakse koolituse ajal läbi viidud tagasisidestatud praktiliste harjutuste põhjal.

Koolituse lõpetamine: Koolituse lõpetaja saab tunnistuse kui sooritab kõik koolituse jooksul antud praktilised harjutused. Osalejatele, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole väljastatakse soovi korral tõend koolitusel osalemisest.

Hind sisaldab: Lõunat või kohvipausi (poole päeva puhul) koolituskeskuses.

Õppekavarühm: 0611 Arvutikasutus.

Lektori CV

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.