Linuxi administreerimine- algajast meistriks

Koolituse läbinu:

 • teab Linuxi erinevaid versioone;
 • kasutab Linuxi käsurida;
 • kasutab Linuxi graafilist keskkonda;
 • haldab Linuxi keskkonda ja oskab paigaldab rakendusi.
 • omab arusaama Linuxi boot-mehhanismidest;
 • on saanud ülevaate systemd-ga kaasnevatest muudatustest;
 • tunneb virtualiseerimisplatvormi KVM, selle võrguülesehitust ja seonduvaid failiformaate;
 • on tuttav konteinervirtualiseerimispõhimõtetega;
 • on tutvunud Dockeri ja LXC/LXD kontseptsioonidega;
 • on tutvunud konfiguratsioonihaldussüsteemidega Puppet ja Ansible.
 • seadistab internetiserveri võrgühendust ja marsruutimist;
 • on saanud ülevaate ja oskab kasutada Linuxi distributsioonide systemd arhitektuuri, selle eeliseid ja vahendeid
 • seadistab erinevaid autentimisviise (SSH, Kerberos, AD);
 • oskab seadistada DHCP teenuseserveri;
 • oskab seadistada ja kävitada failijagamisteenuseid Samba, NFS protokollidega ja seadistada diskless-reziimis LTSP serveri ja kliendid;
 • oskab paigaldada mailisüsteemi Postfixi ja Dovecoti teenustena ja kaugligipääsu OpenVPN serveri ja klientidega;
 • tunneb eeldusi tarkvara installeerimiseks lähtekoodist ja oskab tarkvara lähtekoodist paigaldada.

Koolituse eesmärk: Läbi kolme erineva mooduli õpivad osalejad põhjalikult kasutama Linuxi operatsioonisüsteemi ja rakendama selle peamisi teenuseid, ressursse ning seadistusmetoodikaid.

Sihtrühm ja eelteadmised: Koolitusele on oodatud kõik, kes soovivad täiendada teadmisi operatsioonisüsteemidest, omandada võimekust Linuxi seadistamiseks ja on tuttavad operatsioonisüsteemide kasutamisega. Samuti need, kes soovivad alustada karjääri IT-spetsialistina  ja omavad algtasemel Linuxi kasutamiskogemust.

Õppevahendid: Linuxi operatsioonisüsteemil toimiv arvuti

Programm:

Moodul 1 (11.12 – 13.12.2023)

 • Linux kui operatsioonisüsteem, Linuxi ajalugu, distributsioonid;
 • installeerimine: kõik vajalik installeerimiseks: kettavormingud, kettajaotiste tegemine, baaskomplekt tarkvarast;
 • vahendid: lisainfo allikad, töö käsureal, kest (shell), skriptid, utiliidid, konfigureerimisvahendid;
 • tarkvara installeerimine, uuendamine: DEB, RPM ja tar paketid, repositooriumid, turvauuendused
 • kasutajate haldamine: kasutaja mõiste, kasutajate loomine, keskkonna konfigureerimine, eriprivileegide jagamine, PAM autentimismoodulid;
 • algkäivitusprotseduur: grub. SysV-init ja systemd. käivitumisskriptid, töötasemed;
 • failisüsteemide haldamine: failisüsteemi ehitus, viidad, pääsuõigused, uue failisüsteemi loomine, monteerimine (mount), kontroll, kvootide määramine;
 • protsesside haldamine: ülevaate saamine, protsesside tapmine, prioriteedid, cron ja at teenus;
 • logimise konfigureerimine ja jälgimine;
 • varundamine;

Moodul 2 (08.01 – 10.01.2024)

 • Linuxipõhine taristu;
 • läbiproovitud ja turvaline füüsiline kiht – tarkvaraline RAID, dünaamiline partitsioneerimine LVM abil;
 • uus ja põnev füüsilisel kihil – failisüsteemid BTRFS ja ZFS;
 • võrk virtualiseerimiskeskkonnas – sillaga või maskeerimisega;
 • kernelipõhine virtualiseerimine QEMU / KVM, käsurida, graafilised vahendid, QEMU failiformaadid;
 • füüsilisest virtuaalseks: LXC konteinerid, konteinerite manipuleerimine;
 • Diskless-töökohtadega tsentraalselt hallatav võrk LTSP;
 • tsentraalsed konfiguratsioonihaldussüsteemid – Chef, Puppet, Ansible.
 • praktiline serveriseadistamine Puppeti abil

Moodul 3 (12.02 – 14.02.2024)

 • võrgu seadistamine;
 • DHCP teenuse seadistamine (ISC DHCP server, dnsmasq);
 • domeenikontrolleri seadistamine (Samba)
 • Failiserveri seadistamine (NFS, SMB)
 • Võrgust alglaadimine (PXE, LTSP)
 • Veebiserveri konfimine (Apache, Nginx veebiserver)
 • PAM autentimismoodulid, LDAP autentimine
 • E-postiteenuse seadistamine (Postfix/ Dovecot)
 • Marsruutimise seadistamine, tulemüür
 • Secure Shell seadistamine, avaliku võtmega autentimine
 • Kaugligipääsud – OpenVPN, IPsec
 • Esmane turvaskaneerimine ja ründetõrje (nmap, fail2ban)
 • Skriptimine – Bash
 • Tarkvara paigaldamine lähtekoodist

Turvaküsimusi käsitletakse jooksvalt iga teema juures.

Koolitus on loodud LPI ametliku programmi põhjal.

Õppemeetodid: Auditoorne töö klassi- või veebikeskkonnas 72 tundi (sh praktilised harjutused koolikeskkonnas 45 tundi)

Hindamismeetod: Praktiliste tööde sooritamine klassis

Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi praktiliste harjutuste koolikeskkonnas

Koolituse lõpetamine: Koolituse lõpetaja saab tunnistuse kui sooritab kõik koolituse jooksul antud praktilised harjutused. Osalejatele, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole väljastatakse soovi korral tõend koolitusel osalemisest.

Hind sisaldab: Kohvipause koolituskeskuses ja ühiseid lõunasööke

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.