Chat with us, powered by LiveChat

Projektid

 • 
                            
 • Контактное обучение для украинских беженцев – Цифровое удостоверение личности и электронные услуги, введение в организацию жизни в Эстонии

  Введение в обучение: Вводный курс для граждан Украины, получивших временную защиту в Эстонии, с целью облегчения адаптации к местной культуре; ознакомления с важностью цифрового удостоверения личности и возможностями использования эстонских электронных услуг, поиска места жительства и работы. Практическое обучение предоставит участникам возможность познакомиться в небольшой группе и пройти различные этапы по адаптации к цифровому миру и участию в жизни Эстонии. Участникам будут предложены обед и кофе-брейки. BCS Koolitus AS выдает сертификат прошедшим обучение. Результаты обучения: - имеет представление о необходимости и местах использования эстонского личного кода; - понимает и имеет представление о природе цифрового удостоверения личности, его использовании (удостоверение личности,…
  Vaata rohkem
 • 
                            
 • Pilvepõhiste lahenduste arendaja koolitus

  Projekt “Pilvepõhiste lahenduste arendaja koolitus” aitab neid, kes soovivad omandada pilvepõhiste ärilahenduste loomise ja arendamise baasoskused ning minna neid oskusi eeldavale tööle. PROJEKTI TEGEVUSED 120 inimesele: pilvelahenduste arendamise koolituse läbiviimine erinevates ettevõtetes tööpraktika võimaldamine muu toe võimaldamine, mis läheb vaja tööle rakendumiseks. EELDUSED PROJEKTIS OSALEMISEKS: Koolitus on mõeldud: mittetöötavale ja mitteõppivale 16-29-aastasele noorele; mittetöötavale ja mitteõppivale vähemalt kuus kuud töötuna olnud või töötasu mitte saanud või mitteaktiivsele inimesele (k.a lapsehoolduspuhkus). Koolitusele on oodatud inimesed, kes soovivad läbida alustava pilvelahenduste arendamise koolituse koos tööle saamist toetavate tegevustega (praktilised tööd, tööklubid, nõustamine). KOOLITUSE TOIMUMISKOHT: veebikeskkond Zoom PROJEKTI KANDIDEERIMINE: Registreerimisel koolitusele saab kandideerija oma…
  Vaata rohkem
 • 
                            
 • European Software Skills Alliance (ESSA)

  ESSA on Erasmus+ programmi toetusel elluviidav rahvusvaheline koostööprojekt, mille eesmärgiks on 4 aasta jooksul välja töötada ning ellu viia uuenduslik ja turuvajadustel põhinev lähenemine tarkvaraarenduse õppele. Lähituleviku tööjõuvajadusi arvestades on IKT-spetsialistidele järjest kasvav nõudlus. Digitaalsete oskuste puudus takistab ettevõtete kasvu ja konkurentsivõimet kogu Euroopas. 2017. aastal oli rohkem kui pooltel IKT-spetsialistide värbamisega tegelenud EL’i ettevõtetest raskusi vabade töökohtade täitmisega ning eriti terav oli olukord tarkvarateenuste spetsialistide ametikohtadele vajalike kõrgemate digikompetentside osas. ESSA projekti vältel töötatakse välja ning viiakse ellu innovaatiline, tõhus ja jätkusuutlik tarkvaraarenduse oskuste arendamise strateegia, kutsehariduse õppeprogramm ning lahendused kvalifikatsiooni ja mobiilsuse tõstmisele Euroopas, mis tagavad kiiresti laieneva…
  Vaata rohkem
 • 
                            
 • Digioskuste koolitusprogramm

  „Digioskuste koolitusprogramm“ on Riigi Tugiteenuste Keskuse tellimusel BCS Koolituse poolt Eesti avaliku teenistuse ametnike ja töötajate digipädevuste- ja oskuste arendamiseks väljatöötatud programm.
  Vaata rohkem
 • 
                            
 • CulTech

  CulTech ehk täisnimega “Innovative methods and ICT competencies for cultural sector employees” (2020-1-EE01-KA227-ADU-093390) on Erasmus+ programmi toetusel elluviidav rahvusvaheline koostööprojekt, mille raames luuakse kultuuritöötaja digikompetentsimudel ning kaks koolitusprogrammi, koos veebipõhiste õppematerjalidega kultuuritöötajate digioskuste parandamiseks. Projekt viiakse läbi perioodil märts, 2021 – aprill, 2023.
  Vaata rohkem
 • 
                            
 • 
                            
 • Arenguprogramm “Digitipud”

  "Digitipud" on Riigikantselei tellimusel Eesti avaliku sektori tippjuhtide jaoks väljatöötatud programm. Selle programmi raames saavad 80 kõrgeimat riigiametnikku põhjaliku praktilise käsitluse tehnoloogia juhtimise teooriast ja praktilistest meetoditest tippjuhi vaatenurgast.
  Vaata rohkem
 • 
                            
 • 
                            
 • 
                            
 • Eastern Partnership

  Draft Proposal for development and implementation of the blended training course for CSO leaders and activists, carried out in Ukraine, Belarus and Georgia in Spring, 2019
  Vaata rohkem
 • 
                            
 • cyVET Security

  Erasmus + projekti peamine eesmärk on tõsta arvutikasutajate teadlikkust küberohtudest  ja anda oskusi nende vältimiseks. Arvutikasutajate hulka kuuluvad projekti mõistes nii tavakasutajad kui IT spetsialistid.
  Vaata rohkem
 • 
                            
 • Teachers for Reactive and Responsive Vocational Education

  Projekti eesmärk on pakkuda kutseõpetajatele koolitust ja toetust, tööturu „oskuste puudujääkide“ määramisel ja võimalike laheduste pakkumisel, kaasates protsessi ka teisi asjaomaseid sidusrühmi - üliõpilasi, lapsevanemaid, õppejõudude ja eelkõige raskustes tööandjaid oskustööliste leidmisel.
  Vaata rohkem
 • 
                            
 • Digioskuste algkoolitus “E-Kodanik”

  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt tellitud projekti “Digitaalse kirjaoskuse koolitus „e-Kogukond“ eesmärgiks on suurendada arvuti- ja internetikasutajate hulka ehk nende inimeste osakaalu tööealisest elanikkonnast, kes omavad digitaalset kirjaoskust baastasemel.
  Vaata rohkem
 • 
                        

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.