Projektid

 • Andmeanalüütiku koolitusprogramm

  „Andmeanalüütiku koolitusprogramm“  on täiskasvanute e-kursusena läbiviidav ümberõppeprogramm, mille eesmärgiks on anda osalejatele algteadmised, kuidas andmeid leida, kasutada, analüüsida ning kasutada äriotsuse hindamisel, mõõtmisel ja argumenteerimisel koos vastavate metoodikate tutvustamisega. Lisaks saavad osalejad praktilised baasoskused andmete elukaare juhtimisest ehk andmete väärindamisest. Selleks teevad osalejad läbi praktilisi ülesandeid andmetöötluse ja -analüüsi jaoks vastavate tarkvaradega. Kursuse läbimisel saavad osalejad ametliku rahvusvahelise sertifikaadi. PROJEKTI TEGEVUSED Projekti raames toimub 3 kursust kokku 100 inimesele. Kursus vältab 3,5 kuud (14 nädalat) ning see läbitakse täies mahus e-õppes. Õppe maht on 271 ak tundi, mis sisaldab endas iseseisvat õpet, e-õpet, interaktiivseid loenguid, praktilisi harjutusi ja ülesandeid, videote…
  Vaata rohkem
 • 
                            
 • DIGISKILL-RETAIL

  Digiskill-retail on on Erasmus+ programmi toetusel elluviidav rahvusvaheline koostööprojekt, mille eesmärgiks on paindlike õpiampsude abil tõsta kaubanduse ja klienditeeninduse kutseõppurite ning kaubandussektori töötajate digipädevusi. Samuti toetab ja edendab e-õppe mikroampsude kasutamine kutseõpetajate ning koolitajate digipädevusi ning aitab neil õpetamisel digilahendusi edukalt kasutada (digicompEDU). Kvalifikatsiooni- ning digipädevuste puudujääkide hindamiseks töötatakse välja 12 juhtumiuuringut eri riikides. Juhtumianalüüside abil töötatakse välja 40-60 paindlikku kaubandus- ja klienditeenindusspetsiifilist e-õppe mikroampsu, mis vastavad klienditeeninduse ja kaubanduse kvalifikatsioonivajadustele täna ning lähitulevikus. Moodulid on kasutatavad erinevates õppeasutustes ja stsenaariumites (kutseõpe, asutusesisene õpe jm) sõltuvalt kasutajate vajadustest.
  Vaata rohkem
 • 
                            
 • The Artificial Intelligence Skills Alliance (ARISA)

  ARISA on Erasmus+ programmi toetusel elluviidav rahvusvaheline koostööprojekt, mille eesmärgiks on 4 aasta jooksul välja töötada ning ellu viia uuenduslik ja turuvajadustel põhinev lähenemine tehisintellekti õppele. Lähituleviku tööjõuvajadusi arvestades on IKT-spetsialistidele järjest kasvav nõudlus. Digitaalsete oskuste puudus takistab ettevõtete kasvu ja konkurentsivõimet kogu Euroopas. 2017. aastal oli rohkem kui pooltel IKT-spetsialistide värbamisega tegelenud EL’i ettevõtetest raskusi vabade töökohtade täitmisega ning eriti terav oli olukord AI-alaste teadmiste ja oskustega spetsialistide ametikohtadele vajalike kõrgemate digikompetentside osas. ARISA projekti vältel töötatakse välja ning viiakse ellu innovaatiline, tõhus ja jätkusuutlik AI oskuste arendamise strateegia, valdkonna tulevikoskustele vastavad õppeprogrammid ning lahendused kvalifikatsiooni ja mobiilsuse tõstmisele…
  Vaata rohkem
 • 
                            
