Koolitused

IT riskijuhtimise koolitus

Koolituse eesmärgiks on selgitada IT riskihalduse parimaid praktikaid ja standardeid ning läbi teha IT riskide haldamise praktiline harjutus alustades riskide analüüsist kuni IT-l baseeruvate teenuste taastetegevusteni välja.

Koolituse läbinu:

 • hindab oma asutus IT riskihalduse taset
 • rakendab praktilist IT risikihaldust.
Vaata lähemalt
Klienditöökohtade ja kliendirakenduste masspaigaldusmeetodid ettevõttes (MOC#0695 Deploying Windows Devices and Enterprise Apps)

3-päevane kursus peab silmas IT- spetsialiste, kes on spetsialiseerunud ettevõttes klientidele suunatud infrastruktuuri ja teenuste rakendamiseks, et planeerida, paigaldada, uuendada ja seadistada kliendid turvaliselt tööle neile vajaliku rakendustarkvaraga. Kursus on pühendatud Windowsi klienditarkvara juurutamisele ettevõtetes.

Vaata lähemalt
IT kutseeksamite ja EUCIP halduse mooduli koolitus kutseõpetajatele

IT kutseeksamite ja EUCIP halduse mooduli koolituse eesmärgiks on aidata kutsekoole õpilaste ettevalmistamisel IT-süsteemide spetsialist kutseeksamiks. Selleks anname koolituspäeva esimesel poolel ülevaate kutseeksami korralduslikust poolest ja suurematest eesmärkidest. Enamus päevast pühendame EUCIP halduse mooduli sisulistele teemadele. 

Teemad:  
C.1 Arvutite komponendid ja arhitektuur  
C.2 Operatsioonisüsteemid  
C.3 Side ja võrgud  
C.4 Võrguteenused  
C.5 Traadita seadmed   
C.6 Võrguhaldus   
C.7 Teenuste tarne ja tugi 

Teemade olulisemad punktid läbitakse koos praktiliste harjutustega. Anname ka ideid ja mõtteid kuidas EUCIPi teemasid õpilasteni viia ning kuidas neid siduda kooli õppekavaga.

Vaata lähemalt
Firma tugiisiku profikursus

Koolituse eesmärgiks on arendada ettevõtte tehnilise toe töötajate teadmisi riist- ja tarkvara koostoimimise põhimõtetest ja oskusi  operatsioonisüsteemise paigaldamise, rakenduste lisamise ja arvutite seadistamise osas.

Koolituse läbinu oskab:

 • kaardistada arvutivõrke, tuvastada avatud porte;
 • turvaliselt paigaldada arvuteid, rakendusi ja teenuseid;
 • jagada õigusi failidele ja printeritele ligipääsuks;
 • seadistada turvaparanduste paigalduse teenust;
 • seadistada keskonna jälgimiseks vajalikke seirerakendusi, auditeerimsie ja logide ülevaatusi.

Eelteadmised: arvutiga töötamise oskus, kogemused arvutivõrgu teenuste kasutamisel, üldteadmised arvuti riistvarast ja tarkvarast  - kõiki eelnimetatud oskusi ja teadmisi sisaldab ka "IT spetsialisti baaskoolitus" kuid see pole otseselt antud koolitusele tulemise eelduseks.

Vaata lähemalt
EUCIP halduse, arenduse ja juhtimise mooduli koolitus

EUCIP (European Certificate of Informatics Professionals) on infotehnoloogia spetsialistide ja IKT kutset omandavate õppurite sertifitseerimisprogramm, mis koosneb kolmest moodulist: A - juhtimise valdkond (Plan), B - arenduse valdkond (Build) ja C - halduse valdkond (Operate).

Koolitus annab ettevalmistuse EUCIP kolme mooduli eksami edukaks sooritamiseks. Koolitus annab teadmised ja oskused EUCIP moodulite A, B ja C teemade lõikes. Koolitus koosneb nii teoreetilisest osast kui ka praktilistest harjutustest.

Vaata lähemalt
ITIL Foundation

The goal of this course is to gain knolwledge about ITIL terminology, structure and main consepts, so the participant has a full understanding of the ITIL service leading. Also to prepare participant for the official exam.

 

Brief Overwiew:

 • As a result of this course participants will have the knowledge about the best leadership practice in the world (de facto standard) witch helps a company to offer the best IT services effectivly and efficiently by improving the structure, control and planning in the company.
 • We will use and learn the widely used terminology. The main consepts, principals and models of administarating IT services will be learned.
 • The course will be focused on  lifecycle of a complex service and its phases, going over nessacary processes, rols and functions.
 • Part of the learning process is to share excperienses and gain knowledge of ´good solutions used by other participants
 • Practical training is a part of the course in addition to up-to-date theoretical education.
 • The course will end with a practice test to prapare for the official exam and control oneself of the acquired new material.

Class is a prepartion for international certificate  ITIL Foundation Certificate in IT Service Management. The price of the exam is NOT included.

Vaata lähemalt
Hommikukohv IT spetsialistidele

BCS Koolitus hommikukohv

Hea IT spetsialist!

Oled väga oodatud meie juurde hommikukohvile, mis toimub 30. oktoobril BCS Koolituse ruumides, aadressil Aia 7.

BCS Koolituse lektorid peavad miniloengud aktuaalsetel teemadel ja räägivad lisaks, mida põnevat meil nendes valdkondades sulle lähitulevikus pakkuda on.

Kuid me ei taha end lihtsalt rääkima unustada, vaid soovime, et ka Sina jagaksid meiega – loengute kestel küsimusi küsides, pausi ajal, või peale ürituse lõppu – omi mõtteid enda jaoks olulistel teemadel. Just sellistest aruteludest sünnivad uued ja põnevad ideed koolituste veelgi paremaks muutmiseks ning miks mitte ka täiesti uute loomiseks.

Kava

09:00 
Kogunemine, kohv ja suupisted
09:15
Windows 10 ja Windows server 2016 (Janek Saar)
09:45
Turvalisus (Ardi Palm)

10:00

Linuxi uudised (Lauri Võsandi)

10:15

Kohvipaus

10:45 
Uued koolitused, praktikumid ja sertifitseerimine (Janek Saar, Andrus Koka)
11:15
Arutelud ja vastused õhku jäänud küsimustele
12:00 Hommikukohvi lõpp
   


Üritus on osalejatele tasuta!

Registreerimiseks klõpsa all nupul „Registreeri koolitusele“ ning seejärel saad oma nime kirja panna.

Küsimuste korral on Sulle abiks:
Triin Meltsas
triin.meltsas@bcs.ee
680 6880


Peatse kohtumiseni!

Vaata lähemalt
ITIL Foundation

Koolituse eesmärk on luua eeldused ITIL Foundation sertifikaadi taotlemiseks, mis näitab, et osaleja on omandanud teadmised ITIL terminoloogia, struktuuri, põhimõistete osas ning omab põhjalikku arusaama ITIL teenuste juhtimise aluspõhimõtetest.

Koolituse läbinuna mõistad teenuste juhtimise praktikat, ITIL teenuse elutsüklit, võtme printsiipe ja rolle ning saadavad teadmisi üldistest teenuste juhtimisega seotud kontseptsioonidest ja mõistetest, valitud protsessidest ja funktsioonidest ning tehnoloogia ja arhitektuuri kaalutlustest. Lisaks teoreetilise teadmiste omandamisele tehakse koolitusel grupitöid ja lahendatakse ülesandeid.

Miks osaleda?

 • Koolituse tulemusena saavad osalejad vajalikud teadmised IT teenuste juhtimise parimatest praktikatest (de facto standardist) maailmas, mis kokkuvõttes võimaldab asutustel saavutada struktuur, kontroll ning planeerimisvõimalus nii organisatsioonis tervikuna kui tööprotsessides, kirjeldamaks, disainimaks ning pakkumaks IT teenuseid turvaliselt ja kuluefektiivselt.
 • ITIL üheks väärtuseks on laialt levinud terminoloogia, koolituse läbinud tunnevad  IT teenuste haldamise peamisi põhimõisteid, -printsiipe ja – mudeleid.
 • Koolitus keskendub terviklikult teenuse elutsüklile ja selle erinevatele etappidele, puudutades läbivalt vajalike protsesse, rolle ja funktsioone, unustamata seejuures tehnoloogiat ja arhitektuuri.
 • Osa õppimisest toimub läbi osalejate kogemuste jagamise, mis võimaldab teiste headest töötavatest lahendustest eeskuju võtta.
 • Lisaks asjakohaste teoreetiliste teadmiste omandamisele tehakse praktiliselt läbi mitu harjutust ja lahendatakse ülesandeid eksami edukaks sooritamiseks.
 • Koolitus lõpeb proovieksamiga, mis annab hea võimaluse eksami ettevalmistuseks ja omandatud teadmiste kontrollimiseks.

Koolitus annab ettevalmistuse rahvusvahelise sertifikaadi ITIL Foundation Certificate in IT Service Management eksamiks.  Koolituse hind ei sisalda eksami sooritamist. Pakume eksami tegemise võimalust. 

Vaata lähemalt
Praktikum: Puppet keskhalduse rakendamine

1-päevasel kursusel teeme IT spetsialistile tuttavaks ja kättesaadavaks info Puppet keskhalduse paigaldusest ja rakendamisest klientide haldamiseks.

Vaata lähemalt
Praktikum: SAMBA 4 võrguteenused

1-päevasel kursusel teeme IT spetsialistile tuttavaks ja kättesaadavaks info SAMBA 4 võrguserveri paigaldusest ja rakendamisest nii Linuxi kui Windowsi klientide haldamiseks.

Vaata lähemalt
Taristu ressursside haldus System Center Virtual Machine Manageri abil (MOC#10981 Infrastructure Provisioning with System Center Virtual Machine Manager)

3-päevane kursus Microsofti ametliku koolituse MOC#10981 baasil on mõeldud spetsialistidele, kes soovivad täiendada enda teadmisi ettevõtte andmekeskuse haldamisest System Center Vitual Machine Manageri abil.

Vaata lähemalt
Programming in C#

Microsoft Official Courses On-Demand (MOC On-Demand) on e-kursused, mis võimaldavad MOC kursuse läbida oma graafiku alusel. Kursusel osaleja saab ligipääsu loenguvideotele, kirjalikule materjalile ja praktiliste harjutuste keskkonnale, lisaks on kursuse osaks testid, et oma teadmiste omandamist kontrollida.

Kursused on inglise keeles!

