Koolitused

MS Exceli põhikursus

Koolituse eesmärgiks on anda osalejale esmased MS Exceli kasutamise oskused nii, et koolituse tulemusena oskab osaleja luua lihtsamaid arvutustabeleid, neid kujundada ja printida.

Koolituse läbinu oskab:

 • lihtsaid tabeleid koostada, neid kujundada ja teostada väljatrükki
 • kasutada lihtsamaid funktsioone (liitmised, loendamised, keskmised...)
 • luua ühe tabeli andmete illustreerimiseks diagramme

Eelteadmised: töökogemus Windows töökeskkonnas kasutaja tasemel

MS Exceli põhikursus on hea baas, et õppida edasi kursustel nagu MS Exceli jätkukursus, MS Exceli profikursus või Pivot Table kursus.

Koolitusele lisandub tasuta praktikum Funktsionaalsus ja valemid MS Excelis!

Vaata lähemalt
Excel abivahendina raamatupidamises

Koolituse tulemusena oskab kursuslane:

 • koostada erinevaid aruandeid majandustarkvarast imporditud andmete baasil
 • analüüsida andmehulki
 • kasutada tabelites lingitud andmeid 

Eelteadmised:  Töökogemus Windows töökeskkonnas kasutaja tasemel,
elementaarne Exceli kasutamise kogemus (lihttehete (liitmine, lahutamine, korrutamine, jagamine), lihtfunktsioonide kasutamise kogemus (Sum),
tabeli koostamise kogemus andmete lisamise, parandamise ja kujundamise näol).

Metoodika: Praktiline õpe koos näidetega

Vaata lähemalt
Personali andmete analüüs Excelis

Koolituse tulemusena:

 • Mõistate oluliste valemite olemust ja oskate kasutada nende võimalusi - nagu näiteks: isikukoodist sünniaja ja vanuse leidmine, tööstaaži arvutused, puhkuse arvutused
 • Oskate analüüsida andmeid, koostada aruandeid: eelarve võrdlemine tegelikkusega
 • Oskate illustreerida andmeid diagrammide abil: küsitluse tulemuste graafiline esitlemine, erinevatel lehtedel paiknevate andmete esitlemine graafikuna
 • Valdate struktuuriskeemide joonistamise tehnikat.

Eelteadmised: igapäevane kasutus MS Exceliga

Vaata lähemalt
Andmeanalüüs ja aruandlus Excelis

Koolituse läbinu

 • impordib andmeid andmebaasidest ja veebist;
 • koostab sorteerimise-, filtreerimise-, vahekokkuvõtte- ja risttabeli tööriistade abil erinevaid aruandeid;
 • kasutab MS Excel 2016 täienenud analüüsivahendeid;
 • illustreerib andmeid diagrammide abil ning oskab neid korrektselt vormistada.

Eelteadmised: Elementaarne Exceli kasutuskogemus

Koolitusele lisandub tasuta praktikum Andmeanalüüs MS Exceliga!

Vaata lähemalt
Diagrammid Excelis

Selle intensiivse ja hästi praktilise 1-päevase koolituse käigus arendate oskusi, kuidas andmeid graafikute abli illustreerida.

Koolituse tulemusena oskate:

 • Illustreerib andmeid diagrammidega
 • Võrdleb erineva suurusega andmeid diagrammides
 • Loob dünaamilisi ja tingimusliku kujundusega diagramme

Eelteadmised:  Kogemus MS Exceliga töötamisel tavakasutaja tasemel.

Vaata lähemalt
Excel müügitöös

Koolituse tulemusena oskab kursuslane:

 • Võimeline koostama müügitabelitest erinevaid müügiaruandeid
 • Kasutama Exceli analüüsivahendeid ja eesmärkide lahendajaid müügipakkumiste, eelarve planeerimise ja müügikampaaniate koostamiseks
 • Saanud teadmised erinevate funktsioonide kasutamisest, kombineerimisest mitme ja ühe tabeli ning failide vahel motivatsioonisüsteemi, tulemuste ja aruandluse kirjeldamiseks 
 • Oskab müügitulemusi illustreerida diagrammide abil ja neid korrektselt vormistada

Eelteadmised: Töökogemus Windows töökeskkonnas kasutaja tasemel, elementaarne Exceli kasutamise kogemus (lihttehete (liitmine, lahutamine, korrutamine, jagamine), lihtfunktsioonide kasutamise kogemus (Sum...), tabeli koostamise kogemus andmete lisamise ja kujundamise näol).

Vaata lähemalt
Makrode koolitus - VBA Microsoft Exceli baasil

Kursusel vaadatakse üle makrode programmeerimise põhitõed ning õpetatakse, kuidas saab luua Excelisse uusi funktsioone ning automatiseerida või lihtsustada rutiinseid tegevusi. Koolitus koosneb teoreetilisest osast ja praktilistest harjutustest, mis kinnistavad õpitud teadmisi. Teoreetiline osa sisaldab rohkelt praktilisi näiteid.

Koolituse läbinu

 • programmeerib makrosid
 • loob uusi funktsioone
 • automatiseerib tegevusi.
Vaata lähemalt
Tabelarvutuse profikursus (vene keeles)

Koolituse tulemusena:

 • oskate suurtest andmebaasidest koostada erinevaid aruandeid (risttabelid, vahekokkuvõtted, filtrid)
 • tunnete mitmel töölehel paiknevate tabelite loomise printsiipe
 • tutvute funktsioonigruppidega
 • omandate teadmised mittetriviaalsete funktsioonide kasutamiseks
 • oskate andmeid illustreerida mittestandardsete diagrammide abil

Eelteadmised: eeldab tabelarvutuse jätkukursusel käsitletavate teemade valdamist

Vaata lähemalt
Ärianalüütika – Töölaua loomine Excelis ehk Business Intelligence Dashboard

3-päevase praktilise koolituse eesmärgiks on õppida koostama lihtsalt hallatavat töölauda Excelis.

Töölaud ehk dashboard on tööriist millega hallata suurt informatsioonihulka ühes kohas, et saada ülevaade organisatsiooni võtmenäitajatest ehk KPIdest (Key Performance Indicator). Vastavalt vajadusele saab jälgida sündmusi või teha koondatud info põhjal vajalikke otsuseid (näitek reguleerida kaupade hulka või hinnakujundust).

Koolitusel luuakse koos dünaamiline töölaud, mille iga kasutaja saab oma vajadustele vastavalt kujundada ning aktiivsesse kasutusse võtta.

Koolituse läbinu:

 • koostab algandmetest erinevaid koondtabeleid, raporteid ja tulemuslikkuse võtmenäitajaid (KPI),
 • illustreerib koondeid ja võtmenäitajaid erinevate diagrammide abil,
 • koostab võtmenäitajatest dünaamiliselt seadistatavaid töölaudu.
Vaata lähemalt
MS Exceli profikursus

Koolituse eesmärgiks on arendada osaleja MS Exceli oskusi nii, et kursuse tulemusena oskab osaleja kasutada MS Exceli programmi ebastandardsete ja keerukate eesmärkide täitmiseks.

