Projektid

 • DISYOU

  Projekti DISYOU peamine eesmärk on kaasta noori sotsiaalsesse ettevõtlusse, ühendades digioskused ettevõtlusoskustega, mis on tänases digitaalses maailmas väga olulised.
  Vaata rohkem
 • 
                            
 • Keenia Erakoolide Assotsiatsiooni digitaliseerimiskava loomine. Pilootkoolitus koolijuhtidele ja õpetajatele

  Keenia Erakoolide Liit (KPSA), kuhu kuulub 9800 algkooli ja 1600 keskkooli, 3 miljonit õpilast ja 158 000 õpetajat, on oluline tugisammas Keenia üldharidusele. Vaatamata riiklikele algatustele on enamik koole Keenias veel kaugel kaasaegsetest digitaliseeritud koolidest ja haridusasutustest. Projekti partnerid KPSA ja THESA näevad, et KPSA-l on kriitiline vajadus praktilise digipöörde strateegia järele, et toetada koolide digitaliseerimist, keskendudes koolijuhtide ja õpetajate digioskustele ja -pädevustele selleks, et koolides läbi viia digipööre. Projekti eesmärk: Projekti üldine eesmärk on toetada Keenias käivitunud haridusreformide rakendamist, kaasaegsete õpetamismeetodite juurutamist ning elanikkonna digioskuste arendamist. Konkreetseks eesmärgiks on Keenia Erakoolide Assotsiatsiooni (KPSA) jaoks selgemalt määratleda prioriteedid ja tegevused…
  Vaata rohkem
 • 
                            
 • Namiibia VKE-sektori digivõimekuse ja -oskuste tõstmise arengukava loomine ja pilootkoolituste läbiviimine

  Ettevõtluse arendus läbi digitaliseerimise on Namiibia ja kogu Aafrika arenguprioriteet. Käesolev projekt on pühendatud Namiibia majandus- ja digimaastiku ümberkujundamisele. Projekti eesmärgiks on luua ettevõtete digivõimekuse arendamise prioriteetsete suundade esmased projektiplaanid 3 - 5 aastaks ning detailsem tegevusplaan ja pilootkoolitus Namiibias kohapeal ühes konkreetses digioskuste tõstmise suunas. Projekti eestvedajaks on Namiibia Investeeringute Agentuur (NIPDB), kes on ka projekti partner ja kohalik koordinaator. VKE-de digitaalse suutlikkuse ja oskuste arendamise strateegia töötatakse välja riiklike digitaalarengu strateegiate lahutamatu osana. Strateegias määratletakse ja seatakse prioriteediks tegevused ja toetusmeetmed, mida NIPDB peaks arendama ja rakendama VKE-de digitaalseks arenguks.  Seega aitab projekti raames loodav strateegia kaasa olemasolevatele…
  Vaata rohkem
 • 
                            
 • DIGISKILL-RETAIL

  Digiskill-retail on on Erasmus+ programmi toetusel elluviidav rahvusvaheline koostööprojekt, mille eesmärgiks on paindlike õpiampsude abil tõsta kaubanduse ja klienditeeninduse kutseõppurite ning kaubandussektori töötajate digipädevusi. Samuti toetab ja edendab e-õppe mikroampsude kasutamine kutseõpetajate ning koolitajate digipädevusi ning aitab neil õpetamisel digilahendusi edukalt kasutada (digicompEDU). Kvalifikatsiooni- ning digipädevuste puudujääkide hindamiseks töötatakse välja 12 juhtumiuuringut eri riikides. Juhtumianalüüside abil töötatakse välja 40-60 paindlikku kaubandus- ja klienditeenindusspetsiifilist e-õppe mikroampsu, mis vastavad klienditeeninduse ja kaubanduse kvalifikatsioonivajadustele täna ning lähitulevikus. Moodulid on kasutatavad erinevates õppeasutustes ja stsenaariumites (kutseõpe, asutusesisene õpe jm) sõltuvalt kasutajate vajadustest.
  Vaata rohkem
 • 
                            