About this course

This training course teaches developers the programming skills that are required for developers to create Windows applications using the C# language. During this course, students review the basics of C# program structure, language syntax, and implementation details, and then consolidate their knowledge throughout the week as they build an application that incorporates several features of the .NET Framework 4.5.

At the end of the course, students should leave the class with a solid knowledge of C# and how to use it to develop .NET Framework 4.5 applications.

Audience profile

This course is intended for experienced developers who already have programming experience in C, C++, JavaScript, Objective-C, Microsoft Visual Basic®, or Java and understand the concepts of object-oriented programming.

This course is not designed for students who are new to programming; it is targeted at professional developers with at least one month of experience programming in an object-oriented environment.

Access Perieod to the On-Demand Course is 3 months.

Vaata lähemalt
Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3

Microsoft Official Courses On-Demand (MOC On-Demand) on e-kursused, mis võimaldavad MOC kursuse läbida oma graafiku alusel. Kursusel osaleja saab ligipääsu loenguvideotele, kirjalikule materjalile ja praktiliste harjutuste keskkonnale, lisaks on kursuse osaks testid, et oma teadmiste omandamist kontrollida.

Kursused on inglise keeles!

About this cource

This course provides an introduction to HTML5, CSS3, and JavaScript and  helps students gain basic HTML5/CSS3/JavaScript programming skills. This course is an entry point into both the Web application and Windows Store apps training paths. Course focuses on using HTML5/CSS3/JavaScript to implement programming logic, define and use variables, perform looping and branching, develop user interfaces, capture and validate user input, store data, and create well-structured application.

The lab scenarios in this course are selected to support and demonstrate the structure of various application scenarios. They are intended to focus on the principles and coding components/structures that are used to establish an HTML5 software application.

This course uses Visual Studio 2012, running on Windows 8.

Audience profile

This course is intended for professional developers who have 6-12 months of programming experience and who are interested in developing applications using HTML5 with JavaScript and CSS3 (either Windows Store apps for Windows 8 or web applications) and not intended for developers with three or more months of HTML5 coding experience. Course is also suitable for students with  experience creating Web applications, including writing simple JavaScript code, experience creating Windows client application, experience using Visual Studio 2010 or 2012.

Vaata lähemalt
Windows Server 2016 administreerimine (20743 Upgrading Your Skills to MCSA: Windows Server 2016)

4-päevane kursus Microsofti ametliku koolituse MOC#20743B baasil on mõeldud süsteemihalduritele, et õppida tundma server 2016 infrastruktuuri teenuste paigaldust ja haldamist. Kursuse jooksul vaatame mismoodi rakendati samu tehnoloogiaid vanas server 2012 / R2 operatsiooni-süsteemis ja kuidas seda kõike uues Server 2016-s rakendada. 

 

Koolituse läbinu oskab:

 • Installida Windows Server 2016
 • Seadistada Hyper-V
 • Paigaldada kataloogiteenuseid
 • Rakendada AD FS teenust
 • Hallata Server 2016 massmälu
 • Seadistada võrgusätteid ja laiendatud võrguteenuseid
 • Konfigureerida kaugtöö teenuseid
 • Seadistada klastriteenuseid
 • Rakendada Hyper-V virtualiseerimist
 • Paigaldada ja hallata konteinereid

Eeldused:

Koolitusel osalemise eelduseks on spetsialisti tasemel teadmised võrgundusest ja kogemus serverite haldamisest. Mõistmine teenuste turvamisest ja kokkupuuted AD keskhaldusega.

 

Sihtgrupp:

Kursusele on oodatud Microsofti platvormi serveri administraatorid, kes juba praegu haldavad nii 2012 ja/või 2016 servereid. Kursusega uuendame teadmisi, mis valmistavad ette tugeva teadmusbaasi Server 2016 töötamiseks ja eksamiks.

Vaata lähemalt
Windows Server 2016 võrgundus (20741 Networking with Windows Server 2016)

3-päevane kursus Microsofti ametliku koolituse MOC#20741 baasil on mõeldud süsteemihalduritele, et õppida detailselt tundma server 2016 võguteenuseid ja protokolle ning nende planeerimist ja  haldust.  

Koolituse läbinu oskab:

 • Planeerida ja rakendada IPv4 ja IPv6 võrgu infrastruktuuri
 • Rakendada DHCP ja DNS teenuseid
 • Hallata IP sätteid IPAM abil
 • Planeerida kaugtöö lahendusi
 • Rakendada VPN ja DirectAccess kaugjuurdepääsu
 • Seadistada teenuseid harukontorites
 • Seadistada laiendatud võrguteenuseid
 • Seadistada tarkvaras defineeritud võrke

Koolitusel osalemise eelduseks on spetsialisti tasemel teadmised võrgundusest, serverite haldamise kogemus. Teenuste turvamise eesmärkide mõistmine. Domeenikeskkonnas objektide loomise kogemus.

Vaata lähemalt
System Center Configuration Manager 2016 #MOC 20696

Get expert instruction and hands-on practice configuring and managing clients and devices by using Microsoft System Center v1511 Configuration Manager, Microsoft Intune, and their associated site systems. In this five-day course, you will learn day-to-day management tasks, including how to manage software, client health, hardware and software inventory, applications, and integration with Intune. You also will learn how to optimize System Center Endpoint Protection, manage compliance, and create management queries and reports. Additionally, this course, in conjunction with Microsoft Official Course 20695C, also helps certification candidates prepare for Exam 70-696:Managing Enterprise Devices and Apps.

After completing this course, students will be able to:

 • Describe the features Configuration Manager and Intune include, and explain how you can use these features to manage PCs and mobile devices in an enterprise environment.
 • Prepare a management infrastructure, including configuring boundaries, boundary groups, and resource discovery, and integrating mobile-device management with Microsoft Exchange Server.
 • Deploy and manage the Configuration Manager client.
 • Configure, manage, and monitor hardware and software inventory, and use Asset Intelligence and software metering.
 • Identify and configure the most appropriate method to distribute and manage content used for deployments.
 • Distribute, deploy, and monitor applications for managed users and systems.
 • Maintain software updates for PCs that Configuration Manager manages.
 • Use Configuration Manager to implement Endpoint Protection.
 • Manage configuration items, baselines, and profiles to assess and configure compliance settings and data access for users and devices.
 • Configure an operating-system deployment strategy by using Configuration Manager.
 • Manage mobile devices by using Configuration Manager and Intune.
 • Manage and maintain a Configuration Manager site.
Vaata lähemalt
MOC#10979 Microsoft Azure Fundamentals

This course provides the underlying knowledge required by all individuals who will be evaluating Microsoft Azure, regardless of whether they are an administrator, developer, or database administrator. This course also provides the pre-requisite knowledge for students wishing to attend course 20532C Developing Microsoft Azure Solutions, or course 20533C Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions.

After completing this course, students will be able to:

 • Describe cloud computing, Azure, and Azure subscriptions.
 • Describe and create Azure Web Apps.
 • Create and configure VMs in Microsoft Azure.
 • Create an Azure virtual network.
 • Describe Azure storage.
 • Describe and deploy databases in Azure.
 • Describe Azure AD.
Vaata lähemalt
MOC#20740: Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016
Advanced Frontend development - Angular JS, Node JS, and Bootstrap framework

In this course we will focus on using HTML5/CSS3 to implement programming logic, define and use variables, develop user interfaces, capture and validate user input, and create well-structured application.

The main goal of this course is to gain a strong skill in prgramming Web applications with Angular JS and Node JS and bootstrap framework  and become able to create a full-featured website.

After finishing this course student has the ability to:

 • Use Bootstrap, Angualr JS, and Node JS
 • Describe the new features of  these frameworks and demonstrate how they work
 • Create Web pages that can adapt to different devices and form factors
 • Enhance the user experience by improving the responsiveness of a Web application
 • Make a full-featured website
 • Make a responsive website
Vaata lähemalt
MOC on Demand - Microsofti ametlikud e-kursused

MOC on Demand -  Microsofti ametlikud e-kursused nüüd meie valikus!

Avardame õppesüsteemi elukestva IT õppe suunas  - nii nagu kolmandale aastatuhandele kohane. Kohe siin ja praegu, kiiresti, lisadega! See võimalus on juba mõni aeg olemas - õppida otse, veebi teel, inglise keeles, pädeva lektori ettekandeid kuulates ja tehes laboreid - MOC on Demand, Microsofti ametlik kursus otse veebis.

 

Kuidas MOC on Demand koolitus välja näeb?

Tellime ja saadame Teile koodi ja veebikeskkonna lingi ning lühikese juhendi. Kursust võib esimest korda avada kuni 6 (jah kuue) kuu jooksul peal ostmist. Avatuna püsib kursus 3 kuud lugemisvalmis, siis sulgub lõplikult.

Saate kursuse läbida omas tempos, korrates seda, mis selgusetuks jäi ja libisedes üle teadaolevast. Teil on võimalus võtta laboriteks rohkem aega kui tavaline tehniline miinimum ette näeb, kutsuda kolleeg koos laborit tegema, teemat arutama jne. Klassis on kõike seda raske korraldada. Küsimuste korral saate need otse süsteemi sisestada. 

Kord kuus korraldame MOC on Demandi osalejate jaoks küsimuste-vastuste-õppimise päeva. Konsultatsioonipäeva jooksul vastab meie professionaal tekkinud küsimustele võite vabalt koos kursust sirvida. Hea oleks küsimus ette saata!

Vaata näidist Kui soovite lähemalt tutvuda MOC on Demandi kursusega saatke meile kiri vajutades all olevale nupule "Küsi lisa" ning saame anda teile ligipääsu näidiskursusele - hetkel on selleks OD 99996 Demo Course: Supporting and Troubleshooting Windows 10 - Module 8.

 

Miks MOC on Demand on parem kui netist tõmmatud tasuta materjalide või odava raamatu abil iseseisvalt õppida?

 1. Tasuta materjale pole uute asjade kohta, meil järgneb kursus tootele!
 2. Tasuta õppes puudub sageli rosin ehk aus tõde, prevaleerib turunduslik pool.
 3. Ja raamatult ei saa nõu küsida!

 

E-kursuse paketti kuulub:

 • 1 Moc on Demand (vt nimekiri all)
 • 1 Microsofti sertifitseerimiseksam + järeleksam (kui vajadust on!) 
 • 1 konsultatsioonipäev lektoriga klassis 

 

Kuidas tellida?

Väga lihtne - tee valik alt nimekirjast, saada oma kursuste valik meile (MOC on Demand kursuse number ODxxxxx) läbi vormi, mis avaneb alloleva "Küsi lisa" nupu alt ja tehtud. Meie poolt võti ja kohe lähete õppima.