Koolituse läbinu:

 • tunneb mitmel töölehel paiknevate tabelite loomise printsiipe
 • kasutab mittetriviaalseid funktsioonide
 • kasutab funktsioone funktsiooni parameetrina
 • kasutab dünaamilisi nimelisi piirkondi ja massiivvalemeid
 • illustreerib andmeid mittestandardsete diagrammide abil
 • koostab suurtest andmebaasidest erinevaid aruandeid (risttabelid, vahekokkuvõtted, filtrid)

Eelteadmised: eeldab tabelarvutuse jätkukursusel käsitletavate teemade valdamist - MS Exceli jätkukursus.

Vaata lähemalt
MS Exceli jätkukursus

Põhjalik koolitus neile, kel vajadus kastutada Exceli laiemat funktsionaalsust ning soov muuta töö efektiivsemaks.  

Koolituse tulemusena oskate:

 • koostada dünaamiliselt seotud tabeleid ja neid kujundada vastavalt andmetüüpidele või lahtrite väärtustele
 • kasutada erinevaid arvutusfunktsioone ja funktsioone kombineerides luua keerukamaid valemeid
 • luua ja kujundada diagramme andmete illustreerimiseks
 • analüüsida suuri tabeleid kasutades sorteerimise, filtreerimise ja risttabeli võimalusi

Eelteadmised: eeldab tabelarvutuse põhikursusel käsitletavate teemade valdamist -  MS Exceli põhikursus.

Järgmisteks kursusteks soovitame Pivot Table  kursus või  MS Exceli profikursus.

Vaata lähemalt
Võimsaim analüüsivahend Excelis - liigendtabel (Pivot Table)

Koolituse tulemusena oskate suuri andmehulki kiiresti analüüsida ja ülevaatlikuks muuta - kasutades liigendtabeli grupeerimiste, filtreerimiste ja arvutuste funktsionaalsust ning aruannete kujundamise võimalusi.

Koolituse läbinu:

 • teab liigendtabelite loomise olemust,
 • analüüsib kiiresti suuri andmehulki,
 • kujundab erinevaid aruandeid,
 • illustreerib tulemust erinevate diagrammide abil.

Eelteadmised: baasteadmised Excelist (ehk meie Tabelarvutuse põhikursuse teemad) - MS Exceli põhikursus -  soovitame ka: MS Exceli jätkukursus ja pärast koolituse läbimist järgmiseks koolituseks MS Exceli profikursus.

Vaata lähemalt
Praktikum: Funktsionaalsus ja valemid MS Excelis

Praktikum pakub Sulle võimalust oma koolitusel saadud teadmisi ja oskusi veel kinnitada tehes läbi erinevaid praktilisi harjutusi koos meie lektoriga endale sobivas tempos. Iga harjutuse juures on näidisfailid ning juhendid ning klassis nõustamas ja aitamas oma ala proff. Praktikumi läbides saad juurde kindlust ja kaasa näidisfailid, mis suureks abiks edaspidiste tööde tegemisel.

Vaata lähemalt
Praktikum: Andmeanalüüs MS Exceliga

Praktikum pakub Sulle võimalust oma koolitusel saadud teadmisi ja oskusi veel kinnitada tehes läbi erinevaid praktilisi harjutusi koos meie lektoriga endale sobivas tempos. Iga harjutuse juures on näidisfailid ning juhendid ning klassis nõustamas ja aitamas oma ala proff. Praktikumi läbides saad juurde kindlust ja kaasa näidisfailid, mis suureks abiks edaspidiste tööde tegemisel.

Vaata lähemalt
MS Exceli jätkukursus (vene keeles)

Kooltuse läbinu:

 • koostab, kujundab ja prindib tabeleid.
 • analüüsib tabeleid
 • kasutab funktsioone
 • loob  ja kujundab diagramme andmete illustreerimiseks

Eelteadmised: eeldab tabelarvutuse põhikursusel käsitletavate teemade valdamist.

Vaata lähemalt
Exceli lisavõimalused ja Visual Basicu kasutamine Excelis uue funktsionaalsuse loomiseks

Koolituse eesmärgiks on õppida looma uusi funktsionaalsusi ning tutvuda MS Exceli 2016 versiooniuuendustega.

Vaata lähemalt
MS Exceli põhikursus (vene keeles)

Koolituse tulemusena oskate:

 • lihtsaid tabeleid koostada, neid kujundada ja teostada väljatrükki
 • kasutada lihtsamaid funktsioone (liitmised, loendamised, keskmised...)
 • luua ühe tabeli andmete illustreerimiseks diagramme

Eelteadmised: töökogemus Windows töökeskkonnas kasutaja tasemel

Vaata lähemalt
UUS! Power BI

Koolituse läbinu:

 • impordib andmed erinevatest allikatest Power Query abil andmemudelisse;
 • visualiseerib andmeid Power Bi Desktop abil.
Vaata lähemalt
UUS! Andmed Excelisse Power Query abil

Koolituse eesmärgiks on anda oskused, kuidas Power Query tööriista abil erinevatest andmeallikatest andmeid korrastada, ühendada ja Exceli tabelitesse importida.

Koolituse läbinu:

 • impordib andmeid erinevatest allikatest,
 • korrastab andmeid,
 • lisab päringutesse arvutusi.

Koolitusel osalemine eeldab Exceli kasutuskogemust baastasemel.

Vaata lähemalt
Praktikum: MS Exceli profitase

Praktikum pakub Sulle võimalust oma koolitusel saadud teadmisi ja oskusi veel kinnitada tehes läbi erinevaid praktilisi harjutusi koos meie lektoriga endale sobivas tempos. Iga harjutuse juures on näidisfailid ja juhendid ning klassis nõustamas ja aitamas oma ala proff. Praktikumi läbides saad juurde kindlust ja kaasa näidisfailid, mis on suureks abiks edaspidiste tööde tegemisel.

Vaata lähemalt
Praktikum: MS Exceli jätkutase

Praktikum pakub Sulle võimalust oma koolitusel saadud teadmisi ja oskusi veel kinnitada tehes läbi erinevaid praktilisi harjutusi koos meie lektoriga endale sobivas tempos. Iga harjutuse juures on näidisfailid ning juhendid ning klassis nõustamas ja aitamas oma ala proff. Praktikumi läbides saad juurde kindlust ja kaasa näidisfailid, mis suureks abiks edaspidiste tööde tegemisel.

Vaata lähemalt
Dokumentide vormistamine ja süsteemne haldamine juhiabidele

Koolituse eesmärk on tutvustada läbi praktiliste harjutuste dokumendihaldussüsteemi. Koolitusel õpitakse koostama korrektseid standardile vastavaid dokumente ning teostama elementaarsemaid andmeanalüüsi toiminguid.

