Kõik postitused

 • Tuleviku kujundamine: tehisintellekti oskuste arendamise strateegia Euroopale

  Tehisintellekti valdkond on pidevas arengus. Selleks, et Euroopa püsiks innovatsiooni esirinnas, peab tähelepanu keskpunktis olema piisavate oskuste ja pädevustega inimkapital. AI-oskuste puudujäägi ületamine, talentide hoidmine ja tehisintellekti profiilide mitmekesistamine on endiselt kriitilised väljakutsed. Euroopa tehisintellekti oskuste strateegia (AI Skills Strategy for Europe) eesmärk ei ole mitte ainult lahendada neid probleeme, vaid ka sillutada teed terviklikule, kohanemisvõimelisele ja kaasavale tehisintellekti haridusmaastikule. AI-oskuste tipptaseme võimaldamine ARISA projekti visioon on selge: püüelda selle poole, et Euroopal oleks kindel ja paindlik AI-oskuste baas nii tehniliste kui äriliste AI-rollide jaoks. Tehisintellekti oskuste strateegia esmane eesmärk on avaldada süsteemset ja struktuurset mõju oskuste puudujääkide, ebakõlade ja…
  Loe lähemalt
 • Ühine Tehisintellekti Oskuste Alliansiga

  Koostööprojekt The Artificial Intelligence Skills Alliance (ARISA) avab oma uksed, et anda huvilistele võimalus liituda projekti konsortsiumiga Assotsieerunud Partnerina. See eriline staatus võimaldab partneril aktiivselt osaleda projekti tegevustes, saada ligipääs kõikidele projekti ressurssidele ja anda oma panus Euroopa tehisintellekti oskuste arengusse. Kes võib saada ARISA projekti Assotsieerunud Partneriks? Vastus on lihtne - kõik organisatsioonid, kes soovivad vähendada tehisintellekti oskuste puudjääke Euroopas ja töötavad selle nimel, et tagada oskuslik ja tulevikule suunatud tööjõud. ARISA kutsub osalema nii avaliku kui ka erasektori organisatsioone, sõltumata nende suurusest. Assotsieerunud partneriks võivad saada näiteks koolitusasutused, akrediteerimis- ja sertifitseerimisasutused, sotsiaalsed partnerid, kaubanduskojad ja liidud. Erinevate partnerite…
  Loe lähemalt
 • ARISA paljastab kriitilised AI-oskuste puudujäägid Euroopa tööjõuturul

  ARISA (Artificial Intelligence Skills Alliance) on avastanud kriitilise lõhe tehisintellektiga seotud tööturuvajaduste ning praeguste haridus- ja koolitusvõimaluste vahel. Projekti eksperdid on välja töötanud tehisintellektioskuste vajaduste analüüsi (The AI Skills Needs Analysis), milles on esile toodud nii kõige nõutumad tehnilised AI-oskused kui ka pädevused inimestele, kes tegelevad näiteks AI-teenuste osutamise ja regulatsiooniga. Euroopa Liidu poolt rahastatud ARISA projekt on avaldanud põhjaliku, tööturule orienteeritud aruande tehisintellektioskuste praeguste ja tulevaste vajaduste kohta. See aruanne on ühtlasi aluseks uue Euroopa AI-oskuste strateegia kujundamisel. Tehisintellektioskuste vajaduste analüüs keskendub mitte ainult tehnilistele profiilidele, nagu masinõppe insenerid, vaid ka AI-lähedastele spetsialistiprofiilidele, sealhulgas äri- ja tehnoloogiajuhtidele ning poliitikakujundajatele.…
  Loe lähemalt
 • ESSA avaldab 3 raportit, mis aitavad kavandada ja arendada tööturuvajadustele vastavaid tarkvaraalaseid õppeprogramme