 

3 kuud on praeguses ajaarvamises viiv. Jõudu ja nutti!

Vaata lähemalt
MOC#20347: Enabling and Managing Office 365

About this course

This is an instructor-led training (ILT) course that targets the needs of IT professionals who take part in evaluating, planning, deploying, and operating Office 365 services, including its identities, dependencies, requirements, and supporting technologies. This course focuses on skills required to set up an Office 365 tenant, including federation with existing user identities, and skills required to sustain an Office 365 tenant and its users.

 

After completing this course, students will be able to:

 • Plan an Office 365 deployment, configure the Office 365 tenant, and plan a pilot deployment.
 • Manage Office 365 users, groups, and licenses, and configure delegated administration.
 • Plan and configure client connectivity to Office 365.
 • Plan and configure directory synchronization between Azure AD and on-premises AD DS.
 • Plan and implement the deployment of Office 365 ProPlus.
 • Plan and manage Exchange Online recipients and permissions.
 • Plan and configure Exchange Online services.
 • Plan and implement the Skype for Business Online deployment.
 • Plan and configure SharePoint Online.
 • Plan and configure an Office 365 collaboration solution that includes Yammer Enterprise, OneDrive for Business, and Office 365 groups.
 • Plan and configure the integration between Office 365 and Azure RMS, and configure compliance features in Office 365.
 • Monitor and review Office 365 services, and troubleshoot Office 365 issues.
 • Plan and implement identity federation between on-premises AD DS and Azure AD.
Vaata lähemalt
MOC#20764:  Administering a SQL Database Infrastructure

About this course

This instructor-led course provides students who administer and maintain SQL Server databases with the knowledge and skills to administer a SQL server database infrastructure. Additionally, it will be of use to individuals who develop applications that deliver content from SQL Server databases.

At course completion

 • After completing this course, students will be able to:
 • Authenticate and authorize users
 • Assign server and database roles
 • Authorize users to access resources
 • Protect data with encryption and auditing
 • Describe recovery models and backup strategies
 • Backup SQL Server databases
 • Restore SQL Server databases
 • Automate database management
 • Configure security for the SQL Server agent
 • Manage alerts and notifications
 • Managing SQL Server using PowerShell
 • Trace access to SQL Server
 • Monitor a SQL Server infrastructure
 • Troubleshoot a SQL Server infrastructure
 • Import and export data

See the web portfolio of lecturer here: Amir Zare Pashaei

Vaata lähemalt
MOC#20742: Identity with Windows Server 2016

4-päevase kursuse eesmärgiks on tutvustada AD teenuseid Server 2016 platvormil ja anda tugev põhi, kuidas rakendada digitaalset identiteeti ettevõttes.

Koolituse läbinu oskab:

 • installeerida ja teha esmaseid seadustusi domeenikontrolleri kasutuselevõtuks
 • hallata kõiki AD (Active Directory) objekte kas graafilise tööristaga või käsurealiidesega
 • kasutusele võtta AD teenuseid keerulisemates keskkondades
 • rakendada AD domeeniteenuste site'e ja seadistada nendevahelist replitseerumist
 • mõista rühmapoliitika objekte (GPO), neid hallata ja läbi GPO-de seadistada nii seadmete, kui ka kasutajate parameetreid
 • turvata Active Directory teenused ja kasutaja kontod ettevõttes
 • implementeerida AD sertifitseerimisasutus (CA), hallata ja varustada ettevõte vajalike sertifikaatidega
 • võtta kasutusele ja administreerida AD FS (versioon 4)
 • rakendada ja seadistada AD RMS
 • mõista, rakendada ja seadistada ettevõttes maapealse AD sünkroonimine pilve Azure AD-ga
 • monitoorida, teha tõrkeotsingut ja kindlustada Active Directory teenused ettevõttes
  • Koolituse eelduseks on baasteadmised Active Directory teenustest, kui ka haldusest Microsofti serveritega.
Vaata lähemalt
SOAP ja REST teenused

Koolituse eesmärk on anda esmased teadmised SOAP ja REST teenuste loomisest, testimisest ning simuleerimisest.

Koolituse läbinu oskab :

 • kirjeldada veebiteenust kasutades WSDL-i,
 • kasutada XSD-d andmete valideerimiseks,
 • luua ning testida nii SOAP kui RESTful teenust java-s;
 • WSDL-i  või teenuse kirjelduse põhjal teenust simuleerida.

Koolitusel osalemise eelduseks on, et osaleja teab mis on XML ja JSON ning oskab programmeerimiskeelt java vähemalt algtasemel.

Vaata lähemalt
Testimine

Koolituse eesmärk on anda osalejatele esmased teoreetilised teadmised testimisest, testimise protsessist ja testimise meetoditest.

Koolituse läbinu

 • teab, mis on testplaan; kuidas testplaani koostatakse;
 • kuidas koostatakse testraportit;
 • kuidas koostatakse teste;
 • saab aru mõistetest musta kasti, halli kasti ning valge kasti testimine;
 • teab üldiselt, millised on tarkvaraarenduse protsesside erinevatel etappidel kasutatavad testimise tüübid.
Vaata lähemalt
PostgreSQL Advanced Development & Performance

This class covers important Intermediate and Advanced level details for developers interacting with PostgreSQL, starting with the overall database architecture, and following with details about crucial features like MVCC or locking, and what consequences that has on applications or maintenance. The course also discusses how to analyze execution plans of queries, indexing options and other tips or tricks related to performance and database tuning. Suitable for both database administrators and application developers using Java, PHP, Python, perl, .Net or any other client languages.

After finishing this course student has acquired skills in:

 • Advanced PostgreSQL development
 • Advanced application design
 • Advanced tuning and performance
 • Advanced database architecture with PostgreSQL

Prerequisites

We welcome develeopers and administrators who have basic knowledge of programming, system administration,  PostgreSQL database administration and general postgreSQL and SQL basics.

Vaata lähemalt
Liitkursus: Windows 10 paigaldamine, seadistamine ja tõrkeotsing ettevõttes (MOC#10982 ja MOC#20698 baasil)

5-päevase liitkursuse eesmärgiks on anda nii esmasesed teadmised, kui ka edasijõudnutel värskemaid juhendid Windows 10 paigaldamiseks, seadistamiseks ja tõrkeotsinguks.

Koolituse läbinu oskab:

 • paigaldada ja seadistada Windows 10 operatsioonisüsteemi
 • rakendada tööks vajalikud võrguseadistused
 • planeerida, rakendada ja hallata konfiguratsiooni Group Policy abil
 • kavandada kaughaldust ja kindlustada jätkusuutlik töökeskkond
 • tuvastada tõrkeid Windows 10 käivitamisel
 • leida vigu riist- ja tarkvaraliste probleemide korral
 • teha tõrkeotsinguid Group Policy rakendamisel
 • hoida Windows 10 süsteemiprofülaktikat
 • taastada andmeid või tervet operatsioonisüsteemi

Koolituse eelteadmised: kokkupuude arvutivõrkude, operatsioonisüsteemi installeerimise ja seadistamise ning Active Directory teenusega.

Vaata lähemalt
DirectAccess 2016: Mugav ja turvaline kaugtöö lahendus ettevõttes

Kursuse läbinu oskab:

 • kirjeldada DirectAccessi (DA) teenust, kui lisaväärtust ettevõttes
 • kavandada ja planeerida ressursse DA kasutuselevõtuks
 • paremini mõista IPv6 turvalisi tunnel-tehnoloogiaid
 • paigaldada ja seadistada DA serveri infrastruktuuri ettevõttes
 • luua turvalised ja keskselt hallatavad lahendused DA kasutajatele
 • konfigureerida ettevõtte PKI vastavalt DA nõudmistele ja parimatele praktikatele
 • kindlustada DA teenus kõrgkäideldava Windows NLB klastri abil
 • monitoorida ja teha tõrkeotsinguid DA igapäevases töös

Koolituseks vajalikud eelteadmised:

 • väga head teadmised Microsoft serverite haldamisest ettevõttes
 • hea arusaamine Public Key Infratructure haldamisest ja/või loomisest ettevõttesse
 • väga head teadmised IPv4 võrkudest
 • baasteadmised IPv6 protokollist
 • oskus näha ettevõtte IT arhitektuuri suurema pilguga
 • algteadmised Windows NLB klastritest
 • head teadmised Windows 7/8.1/10 klient operatsioonisüsteemidest
Vaata lähemalt
PostgreSQL Immersion

The main coal of this class is for the students to understand how the database works and makes its decisions. 

This course combines three shorter classes - covering administration, performance, advanced development, and replication - into a continuous sequence. Ideal if you want to learn quickly. Hands-on workshop exercises are provided for the performance and replication classes.  The examples target current versions PostgreSQL. 

After finishing this course student has gained skills and understanding regarding postgreSQL:

 • database administration
 • development
 • performance
 • replication
 • recovery

Prerequisites:

Students must have a working knowledge of SQL. Using the command line interface to a Linux system and some basic UNIX shell programming experience is needed to complete all of the replication workshop exercises.

Vaata lähemalt
Certified Scrum Product Owner (CSPO) Training

The main goal of this course is to provide an overview to Scrum from the Product Owner's point of view.

On successful completion of the course you will be awarded the title “Certified Scrum Product Owner” and receive a two-year membership of the Scrum Alliance. Further information about the certification programme can be found here:
http://www.scrumalliance.org/certifications/

Prerequisite:

A good understanding of the Scrum framework is required to be able to participate on this course.

NB! Please note that it is mandatory to participate during the entire duration of the training, this condition is strictly required for the Scrum Alliance certification.