Eelteadmised: igapäevane MS Wordi ning MS Exceli kasutusoskus

Vaata lähemalt
Blankettide ja reklaammaterjalide vormistamine

Koolituse läbinu oskab:

- luua erinevaid Wordi blankette ja põhju
- vormistada kauneid väljasaadetavaid kutseid/reklaamlehti
- luua arvutis täidetavaid Wordi blankette

Eelteadmised: tekstitöötluse baasoskused

Vaata lähemalt
Tekstitöötluse põhikursus

Koolituse tulemusena oskate:

 • dokumente, tabeleid korrektselt koostada, kujundada, printida 
 • teostada hulgipostitust 
 • hallata ja vormistada pikki dokumente 
 • luua ja kasutada erinevaid dokumendipõhju 
 • kaitsta dokumente

Eelteadmised: töökogemus Windows töökeskkonnas kasutaja tasemel

Vaata lähemalt
MS Wordi jätkukursus

Koolituse eesmärk on anda süsteemsed ja põhjalikud oskused MS Wordi võimaluste efektiivseks kasutamiseks.

Koolituse läbinu:

 • kasutab töid kiirendavaid nippe
 • koostab professionaalselt mahukaid dokumente
 • oskab korrektselt vormistada  erinevaid juhendeid, lepinguid, aruandeid jms dokumente

Eelteadmised: Tekstitöötluse baasoskused

Koolitusele lisandub tasuta praktikum Dokumendi korrektne vormistus MS Wordi abil!

Vaata lähemalt
Praktikum: Dokumendi korrektne vormistus MS Wordi abil

Praktikum pakub Sulle võimalust oma koolitusel saadud teadmisi ja oskusi veel kinnitada tehes läbi erinevaid praktilisi harjutusi koos meie lektoriga endale sobivas tempos. Iga harjutuse juures on näidisfailid ja juhendid ning klassis nõustamas ja aitamas oma ala proff. Praktikumi läbides saad juurde kindlust ja kaasa näidisfailid, mis on suureks abiks edaspidiste tööde tegemisel.

Vaata lähemalt
Küljendamise põhikursus (Adobe InDesign CC baasil)

Koolituse eesmärgiks on arendada osaleja oskusi erinevate trükiste (reklaamid, plakatid, voldikud) loomiseks ja trükikõlbulikuks PDF-iks vormistamiseks.

Koolituse läbinu:

 • kujundab reklaame, plakateid, voldikuid
 • tunneb erinevaid värviruume, pildiresolutsioone
 • küljendab mahukamaid dokumente

 Eelteadmised: töökogemus Windows keskkonnas kasutaja tasemel.

Vaata lähemalt
Pilditöötluse põhikursus (Adobe Photoshop CC baasil)

Koolituse eesmärgiks on arendada osalejate pilditöötlusoskusi.

Koolituse läbinu:

 • töötleb nii veebi-kui trükipilte
 • tunneb Adjustment Layereid ja maske
 • loob lihtsamaid fotomontaaže
 • loob veebibännereid

Eelteadmised: töökogemus Windows keskkonnas kasutaja tasemel.

Vaata lähemalt
Arvuti baasoskuste koolitus (ECDL Base ettevalmistusprogramm)

 

Koolituse läbinuna:

 • Oskate kasutada Microsofti kontoritarkvara põhiprogramme MS Word, MS Excel ja MS Outlook baastasemel
 • Olete ettevalmistatud rahvusvahelise programmi ECDL Base profiili eksamite tegemiseks. Eksamite sooritamise korral omandate ECDL Base sertifikaadi
 • Omandate failihalduse ja Windows keskkonnas töötamise baasoskused
 • Omandate veebisirvimise ja suhtluse oskused

NB! Koolituse maksumus sisaldab 4 eksami sooritamist.
Tavahind ühele eksamile koolituse väliselt on 13 eurot (koos km-ga)

Iseseisvaks õppimiseks:

Arvutiõpe baasteadmised I (Infotehnoloogia põhimõisted, tööd operatsioonisüsteemis, failitöötlus, tekstitöötlus, tabelarvutus, informatsioon)

Arvutiõpe baasteadmised II (tekstitöötlus II, tabelarvutus II, esitlusgraafika, kommunikatsioon II, ID-kaart)

Vaata lähemalt
Arvuti baasoskuste koolitus (ECDL Standard ettevalmistusprogramm)

Koolituse tulemusena omandate:

 • Microsofti kontoritarkvara põhiprogrammide MS word, MS Excel, MS Powerpoint ja MS Outlook osakused baastasemel
 • hea ülevaate turvalisest arvuti kasutamisest ja elektroonsest suhtlusest
 • Windows operatsioonisüsteemi kasutamisoskused
 • elektroonse failihalduse ja veebisirvimise oskused
 • erinevate veebipõhiste koostöövahendite kasutamisoskused (SKYPE, Google, Facebook)
 • ettevalmistuse rahvusvahelise programmi ECDL Standard profiili eksamite tegemiseks. Eksamite sooritamise korral omandate ECDL Standard sertifikaadi.

Koolituse hind sisaldab 7 ECDL eksamit. Koolituse hind ilma eksamiteta 560,00 eur + km 

NB! Koolitus kestab kokku 5 päeva ja toimub kahes jaos.

Vaata lähemalt
Uudiskirja ja veebilehe kujundamine (Adobe Photoshop ja Illustrator CC baasil)

Kursuse eesmärgiks on arendada osalejate oskusi uudiskirja- ja veebilehtede kujundamises.

Koolituse läbinu:

 • töötab veebigraafikaga
 • kujundab bännereid
 • loob uudiskirja ja veebilehe kujunduse

Eelteadmised: töökogemused Windows keskkonnas kasutaja tasemel. Illustraatori ja PhotoShopi programmi baasoskused.

Vaata lähemalt
Võrguteenuste turvakoolitus arvutikasutajale

Väljaspool kontorit võrguühenduse saamine ei olegi alati lihtne, sest lisaks vajalike tehniliste tugisüsteemide olemasolule nõuab püsivõrgust eemal ühenduse loomine ka teadmisi turvalisusest.

Oleme BCS Koolituses välja töötanud 4 tunnise lühikursuse, kus tutvustame võimalusi, kuidas oma sülearvutiga kontorist eemal olles turvaliselt Internetti pääseda. Koolituse käigus õpetame kasutama just neid kaugtöö vahendid, mis on lubatud töötajatel kasutada või kasutusele võtta. Soovi korral oleme valmis andma konsultatsiooni, kuidas sellist protsessi oma töökohal luua ja juurutada.

Vaata lähemalt
21 sammu digipöörde praktiliseks elluviimiseks koolis

Arendusseminar koolijuhtidele

Digiajastu nõuab hariduselus põhjalikke muudatusi. Selleks, et tänased õpilased oleks edukad nii koolis kui tulevikus tööl, on need muudatused ainuvõimalikud.

On tarvis ümber mõtestada ja korraldada õppetöö nii, et see vastaks tänapäeva nõudmistele ja õppija vajadustele. See on koolile suur väljakutse.

