Koolitused

Sharepoint 2010 arenduskursus (10175 Microsoft SharePoint 2010, Application Development)

5-päevane kursus pakub spetsialistidest .NET arendajatele praktilist teavet ja laboreid, mis võimaldab Teil luua lahendusi Microsoft SharePoint 2010 platvormile.

Sihtgrupp: Kursus on mõeldud arendajatele, kes kasutavad Microsoft SharePoint 2010 meeskonnatöös, keskmise suurusega kuni suurtes arenduskeskkondades. Soovitav on kogemus Microsoft Visual Studio 2008 SP1keskonnas, et mõista SharePoint 2010 ja Visual Studio 2010 uut funktsionaalsust.

Vaata lähemalt
UUS! MOC # 10174A Configuring and Administering Microsoft SharePoint 2010

5-päevane uus profikursus õpetab, kuidas paigaldada, seadistada ja hallata SharePointi, samuti hallata ja jälgida veebisaite ja kasutajaid SharePoint 2010’s. Lektor lisab oma kogemuste ja arendusnäidetega kursusele tublisti tehnilist sügavust tasemeni 300 ja isegi 400 punkti.

Vaata lähemalt
Sharepoint 2010 Business Intelligence

Kursuse eesmärk on SharePoint 2010 platvormil ärianalüüsi vahendite tutvustamine. Kursus tutvustab ärianalüüsi põhivahendeid SharePoint keskkonnas (nt. SharePoint BI Center, Excel Services, Business Connectivity Services) ja vaatluse all on ka SQL SERVER ärianalüüsi vahendid (Analysis Services, Reporting Services) .

Vaata lähemalt
UUS! SharePoint 2013 - arendus (MOC#20488 Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Core Solutions)

5-päevane kursus annab teadmised SharePoint 2013 rakenduse loomise alustest. Praktiliste näidete varal omandab kursuslane teadmised SharePointi 2013 saidi loomisest alates kujundusest kuni intraneti põhikomponentideni. Vaatluse all on definitsioonid, päringud, kujundus ja andmetöötlusoperatsioonid.

Vaata lähemalt
SharePoint koolitus peakasutajatele ja spetsialistidele

Koolitus annab süsteemse ülevaate SharePoint saidikollektsiooni võimalustest ja nende administreerimist peakasutaja rollis.      

Koolituse läbinu:

 • tunneb SharePoint Site Collection administraatori rolli ja SharePoint põhilisi võimalusi
 • tunneb SharePoint Site Collection ideoloogiat, alamsaitide loomist ja saitide erinevust ja saitide loomise parimaid praktikaid.
 • tunneb SharePointi loendeid ja teeke, nende ülesehitust, võimalusi ja parimaid praktikaid nende haldamisel.
 • tunneb SharePointi kasutajaõiguseid, nende haldamist site collectioni, saidi, loendi ja üksiku elemendi tasemel
 • tunneb SharePointi sisu haldamise vahendeid: teavitused, dokumentide haldus, vaated, veebiosad
 • tunneb SharePointi sisseehitatud töövoogusid, nende loomist, seadistamist
Vaata lähemalt
Sharepointi haldamine ja arendamine SharePoint Designer abil

Kursuse käigus õpitakse kasutama Mircosoft SharePoint Designer 2013 haldus ja arendus tööriista. Kursuse eesmärk on tutvustada SPD võimalusi SharePointi site'ide kiireks haldamiseks ning erinevate töövoogude loomiseks, et täita kiirelt äripoolelt tulenevaid uusi nõudmisi. Kursuse käigus vaadatakse ka JSLink võimalusi kasutajaliidese mugavdamisel ning info ülevaatlikumalt edastamiseks läbi andmete visualiseerimise.

Teadmisi edastatakse läbi praktiliste ülesannete. 

Vaata lähemalt
Sharepoint Site Collection

Koolituse eesmärgiks on anda põhjalik ülevaade vajalikest tegevustest ettevõtte SharePointi portaali loomiseks ja selle haldamiseks.

Koolituse läbinu tunneb ja oskab rakendada parimaid praktikaid SharePointi portaali planeerimisel, teostamisel ja juurutamisel ning oskab hallata saite saitikogumi tasemel.

Koolituse läbimise eeldusteks on SharePointi peakasutaja kursuse läbimine ning vähemalt aastane kogemus SharePointi platvormiga töötamisel.

Vaata lähemalt
Sharepoint Development

Koolituse eesmärk on anda ülevaade SharePoint 2013/2016 raamistikust, selle laiendamise ja arendamise võimalustest ning kuidas seda teostada.

Koolituse läbinu:

 • tunneb SharePoint 2013/2016 arhidektuuri ja SharePointi arenduste parimadi praktikaid ja tehnikaid
 • oskab luua SharePointi lahendusi, SharePointi Apps'e, navigatsioonielemente ning muuta kasutajaliidest
 • oskab luua väljatüüpe ja juhteelemente, loendite definitsioone ja malle, saiti definitsioone ja malle; loendeid, teeke ja sündumste vastuvõtjaid (event receiver); töövoogusid;ajastatud toiminguid (Timer Job);veebiosasid (Web Part)
 • oskab kasutada SharePoint'i serveri poolset API't ja kliendi poolset objekti mudelit; Business Connectivity Services'it
 • oskab muuta otsingut

Vajalikud eelteadmised - koolitusel osaleja peaks omama kasutajakogemust SharePointi platvormil ning omama kogemust .NET'i ja C#'iga.

Vaata lähemalt
Sulge