Vaata lähemalt
Certified Scrum Product Owner (CSPO) Training
Scrum is an agile product development management framework that is focused on helping teams to produce successful products that genuinely meet the needs of their customers. While originally used for the development of software based products, Scrum can be and has been used for non-software projects, including for change management. Scrum supports the introduction of lean and agile principles, with the goal of embracing change, improving quality and maximising return on investment. The Product Owner is not simply another name for a project manager. It is a new role that combines product management with some traditional project management responsibilities.The product owner’s responsibilities include creating and communicating a vision for the product, defining priorities, consolidating the needs of all stakeholders and working closely together with the development team. Objective The course provides an overview to Scrum from the Product Owner's point of view. On successful completion of the course you will be awarded the title “Certified Scrum Product Owner” and receive a two-year membership of the Scrum Alliance. Further information about the certification programme can be found here: http://www.scrumalliance.org/certifications/
Vaata lähemalt
Certified Agile Leadership (CAL) Training
Certified Agile Leadership class brings awareness of Agile leadership thinking, focus, and behaviors and is a great way to start your journey of Agile Leader. Participants will develop Agile leadership competency and maturity, which increases effectiveness of a leader in a complex and rapidly changing environment. The class provides balanced education, practice, and peer collaboration. Certified Agile Leadership class is a great start for the managers and leaders of Agile organization to stay competitive in Agile environment.
Vaata lähemalt
Scrum Training
The course provides an introduction to Scrum but diving to advanced topics. The training material is approved by Scrum Alliance (SA REP). Starting from the basics, on the Scrum training, we ensure participants get a deep understanding of Agile and build a strong foundation of the Scrum methodology – both on a theoretical and practical level. This training is also vital in establishing a company-wide common interpretation and vocabulary.
Vaata lähemalt
Advanced Product Owner Training
The Product Owner has a key and very complex role in Scrum. Way more than just a writer of User Stories, the role has full business responsibility for the product from budget to profitability via content and scheduling. In order to ensure product success, the Product Owner needs to understand customer value, and accumulate a wide range of communication, prioritization and planning skills. This course starts with reviewing the basics of the role and then focuses in detail on advanced topics, arming attendees with a new set of tools to help them become real owners of their product and help them prepare and maintain good quality, well ordered product backlogs that are in line with business vision and goals.
Vaata lähemalt
Advanced ScrumMaster Training
The ScrumMaster has a key and very complex role in Scrum. The role is different to that of a project manager, for example the ScrumMaster has no responsibility for planning and controlling projects. Instead, the ScrumMaster supports and encourages the team’s self-organisation and the success of projects by optimising the collaboration among the stakeholders (including management), the Product Owner and the development team. This course starts with reviewing the basics of the role and then focuses in detail on advanced topics, arming attendees with a new set of tools to help them become real “Change Agents”, helping and coaching not only their teams, but the full organization.
Vaata lähemalt
Ärianalüüs, andmelaondus ja suurandmed (Business Intelligence, Data Warehouse ja Big Data)

Koolituse eesmärgiks on tutuvustada ärianalüüsi, andmelaonduse ja suurandmete projektide olemust ja nende erinevusi võrreldes operatiiv-infosüsteemide arendusprojektidega. Kui organisatsioon vajab värskeid ideid, kuidas edasi liikuda, siis võib abi olla juhtimisinfosüsteemist, mis aitab teha kokkuvõtteid - kuidas seni on liigutud ning aidata üles leida edutegurid, mis silmale varjatuks jäävad. Kuid koolitus sobib ka olukorras kui on organisatsioonis jõutud selgusele, et vajalik on juhtimisotsuste tegemiseks toetavat andmepõhist ja faktidele tuginevat infosüsteemi.

Eelteadmised: üldised teadmised IT projektidest

Koolituse läbinu:

 • mõistab erinevusi ärianalüüsi ja suurandmete projektide ja operatiivinfosüsteemide projektide vahel
 • oskab planeerida ja juhtida ärianalüüsi, andmelaonduse ja/või suurandmete projekti
 • oskab valida sobiv tehnoloogiline platvormi ärianalüüsi ja/või suurandmete lahenduse jaoks
 • teab erinevaid ärianalüüsi ja suurandmete analüüsi meetodeid
Vaata lähemalt
MS Exchange 2010 häälestamine, haldus ja veatuvastus (10135A Configuring, Managing and Troubleshooting Microsoft Exchange Server 2010 baasil)

5-päevane spetsialistikursus õpetab kasutama MS Exchange 2010 toodet. Kursus ei eelda otseselt Exchange eelmiste versioonide kasutamise alast kogemust, küll aga teadmisi Windows serveritoodete ja Active Directory kataloogiteenuse või domeeniteenuse vallas. Kursusel õpetame Exchange Server 2010 konfigureerimist, juhendame toote juurutamise parimat praktikat. Erinevalt eelmistest Exchange baaskursustest on lisandunud serveri hoolduse ja tõrgete likvideerimise osa.

Course 10135A Configuring, Managing and Troubleshooting Microsoft Exchange Server 2010

Vaata lähemalt
Microsoft Exchange Server 2013 konfigureerimine (MOC#20341: Core Solutions of Microsoft Exchange Server 2013)

3-päevane kursus Microsofti ametliku koolituse MOC#20341 baasil on mõeldud põhikursusena serverite ja e-posti teenuste spetsialistidele, kes soovivad õppida tundma Exchange 2013 e-postiserveri toimimist, juurutamist ja seadistamist ettevõttes.

Vaata lähemalt
Võrgundus (Windows server) (MOC#10970 Networking with Windows Server)

4-päevane kursus Microsofti võrgundusest on mõeldud süsteemihalduritele, et õppida tundma server 2012 võrguinfrastruktuuri ja võrguteenuste paigaldust ja haldamist. Koolitus annab teadmised
võrguprotokollidest ja õpetab seadistama võrguteenuseid nii ettevõtte sees kui väljapool.

Vaata lähemalt
Microsoft Exchange Server 2016 administreerimine (MOC#20345-Administering Microsoft Exchange Server 2016)

3-päevane kursus Microsofti ametliku koolituse MOC#20345 baasil on mõeldud spetsialistidele, kes soovivad õppida tundma Exchange 2016 e-postiserveri funktsionaalsust, seadistamist ja haldamist ettevõtte keskkonnas.

Koolituse eesmärk on anda osalejale Exchange 2016 e-posti serveri paigalduse ja seadistamise oskused.

Koolituse läbinu:

 • Oskab installeerida ja hallata Exchange Server 2016 e-posti serverit nii veebikonsooli kui Powershelli abil.
 • Teab kuidas seadistada kasutajaobjekte ja kliente.
 • Teab kuidas seadistada Exchange 2016 kõrgkäideldavaks ja kuidas vasundada ning taastada serverit.
 • Oskab seadistada sõnumi transporti ja viiruse ning spämmitõrjet.
 • Oskab rakendada Exchange Online paigaldust.
 • Oskab diagnoosida Exchange serveri probleeme ja teha serverile seiret.
 • Oskab turvata ja hooldada Exchange serverit.
Vaata lähemalt
Liitkursus: Microsoft Exchange Server 2016; ettevõttes, hübriidina ja pilves (MOC#20345-1A ja MOC#20347A baasil)

Koolituse eesmärk on tutvustada Exchange 2016 meiliteenust, teha selgeks põhifunktsioonid ja praktiliste harjutuste läbi rakendada seda kolmel moel: ettevõttes, hübriidi kujul ja pilves.

Koolituse läbinu oskab:

 • paigaldada, seadistada ja hallata Exchange Server 2016 serverit
 • luua ja hallata erinevaid vastuvõtu objekte
 • kasutada Exchange Management Shelli (EMS)
 • EMS abil luua, hallata ja automatiseerida Exchange 2016 protseduure
 • rakendada ja hallata kõrgkäideldavust
 • seadistada Exchange Server 2016 varundamist ja kavandada Disaster Recovery-t
 • rakendada ja hallata Exchange Online juurutamist
 • planeerida Office 365 kasutuselevõttu, konfigureerida Office 365 Tenanti ja kavandada pilootimist
 • kavandada ja hallata Exchange Online kasutajaid ja õigusi
 • rakendada ja seadistada Exchange Online teenuseid
 • juurutada on-premises AD DS-ile ja Azure AD identiteediföderatsiooni
Vaata lähemalt
Päringute kirjutamine Microsoft SQL Server 2008 Transact SQL keeles (MOC#2778A Writing Queries Using Microsoft SQL Server 2008 Transact-SQL)

3-päevane põhjalik praktiline päringukursus spetsialistidele, kes töös kasutavad SQL keele päringuid. Teadmised antakse Microsoft SQL Server 2008 Transact SQL keele põhjal kuid see ei piira sugugi kasutamist teistes SQL põhinevates andmebaasikeskkondades.

Vaata lähemalt
SQL Server 2012: Ärianalüüsi andmelaod

5-päevasel kursusel õpib kursuslane tundma andmeladude ülesehitust, ettevalmistust ja realiseerimist Microsoft SQL Server 2012 vahenditega. Kursuse käigus saab õppur praktiliste näidete varal omandada kogemusi ETL operatsioonide rakendamiseks. Lisaks on kursus ettevalmistava iseloomuga sertifitseerimiseksamile 70-463

Vaata lähemalt
Päringute kirjutamine SQL Server 2012 keskkonnas (MOC#10774 Querying Microsoft SQL Server 2012)

3-päevane praktiline kursus annab vajalikud teadmised ja oskuse andmebaasi päringute moodustamisel SQL Server 2012 keskkonnas. See ei piira sugugi kasutamist teistes SQL põhinevates andmebaasikeskkondades.

Vaata lähemalt
Uus liitkursus! SQL Server 2012: Andmebaaside arendus ja haldus (MOC#10775/10776 baasil )

5-päevane liitkursus annab praktilised oskused ja teadmised SQL Server 2012 platvormi haldamises ja arendamises. Kursuse käigus õpib kursuslane kasutama SQL Server 2012 põhilisi haldusvahendeid ja omadusi andmebaasi ülesehitamisel. Vaatluse all on ka tabeli disainimise ja loomise vahendid ja praktikad. Kursuse käigus õpib kursuslane looma erinevaid andmebaasi objekte kaasates tabelid, vaated, funktsioonid ja protseduurid. Koolitus on üles ehitatud kursuste 10775 Administering Microsoft SQL Server 2012 Databases ja 10776 Developing Microsoft SQL Server 2012 Databases. NB! Koolitus sisaldab mõlema koolituse materjale!

Vaata lähemalt
Microsoft SQL Server 2012 andmebaasihaldus (MOC#10775 Administering Microsoft SQL Server Databases)

5-päeane põhjalik kursus annab õpilastele vajalikud teadmised ja oskuse Microsoft SQL Server 2012 andmebaasi haldamiseks. Koolitus on suunatud spetsialistile MS SQL Server 2012 toote andmebaasihalduse  funktsionaalsuse ja vahendite õpetamisele. Osalemiseks vajalikud põhiteadmised Microsoft Windows operatsioonisüsteemist ja selle põhifunktsioonidest, relatsioonilistest andmebaaside ülesehitusest, päringutest ja päringukeelest. Sobiv jätkukursus  MOC 10774A: Writing T-SQL Queries for Microsoft SQL Server 2012 osavõtnutele.

Vaata lähemalt
SQL andmebaasi päringud (MOC#20461 Querying Microsoft SQL Server 2014)

4-päevane praktiline kursus annab vajalikud teadmised ja oskuse andmebaasi päringute moodustamisel SQL Server 2012 keskkonnas. See ei piira sugugi kasutamist teistes SQL põhinevates andmebaasikeskkondades.

