Chat with us, powered by LiveChat

Projects

 • Контактное обучение для украинских беженцев – Цифровое удостоверение личности и электронные услуги, введение в организацию жизни в Эстонии

  Введение в обучение: Вводный курс для граждан Украины, получивших временную защиту в Эстонии, с целью облегчения адаптации к местной культуре; ознакомления с важностью цифрового удостоверения личности и возможностями использования эстонских электронных услуг, поиска места жительства и работы. Практическое обучение предоставит участникам возможность познакомиться в небольшой группе и пройти различные этапы по адаптации к цифровому миру и участию в жизни Эстонии. Участникам будут предложены обед и кофе-брейки. BCS Koolitus AS выдает сертификат прошедшим обучение. Результаты обучения: - имеет представление о необходимости и местах использования эстонского личного кода; - понимает и имеет представление о природе цифрового удостоверения личности, его использовании (удостоверение личности,…
  Read article
 • 
                            
 • Pilvepõhiste lahenduste arendaja koolitus

  Projekt “Pilvepõhiste lahenduste arendaja koolitus” aitab neid, kes soovivad omandada pilvepõhiste ärilahenduste loomise ja arendamise baasoskused ning minna neid oskusi eeldavale tööle. PROJEKTI TEGEVUSED 120 inimesele: pilvelahenduste arendamise koolituse läbiviimine erinevates ettevõtetes tööpraktika võimaldamine muu toe võimaldamine, mis läheb vaja tööle rakendumiseks. EELDUSED PROJEKTIS OSALEMISEKS: Koolitus on mõeldud: mittetöötavale ja mitteõppivale 16-29-aastasele noorele; mittetöötavale ja mitteõppivale vähemalt kuus kuud töötuna olnud või töötasu mitte saanud või mitteaktiivsele inimesele (k.a lapsehoolduspuhkus). Koolitusele on oodatud inimesed, kes soovivad läbida alustava pilvelahenduste arendamise koolituse koos tööle saamist toetavate tegevustega (praktilised tööd, tööklubid, nõustamine). KOOLITUSE TOIMUMISKOHT: veebikeskkond Zoom PROJEKTI KANDIDEERIMINE: Registreerimisel koolitusele saab kandideerija oma…
  Read article
 • 
                            
 • ESSA

  ESSA is a four-year transnational initiative funded by the European Commission under the Erasmus+, Sector Skill Alliance call for proposals, to set forward a sectoral approach to Software Skills Development. According to the labor market needs, there is a growing demand for ICT specialists. The lack of digital skills hinders the growth and competitiveness of companies across Europe. In 2017, more than half of the EU companies recruiting ICT professionals had difficulty filling vacancies, and the situation was particularly acute with the higher digital competencies required for specialist ICT positions in Software Services. The ESSA project will develop an innovative,…
  Read article
 • 
                            
 • European Software Skills Alliance (ESSA)

  ESSA on Erasmus+ programmi toetusel elluviidav rahvusvaheline koostööprojekt, mille eesmärgiks on 4 aasta jooksul välja töötada ning ellu viia uuenduslik ja turuvajadustel põhinev lähenemine tarkvaraarenduse õppele. Lähituleviku tööjõuvajadusi arvestades on IKT-spetsialistidele järjest kasvav nõudlus. Digitaalsete oskuste puudus takistab ettevõtete kasvu ja konkurentsivõimet kogu Euroopas. 2017. aastal oli rohkem kui pooltel IKT-spetsialistide värbamisega tegelenud EL’i ettevõtetest raskusi vabade töökohtade täitmisega ning eriti terav oli olukord tarkvarateenuste spetsialistide ametikohtadele vajalike kõrgemate digikompetentside osas. ESSA projekti vältel töötatakse välja ning viiakse ellu innovaatiline, tõhus ja jätkusuutlik tarkvaraarenduse oskuste arendamise strateegia, kutsehariduse õppeprogramm ning lahendused kvalifikatsiooni ja mobiilsuse tõstmisele Euroopas, mis tagavad kiiresti laieneva…
  Read article
 • 
                            
 • Digital Skills Training Programme

  The "Digital Skills Training Programme" is a programme developed by BCS Koolitus for the development of digital competences and skills of the Estonian public service officials and employees on behalf of the The State Shared Service Center. The training program consists of 5 separate elective modules, the aim of which is to increase the participants' skills and capabilities in the use of office software, and to increase their knowledge of cyber security and digital communication, thus increasing work their efficiency. Training courses will take place during 2021 – 2023. You can register for project trainings through the State Employee Self-Service…
  Read article
 • 
                            
 • GOOGLE Cooperation project

  The GOOGLE cooperation project has been developed by BCS Koolitus on behalf of the Estonian Trade Union Confederation with the aim of providing digital competence trainings in two programs, one for trade union activists and trustees (end users) and the other for trade union key figures and leaders. During the project, a total of up to 800 active union members and trustees, and up to 200 trade union key members and leaders will be trained.   The aim of trade union activist and trustee training is to provide participants with additional digital skills in office work, collaborative communication and cyber…
  Read article
 • 
                            
