Kutse andmine

BCS Koolitus korraldab kutse taotlemist ja andmist järgmistele IT valdkonna kutsetele:

 • IT-süsteemide nooremspetsialist (tase 4)
 • noorem tarkvaraarendaja (tase 4)

Kutse andja staatus annab BCS Koolitusele õiguse korraldada infotehnoloogiavaldkonna kutseeksameid ja väljastada kutsetunnistusi. Kutse andmist reguleerib kutse andmise kord:

Milleks omandada kutset?

 • Tõendada, et sul on olemas kõik vastavas kutsestandardis kirjeldatud oskused ja teadmised – tööandja ei pea seda enam üle kontrollima.
 • Suurendada läbilöögivõimet tööturul.
 • Saada selgust olemasolevate ja puuduvate oskuste vahel
 • Planeerida oma karjääri ja arengut.
 • Hinnata ja valida sobivaid koolitusi.

Kutsesüsteemist üldiselt

Kutse andmine on osa kutsesüsteemist. Kutsesüsteem on inimeste tööalase kompetentsuse hindamise ja tunnustamisega seotud tegevuste kogum. Kutsesüsteemi osad on kutsestandardite koostamine, kutse andmise korraldamine ja kutseregistri haldamine. Kutsesüsteemi toimimist reguleerib 1. septembril 2008 kehtima hakanud kutseseadus.

Kutsesüsteemi arendamise ja hoidmisega tegeleb Kutsekoda – vaata lisaks www.kutsekoda.ee.
Kutsesüsteemi toimimist reguleerib 1. septembril 2008 kehtima hakanud kutseseadus.

Milleks on kutsesüsteem vajalik?

Kutsesüsteem on vajalik, et õppe- ja koolitusasutused teaksid, milliste oskuste ja teadmistega töötajaid tööturul vajatakse ning mida on vaja õpetada. Tööandjal on aga võimalus kutsesüsteemi abil oma töötajate oskusi hinnata ja tõsta.

Koolilõpetajate ja töötajate kompetentsuse vastavusse viimiseks tööturul nõutavaga selgitatakse koos vastaval kutsealal tegutsevate tööandjate ja töötajatega välja edukaks töötamiseks vajalik kompetentsus. Igale kutsele koostatakse kutsestandard. Kutsestandardite abil luuakse võimalused kompetentsuse hindamiseks, mida nimetatakse kutse andmiseks. Kutsestandardeid kasutatakse ka erinevate koolituskavade väljatöötamisel.

Infotehnoloogia kutsete kutsekomisjon:

 • Ants Sild Baltic Computer Systems AS
 • Ingrid Viinapuu Telia Eesti AS
 • Marek Kusmin Codeborne OÜ
 • Merje Vaide BCS Koolitus AS
 • Signe Vedler  Tartu VOCO
 • Triin Muulmann Kehtna Kutsehariduskeskus
 • Karin Ruul Haridus- ja Teadusministeerium

Lisainfo kutseeksamite ja kutse taotlemise kohta

Merje Vaide
AS BCS Koolitus
tel: 6806880
e-post: merje.vaide@bcs.ee

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.