See the web portfolio of lecturer here: Amir Zare Pashaei

Vaata lähemalt
Microsoft SQL 2014 andmeaida haldus (MOC#20463 Implementing a Data Warehouse with Microsoft® SQL Server®)

3-päevane kursus Microsofti ametliku koolituse MOC#20463 baasil on mõeldud spetsialistidele, kes soovivad täiendada enda teadmisi SQL server 2014 andmeaida  paigaldusest, haldusest ja kasutamisest.

See the web portfolio of lecturer here: Amir Zare Pashaei

Vaata lähemalt
SQL andmebaaside haldus MOC#20462 Administering Microsoft SQL Server Databases

This instructor-led course provides students with the knowledge and skills to maintain a Microsoft SQL Server 2014 database. The course focuses on teaching individuals how to use SQL Server 2014 product features and tools related to maintaining a database.

After completing this course, students will be able to:

 • Describe core database administration tasks and tools.
 • Install and configure SQL Server 2014.
 • Configure SQL Server databases and storage.
 • Plan and implement a backup strategy.
 • Restore databases from backups.
 • Import and export data. Monitor SQL Server.
 • Trace SQL Server activity.
 • Manage SQL Server security.
 • Audit data access and encrypt data.
 • Perform ongoing database maintenance.
 • Automate SQL Server maintenance with SQL Server Agent Jobs.
 • Configure Database Mail, alerts and notifications.

Prerequisities  - workibg with databases, knowledge about Windows virualisation.

See the web portfolio of lecturer here: Amir Zare Pashaei

Vaata lähemalt
Microsoft SQL serveri andmehalduse lahendused (MOC#20465 Designing a Data Solution with Microsoft® SQL Server®)

3-päevane kursus Microsofti ametliku koolituse MOC#20465 baasil on mõeldud spetsialistidele, kes soovivad täiendada enda teadmisi SQL server 2014 andmebaaside planeerimisest, kõrgkäideldavusest ning pilvelahendustesse integreerimisest.

Vaata lähemalt
SQL serveri administreerimine ja kõrgkäideldavuslahenduste rakendamine (Liitkursus MOC#20462 Administering Microsoft SQL Server Databases ja MOC#20465 Designing a Data Solution with Microsoft® SQL Server® baasil)
 • Koolituse läbinu omandab teadmised SQL server 2014 andmebaaside paigaldusest, haldusest ja seirest.
 • Omandab teadmised kõrgkäideldavuslahendustest SQL Server 2014 jaoks.
 • Õpib rakendama Windows Serveri klastrit ja AlwaysOn klastri instantse.
 • Omandab teadmised andmebaaside replikeerimisest.
Vaata lähemalt
T-SQL andmebaasi päringud (MOC#20761 - Querying Data with Transact-SQL)

3-päevane kursus Microsofti ametliku koolituse MOC#20761 baasil on mõeldud spetsialistidele, kes soovivad täiendada enda teadmisi andmebaasi päringute moodustamisel SQL Server 2016 keskkonnas.

Koolituse eesmärgiks anda teadmised andmebaasi päringute moodustamiseks SQL Server keskkonnas.

Vaata lähemalt
SQL 2016 andmebaaside halduse uuendused (MOC#10986 - Updating Your Skills to SQL server 2016)

2-päevane kursus Microsofti ametliku koolituse MOC#20765 baasil on mõeldud spetsialistidele, kes soovivad täiendada enda teadmisi SQL server 2016 andmebaaside paigaldusest, haldusest ja seirest.

Koolituse läbinu oskab:

 • oskab kirjeldada SQL 2016 uut funktsionaalsust
 • teab uusi võimalusi SQL 2016 jõudluse ja turvalisuse parendamiseks
 • oskab seadistada SQL serveri uusi võimalusi käideldavuse ja laiendatavuse parendamiseks
 • oskab kirjeldada täiendatud aruandluse ja Power BI võimalusi
 • valdab uusi võimalusi OLAP protsessimisel
 • teab SQL serveri pilvefunktsionaalsust

Koolitusel osalemise eelduseks on töökogemus relatsiooniliste andmebaasidega ja teadmised Windowsi operatsioonisüsteemi funktsionaalsusest ja virtualiseerimisest.

Vaata lähemalt
SQL 2016 andmebaaside halduse uuendused (MOC#20765 - Provisioning SQL Databases)

About this course

This two-day instructor-led course provides students with the knowledge and skills toprovision a Microsoft SQL Server 2016 database. The course covers SQL Server 2016 provision both on-premise and in Azure, and covers installing from new and migrating from an existing install.

At course completion

 • After completing this course, students will be able to:
 • Provision a Database Server
 • Upgrade SQL Server
 • Configure SQL Server
 • Manage Databases and Files (shared)

See the web portfolio of lecturer here: Amir Zare Pashaei

Vaata lähemalt
Administering, developing, and implementing data warehouses with Microsoft SQL Server (based on MOC#20461, MOC#20462 and MOC#20463)

The main goal of this course is to  provide students with the technical skills required to write basic Transact-SQL queries,  to Administrate the databases and  to Implement a data warehouse for Microsoft SQL Server 2014.

Prerequisites:

 • Working knowledge of relational databases.
 • Working knowledge of Transact-SQL.
 • Some experience with database design.
 • This course is NOT recommended to junior developers.

See the web portfolio of lecturer here: Amir Zare Pashaei

Vaata lähemalt
Business Intelligence implementation using Microsoft SQL Server 2016 (based on MOC#20767 and MOC#20768)

The main coal of this five-day instructor-led course is to provide students with the knowledge and skills to provision a Microsoft SQL Server 2016 database. The course covers SQL Server 2016 provision both on-premise and in Azure, and covers installing from new and migrating from an existing install.

After completing this course, students will be able to:

 • Provision a Database Server.
 • Upgrade SQL Server.
 • Configure SQL Server.
 • Manage Databases and Files (shared).
 • Describe the components, architecture, and nature of a BI solution
 • Create a multidimensional database with Analysis Services
 • Implement dimensions in a cube
 • Implement measures and measure groups in a cube
 • Use MDX syntax
 • Customize a cube
 • Implement a tabular database
 • Use DAX to query a tabular model
 • Use data mining for predictive analysis

Prerequisites:

• Working knowledge of relational databases.
• Working knowledge of Transact-SQL.
• Some experience with database design.
• This course is NOT recommended to junior developers.

See the web portfolio of lecturer here: Amir Zare Pashaei

Vaata lähemalt
Database administration with Microsoft SQL Server 2016 (based on MOC#20764 and MOC#20765)

This five-day instructor-led course provides students who administer and maintain SQL Server databases with the knowledge and skills to administer a SQL server database infrastructure. Additionally, it will be of use to individuals who develop applications that deliver content from SQL Server databases.

After completing this course, students will be able to:

 • Authenticate and authorize users
 • Assign server and database roles
 • Authorize users to access resources
 • Protect data with encryption and auditing
 • Describe recovery models and backup strategies
 • Backup SQL Server databases
 • Restore SQL Server databases
 • Automate database management
 • Configure security for the SQL Server agent
 • Manage alerts and notifications
 • Managing SQL Server using PowerShell
 • Trace access to SQL Server
 • Monitor a SQL Server infrastructure
 • Troubleshoot a SQL Server infrastructure
 • Import and export data
 • Provision a Database Server
 • Upgrade SQL Server
 • Configure SQL Server
 • Manage Databases and Files (shared)
 • Provision, migrate and manage databases in the cloud

 Prerequisites:

 • Working knowledge of relational databases.
 • Working knowledge of Transact-SQL.
 • Some experience with database design.
 • This course is NOT recommended to junior developers.

See the web portfolio of lecturer here: Amir Zare Pashaei

Vaata lähemalt
Database development with Microsoft SQL Server 2016 (based on MOC#20761 and MOC#20762)

The main coal of this cource is to introduce students to Transact-SQL and Developing SQL databases.

After completing this course, students will be able to:

 • Describe key capabilities and components of SQL Server 2016.
 • Describe T-SQL, sets, and predicate logic.
 • Write a single table SELECT statement.
 • Write a multi-table SELECT statement.
 • Write SELECT statements with filtering and sorting.
 • Describe how SQL Server uses data types.
 • Write DML statements.
 • Write queries that use built-in functions.
 • Write queries that aggregate data.
 • Write subqueries.
 • Create and implement views and table-valued functions.
 • Use set operators to combine query results.
 • Write queries that use window ranking, offset, and aggregate functions.
 • Transform data by implementing pivot, unpivot, rollup and cube.
 • Create and implement stored procedures
 • Add programming constructs such as variables, conditions, and loops to T-SQL code.
 • Design and Implement Tables.
 • Describe advanced table designs
 • Ensure Data Integrity through Constraints.
 • Describe indexes, including Optimized and Columnstore indexes
 • Design and Implement Views.
 • Design and Implement Stored Procedures.
 • Design and Implement User Defined Functions.
 • Respond to data manipulation using triggers.
 • Design and Implement In-Memory Tables.
 • Implement Managed Code in SQL Server.
 • Store and Query XML Data.
 • Work with Spatial Data.
 • Store and Query Blobs and Text Documents

 Prerequisites:

 • Working knowledge of relational databases.
 • Working knowledge of Transact-SQL.
 • Some experience with database design.
 • This course is NOT recommended to junior developers.

See the web portfolio of lecturer here: Amir Zare Pashaei

Vaata lähemalt
MOC#20761: Querying Data with Transact-SQL

This course is designed to introduce students to Transact-SQL. It is designed in such a way that the first three days can be taught as a course to students requiring the knowledge for other courses in the SQL Server curriculum. Days 4 & 5 teach the remaining skills required to take exam 70-761.

After completing this course, students will be able to:

 • Describe key capabilities and components of SQL Server.
 • Describe T-SQL, sets, and predicate logic.
 • Write a single table SELECT statement.
 • Write a multi-table SELECT statement.
 • Write SELECT statements with filtering and sorting.
 • Describe how SQL Server uses data types.
 • Write DML statements.
 • Write queries that use built-in functions.
 • Write queries that aggregate data.
 • Write subqueries.
 • Create and implement views and table-valued functions.
 • Use set operators to combine query results.
 • Write queries that use window ranking, offset, and aggregate functions.
 • Transform data by implementing pivot, unpivot, rollup and cube.
 • Create and implement stored procedures.
 • Add programming constructs such as variables, conditions, and loops to T-SQL code.

Prerequisites:

 • Basic knowledge of the Microsoft Windows operating system and its core functionality.
 • Working knowledge of relational databases.

