IT sisekorra eeskirjade vormistamine ja rakendamine

Koolituse läbinu:

 • Mõistab IT eeskirjade rolli ettevõttes;
 • Oskab paigutada IT eeskirjad üldisesse ettevõtte dokumentatsiooni struktuuri;
 • Mõistab eeskirjade ajakohasena hoidmise ja töötajate täiendkoolituse vajalikkust;
 • Oskab valida sobiva teavitusvormi või õppekeskkonna töötajate infoturva-alase teadlikkuse tõstmiseks.

Koolituse eesmärk: Osalejad saavad teadmised sellest, kuidas algatada ettevõttes IT sisekorraeeskirjade loomine või värskendamine.

Sihtrühm ja eelteadmised: Koolitusele on oodatud kõik IT-juhid ja keskastme juhid, kellel on vastutus ettevõtte Infoturvapoliitika kavandamise ja elluviimise eest.

Õppevahendid: Windows või Mac operatsioonisüsteemi arvuti. Soovikorral võib osaleja laenutada arvutit BCS koolituskeskusest.

Programm:

 • IT Sisekorra eeskirjade asukoht ettevõtte dokumentatsioonis, seos Infoturvapoliitikaga
 • Eeskirjade struktuur ja liigendatus, rakendusnäited
 • IT Sisekorra eeskirjade seos E-ITS nõuetega. E-ITS põhimõtted väärivad arvestamist ka siis, kui ettevõte ei ole kohustatud E-ITSi või ISO 27001 rakendama (või kui tundub, et aasta 2025 on väga kaugel)
 • Eeskirjad vs Korrad
 • Riskianalüüsi roll ohukohtade määratlemisel ja kaitsemeetmete rakendamine IT Sisekorra eeskirjade abil
 • Käitumisjuhised ründetarkvaraga nakatumise ja inimestega manipuleerimise vältimiseks
 • Käitumisjuhised turvaintsidendi kahtluse puhuks
 • IT Sisekorra eeskirjade roll töötaja vastutusala täpsustamisel
 • Eraldi juhendid IT töötajatele
 • IT Sisekorra eeskirjade tutvustamine töötajatele (OnBoarding ja teadmiste regulaarne värskendamine). Teadmiste testimine. Mugavad veebipõhised vahendid nii õppimiseks kui ka testimiseks – Skillaby
 • IT Sisekorra eeskirjade värskendamine ja versioonihaldus. Muutustest teavitamine

Õppemeetodid: Õppetöös saab osaleda klassiruumi tulles või liitudes koolitusega läbi veebikeskkonna Zoom. Koolituse maht on 2 tundi, sh test õpitu kinnistamiseks.

Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamist hinnatakse koolituse ajal läbi viidud tagasisidestatud testi põhjal.

Koolituse lõpetamine: Koolituse lõpetaja saab tunnistuse kui sooritab koolituse lõpus tehtava testi. Osalejatele, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole väljastatakse soovi korral tõend koolitusel osalemise kohta.

Hind sisaldab: Kohvipause koolituskeskuses

0613 Tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs

Lektori CV

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.