 • The Artificial Intelligence Skills Alliance (ARISA)

  ARISA on Erasmus+ programmi toetusel elluviidav rahvusvaheline koostööprojekt, mille eesmärgiks on 4 aasta jooksul välja töötada ning ellu viia uuenduslik ja turuvajadustel põhinev lähenemine tehisintellekti õppele. Lähituleviku tööjõuvajadusi arvestades on IKT-spetsialistidele järjest kasvav nõudlus. Digitaalsete oskuste puudus takistab ettevõtete kasvu ja konkurentsivõimet kogu Euroopas. 2017. aastal oli rohkem kui pooltel IKT-spetsialistide värbamisega tegelenud EL’i ettevõtetest raskusi vabade töökohtade täitmisega ning eriti terav oli olukord AI-alaste teadmiste ja oskustega spetsialistide ametikohtadele vajalike kõrgemate digikompetentside osas. ARISA projekti vältel töötatakse välja ning viiakse ellu innovaatiline, tõhus ja jätkusuutlik AI oskuste arendamise strateegia, valdkonna tulevikoskustele vastavad õppeprogrammid ning lahendused kvalifikatsiooni ja mobiilsuse tõstmisele…
  Vaata rohkem
 • 
                            
 • European Software Skills Alliance (ESSA)

  ESSA on Erasmus+ programmi toetusel elluviidav rahvusvaheline koostööprojekt, mille eesmärgiks on 4 aasta jooksul välja töötada ning ellu viia uuenduslik ja turuvajadustel põhinev lähenemine tarkvaraarenduse õppele. Lähituleviku tööjõuvajadusi arvestades on IKT-spetsialistidele järjest kasvav nõudlus. Digitaalsete oskuste puudus takistab ettevõtete kasvu ja konkurentsivõimet kogu Euroopas. 2017. aastal oli rohkem kui pooltel IKT-spetsialistide värbamisega tegelenud EL’i ettevõtetest raskusi vabade töökohtade täitmisega ning eriti terav oli olukord tarkvarateenuste spetsialistide ametikohtadele vajalike kõrgemate digikompetentside osas. ESSA projekti vältel töötatakse välja ning viiakse ellu innovaatiline, tõhus ja jätkusuutlik tarkvaraarenduse oskuste arendamise strateegia, kutsehariduse õppeprogramm ning lahendused kvalifikatsiooni ja mobiilsuse tõstmisele Euroopas, mis tagavad kiiresti laieneva…
  Vaata rohkem
 • 
                            
 • Digioskuste koolitusprogramm

  „Digioskuste koolitusprogramm“ on Riigi Tugiteenuste Keskuse tellimusel BCS Koolituse poolt Eesti avaliku teenistuse ametnike ja töötajate digipädevuste- ja oskuste arendamiseks väljatöötatud programm.
  Vaata rohkem
 • 
                            
 • Arenguprogramm “Digitipud”

  "Digitipud" on Riigikantselei tellimusel Eesti avaliku sektori tippjuhtide jaoks väljatöötatud programm. Selle programmi raames saavad 80 kõrgeimat riigiametnikku põhjaliku praktilise käsitluse tehnoloogia juhtimise teooriast ja praktilistest meetoditest tippjuhi vaatenurgast.
  Vaata rohkem
 • 
                            
 • 
                            
 • 
                            
 • Teachers for Reactive and Responsive Vocational Education

  Projekti eesmärk on pakkuda kutseõpetajatele koolitust ja toetust, tööturu „oskuste puudujääkide“ määramisel ja võimalike laheduste pakkumisel, kaasates protsessi ka teisi asjaomaseid sidusrühmi - üliõpilasi, lapsevanemaid, õppejõudude ja eelkõige raskustes tööandjaid oskustööliste leidmisel.
  Vaata rohkem
 • 
                        

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.