  Õppekavade ja õppeprogrammide loomine ja ajakohastamine tarkvaraspetsialistidele on just lihtsamaks muutunud. ESSA (European Software Skills Alliance) on avaldanud 3 raportit, mis aitavad suunata tööturuvajadustele vastavate haridus- ja koolituspakkumiste kavandamist ja arendamist. Raportite kogumik toetab organisatsioone ja õppeasutusi haridus- ja koolituspakkumiste loomisel või ajakohastamisel vastavalt turunõudlusele[1]. See on hea uudis ka õppijate jaoks, kes saavad leida ja läbida asjakohaseid ja ajakohaseid õppeprogramme kõige nõutavamate tarkvararollide jaoks. Raportis “How to Design Software Professionals’ Curricula” käsitletakse tulevaste tarkvaraspetsialistide koolitamiseks vajalike mitmekülgsete ja paindlike õppekavade kontseptsiooni ja disainimist.Certification Framework for Software Professionals on 4-tasandiline raamistik, mis sisaldab 190 üksustasandi, 47 pädevustasandi ja 9 rollitasandi…
  Loe lähemalt
 • Rahvusvaheline koostööprojekt ARISA kiirendab AI täiend- ja ümberõpet Euroopas

  Kakskümmend organisatsiooni on pannud jõud kokku rahvusvahelises koostööprojektis ARISA (Artificial Intelligence Skills Alliance) selleks, et kiirendada tehisintellekti (AI) täiend- ja ümberõpet erinevatele profiilidele (töötajad ja tööotsijad, organisatsioonide juhid ning poliitikakujundajad). Tehisintellekti (AI) transformatiivne potentsiaal avab Euroopale uusi võimalusi, alates protsesside automatiseerimisest kuni talentide arendamise ning töökohtade loomiseni. Tehisintellekti tehnoloogiad võivad oluliselt mõjutada selliseid tööstusharusid nagu rahandus, tervishoid, tarneahelad, tootmine või haridus. Täna kasutab Euroopa Liidus tehisintellekti lahendusi vaid 8% ettevõtetest[1]. Üks suurimaid takistusi tehisintellekti kasutuselevõtul organisatsioonides on puudujäägid oskustes[2] . DIGITALEUROPE'i poolt juhitud Erasmus+ projekti ARISA eesmärgiks on vähendada tehisintellekti oskuste puudujääki, suurendanda tehisintellekti kasutuselevõttu ja selle kasu ühiskonnale. ARISA…
  Loe lähemalt
 • ESSA kogukond soovib tuua tööjõuturule rohkem tarkvaraspetsialiste

  ESSA (European Software Skills Alliance) projekti raames on loodud tarkvaraoskuste kogukond, mille eesmärgiks on ühendada inimesed ja ettevõtted, et üheskoos vastu astuda sektori tööturuvajaduste ning täiend- ja ümberõppega seotud väljakutsetele. Inimesed on ESSA kogukonna keskmes. Meie eesmärgiks on anda kõlapinda inimestele, kes harivad, koolitavad või töötavad koos tarkvaraspetsialistidega, aga ka tarkvarasektoris töötavatele inimestele ning kõikidele, kes on teemast huvitatud. Kogukond tugineb ühistele huvidele ning jagatud teadmusele. Kõik saavad öelda sõna sekka ning oma teadmisi ja kogemusi jagada. Kogukond on abivahendiks neile, kes soovivad õppida tarkvaraoskuste omandamise kohta, kuid ka platvormiks neile, kes soovivad jagada oma kogemusi, nippe ja parimaid praktikaid…
  Loe lähemalt
 • Kuidas efektiivselt kasutada ESSA tarkvararollide haridusprofiile selleks, et tehnoloogia arenguga sammu pidada?