 • GOOGLE koostööprojekt

  GOOGLE koostööprojekt on välja töötatud Eesti Ametiühingute Keskliidu tellimusel eesmärgiga pakkuda 2021. aasta jooksul digipädevusi tõstvaid koolitusi kahes BCS Koolituse poolt väljatöötatud programmis, millest üks on suunatud ametiühingute aktiivile ja usaldusisikutele (tavakasutaja) ning teine ametiühingute võtmeisikutele ja liidritele. Projekti vältel koolitatakse kokku kuni 800 ametiühingute aktiivi liiget ja usaldusisikut ning kuni 200 ametiühingute võtmeisikut ja liidrit.
  Read article
 • 
                            
 • Digioskuste koolitusprogramm

  „Digioskuste koolitusprogramm“ on Riigi Tugiteenuste Keskuse tellimusel BCS Koolituse poolt Eesti avaliku teenistuse ametnike ja töötajate digipädevuste- ja oskuste arendamiseks väljatöötatud programm.
  Read article
 • 
                            
 • CulTech

  CulTech ehk täisnimega “Innovative methods and ICT competencies for cultural sector employees” (2020-1-EE01-KA227-ADU-093390) on Erasmus+ programmi toetusel elluviidav rahvusvaheline koostööprojekt, mille raames luuakse kultuuritöötaja digikompetentsimudel ning kaks koolitusprogrammi, koos veebipõhiste õppematerjalidega kultuuritöötajate digioskuste parandamiseks. Projekt viiakse läbi perioodil märts, 2021 – aprill, 2023.
  Read article
 • 
                            
 • Basics for Successful Web Developers

  The project “Basics for Successful Web Developers” helps those who want to acquire basic web developer skills and go to a job that requires those skills. Altogether, 150 participants belonging to the target groups are trained during this project. In addition to learning the fundamentals of web development, the course offers various supporting activities for the participants, such as practical tasks, individual counselling, and job clubs. The length of the free course is 21 days, during which participants cover 168 academic hours of study. During the project, participants will receive support in their job search and have the possibility to…
  Read article
 • 
                            
 • 
                            
 • Basic Digital Literacy Skills Course “E-Citizen”

  The project Basic Digital Literacy Skills Course “E-Citizen” is aimed at offering free courses with a purpose of increasing basic digital literacy skills among the working-age population in Estonia. The project was ordered by the Estonian Ministry of Economic Affairs and Communication. During 2018-2021, the objective of the project is to decrease digital skills gap by providing 5000 people with low digital literacy essential computer and internet skills (including knowledge and skills in e-services and ID-card solutions). The courses take place across Estonia. The courses are offered in Estonian and Russian languages. The length of one course is 8 academic…
  Read article
 • 
                            
 • In-service Training for Teachers on a Priority Topic “Safety” – Digital Risk Awareness in the Modern Teaching Environment

  The aim of this project is to develop digital the competences of subject teachers and vocational teachers. After passing the course, the participants can recognize the key problems of e-safety (cyberbullying, identity theft, hate speech, images and videos with inappropriate content) and know how to find solutions for them, as well as skills on how to pass on acquired knowledge to their students. Learning Outcomes: Participants who have passed the course will recognize key problems of e-safety and are able to find solutions for these problems. The graduate of the course: -  Is purposeful in their web searches and is…
  Read article
 • 
                            
 • Project Management Course for Beginners

  The aim of this project is to provide free training courses designed for people who are interested in learning the basics of project management. The courses provide participants with a solid project management foundation and support in applying for positions that require the skills and knowledge of project management. Altogether, 150 participants belonging to the target groups are trained during this project. In addition to learning the fundamentals of project management, the course offers various supporting activities for the participants, such as practical tasks, individual counselling, and job clubs. During the course, participants have a chance to take ECDL exams…
  Read article
 • 
                            
 • Development Programme “Digital Leaders”

  “Digital Leaders” is a development programme for top executives in civil service ordered by The Government Office of Estonia. This project provides 80 top executives in civil service a thorough practical skillset consisting of technology management theory and practical methods for public sector leadership. The first group consisting of 20 members started in October 2020 and will finish in April 2021. Next courses will take place during 2021-2023. Top executives in civil service can register to the programme through The Government Office Top Civil Service Excellence Centre. In the case of sufficient interest, the “Digital Leaders” programme creators BCS Koolitus…
  Read article
 • 
                            
 • Modern Digital Skills Training Course

  This project is designed to develop various modern digital skills and competences of the participants, as well as increasing their employability. The free courses are mainly aimed at participants aged 50 or older, who have a strong professional background but lack modern digital skills to be competitive in today’s labor market. The purpose of the project is to modernize the digital competences (including the skills in virtual cooperation, various IT solutions, and platforms to increase people’s mobility) of the participants belonging to the target group. Another goal is to increase participants’ employability in today’s labour market, where various digital skills…
  Read article
 • 
                            
