Agiilse organisatsiooni juhtimine – sertifitseeritud koolitusprogramm. Active Agile Leadership Skills with a Certificate

Kursus ” Agiilse organisatsiooni juhtimine – Active Agile Leadership Skills“ on sertifitseeritud koolitusprogramm juhtidele, kes soovivad arendada oma igapäevaseid võtmeoskusi tiimide eestvedamiseks agiilses organisatsioonis. Kursus õpetab ära tundma ja ületama nö „kasvulõksu“ growth trap, kus ettevõtte areng on peale kiiret kasvu peatunud ning juht seisab silmitsi keerulise, kuluka ning mitte jätkusuutliku organisatsiooniga.

Koolituse eesmärk on arendada juhtimispädevusi, et viia läbi suuri organisatoorseid muutusi, luua kõrge jõudlusega tiime, juhtida kiireid otsustusprotsesse, mõista ja rakendada süsteemsete töövoogude põhimõtteid, ning toimida otsusekindlalt ebakindlates olukordades. Koolitusel käsitletavad juhtimistehnikad, aitavad parandada juhtimisoskusi nii professionaalsel kui isiklikul tasandil.

Peamised õpiväljundid: 

 • Juhtimisrollide rakendamine ja kohandamine: Õppija suudab mõista, millal ja kuidas rakendada erinevaid juhtimisrolle ning kohandada neid vastavalt vajadusele selleks et optimeerida meeskondade tulemusi.
 • Kõrgjõudlusega meeskondade arendamine ja juhtimine: Õppija on võimeline looma ja juhtima kõrgjõudlusega meeskondi, kasutades teadmisi juhi rollist meeskondade loomisel ja hoidmisel.
 • Otsustusprotsessi modereerimine (facilitation) ja juhtimine ebakindlates tingimustes: Õppija on võimeline hõlbustama otsuste tegemise protsessi ebakindlates tingimustes, rakendades strateegiaid, millega vältida otsuseprotsesside „lõkse“.
 • Efektiivne suhtlemine ja koolitamine: Õppija suhtleb efektiivselt erinevates olukordades ja kanalites; oskab koolitada viisil, mis võimaldab õppijatel omandada uusi teadmisi ja oskusi.

Kursuse lõpus omistatakse osalejatele Active Agile Leader sertifikaat. 
Seda juhul, kui on täidetud kolm põhitingimust: 

 • õppija on osalenud koolituspäevadel;  
 • õppija on läbinud lõputesti; 
 • õppija tõestab, et on midagi oma ettevõttes arendanud/parendanud. 

Kursuse sihtrühmaks on ettevõtjad, tipp- ja kesktaseme juhid. Lisaks sobib kursus projektijuhtidele, tiimijuhtidele ning kõigile, kes on huvitatud oma juhtimisoskuste ja -teadmiste arendamisest. Koolituse sihtgrupp hõlmab erinevaid valdkondi ja tööstusharusid, sest pakutavad juhtimispõhimõtted on universaalsed ning valdkondade ülesed. Koolitus ei nõua eelneva spetsiifiliste juhtimisalaste koolituste läbimist ega sertifikaatide olemasolu.

Kasuks tuleb osaleja varasem kokkupuude juhtimise ja meeskonnatöö põhimõistete ning protsessidega.

Õppekava on jaotatud seitsmeks mooduliks:

1. Juhtimisrollid ja -olukorrad

 • Muutuste juhtimine
 • Tulemusi andva süsteemi/keskkonna loomine
 • Coaching-juhtimine
 • Enesejuhtimine

2. Kõrgjõudlusega meeskondade loomine

 • Kõrgjõudlusega meeskonna äratundmine
 • Juhi roll kõrgjõudlusega meeskondade tekkeks tingimuste loomisel
 • Kuidas juhtida meeskondi läbi erinevate arengufaaside

3. Grupiotsuste hõlbustamine

 • Kuidas hõlbustada võimekate inimeste grupi otsuste tegemist, kus nad hoiavad teineteist vastutavana

4. Flow– ja süsteemimõtlemine

 • Ressursi vs voo optimeerimine
 • Lean & Agile põhimõtted
 • A3 probleemilahendus
 • Kuidas parandada voolu
 • Kitsaskohtade lahendamine

5. Efektiivne koolitamine

 • Kuidas tõhusalt koolitada
 • Väljakutse: Koolita eakaaslasi oma valitud teemal

6. Otsuste tegemine ebakindluse korral

 • Kuidas ebakindlates tingimustes säilitada kõrge otsustuskiirust
 • Kahe „lõksu“ vältimine: ootamine täiusliku info jaoks (liiga aeglane) või soole põhinevate otsuste tegemine
 • Kuidas meie aju teeb otsuseid
 • Erinevate stsenaariumite otsustusprotsessi parandamise tehnikad
 • Peidetud võimaluste avastamine

7. Efektiivne suhtlemine

 • Efektiivse suhtlemise võtmefaktorid
 • Kanalite valik
 • Suuna andmine organisatsioonis
 • Tagasiside andmine ja vastuvõtmine
 • Lugude jutustamine

Õppemeetodid: lühikoolitused klassis, grupi- ja individuaalsed coaching’u sessioonid (näost näkku, telefoni või videokõnede abil), simulatsioonid, iseseisev töö ja kodutööd.

Lisainfo:

 • Programmi kestvus – 9 õppenädalat (36 ak tundi), iga teisipäev 4×45 min sessioonid.
 • Toimumise kellaaeg – 10:00-13:00 (hinna sees kohvipaus)

Programmi läbinud inimesed rõhutavad sageli, et nad on suutnud kasutada programmis õpitud näiteid ja kontseptsioone reaalses elus, neil on olnud kasu sellest, kuidas programmi sisu on koondatud asjakohasteks kontseptsioonideks, ja nad on hinnanud võimalust rakendada omandatud teadmisi praktikas reaalsetes olukordades. 

Näited koolitusel osalenute tagasisidest:

Werner Schäfer, digitaalse ja turunduse peatüki juht, EnBW:

 “Vorming oli fantastiline, väga mitmekesine, üks parimaid koolitussessioone üldse.”

Katja Guiri, brändijuht, Joyn:

 “Ma suutsin reaalses elus kasutada näiteid, tõesti lahe!”

Jacqueline Jorgas, Agile Coach, Disrupt Consulting:

 “Põnev ja mitte kunagi igav!”

Holger Tangermann:

 “Suurepärane relevantsete kontseptsioonide kogumik!”

Thomas Rusert, inseneridirektor, Joyn:

 “Suurepärane ja kasulik sisu.”

Lecturer’s Linkedin

Õppekavarühm: 0613 Tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs. 

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.