Järjest paremaks on muutunud haridusasutuste tehnoloogiline varustatus ja infotehnoloogialahendused. Tänapäeva õpilased omavad süle- ja tahvelarvuteid ning nutitelefone ja on harjunud neid igapäevaselt kasutama. Kaasaegsed digivahendid lubavad õpetada ja õppida huvitavamalt, teha seda kõikjal ning igal ajal.

Oluliselt muutunud keskkond nõuab kogu koolimeeskonda kaasavaid digimuudatusi  koolis. Kuidas neid muudatusi kavandada ja läbi viia? Seminar annab selleks konkreetsed vahendid ja metoodika.

Seminar lähtub Eesti elukestva õppe strateegiast 2020 ning Haridus- ja Teadusministeeriumi suunistest Digipöörde elluviimiseks ja baseerub  Anytime Anywhere Learning Foundation`i poolt välja töötatud unikaalsel rahvusvahelisel metoodikal. 

Vaata lähemalt
ProjectLibre projektijuhtimise tööriistana

Koolitusel antakse süsteemsed teadmised sellest, kuidas vabavaralist projektijuhtimise tarkvara  kasutada erinevate projektide resultatiivseks planeerimiseks, juhtimiseks, jälgimiseks ning projektides osalemiseks.

Vaata lähemalt
UUS! ECDL Base ettevalmistusprogramm – Arvuti baasteadmised (vene keeles)

Koolituse tulemusena:

 • Oskate kasutada Microsofti kontoritarkvara põhiprogramme MS Word, MS Excel ja MS Outlook baastasemel
 • Olete ettevalmistatud rahvusvahelise programmi ECDL Base profiili eksamite tegemiseks. Eksamite sooritamise korral omandate ECDL Base sertifikaadi
 • Omandate baasoskused Windows 7 keskkonnas töötamises ja failihalduses
 • Omandate veebisirvimise ja suhtluse oskused

NB! Koolituse maksumus sisaldab 4 eksami sooritamist (eksami tegemise aeg lisandub koolituse ajale)
Tavahind ühele eksamile koolituse väliselt on 13 eurot (koos km-ga)

Iseseisvaks õppimiseks:

Arvutiõpe baasteadmised I (Infotehnoloogia põhimõisted, tööd operatsioonisüsteemis, failitöötlus, tekstitöötlus, tabelarvutus, informatsioon)

Arvutiõpe baasteadmised II (tekstitöötlus II, tabelarvutus II, esitlusgraafika, kommunikatsioon II, ID-kaart)

Vaata lähemalt
Turvaline IT igapäevaelus

Kõik on kindlasti saanud selliseid e-kirju, mida nad tegelikult ei ole soovinud: aktsiaportfellide pakkumisi, teateid lotovõidust, soodsaid kaubapakkumisi. Samuti on tulnud Skype teateid, mis sisaldavad linki, mis nakatab arvuti viirusega. IKT-ga on meil kõigil vaja igapäevaselt toimetada. Iga tegevuse puhul on aga varitsevaid riske. Ja selleks, et riske vältida, tuleb neid teada. 

Vaata lähemalt
Tootefoto töötlus Adobe Photoshopis
WordPressi anatoomia - blogide, veebilehtede loomine ja haldus

Praktiliste ülesannete lahendamise kaudu tutvutakse koolitusel WordPressi anatoomiaga.

Kursuse lõpuks:

 • on osalejal valminud dünaamiline veebileht, mille sisu hallatakse administreerimisliidesest (ehk lehe põhilised komponendid on seotud WordPressi platvormiga);
 • on osalejal alusteadmised WordPressi dokumentatsiooni kasutamisest, et tekitada oma lehele vajalik funktsionaalsus;
 • oskab osaleja rakendada baasfunktsionaalsust lehe liidestamisel WordPressiga.

Koolitaja:

Tauno Hanni

Tauno Hanni on veebiarenduse ja -disainiga tegelenud juba aastast 2000. Oma karjääri jooksul on ta töötanud näiteks tunnustatud Eesti digiagentuuris OKIA ja olnud pikalt ka vabakutseline. Hetkel on ta tegev enda firma Prixal OÜ juhtimisel.

Vaata lähemalt
Küberturbeeksperdi Mikko Hyppönen’i avalik loeng Mektory’s

10. aprillil 2017 kell 13.00 peab Mectorys avaliku loengu maailmas tunnustatud küberturbeekspert Mikko Hyppönen, kelle ettekanded sisaldavad alati rohkelt näiteid päevakajalistest infoturbe intsidentidest ning sündmustest, mis on seadnud ohtu nii internetikasutajate privaatsuse kui kriitiliste infosüsteemide toimimise. Loengut modereerib Baltic Computer Systemsi (BCS) juhataja Ants Sild.

Avalikku loengut ning sellele järgnevat paneeldiskussiooni on võimalik jälgida ka interneti vahendusel aadressilt: https://www.youtube.com/watch?v=sGaUu5SpbrE&feature=youtu.be

 

Mikko Hyppönen on pidanud viimase 20 aasta jooksul sadu loenguid enam kui 40 riigis. 2010. aastal tunnustati teda Virus Bulletin’i poolt parima kõneleja tiitliga omas valdkonnas. Mikko on oodatud peaesineja mitmetel ülemaailmsetel küberturbekonverentsidel ning TED üritustel. Tema 2011. aasta TED kõne on vaadatud üle 1,5 miljoni korra ning seda on tõlgitud enam kui 40 keelde. Mikko on pidanud loengud mitmetes maailma tipp-ülikoolides nagu Stanford, Oxford ja Cambridge.

BCS Infoturbekeskus koostöös Tallinna Tehnikaülikooli, IT Kolledzi, F-Secure tugikeskuse ning Mektoryga võõrustab Mikkot juba neljandat korda. „Tema ettekannete suur populaarsus peitub muuhulgas selles, et nende sisu ei ole tehniliselt keeruline, mis pahatihti antud valdkonna ettekannetes kipub olema. Elulised näited küberturbelabori avastustest, igapäevased ohud arvutikasutajatele ning põnev ülevaade küberkuritegelikust maailmast on seekordki garanteeritud,“ sõnas BCS Infoturbekeskuse juht Raido Orumets ja lisas, et kindlasti pakub loeng mõtlemisainet kõigile osalejatele.

Kes soovib juba praegu eesootavast aimu saada, sellel tasub kiigata YouTube'i.