 • Teachers for Reactive and Responsive Vocational Education

  The project aims to provide effective and necessary training and support for VET teachers to enable them to identify and respond to skill-gaps in the labour market, but also involving other relevant stakeholders – students, parents, teaching staff, and particularly employers experiencing difficulties finding skilled workers to fill vacancies. The consortium will develop, test and deliver standardized, comprehensive toolkits packaged as a set of teaching, collaboration, and communication methods and a rapid curriculum development methodology for VET teachers, to be used in conjunction with potential employers to identify skill-gaps, and to design, develop and deliver up-skilling training for students. The…
  Read article
 • 
                            
 • CyVET Security Project co-funded by Erasmus+ Programme

  The aim of this project is to raise awareness among computer users of cyber threats and to provide them with skills to prevent those threats. Within this project, computer users include both regular users and IT professionals. 4 main profiles of cyber security user areas ranging from IT specialists to end-users are defined in the first phase of the project. For each profile, the most essential areas of knowledge, skills, and competences of cybersecurity are ascertained. With the support of this acquired knowledge, corresponding learning outcomes will be defined along with the development of a curriculum and the creation of…
  Read article
 • 
                            
 • 
                            
 • IT Support Specialist Course for Beginners

  The aim of this project is to provide participants with partial vocational skills of IT support specialist and support them in applying for positions that require those skills. Altogether, 135 participants belonging to the target groups are trained during this project. In addition to learning the fundamentals of IT support, the course offers various supporting activities for the participants, such as practical tasks, individual counselling, and job clubs. At the end of the course, participants can take the partial VET certificate level 4 exam to certify their IT support specialist competences. The length of the free course is 33 days,…
  Read article
 • 
                            
 • Arenguprogramm “Digitipud”

  "Digitipud" on Riigikantselei tellimusel Eesti avaliku sektori tippjuhtide jaoks väljatöötatud programm. Selle programmi raames saavad 80 kõrgeimat riigiametnikku põhjaliku praktilise käsitluse tehnoloogia juhtimise teooriast ja praktilistest meetoditest tippjuhi vaatenurgast.
  Read article
 • 
                            
 • Civic Society development courses in Eastern partnership countries in 2019

  The blended learning course was developed to raise efficiency and pro-active digital participation of the Eastern Partnership (EaP) civil society in the implementation of reforms and the local decision-making processes in Georgia, Ukraine, Belarus and other EaP countries, as well as to improve the quality of services provided by the civil society organisations to citizens. The course aims to support civil society organisations in harnessing the potential of digital technologies to innovate and improve their interaction with their beneficiaries, constituencies and partners, as well as to improve the efficiency of their work and the quality and format of services offered to…
  Read article
 • 
                            
 • “Choose IT!” – a “bootcamp”-type retraining programme

  “Choose IT!”  is an adult retraining program, designed to provide participants with the initial skills of a software developer. Vali IT! is a unique project that includes trainees with a completed higher education and required work experience, but who have not studied IT or worked in the ICT sector. The participants will receive basic skills in software development during a free 3.5 month-long programme. 500 new software developers for the ICT sector are trained during this 4 year-long programme. One training cycle is 3.5 months long out of which 6 weeks is intensive class training and 8 weeks is an…
  Read article
 • 
                            
 • 
                            
 • 
                            
 • 
                            
 • 
                            
 • Eastern Partnership

  Draft Proposal for development and implementation of the blended training course for CSO leaders and activists, carried out in Ukraine, Belarus and Georgia in Spring, 2019
  Read article
 • 
                            
 • cyVET Security

  Erasmus + projekti peamine eesmärk on tõsta arvutikasutajate teadlikkust küberohtudest  ja anda oskusi nende vältimiseks. Arvutikasutajate hulka kuuluvad projekti mõistes nii tavakasutajad kui IT spetsialistid.
  Read article
 • 
                            
 • Teachers for Reactive and Responsive Vocational Education

  Projekti eesmärk on pakkuda kutseõpetajatele koolitust ja toetust, tööturu „oskuste puudujääkide“ määramisel ja võimalike laheduste pakkumisel, kaasates protsessi ka teisi asjaomaseid sidusrühmi - üliõpilasi, lapsevanemaid, õppejõudude ja eelkõige raskustes tööandjaid oskustööliste leidmisel.
  Read article
 • 
                            
 • Digioskuste algkoolitus “E-Kodanik”

  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt tellitud projekti “Digitaalse kirjaoskuse koolitus „e-Kogukond“ eesmärgiks on suurendada arvuti- ja internetikasutajate hulka ehk nende inimeste osakaalu tööealisest elanikkonnast, kes omavad digitaalset kirjaoskust baastasemel.
  Read article
 • 
                        

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.