See the web portfolio of lecturer here: Amir Zare Pashaei

Vaata lähemalt
Linuxi administreerimine

3-päevane kursus LPI ametliku programmi põhjal on mõeldud spetsialistidele, kes soovivad õppida kasutama Linuxi käsurida, graafilist keskkonda ja nende haldamist ning rakenduste paigaldust. 

Koolituse läbinu:

 • tunneb Linuxi erinevaid versioone;
 • kasutab Linuxi käsurida;
 • kasutab Linuxi graafilist keskkonda;
 • haldab Linuxi keskkonda ja paigaldab rakendusi.

Lektor Tanel Rõigas ütleb kursus kohta järgmist: "Pead ootamatult Linuxile ümber orienteeruma? Soovid leida töötavat operatsioonisüsteemi vanematele arvutitele? Kardad krüptoviirusi? Siin on lahendus! Käsitleme alternatiivset populaarset operatsioonisüsteemi nii kodulaual kui pilves. Kursus ei eelda eelteadmisi rohkem, kui tavakasutajal tarvis. Vormindame kettad, loome kasutajad, jälgime logisid, kaalume turvalisust."

Vaata lähemalt
Võrguturbekoolitus (võrguliikluse vaatlus ja monitooringusüsteemi loomine ja seadistamine)

Tahate teada täpselt, mis teie võrgus toimub, kes seal veel toimetab ja kuidas kogu süsteem ruuterist sülearvutiteni enda kontrolli all hoida?

2-päevasel koolitusel vaadeldakse võrgu perimeetri mõistet, tulemüüre, ründetuvastus- ja ründetõrjesüsteeme Snort ja Suricata ja nende kasutamist SIEMis Alienvault OSSIM. Koolituse labor on üles ehitatud virtuaalvõrgu ja virtuaalarvutite süsteemina (virtualiseerimisplatvormil töötavad serverid ja kliendid). Laborite käigus loob koolitatav oma virtuaalses võrgus ründetuvastussüsteemi, õpib kirjutama ja kohandama ründetuvastusreegleid ja rakendab ründetõrjepoliitika

Lektor on Linuxi spetsialist, seetõttu on osa näiteid ja seadistusi Linux Debiani platvormil, koolitus ise toimub nii Windows kui Linuxi baasil.

Vaata lähemalt
Lokaalvõrgu ja interneti turvaline haldus

Koolituse eesmärgiks on anda teadmised lokaalvõrgu- ja internetiteenuste liitmisest hallatud süsteemiks, võrguteenuste rakendamisest, logimisest ja turbe rakendamisest. Kursus toimub praktiliste harjutuste vormis, koolitatavad seadistavad oma virtuaalse arvutivõrgu. Kursus põhineb vabavaral ja võimaldab kirjeldatavaid lahendusi koheselt rakendada.

Vaata lähemalt
Linuxi administreerimise profikursus

2-päevane kursus LPI ametliku programmi põhjal on mõeldud spetsialistidele, kes soovivad täiendada enda teadmisi Linuxi infrastruktuuriteenuste paigaldusest ja seadistamisest. Koolituse eesmärgiks on praktiseerida Redhat7/Centos 7 ja Debian 8 baasil interneti teenuseserveri seadistamist.

Koolituse läbinu:

 • seadistab internetiserveri võrgühendust ja marsruutimist;
 • on saanud ülevaate ja oskab kasutada uuendusi linuxi distributsioonide üleminekul systemd arhitektuurile;
 • seadistab erinevaid autentimisviise (ssh, kerberos, AD);
 • oskab seadistada DHCP teenuseserveri;
 • oskab seadistada ja kävitada failijagamisteenuseid samba, nfs protokollidega ja seadistada diskless-reziimis LTSP serveri ja kliendid
 • oskab paigaldada mailisüsteemi Postfixi ja Dovecoti teenustena ja kaugligipääsu OpenVPN serveri ja klientidega;
 • tunneb eeldusi tarkvara installeerimiseks lähtekoodist ja oskab tarkvara lähtekoodist paigaldada.
Vaata lähemalt
Linuxi administreerimise meistriklass

2-päevane kursus LPI ametlike programmide põhjal on mõeldud spetsialistidele, kes soovivad täiendada enda teadmisi Linuxi serverite haldustehnoloogiatest ja turvamise võimalustest. Kursus viib osalejad kurssi olulisemate uuendustega kahes fundamentaalsemas distributsioons - Redhat 7 ja Debian 8.

Vaata lähemalt
VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V6.5]

Tegemist on praktilise kursusega, mis annab ülevaate VMware vSphere® tootepere (VMware ESXi™ ja VMware vCenter Server™) paigaldusest, seadistusest ja haldusest. Koolitus põhineb ESXi 6 ja vCenter Server 6 toodetel. 

NB! Koolitus toimub inglise keeles! 

This hands-on training course explores installation, configuration, and management of VMware vSphere®, which consists of VMware ESXi™ and VMware® vCenter Server™. This course is based on versions of ESXi 6 and vCenter Server 6. 

Vaata lähemalt
VMware vSphere: Optimize and Scale [V6.5]

Antud kursus on suunatud kogenud VMware vSphere® kasutajatele. See tutvustab edasijõudnud oskusi, et seadistada ja hallata kõrgkäideldavat ja skaleeruvat virtuaalset taristut. Koolitus põhineb VMware vSphere® ESXi™ 6 ja VMware® vCenter Server™ 6 toodetel.

NB! Koolitus toimub inglise keeles!

This training course, for experienced VMware vSphere® personnel, teaches advanced skills for configuring and maintaining a highly available and scalable virtual infrastructure. The course is based on VMware® ESXi™ 6 and VMware® vCenter Server™ 6.

Vaata lähemalt
VMware vCloud Director: Install, Configure, Manage V5.5

This course demonstrates to technical personnel how to deploy and manage the ongoing operation of VMware® vCloud Director® for a small private cloud environment. This course focuses on the private cloud in an engineering or quality assurance solution. It covers all of the fundamentals needed to install, configure, and manage any small private cloud with vCloud Director.

This course is the prerequisite for other courses that cover more advanced vCloud Director configurations in enterprise deployments.

Vaata lähemalt
VMware vSphere: Troubleshooting Workshop

NB! Koolitus toimub inglise keeles!

This hands-on training workshop provides you with the advanced knowledge, skills, and abilities to achieve competence in troubleshooting the VMware vSphere® environment. This workshop also increases your skill and competence in using the command-line interface to analyze problems. The workshop is based on VMware® ESXi™ and VMware® vCenter Server™

Software version will be announced.

Vaata lähemalt
VMware vSphere: What's new [V5.5 to V6] - Riga

VMware vSphere: What’s New is a hands-on training course that explores the newest features and enhancements in VMware vCenter Server™ 6 and VMware ESXi™ 6. Real-world use case deployment scenarios, hands-on lab exercises, and lecture material teach the skills you need to effectively implement and configure VMware vSphere® 6. This class is recommended for customers who want to deploy vSphere 6 into their existing vSphere environment.

Students who complete this course will be prepared for more advanced vSphere 6 courses, available at www.vmware.com/education

Vaata lähemalt
Veeam Certified Engineer V9.5 - RIGA

The Veeam Certified Engineer (VMCE) course is a 3 day technical deep-dive focused on teaching engineers to architect, implement, optimize and troubleshoot the Veeam software solution. This class is designed for the professional services consultant and system administrator alike creating a Veeam expert who is able to maximize the benefit to a business. The VMCE course combines expert instruction with intensive hands-on exercises to provide the maximum knowledge transfer to each participant.

Participants:

•System Engineer / Administrator

•Backup / Virtualization Administrators

•Pre-Sales / Post-Sales / Solution Architects / Consultants

Generally speaking any IT specialist eager to become an industry recognized expert on Veeam software solutions.

Vaata lähemalt
VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage [V6.2] - RIGA

This training course focuses on installing, configuring, and managing VMware vRealize™ Automation. This course covers the configuration and use of the vRealize Automation platform, including self-service provisioning and the creation of multivendor cloud services. This class also helps students understand and achieve the benefits of automation as a component of the software-defined data center.

Students who complete this course may enroll in an advanced vRealize Automation course. For advanced course options, go to www.vmware.com/education.

 

Vaata lähemalt
VMware vSphere: Design and Deploy Fast Track [V6] - RIGA

This extended-hours training course equips you with the knowledge, skills, and abilities to design and deploy a VMware vSphere® 6.0 virtual infrastructure. You follow a proven approach to design and deploy a virtualization solution that is available, scalable, manageable, and secure, and that uses VMware best practices.

This course discusses the benefits and risks of available design alternatives and provides information to support making sound design decisions.

In this course, you practice your design skills by working with peers on a design project. You also deploy components of a completed vSphere design.

This course is based on VMware ESXi™ 6.0 and VMware vCenter Server™ 6.0.

Vaata lähemalt
Horizon (with View): Install, Configure, Manage [V6.0] - RIGA

This hands-on training course builds your skills in installing,
configuring, and managing the Horizon™ View™ component of
VMware Horizon™. Students gain practical experience with these
concepts through the completion of hands-on labs. View includes:
VMware View® Manager™, VMware View® Composer™, and
View security server. This course is based on the Horizon 6
release

Vaata lähemalt
VMware Horizon 7: Install, Configure, Manage [V7] RIGA

This five-day, hands-on course gives you the skills to deliver virtual desktops and applications through a single virtual desktop infrastructure platform. This course builds your skills in installing, configuring, and managing VMware Horizon® 7 through a combination of lecture and hands-on labs. You will learn how to configure and deploy pools of virtual machines, how to manage access and security of the machines, and how to provide a customized desktop environment to end users.
Product Alignment
•  VMware Horizon 7

NB! Thiss class takes place in Riga!

Prerequisites

Customers attending this course should have at a minimum the following VMware infrastructure skills:
•  Use VMware vSphere® Web Client to view the state of virtual machines, datastores, and networks
•  Open a virtual machine console on VMware vCenter Server® and access the guest operating system
•  Create snapshots of virtual machines
•  Configure guest customization specifications
•  Modify virtual machine properties
•  Convert a virtual machine into a template
•  Deploy a virtual machine from a template

Attendees should have at a minimum the following Microsoft Windows system administration experience:
•  Configure Active Directory services, including DNS, DHCP, and time synchronization
•  Restrict users’ activities by implementing Group Policy objects
•  Configure Windows systems to allow Remote Desktop Connections
•  Build an ODBC connection to an SQL Server database

Vaata lähemalt
VMware Site Recovery Manager: Install, Configure, Manage [V6.1] - RIGA

Tegemist on praktilise kursusega, mis annab ülevaate VMware vSphere® administraatoritele VMware Site Recovery Manager™ 6.1 paigaldusest, seadistusest ja haldusest.