Mikko Hypponen

 

Asukoht: Mectory, Raja 15, Mustamäe

Koraldajad: BCS Infoturbekeskus, Tallinna Tehnikaülikool, BCS Koolitus, Mektory ja F-Secure Tugikesku

Vaata lähemalt
Protsessiskeemide loomine Bizagi abil

Koolituse tulemusena:

 • oskate lugeda BPMN standardile vastavaid protsessiskeeme;
 • oskate luua Bizagis protsessiskeeme;
 • oskate luua Bizagis simulatsioone protsesside läbimängimiseks, leidmaks „pudelikaelu“ ja vajaminevate ressursside suurust.
Vaata lähemalt
Kujundamise põhikursus (Adobe Illustrator CC baasil)

Koolituse eesmärgiks on õigete töövõtete omandamine erinevate disainikoosluste loomiseks. Praktilise koolituse jooksul luuakse nii trüki- kui ka veebikujundusi.

Koolituse läbinu:

 • kujundab erinevaid trüki- ja veebireklaame
 • teeb muudatusi PDF failis
 • loob infograafikuid.

Eelteadmised: töökogemus Windows keskkonnas kasutaja tasemel.

Vaata lähemalt
PRAKTIKUM Adobe Photoshop

Osale ja tunne rõõmu oma tehtud tööst!
Töötuba pakub Sulle toreda võimaluse valida endale ise sobilik harjutus ja teostada see sobivas tempos. Iga harjutuse juures on näidisfailid ning juhendid ning vajadusel klassis nõustamas ja aitamas oma ala proff.

Saad kaasa ka näidisfailid, mis suureks abiks uute bännerite, portreede ja uudiskirjade kujundamisel.

Vaata lähemalt
Pilditöötluse jätkukursus (Adobe Photoshop CC baasil)

Koolituse eesmärgiks on arendada osalejate pilditöötlusoskusi nii, et töö oleks efektiivsem. Koolitus on mõeldud kõigile neile, kes soovivad omandada süvateadmisi ja -oskusi Photoshopi kasutamisel.

Koolituse läbinu:

 • töötleb Raw faile
 • kasutab oskuslikult Adjustment Layer'eid
 • puhastab objekte taustast
 • töötleb portreed
 • oskab luua tööd lihtsustavaid actioneid
Vaata lähemalt
PRAKTIKUM Adobe Illustrator

Osale ja tunne rõõmu oma tehtud tööst!

Töötuba pakub Sulle toredat võimalust valida endale ise sobilik harjutus ja teostada see omale sobivas tempos. Iga harjutuse juures on näidisfailid ning juhendid ning vajadusel klassis nõustamas ja aitamas oma ala proff.

Saad juurde kindlust ja kaasa näidisfailid, mis suureks abiks logo disainimisel, plakati või kleebise kujundamisel.

Palume koolitusele võimalusel tulla oma arvutiga.

Vaata lähemalt
PDF failide töötlus ja vormide loomine (Adobe Acrobat baasil)

Koolituse tulemusena oskate:

 • muuta ja ümber kujundada PDF failis olevat sisu
 • erinevaid PDF faile kokku liita ja vastupidi tükeldada
 • luua täidetavaid PDF vorme
 • PDF faile kaitsta
Vaata lähemalt
PRAKTIKUM Adobe InDesign

Osale ja tunne rõõmu oma tehtud tööst!
Töötuba pakub Sulle toreda võimaluse valida endale ise sobilik harjutus ja teostada see sobivas tempos. Iga harjutuse juures on näidisfailid ning juhendid ning vajadusel klassis nõustamas ja aitamas oma ala proff.

Saad kaasa ka näidisfailid, mis suureks abiks uute reklaamide, dokumendikaante ja voldikute kujundamisel.

Palume koolitusele võimalusel tulla oma arvutiga.

Vaata lähemalt
Turvaline IT igapäevaelus

Kõik on kindlasti saanud selliseid e-kirju, mida nad tegelikult ei ole soovinud: aktsiaportfellide pakkumisi, teateid lotovõidust, soodsaid kaubapakkumisi. Samuti on tulnud Skype teateid, mis sisaldavad linki, mis nakatab arvuti viirusega. IKT-ga on meil kõigil vaja igapäevaselt toimetada. Iga tegevuse puhul on aga varitsevaid riske. Ja selleks, et riske vältida, tuleb neid teada. 

Vaata lähemalt
Kujundamise meistriklass

Kursuse eesmärgiks on arendada osalejate kunstilist väljendusrikkust ning realiseerida olemasolevaid oskusi ja ambitsioone läbi kaasaegse graafikatarkvara. 

Koolituse läbinu:

 • Kavandab kujundusprotsessi, lähtudes tellimusest, kujundamise põhimõtetest ja tootmis- või väljastamisprotsessi vajadustest
 • Teostab kujunduse, kasutades  erialaspetsiifilisi töövahendeid: vektorgraafika tarkvara Adobe Illustrator, pikselgraafika tarkvara Adobe Photoshop, küljendustarkvara Adobe InDesign,  digitaalse originaali loomise, kontrolli ja parandamise tarkvara Adobe Acrobat Pro ja Adobe Acrobat Distiller
 • Loob originaalse ja kunstiliselt tervikliku kompositsiooniga kujunduskavandi kasutades selleks sobivaimaid kunstilisi ja tehnilisi väljendusvahendid
 • Rakendab trükitehnilistest või muudest nõudmistest tulenevaid töövõtteid

Vajalikud on baasteadmissed Adobe Photoshop, InDesign ja Illustarator programmides. Ettevalmistuseks sobivad hästi meie põhikursused.

Vaata lähemalt
Noorte suvekool: Mängu programmeerimine

Noorte suvekool

Koolituse eesmärgiks õpetada arvutisimulatsioonide koostamist mängude näitel.

Kolme päeva jooksul saavad noored koos juhendaja abiga luua erinevaid arvutimänge, mis toimivad täpselt nii, nagu looja programeerib. Läbi lõbusa ja loomingulise eesmägi õpitakse Game Maker tarkvaraga tõelisi arvutisimulatsioonide loomise oskusi. Noortega tegeleb tasemel juhendaja, kes on lastele ja noortele programmeerimisoskuseid Eesti eliitkoolides õpetanud juba aastaid.

Koolituse läbinu:

 • oskab luua graafilise esitusega liikumisvõimelisi objekte,
 • suudab käskude abil koostada eesmärgipäraseid algoritme,
 • reageerida sündmustele,
 • õpib looma terviklikku rakendust.
Vaata lähemalt
OneNote - Minu digitaalne märkmik

Koolitusele ootame inimesi, kes soovivad süsteemselt hallata oma informatsiooni. Kui probleeme tekib vajaliku info õigeaegne leidmine, siis on suurepäraseks abivahendiks OneNote. Siia saab kokku võtta kõik vajaliku kõikvõimalike ajakavade, projektide, toimingute haldamiseks – lepingud, koosolekute protokollid, ideed, joonised, failid jne.

Koolituse tulemusena oskab osaleja kasutada MS OneNote võimalusi info haldamiseks.

Koolituse läbinu:

 • tunneb OneNote struktuuri
 • loob erinevaid märkmikuid ja märkmeid
 • analüüsib oma vajadusi märkmiku loomisel
 • kasutab OneNote võimalusi süsteemselt koos teiste töövahenditega.
Vaata lähemalt
Küljendamise jätkukursus (Adobe Indesign CC baasil)

Koolituse eesmärgiks on arendada teadmisi mahukamate materjalide ja raamatute küljendamiseks.