 • 
                            
 • Pilvepõhiste lahenduste arendaja koolitus

  Projekt “Pilvepõhiste lahenduste arendaja koolitus” toimub perioodil veebruar 2022 kuni juuni 2023 ning selle käigus viiakse läbi 8 koolitust ning koolitustele järgnevad praktikategevused. Projekti käigus koolitatakse 120 inimest. Pilvearendaja koolitus on mõeldud neile, kes soovivad omandada pilvepõhiste ärilahenduste loomise ja arendamise baasoskused ning minna neid oskusi eeldavale tööle. Osaleja jaoks on see ideaalne esimene samm IKT-sektori suunas, kuna lahenduste loomise tehnoloogia ei ole liiga keeruline ega ajamahukas, võimaldades arendada ja rakendada kiirelt ettevõtte vajadustele vastavaid pilvepõhiseid ärilahendusi.   PROJEKTI TEGEVUSED Projekti käigus töötatakse välja koolituse õppekava ning viiakse läbi 8 praktilist koolitust. Koolituse käigus omandab osaleja oskused, et hakata tööle…
  Vaata rohkem
 • 
                            
 • European Software Skills Alliance (ESSA)

  ESSA on Erasmus+ programmi toetusel elluviidav rahvusvaheline koostööprojekt, mille eesmärgiks on 4 aasta jooksul välja töötada ning ellu viia uuenduslik ja turuvajadustel põhinev lähenemine tarkvaraarenduse õppele. Lähituleviku tööjõuvajadusi arvestades on IKT-spetsialistidele järjest kasvav nõudlus. Digitaalsete oskuste puudus takistab ettevõtete kasvu ja konkurentsivõimet kogu Euroopas. 2017. aastal oli rohkem kui pooltel IKT-spetsialistide värbamisega tegelenud EL’i ettevõtetest raskusi vabade töökohtade täitmisega ning eriti terav oli olukord tarkvarateenuste spetsialistide ametikohtadele vajalike kõrgemate digikompetentside osas. ESSA projekti vältel töötatakse välja ning viiakse ellu innovaatiline, tõhus ja jätkusuutlik tarkvaraarenduse oskuste arendamise strateegia, kutsehariduse õppeprogramm ning lahendused kvalifikatsiooni ja mobiilsuse tõstmisele Euroopas, mis tagavad kiiresti laieneva…
  Vaata rohkem
 • 
                            
 • Digioskuste koolitusprogramm

  „Digioskuste koolitusprogramm“ on Riigi Tugiteenuste Keskuse tellimusel BCS Koolituse poolt Eesti avaliku teenistuse ametnike ja töötajate digipädevuste- ja oskuste arendamiseks väljatöötatud programm.
  Vaata rohkem
 • 
                            
 • CulTech

  CulTech ehk täisnimega “Innovative methods and ICT competencies for cultural sector employees” (2020-1-EE01-KA227-ADU-093390) on Erasmus+ programmi toetusel elluviidav rahvusvaheline koostööprojekt, mille raames luuakse kultuuritöötaja digikompetentsimudel ning kaks koolitusprogrammi, koos veebipõhiste õppematerjalidega kultuuritöötajate digioskuste parandamiseks. Projekt viiakse läbi perioodil märts, 2021 – aprill, 2023.
  Vaata rohkem
 • 
                            
 • Arenguprogramm “Digitipud”

  "Digitipud" on Riigikantselei tellimusel Eesti avaliku sektori tippjuhtide jaoks väljatöötatud programm. Selle programmi raames saavad 80 kõrgeimat riigiametnikku põhjaliku praktilise käsitluse tehnoloogia juhtimise teooriast ja praktilistest meetoditest tippjuhi vaatenurgast.
  Vaata rohkem
 • 
                            
 • 
                            
 • 
                            
 • cyVET Security

  Erasmus + projekti peamine eesmärk on tõsta arvutikasutajate teadlikkust küberohtudest  ja anda oskusi nende vältimiseks. Arvutikasutajate hulka kuuluvad projekti mõistes nii tavakasutajad kui IT spetsialistid.
  Vaata rohkem
 • 
                            
 • Teachers for Reactive and Responsive Vocational Education

  Projekti eesmärk on pakkuda kutseõpetajatele koolitust ja toetust, tööturu „oskuste puudujääkide“ määramisel ja võimalike laheduste pakkumisel, kaasates protsessi ka teisi asjaomaseid sidusrühmi - üliõpilasi, lapsevanemaid, õppejõudude ja eelkõige raskustes tööandjaid oskustööliste leidmisel.
  Vaata rohkem
 • 
                        

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.