This two-day, hands-on training course gives experienced VMware vSphere® administrators the knowledge to install, configure, and manage VMware Site Recovery Manager™ 6.1. This course also shows you how to write and test disaster recovery plans that use Site Recovery Manager.

Vaata lähemalt
VMware NSX: Install, Configure, Manage [V6.2] - RIGA

This comprehensive, fast-paced training course focuses on installing, configuring, and managing VMware NSX®. This course presents VMware NSX as a part of the software-defined data center. You will learn how to use logical switching in VMware NSX to virtualize your switching environment. The course also details logical routing to enable you to dynamically route between different virtual environments. And you will learn how to use gateway services, firewall configurations, and security services to help secure and optimize your VMware NSX environment.

Vaata lähemalt
VMware Virtual SAN: Deploy and Manage [V6.2] - RIGA

In this three-day course, you will focus on deploying and managing a software-defined storage solution with VMware Virtual SAN™ 6.2. You will learn how Virtual SAN functions as an important component in the VMware software-defined data center. You will gain practical experience with Virtual SAN concepts through the completion of hands-on lab exercises.

Vaata lähemalt
VMware vSphere: Troubleshooting Workshop [V6.0] - RIGA

This hands-on training workshop provides you with the advanced knowledge, skills, and abilities to achieve competence in troubleshooting the VMware vSphere® 6 environment. This workshop increases your skill and competence in using the command-line interface, VMware vSphere® Web Client, VMware vRealize® Log lnsight™, and other tools to analyze and solve problems.

This workshop is based on VMware ESXi™ 6 and VMware vCenter Server™ 6.

Vaata lähemalt
Windows Server 2008 uute tehnoloogiate rakendamine (MOC#6416, 10159 baasil)

4-päevane liitkursus Microsofti ametlike koolituste MOC#6416C ja MOC#10159 baasil on mõeldud spetsialistidele, kes soovivad täiendada enda teadmisi Windows Server 2008 ja Server 2008 R2 uutest tehnoloogiatest. Koolitusele on koondatud kahest koolitusest parim osa.

Vaata lähemalt
Windows Server 2008 R2 aktiivkataloogi domeeniteenuse haldamine ja probleemituvastus (MOC#6425C, Configuring and Troubleshooting Windows Server 2008 Active Directory Domain Services)

4-päevane kursus Microsofti ametliku koolituse MOC#6425 baasil on mõeldud süsteemiülematele, et õppida tundma aktiivkataloogi haldamise põhimõtteid lähtudes rollipõhisest haldusest ning täiendada teadmisi Windows Server 2008 ja Server 2008 R2 uutest tehnoloogiatest domeeniteenuse haldamises. Sobib hästi jätkukoolituseks neile, kes tunnevad Windows Server 2008 R2 toimimispõhimõtteid vähemalt kursuse 6416/10159 raames.

Vaata lähemalt
Windows Server 2008 ja Windows Server 2008 R2 uute tehnoloogiate rakendamine (MOC#10159:Updating Your Windows Server 2008 Technology Skills to Windows Server 2008 R2)

4-päevane kursus Microsofti ametliku koolituse MOC#10159 baasil on mõeldud spetsialistidele, kes soovivad täiendada enda teadmisi Windows Server 2008 ja Server 2008 R2 uutest tehnoloogiatest.

Vaata lähemalt
Virtualiseerimine (Praktikum. MOC#10215, Implementing and Managing Microsoft Server Virtualization)

Koolitus annab teadmised kuidas paigaldada ja hallata serveri virtualiseerimiskeskkonda kasutades Microsofti tehnoloogiavahendeid. Tehnoloogiad, mida rakendatakse on Microsoft Hyper-V, virtualiseerimiskeskkonna haldustarkvara SCVMM 2008 R2 (System Center Virtual Machine Manager), RDS (Remote Desktop Services) kaugtöölauateenus ja RemoteApp programmid, VDI (Virtual Desktop Infrastructure) konfigureerimine. Kursus on mõeldud IT-spetsialistidele, kes hakkavad haldama ja juurutama virtualiseerimistehnoloogiaid oma ettevõtte võrgus.

Vaata lähemalt
Uuendatud! Windows serverite ja tööjaamade haldamise automatiseerimine Powershell'i abil (MOC#10325: Automating Administration with Windows PowerShell 2.0). Lisateemad ja materjal PowerShell 3.0

4-päevane kursus Windows Powershell'i skriptimiskeskkonna kasutamisest serveri- ja kliendikeskkonna haldamisel. Kursus on mõeldud IT-spetsialistidele, et õppida kasutama Windows Powershell'i serverite haldamisel ja haldamistegevuste autmatiseerimisel. NB! BCS Koolitus lisamaterjal koos praktiliste harjutustega Powershell 3 teemal.

Vaata lähemalt
UUS! Windows 2012 serveri konfigureerimine (MOC#20417: Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2012)

4-päevane kursus on mõeldud eelkõige spetsialistidele, kes soovivad oma arendada oma tehnilisi oskusi Windows Server 2008 ja Windows Server 2008 R2 platvormilt Windows Server 2012 ja eeldab häid serveriteadmisi.
Kursus selgitab Windows Server 2012 uusi võimalusi ja funktsionaalsust halduse, võrgu infrastruktuuri, salvestamise, pääsukontrolli, Hyper-V, kõrgkäideldavuse ja identiteedihalduse vallas. Täpsemalt  tehnoloogiauuendused  hõlmavad  Dynamic Access Control’i (DAC), tõrkesiirdeklastrite, Microsoft Online Backup’i ja muudatusi Active Directory ja Hyper-V ja Active Directory Federation Services (ADFS) osas.

Vaata lähemalt
Praktikum: Windows Server 2012 aktiivkataloogi paigaldamine ja seadistamine

1-päevasel kursusel teeme IT spetsialistile tuttavaks ja kättesaadavaks info Windows Server 2012 domeeniteenuse  paigaldusest ja haldamisest ettevõttes. Juttu tuleb Powershelli uutest moodulitest, mis aitavad täiendada haldusvõimalusi ning samuti uue Server 2012 kasutamisest keskhalduse rakendamiseks aktiivkataloogi domeeniteenuse jälgimisel ning paigaldamisel.

Vaata lähemalt
UUS! Powershell 3 praktikum

2-päevasel praktilisel kursusel teeme IT spetsialistile tuttavaks Powershell 3.0 skriptimiskeskkonna uued võimalused ja õpetame taaskasutatavate skriptide loomist tööjaamade ja serverite haldamiseks.

Vaata lähemalt
Transform the Datacenter Immersion - praktikum pilve rakendamisest ettevõttes

Microsofti pakutav „Transform the Datacenter Immersion“ praktikum on hea võimalus saada ülevaade pilvoperatsioonisüsteemi põhimõtetest ja pilvandmetöötluse eelistest.

Milleks seda vaja?

Tänapäevased rakendused vajavad uudset platvormi, mis:

 • võimaldab IT-töötajatel hallata kõiki andmekeskuse ressursse mitmes pilvelahenduses,
 •  toetab dünaamiliselt skaleeritavaid rakendusi,
 • võimaldab teil kõikjal andmetest ülevaadet saada ning pakkuda turvalist isikupärastatud kasutuskogemust kõigis seadmetes teie asukohast sõltumata.

Vaata lähemalt
UUS! Windows Server 2012 R2 infrastruktuuriteenuste planeerimine ja rakendamine (MOC#20413: Designing and Implementing a Server Infrastructure)

Tehniliselt nõudlikul tasemel  kursus on mõeldud kogenud IT spetsialistidele, kes planeerivad keskmise ja suurettevõtete infosüsteemide teenuseid ning omavad kogemusi Windows Server 2012 R2 haldamisel, lühidalt „MCSA: Windows Server 2012“ sertifitseerimistasemel oskusi. Laborid põhinevad Windows Server 2012 R2 ja System Center 2012 R2 toodetel. Kasuks tuleb Powershelli keskkonna tundmine, kuna lektori poolt toodavad praktilised näited puudutavad halduse automatiseerimist.

4-päevane kursus Microsofti ametliku koolituse MOC#20413 baasil on mõeldud süsteemihalduritele, et õppida tundma server 2012 infrastruktuuriteenuste planeerimist ja rakendamist. Keskseks teenuseks on aktiivkataloogi domeeniteenus ja lisaks sellele toetavad teenused DNS, DHCP, WDS, jne ning serveri keskkonna turvaseadistuste rakendamine.

Vaata lähemalt
UUS! Lync Serveri 2013 põhilahendused (MOC#20336: Core Solutions of Microsoft Lync Server 2013)

5-päevane põhjalik kursus on mõeldud IT spetsialistidele, kes puutuvad kokku Lync Serveri haldamise, paigaldamise või häälestamisega. Kursuse põhirõhk on erinevatel Lync Serveri vahetu suhtlemise funktsionaalsustel. Läbi viidavad laborid aitavad õppuril omandada praktilisi kogemusi Lync Serveri paigaldamise ja administreerimise koha pealt.

Vaata lähemalt
Windows Server 2012 R2 administreerimine (MOC#20411: Administering Windows Server R2 2012) + osaliselt MOC#20410:Installing and Configuring Windows Server 2012

5-päevane kursus Microsofti ametliku koolituse MOC#20411 baasil on mõeldud süsteemihalduritele, et õppida tundma server 2012 R2 infrastruktuuri teenuste paigaldus ja haldamine. Keskseks teenuseks on aktiivkataloogi domeeniteenus ja selle rakendamine kasutajate ja töökohtade haldamisel. Koolitus annab teadmised kuidas häälestada seda toetavad teenused ja kuidas jagada kasutajatele välja ressursse nii maja sees kui väljastpoolt. Kursuslane saab teadmised kuidas jälgida serverite jõudlust ja rakendada  turvaseadistusi.

Vaata lähemalt
UUS! Andmekeskuse keskhaldus (MOC#20247 Configuring and Deploying Private Cloud)

4-päevane kursus Microsofti ametliku koolituse MOC#20247 baasil on mõeldud spetsialistidele, kes soovivad täiendada enda teadmisi Server 2012 R2 ja System Center 2012 R2 baasil privaatpilve paigaldusest ja seadistamisest ning haldusest.

