Koolitused

Kasutajatoe tulemuslikum töö läbi efektiivsema kliendisuhtluse ja meeskonnatöö

Koolituse  tulemusena saavad osalejad: 

  • teadmised ja praktilised oskused  professionaalsest klienditeenindusest,  
  • kasvanud teadlikkuse tulemuslikust suhtlemisest ja enesekehtestamisest,
  • oskuse lahendada probleemseid situatsioone ja efektiivselt käsitleda erinevaid klienditüüpe,  
  • ülevaate IT-spetsialisti kui klienditeenindaja rollist, efektiivsest ajaplaneerimisest ja meeskonnatööst.

Metoodika: learnig by doing

Vaata lähemalt
Praktikum: Teenindussituatsioonide lahendamine IT-spetsialistidele

Koolituse  tulemusena saavad osalejad:

  • praktilised oskused  professionaalseks klienditeeninduseks,
  • teadmisi efektiivsest/tulemuslikust suhtlemisest, enesekehtestamisest, läbirääkimisest,
  • oskuse lahendada probleemseid situatsioone,
  • teadmise kuidas efektiivselt käsitleda erinevaid inimtüüpe,
  • mitmeid erinevaid lahendusi igapäevatöös esinevatele situatsioonidele.
Vaata lähemalt
Sulge