Koolituse läbinu

 • oskab kasutada töid kiirendavaid nippe,
 • luua interaktiivseid materjale ja
 • küljendada mahukamaid dokumente.
Vaata lähemalt
New! WordPress

In this course we will focuse on how to build a blog/website using WordPress - a platform that offers templates and tools to create the desired result according to the users needs.

The main goal of the course is to gain skill in creating a blog or a website using WordPress.

After  finishing this course student has the ability to:

 • Create his/her own website with powerful publishing platform
 • Create a feature-rich blog or website
 • Create and publish posts and pages
 • Customize the website with themes, widgets and custom menus
 • Extend WordPress with plug-ins

See the web portfolio of lecturer here: Amir Zare Pashaei

Vaata lähemalt
Infoturbeteadlikkuse tõstmine

Koolituse eesmärgiks on tõsta arvutikasutajate seas infoturbeteadlikust ning õpetada ära tundma interneti kasutamisega kaasnevaid ohte.

Koolituse läbinu:

 • Tunneb Infoturbe olemust ja põhimõisteid.
 • Teab küberruumis varitsevaid ohte ja oskab neid ära tunda.
 • Teab kuidas käituda olukorras kui on sattutud küberkuritegevuse ohvriks.
 • Teab sotsiaalmeediaga seonduvaid ohte ja oskab neid vältida.
 • Teab peamisi tehnilisi vahendeid, kuidas oma seadmeid pahavarade eest kaitsta.

Koolituse läbimise eelduseks on arvuti ja interneti kasutamise kogemus.

Vaata lähemalt
Andmekaitseametniku kursus

Koolituse eesmärk on anda osalejale andmekaitseametniku ülesannete täitmiseks vajalikud teadmised.

Koolituse läbinu:

 • tunneb ja oskab kasutada isikuandmete töötlemist reguleerivaid õigusakte (Määrus (EL) 2016/679 (AKÜM), isikuandmete kaitse seadus) ja juhendmaterjale;
 • on ette valmistatud täitmaks andmekaitseametniku ülesandeid<
 • oskab selgitada töötlejale isikuandmete töötlemisega kaasnevaid kohustusi, õigusi ja vastutust;
 • oskab koostada isikuandmete töötlemise juhiseid;
 • oskab hinnata isikuandmete töötlemisega kaasnevaid riske ja teha ettepanekuid nende maandamiseks;
 • oskab koostada ja hinnata andmekaitse strateegiaid;
 • oskab koostada ja hinnata andmekaitsealast mõjuhinnangut;
 • oskab hinnata organisatsiooni isikuandmete töötlemise protsesside vastavust andmekaitse nõuetele;
 • oskab tuvastada ja dokumenteerida isikuandmete töötlemise toiminguid ning isikuandmetega seotud rikkumisi.

Koolituse jaoks vajalikud eeldused:

 • huvi iseolemise(privaatsus)õiguse vastu;
 • soov teada andmekaitse ametniku ülesandeid ja/või neid täita;

Lektorid:

Urmas Kukk on vandeadvokaat, isikuandmete kaitse ekspert, Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor 2003 – 2008, ekspert Euroopa Liidu andmekaitse projektides, Tartu Ülikooli privaatsusõiguse külalislektor, BCS Koolituse partner.

Vaata lähemalt
Digioskuste algkoolitus "E-Kodanik"

"E-Kodanik" kursuse raames õpitakse kasutama ID-kaarti, saadakse aimu Mobiil-ID võimalustest; digiallkirjastatakse dokumente, veel vaadatakse otsa erinevatele veebivahenditele nagu e-posti teenus, Google arvutus- ja tekstitöötlusprogrammid ning kaardirakendused;
Eraldi tähelepanu pööratakse Eesti.ee portaalile ja teenustele, mida riik oma kodanikele pakub paberivabaks asjaajamiseks.
Ka sotsiaalvõrgustikes suhtlemisest ja e-ohutusest ei vaadata mööda, selgeks saab, et internetiavarustes leitavasse teabesse peaks suhtume kriitiliselt ja mõistlik on oma kirjutises või pildid enne veebi laadimist üle vaadata.

Vaata lähemalt
Andmekaitseametniku kursus

Koolituse eesmärk on anda osalejale andmekaitseametniku ülesannete täitmiseks vajalikud teadmised.

Koolituse läbinu:

 • tunneb ja oskab kasutada isikuandmete töötlemist reguleerivaid õigusakte (Määrus (EL) 2016/679 (AKÜM), isikuandmete kaitse seadus) ja juhendmaterjale;
 • on ette valmistatud täitmaks andmekaitseametniku ülesandeid<
 • oskab selgitada töötlejale isikuandmete töötlemisega kaasnevaid kohustusi, õigusi ja vastutust;
 • oskab koostada isikuandmete töötlemise juhiseid;
 • oskab hinnata isikuandmete töötlemisega kaasnevaid riske ja teha ettepanekuid nende maandamiseks;
 • oskab koostada ja hinnata andmekaitse strateegiaid;
 • oskab koostada ja hinnata andmekaitsealast mõjuhinnangut;
 • oskab hinnata organisatsiooni isikuandmete töötlemise protsesside vastavust andmekaitse nõuetele;
 • oskab tuvastada ja dokumenteerida isikuandmete töötlemise toiminguid ning isikuandmetega seotud rikkumisi.

Koolituse jaoks vajalikud eeldused:

 • huvi iseolemise(privaatsus)õiguse vastu;
 • soov teada andmekaitse ametniku ülesandeid ja/või neid täita;

Lektorid:

Urmas Kukk on vandeadvokaat, isikuandmete kaitse ekspert, Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor 2003 – 2008, ekspert Euroopa Liidu andmekaitse projektides, Tartu Ülikooli privaatsusõiguse külalislektor, BCS Koolituse partner.

Vaata lähemalt
Andmebaaside kasutamine ja loomine (MS Access baasil)

2-päevane koolitus annab teadmised andmebaasidega töötamise alustest ning praktilised oskused MS Accessi võimaluste kasutamiseks, uute andmebaaside loomiseks, tüüpiliste andmesisestusvormide loomiseks ja aruannete disainimiseks.

Koolitus koosneb kahest moodulist:
I moodul - Accessi ülesehitus ja valmis (Accessi) andmebaaside kasutus
II moodul - Andmebaaside loomine

Vaata lähemalt
Ettekande koostamise jätkukursus (MS PowerPoint)

Koolituse eesmärgiks on arendada osaleja MS PowerPoint'i oskusi nii, et kursuse tulemusena oskab osaleja luua kujunduspõhju ja vormistada pilkupüüdvamaid esitlusi.

