Kutse taotlemine

IT-süsteemide nooremspetsialisti kutse taotlemine
 • Kutse taotlemise eeltingimuseks on minimaalselt 6 kuu pikkune erialane töökogemus.
  • Erialase töökogemuse tõestamiseks esitada kutse andjale 6 kuu praktika- või töötõend hiljemalt 2 nädalat enne kutseeksami toimumist.
  • Koostada ja esitleda eksamitöö. Eksamitöö teema on seotud arvutisüsteemide ja -taristu haldamisega.

Eksamitöö teema on seotus reaalse ettevõtte reaalse ettevõtte probleemi või uudse tehnilise lahenduse kasutusele võtmisega. Eksamitöö koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast. Eksamitöö teoreetiline osa tuleb esitada hindamiskomisjonile 1 kuu enne eksamit. Eksamitöö kirjelduse ja kutseeksami hindamise leiate hindamisstandardist.

Osakutsete taotlemine

IT-tehnik osakutse taotlemine
 • Eeltingimused puuduvad.
 • Eksamitöö põhineb ettevõttes kasutavate lahenduste testimisega (testplaani koostamine, testimiste läbiviimine, tulemuste dokumenteerimine), teenuste haldamisega (teenustasemeleping, parendusettepanekud), infoturbega. Eksamitöö minimaalne maht on 40 tundi.
Kasutajatoe tehnik osakutse taotlemine
 • Eeltingimused puuduvad.
 • Eksamitöö põhineb ettevõttes kasutavate lahenduste dokumenteerimise ja aruannete koostamisega, lõppkasutajatele juhendite koostamise ja ajakohastamisega, intsidentide käsitlemisega, kasutajatoega, infoturbega. Eksamitöö minimaalne maht on 40 tundi.
IT-haldustehnik osakutse taotlemine
 • Osakutse taotlemise eeltingimuseks on minimaalselt 6 kuu pikkune erialane töökogemus.
 • Eksamitöö põhineb IT-taristu arendamisega, arvutisüsteemide haldamise ja lahenduste paigaldamisega, muudatuste teostamisega, arvutisüsteemi monitoorimisega, probleemihaldusega, riskide haldamisega, infoturbega. Eksamitöö minimaalne maht on 76 tundi.
Noorem tarkvaraarendaja kutse taotlemine
 • Kutse taotlemise eeltingimuseks on minimaalselt 6 kuu pikkune erialane töökogemus.
  • Erialase töökogemuse tõestamiseks esitada kutse andjale 6 kuu praktika- või töötõend hiljemalt 2 nädalat enne kutseeksami toimumist.
  • Koostada ja esitleda eksamitöö. Eksamitöö teema on seotud tarkvaraarendusega.

Eksamitöö teema on seotus reaalse ettevõtte reaalse ettevõtte probleemi või uudse tehnilise lahenduse kasutusele võtmisega. Eksamitöö koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast. Eksamitöö teoreetiline osa tuleb esitada hindamiskomisjonile 1 kuu enne eksamit. Eksamitöö kirjelduse ja kutseeksami hindamise leiate hindamisstandardist.

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid

Täiskutse või IT-haldustehniku osakutse taotlemisel:

 • Haridust tõendava dokumendi koopia
 • Tööandja ametlik kinnitus vähemalt 6 kuu pikkuse praktilise erialase töö kogemuse kohta (tööandja poolt allkirjastatud tõend, millistel ametikohtadel ja millal taotleja on töötanud).

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.