  Tarkvarasektor areneb kiiresti ja tööandjad otsivad vabade ametikohtade täitmiseks üha rohkem tarkvaraspetsialiste. Samuti on oluline, et ettevõtete töötajad oleks kursis uusimate tehnoloogia arengutega, mistõttu on täiend- ja ümberõpe hädavajalik. Selleks, et vastata tööjõupuudusele turuvajadustele vastava haridusega, on ESSA projekti meeskond tuvastanud peamised tarkvararollid, mille vastu on suur nõudlus - arendaja, DevOpsi ekspert, lahenduste arhitekt, testimise spetsialist ja tehniline (tarkvara) spetsialist. Antud rollid aitavad viia tööandjate vajadused vastavusse hariduslike terminitega. Pädevused, oskused ja teadmised, mis on vajalikud tarkvararollis edu saavutamiseks, on seeläbi integreeritud mõõdetavate õpitulemuste kogumisse. ESSA on koondanud üheksa haridusprofiili, mis hõlmavad viit tarkvararolli erinevatel kvalifikatsioonitasemetel alates kutseharidusest ja täiendkoolitusest…
  Loe lähemalt
 • Vundament tarkvarasektori tööturutrendidele vastava hariduse pakkumiseks

  2021. aasta sügisel esitas ESSA projektimeeskond raporti, mis aitas tuvastada kriitilisi oskuste lünki konkreetsete tarkvararollide profiilide (nt arendajad, DevOpsi eksperdid ja teised) jaoks. Täna töötavad meie eksperdid õigete õppeprogrammide väljatöötamise kallal, et viia turuvajadused kokku hariduspakkumistega. Arvestame tänast nõudlust tarkvaraoskuste järele, kuid mis kõige tähtsam - esilekerkivaid vajadusi, et haridus- ja koolituspakkumist saaks kohandada vastavalt tööturu vajadustele. Kiiresti muutuvas sektoris, nagu tarkvaratööstus, on asjakohasus ja õigeaegsus ülimalt tähtsad. Meie töö peab põhinema kindlatel alustel, mis pakuvad nii usaldusväärsust kui ka paindlikkust, et anda igale õppeteenuse pakkujale võimalus oma täiendada oma portfelli täitmaks lünki vajalikes oskustes. Toetume tehnilisele spetsifikatsioonile CEN/TS 17699…
  Loe lähemalt
 • Kuidas vastata tarkvaraprofessionaalide puudusele hariduse ja ümberõppega?

  Me peame vastama tööturu nõudlusele tarkvaraprofessionaalide järele. 45% organisatsioonidest hindab, et nad vajavad järgmise viie aasta jooksul rohkem arendajaid, kuid nende järele on juba praegu väga suur nõudlus. See analüüs kehtib ka muude tarkvararollide puhul, nagu DevOpsi eksperdid ja tehnilised tarkvaraspetsialistid. Kui me ei suuda praegusele nõudlusele vastata, siis suure tõenäosusega muutub defitsiit aina kriitilisemaks. Seega on küsimus: kuidas saaksime seda vältida? Nüüd on aeg tegutseda. ESSA „Euroopa tarkvaraoskuste strateegia” esitab vaatenurki, ekspertide soovitusi ja tegevuskavasid oskuste omandamise ja nende täiendamise ning inimeste tarkvararollidesse ümberõpetamise kohta. See seisneb inimeste varustamises õigete oskuste kogumiga, aga ka praeguste organisatsioonide ning haridus- ja…
  Loe lähemalt
 • Milliseid tarkvaraalaseid rolle ja oskusi Euroopa tegelikult vajab?

  Täna on arendaja Euroopa tarkvarasektori üks kõige enim täitmist vajav ametikoht ja see trend näib üha süvenevat. Tulevikuettevõtted vajavad enda ridadesse töötajaid, kellel on hea arusaam ka ettevõtte äritegevusest. Seetõttu on vajalik pehmed oskused ja äriteadmised ühendada tehniliste oskustega, et oskaksime teadlikumalt inimesi tarkvararollide jaoks koolitada ja ettevõtetel oleks parem arusaam, kuidas tarkvaraalaseid võimalusi enda jaoks tööle panna. Arendaja ametikoht on kõige populaarsem tarkvara sektoris Maailma Majandusfoorum avaldas 2020. aastal aruande, kus tõi välja 20 ametikohta, mille puhul nõudlus aina kasvab. Suurem osa nendest töökohtadest on seotud IKT-sektoriga ja arendajad hoiavad kindlat 10. positsiooni. Lisaks kinnitavad seda ka uuringud, kus…
  Loe lähemalt

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.