Koolituse läbinu:

 • kasutab tööd kiirendavaid nippe
 • loob pilkupüüdvamaid esitlusi
 • loob ja muudab kujunduspõhju
 • lisab efekte ja videoid

Eelteadmised: koolitus on mõeldud neile, kes on PowerPointi kasutanud ja kel on soov oma oskusi täiendada. 

Vaata lähemalt
Ettekande koostamine (MS PowerPoint)

Koolituse eesmärgiks on arendada ettekande ettevalmistamise oskusi. Koolitusel õpite tundma erinevaid võimalusi, kuidas panna teised end huviga kuulama ning kuidas luua mõjuvat esitlust.

Koolituse läbinu:

 • koostab ja kujundab ettekandeid
 • loob jaotusmaterjali kuulajatele

Eelteadmised: töökogemus Windows töökeskkonnas kasutaja tasemel.

Koolitusele lisandub tasuta praktikum MS PowerPoint!

Vaata lähemalt
Mõjuva esitluse koostamine ja oskuslik esinemine
 • Kas oled kunagi haigutanud igavat esitlust kuulates?
 • Kas oled kellegi esitlust jälgides tundnud piinlikkust tema oskamatuse üle kasutada tehnilisi vahendeid?
 • Kas oled esitlust läbi viies tundnud ebakindlust ja kohmetust?
 • Kas Sinu jaoks on oluline, et edastatav sõnum kuulajani jõuab?

Kui vastus on „jah“, siis on õige aeg tulla kursusele Mõjuva esitluse koostamine* ja oskuslik esinemine ( *Esitluse koostamine toimub MS PowerPoint baasil)

Eesmärk: Kursusel osalejal on võimalus arendada oma presenteerimis- ja esinemisoskust, kuna ta:

 • teab, kuidas kujundada müüvat sõnumit teab, millised on mõjuva presentatsiooni elemendid ja oskab neid praktikas kasutada
 • tunneb arvutiprogrammi MS PowerPoint ja oskab seda presentatsioonide ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks kasutada
 • oskab paremini esinemiseks ette valmistuda
 • teab, kuidas panna teisi ennast kuulama

Töötamisviis: Kursus on kaheosaline. Esimesel kahepäevasel osal õpitakse kujundama müüvat sõnumit ja tutvutakse põhjalikult arvutiprogrammiga MS PowerPoint.
Etappide vahelisel ajal koostavad kursuslased praktilise ettekande/presentatsiooni.
Kodutöö ettevalmistamise ajal on võimalik pidada nõu koolitust läbiviivate konsultantidega
Koolituse teisel kahepäevasel osal harjutatakse/täiustatakse kodus ettevalmistatud ettekande/presentatsiooni läbiviimist videotreeningul.

Vaata lähemalt
UUS! Ettekande koostamine (Prezi baasil)

Koolituse tulemusena valmib Prezi keskkonnas uutmoodi ja kaasaegsem esitlus, mida on lihtsam esinejal esitleda ja kuulajatel põnevam vaadata.

Vaata lähemalt
Praktikum: MS PowerPoint

Praktikum pakub Sulle võimalust oma koolitusel saadud teadmisi ja oskusi veel kinnitada tehes läbi erinevaid praktilisi harjutusi koos meie lektoriga endale sobivas tempos. Iga harjutuse juures on näidisfailid ning juhendid ning klassis nõustamas ja aitamas oma ala proff. Praktikumi läbides saad juurde kindlust ja kaasa näidisfailid, mis suureks abiks edaspidiste tööde tegemisel.

Vaata lähemalt
Üleminekukoolitus MS Office 2010 edasijõudnutele

Koolituse eesmärk: tutvustada Office 2010 uut töökeskkonda, selle komponente ning uusi võimalusi lihtsustamaks üleminekut uuele kontoritarkvara versioonile.

Vaata lähemalt
Arvuti baasõpe (MS Office baasil)

Kursuse eesmärk: 8-päevase kursuse eesmärgiks on anda algajale arvutikasutajale süsteemsed oskused töötamiseks tekstitöötlus- (MS Word) ja tabelarvutus- (MS Excel) programmidega. Lisaks antakse praktilised oskused interneti ja e-posti ja digiallkirja kasutamiseks.

Vaata lähemalt
MS Excel ja MS Word jätkukursus

Koolituse eesmärk on täiendada osalejate teadmisi ja oskusi programmide MS Excel ja MS Word kasutamisel.

Koolituse läbinu:

 • haldab ja vormistab pikki dokumente
 • loob ja kasutab erinevaid dokumendipõhju
 • oskab teostada hulgipostitust
 • koostab ja kujundab tabeleid
 • kasutab MS Exceli funktsioone ja andmeanalüüsi võimalusi
 • illustreerib andmeid diagrammide abil
 • oskab kaitsa andmeid MS Wordis ja MS Excelis
Vaata lähemalt
Üleminekukoolitus MS Office 2007 edasijõudnutele

Koolituse eesmärk: tutvustada Office 2007 uut töökeskkonda, selle komponente ning uusi võimalusi lihtsustamaks üleminekut uuele kontoritarkvara versioonile

Vaata lähemalt
Algõpe kõigile (MS Word, MS Excel, Internet, ID kaart, Outlook)

Eesmärk: 4-päevase kursuse eesmärgiks on anda algajale arvutikasutajale süsteemsed oskused töötamiseks tekstitöötlus- (MS Word) ja tabelarvutus- (MS Excel) programmidega.

Koolituse tulemusena oskate:

 • töötada iseseisvalt arvutiga kasutades õigeid töövõtteid
 • kirjutada dokumente, koostada tabeleid ja lihtsamaid diagramme
 • avada, kujundada, salvestada ja printida dokumente ning tabeleid
 • kasutada failitöötluse põhioperatsioone
 • elementaarselt Internetis infot otsida
 • kasutada e-posti

Eelteadmised: ei ole vajalikud

Vaata lähemalt
Office baaskursus (MS Word, MS Excel)

Kursuse eesmärk: anda algajale arvutikasutajale süsteemsed oskused töötamiseks tekstitöötlus- (MS Word) ja tabelarvutus- (MS Excel) programmidega.

Eeldused: elementaarne arvuti kasutamise oskus

Vaata lähemalt
MS Sharepoint´i kasutamine Office365-s

Koolituse eesmärk:
anda kasutajatele ühtsed ja süsteemsed teadmised ning oskused töötamiseks SharePoint portaalis.

Vaata lähemalt
Skeemide koostamine (MS Visio)

Kursuse eesmärk: õpetada kasutama MS Visio vahendeid erinevate skeemide ja diagrammide koostamiseks

Koolituse läbinu:

 • Kasutab skeemide koostamiseks Visio funktsionaalsust.
 • Lisab kujunditele juurde metaandmeid.
 • Loob Visiosse uue stendi ja lisab sinna enda tehtud kujundeid.
 • Koostab protsesside kirjeldamiseks plokkskeeme.
 • Kasutab tähtaegade määramisel ajatelje skeemi
 • Koostab struktuur-, võrgu- ja plaaniskeeme

Eeldused: elementaarne arvuti kasutamise oskus

Vaata lähemalt
Veebipõhiste küsitluste loomine GoogleForms abil

4-tunnine praktiline kooltus neile, kel vajadus mugavalt ja ilma liigset ressurssi kulutamata koostada ning läbiviia erinevaid küsitlusi. 

Koolituse tulemusena:

 • oskate luua kauneid veebipõhiseid küsitlusvorme
 • neid kasutajatele lingi teel välja saata
 • tulemusi alla laadida Exceli failina

Eelteadmised: töökogemus Windows keskkonnas kasutaja tasemel

Vaata lähemalt
Ettevõtte töökorraldus (MS Outlook või Lotus Notes)

Koolituse tulemusena:

 • kujuneb ühtne arusaam töökorraldusest ning selle vajalikkusest 
 •  omandate oskused info vahetamiseks 
 •  oskate ratsionaalsemalt planeerida nii enda kui ka kaastöötajate aega

Eelteadmised: töökogemus Windows keskkonnas kasutaja tasemel

Vaata lähemalt
Seminar: Üleminek Office 2003-lt Office 2010-le

Tutvustada Office 2010 uut töökeskkonda, selle komponente ja töid kiirendavaid nippe.

Vaata lähemalt
Seminar: Üleminek Office 2007-lt Office 2010-le

Tutvustada Office 2010 uut töökeskkonda, selle komponente ja töid kiirendavaid nippe.

Vaata lähemalt
Projektijuhtimine (MS Project baasil)

Koolituse eesmärgiks on arendada osalejate MS Project'i kasutamise oskusi nii, et kursuse tulemusena oskavad osalejad kasutada MS Project'it projekti planeerimisel, teostamisel ja lõpetamisel

Koolituse läbinu:

 • teab, millistes projekti läbiviimise etappides on MS Project'ist enim kasu;
 • oskab kasutada MS Project'i võimalusi projektiplaani tegemisel;
 • fikseerib teostusfaasis tekkinud muudatused ja võrdleb neid planeerituga;
 • analüüsib efektiivselt läbiviidud projekti;
 • oskab luua aruandeid.
Vaata lähemalt
Kursus edasijõudnuile OpenOffice baasil (Writer, Calc)

Koolituse tulemusena oskate:
- koostada ja kujundada tabeleid
- teostada hulgipostitust
- hallata ja vormistada pikki dokumente
- luua ja kasutada erinevaid dokumendipõhju
- kasutada Calci funktsioone ja andmeanalüüsi võimalusi
- andmeid illustreerida diagrammide abil
- andmete kaitsmine Writer's ja Calc's

Vaata lähemalt
UUS! Facebooki praktikum

Praktiline koolitus arvutiklassis, kuhu ootame kõiki, kellel on soov luua oma ettevõttele toimiv Facebooki lehekülg või teha olemasolev paremaks eesmärgiga saada rohkem kvaliteetseid fänne ja panna nad tegema soovitud tegevusi. Koolituse lõpuks oled ise peamised asjad praktiliselt läbi teinud.

Näiteks aitame koos paika panna sisustrateegia, üles panna logo ja kampaanialehte, valida Facebooki lehele sobivaid aplikatsioone, administreerida Facebooki lehekülge ja seada üles ka reklaamikampaania. Tead, mida statistika juures jälgima peab ja mis võimalused on veebilehe ja Facebooki ühildamiseks. Lisaks tead erinevate kampaaniate ja tehnilise poole võimalusi ja ka hindu, mis kui palju turul maksab. 

Boonusena toob lektori välja enda tehtud kampaaniaid konkreetsete numbritega ning ei hoia saladuses parimaid taktikaid, mida täna Facebookis igapäevaselt kasutab.

Vaata lähemalt
Üleminekukoolitus MS Office´lt LibreOffice 3.5-le edasijõudnutele

Koolituse eesmärk on tutvustada laia funktsionaalsusega Libre Office-i töökeskkonda, selle komponente ning erisusi võrreldes MicrosoftOfficega, et lihtsustamaks asutusel üleminekut tasuta kontoritarkvara versioonile

Vaata lähemalt
Üleminekukoolitus MS Office 2013 edasijõudnutele

Üleminekukoolituse eesmärk on seni Office 2003-e kasutajatele tutvustada Office 2013 uut töökeskkonda, selle komponente ning uusi võimalusi lihtsustamaks üleminekut uuele kontoritarkvara versioonile.

Vaata lähemalt
MS Outlook kui efektiivne ajajuhtimise töövahend

Saate teada, kuidas MS Outlooki võimalusi kasutada arukaks ajajuhtimiseks:

 • kuidas optimeerida tööülesannete (taskid) haldamist
 • kuidas kulutada vähem aega meilivahetusega toime tulemiseks.
 • mida silmas pidada, et planeerida tulemuslikult enda ja kolleegi ajaressurssi
 • kuidas kasutada telefoni koostöös MS Outlookiga.
Vaata lähemalt
UUS PRAKTIKUM! MS Excel edasijõudnu

Praktikum pakub Sulle võimalust oma koolitusel saadud teadmisi ja oskusi veel kinnitada tehes läbi erinevaid praktilisi harjutusi koos meie lektoriga endale sobivas tempos. Iga harjutuse juures on näidisfailid ning juhendid ning klassis nõustamas ja aitamas oma ala proff. Praktikumi läbides saad juurde kindlust ja kaasa näidisfailid, mis suureks abiks edaspidiste tööde tegemisel.

Vaata lähemalt
GoogleDrive keskkonna kasutamine

Koolituselt saad kiired vastused küsimustele:

 • Kus hoida oma pilte ja muid faile ning vajadusel neile hõlpsalt ligi pääseda?
 • Kas GoogelDrive’i tasuta GoogleDocs kontoritarkvara sobib ka teie dokumentide loomeks?
 • Kuidas GoogleDrive’is olevaid faile koostööks välja jagada ning ühiselt toimetada?
 • Kas GoogleForm sobib teie küsitluste loomiseks?
Vaata lähemalt
Office 365 tavakasutajale

Praktilise koolituse raames anname teile ülevaate ja baasoskused Office 365 teenustes. Koolitus keskendub Office 365 kui pilverakenduse eelistele. 

Vaata lähemalt
Windows 10 kasutajakoolitus

Koolitus kõigile, kes asuvad kasutama uut operatsioonisüsteemi Windows 10 ja ei leia kohe kõike vajalikku ülesse.

Vaata lähemalt
UUS! Office 365 koolitus peakasutajatele

Koolituse eesmärgiks on anda  ülevaade sellest, kuidas luua ja hallata Office 365 töökeskkonda peakasutajana.

Koolituse läbinu

 • oskab luua Office 365 töökeskkonna;
 • oskab luua kasutajaid, gruppe ja resursse;
 • haldab Office 365 töökeskkonda
 • haldab ShrePointi portaali
Vaata lähemalt
Sulge