Vaata lähemalt
UUS! Windows Server 2012 R2 paigaldus ja seadistamine (MOC 20410:Installing and Configuring Windows Server 2012)

4-päevane kursus Microsofti ametliku koolituse MOC#20410 baasil on mõeldud süsteemihalduritele, et õppida tundma server 2012 paigaldust ja põhiteenuste seadistamist. Kursus annab teadmised serveris kasutatavatest teenustest ja võrguprotokollidest. Keskseks teenuseks on aktiivkataloogi domeeniteenus ja lisaks sellele toetavad teenused DNS, DHCP, jne ning serveri keskkonna turvaseadistuste rakendamine.

Vaata lähemalt
Praktikum: Windows Server 2016

1-päevane praktikum, mis mõeldud spetsialistidele uuest serverist esimese ülevaate saamiseks. Kui teil on soov olla kursis viimaste uuendustega Windowsi serveri platvormil, siis praktikum on parim valik.

Vaata lähemalt
Praktikum: Windows serverite seire Nagios võrguhaldustarkvaraga

1-päevasel praktikumil teeme IT spetsialistile tuttavaks ja kättesaadavaks info Nagios Core serveri rakendamisest ettevõttes Windowsi serverite seireks koos Powershelli skriptidega. 

Vaata lähemalt
Liitkursus MOC#20410 (Installing and Configuring Windows Server 2012) ja MOC #20411 (Administering Windows Server 2012)

5-päevane kursus Microsofti ametliku koolituse MOC#20410 ja MOC#20411 baasil on mõeldud süsteemihalduritele, et õppida tundma server 2012 rollide paigaldust, seadistamist ja haldamist. Kursus annab teadmised serveris kasutatavatest teenustest ja võrguprotokollidest. Keskseks teenuseks on aktiivkataloogi domeeniteenus ja lisaks sellele toetavad teenused DNS, DHCP, jne. Aga koolitus hõlmab ka kaugtööteenuste seadistamist, serveri seiret  ning serverite ja domeenikeskkonna turvaseadistuste rakendamist. 

 

Vaata lähemalt
Praktikum: Powershell serveri automaatika

1-päevasel praktilisel kursusel teeme IT spetsialistile tuttavaks Powershell 3, 4, 5 skriptimiskeskkonna võimalused ja õpetame taaskasutatavate skriptide loomist tööjaamade ja serverite haldamiseks.

Vaata lähemalt
Windows Server 2012 R2 administreerimine (MOC#20411: Administering Windows Server R2 2012)

Microsofti ametlik (MOC#20411) 4-päevane kursus on mõeldud süsteemihalduritele, kes soovivad õppida tundma server 2012 R2 infrastruktuuri teenuste paigaldust ja haldamist. Keskseks teenuseks on aktiivkataloogi domeeniteenus ja selle rakendamine kasutajate ning töökohtade haldamisel. Koolitus annab teadmised seda toetavate teenuste seadistamiseks ja kasutajatele ressurssidele välja jagamiseks. Kursuslane saab teadmised ka serverite jõudluse jälgimiseks ning turvaseadistuste rakendamiseks.

Vaata lähemalt
Windows 10 konfigureerimine ja haldus (MOC 20697-1: Installing and Configuring Windows 10)

Sellel Kursusel teeme IT spetsialistile tuttavaks ja kättesaadavaks info Windows 10 haldusest ja diagnostikast. Õpime Windows 10 paigaldust, haldust,probleemide analüüsimist ja anname põhjaliku ülevaate Windows 10 uutest tehnoloogiatest ning konfimisvõimalustest.

Vaata lähemalt
Enterprise Mobility Immersion - praktikum mobiilsete seadmete keskhalduse rakendamisest ettevõttes

Kursuse läbinu omandab  teadmised ettevõtte töötajate mobiilsete seadmete keskhaldusest kasutades Microsoft System Center rakendusi, Windows Intune'i ja töökohtade virtualiseerimistehnoloogiaid.

Vaata lähemalt
Powershell - halduse automatiseerimine

Koolituse läbinu omandab teadmised Windows Powershell'i skriptimiskeskkonna kasutamisest serveri- ja kliendikeskkonna haldamisel ning
õpib kasutama Windows Powershell'i serverite haldamisel ja haldamistegevuste autmatiseerimisel.

Vaata lähemalt
Windows Server 2012 R2 Active Directory haldus

Koolituse läbinu:

 • õpib haldama serveri aktiivkataloogi ja sellega seotud teenuseid
 • õpib haldama aktiivkataloogi domeeniteenust ja rühmapoliitikaid
 • õpib haldama DNS teenust
 • omandab Powershelli skriptide loomise oskused
 • õpib serveri auditeerimise võimalusi
 • saab teadmised serverite ja domeenikeskkonna turvaseadistuste rakendamisest
Vaata lähemalt
Windows/Linux OS põhiste virtuaalmasinate ja vabavaraliste ning litsentsiga teenuste paigaldus ja haldamine Azure'i pilveplatvormil (MOC#20533 Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions)

Koolituse eesmärgiks on õppida tundma ja praktikas rakendama  MS Azure infrastruktuuri teenuseid.

Koolituse läbinu:

 • Oskab kirjeldada Azure'i arhitektuuri komponente, tööriistu ja portaale.
 • Teab kuidas seadistada virtuaalseid võrke ja ühendada ettevõtte lokaalse võrguga.
 • Mõistab planeerida Azure'i virtuaalmasinaid.
 • Oskab konfigureerida, seadistada ja monitoorida virtuaalmasinaid ning tagada nende töökindlust.
 • Paigaldab ja konfigureerib veebirakendusi.
 • Teab kuidas seadistada varundus ja teha seiret talletusruumi lahendustele.
 • Oskab rakendada Azure'i SQL andmebaasi põhiseid rakendusi.
 • Oskab teha seiret ja diagnostikat pilveteenustele.
 • Konfigureerib Azure AD kataloogiteenust ja oskab sellega rakendusi integreerida.
 • Teab Azure automaatikalahendusi.

Koolituseks vajalikud eelteadmised: Windows Server 2012 R2 haldamise oskused, teadmised virtualiseerimistehnoloogiatest ja võrgundusest. Active Directory domeenis töötamise kogemus. Veebisaitide seadistamise oskused. Andmebaaside põhimõtete tundmine.

Vaata lähemalt
Windows Server 2016 praktikum

Koolituse läbinu omandab teadmised uusima serveri versiooni viimastest uuendustest.

Vaata lähemalt
MOC#10961: Automating Administration with Windows PowerShell

4-päevane kursus õpetab IT spetsialisti halduse tipptegijaks Windows Powershell'i skriptimiskeskkonna abil serveri- ja kliendikeskkonna haldamise parima praktikaga. Kursus on mõeldud IT-spetsialistidele, et arendada ja võtta kasutusele Windows Powershell serverite ja tööjaamade paigaldamisel ja tööshoidmisel, rutiinsete tegevuste automatiseerimisel ja tulemuste jälgimisel.Koolituse lõppedes oskate töötada erinevates versioonides, kuid teate miks eelistada uuemat.

 

This course teaches proffesional IT workers to administrate servers with Windows Powersehll and to automatize the administration. It is required to have experience with Windows servers, Windows Workstation and domain Services.

Vaata lähemalt
Windows Server 2016 administreerimine (MOC#10983A: Upgrading Your Skills to Windows Server 2016)

4-päevane kursus Microsofti ametliku koolituse MOC#10983 baasil on mõeldud Server 2012 süsteemihalduritele, et õppida tundma server 2016 infrastruktuuri teenuste paigaldust ja haldamist. 

Koolituse eesmärk on viia osaleja teadmised vastavusse server 2016 uuendustega.

Koolituse läbinu:

 • installib Windows Server 2016,
 • seadistab Hyper-V, võrgu ja klastriteenused,
 • Paigaldada kataloogiteenuseid,
 • rakendab AD FS teenust,
 • haldab Server 2016 massmälu,
 • tagab andmete  turavlise kättesaadavuse kasutajatele ja seadmetele,
 • konfigureerib kaugtöö teenuseid,
 • taastab andmeid Windows Server 2016 keskkonnas.
Vaata lähemalt
Exchange 2013 Põhilahendused (MOC#20341B: Core Solutions of Microsoft® Exchange Server 2013)

Kursuse eesmärgiks on anda teadmised ja oskused Microsoft® Exchange Server 2013 kavandamiseks, juurutamiseks, haldamiseks, turvamiseks ja toe pakkumiseks.

See kursus pakub ka juhiseid, parimaid praktikaid ja kaalutlusi, mis aitavad optimeerida jõudlust ja minimeerida Exchange Server 2013 tõrkeid ja turvaohte.

Koolituse läbinu oskab:

 • paigaldada Exchange 2013 serverit;
 • kavandada ja konfigureerida Exchange 2013 rolle;
 • hallata vastuvõtu objekte, aadressi poliitikaid ja liste;
 • turvaliselt planeerida ja seadistada OWA ja varustada mobiilsete platvormidele ettevõtte meilindust;
 • hallata kõrgkäideldavat CAS rolli;
 • näha ette võimalike vigu, andmeid varundada ja taastada;
 • kavandada ja seadistada sõnumite liikuvust ettevõttes;
 • seadistada ja kavandada turvameetmeid, anti-viiruse lahendusi ja spämmitõrjet;
 • konfigureerida Exchange 2013 õigusi;
 • monitoorida, hallata ja sooritada tõrkeotsingut Exchange 2013 keskkonnas.
Vaata lähemalt
Liitkursus: Microsoft Server 2016 ja Microsoft Azure põhialused (MOC#20740B, MOC#20741B ja MOC#10979C baasil)

Koolituse eesmärgiks on anda uutele ja ka juba kogenud IT serveri administraatoritele põhiteadmised Microsoft Server 2016 ja Azure'i teenustest.

Koolituse läbinu oskab:

 • valmistada ette, planeerida ja installida Nano Serverit, Server Core'i ning serveri migratsiooni suundi
 • kirjeldada mitmesuguseid Storage võimalusi, sh. partitsioonitabeli vorminguid, põhi- ja dünaamilisi kettaid, failisüsteeme, virtuaalseid kõvakettaid ja kuidas kettaid ning nende mahtu hallata
 • kavandada ettevõtte Storage lahendusi ja teha antud olukorrale sobiv valik
 • paigaldada ja konfigureerida Microsoft Hyper-V teenust
 • mõista ja kirjeldada Windows Server 2016 kõrgkäideldavust ja Disaster Recovery tehnoloogiaid
 • planeerida, paigaldada ja hallata fail-over klastrit
 • kavandada ja rakendada IPv4 võrku
 • rakendada ja hallata järgmisi Server 2016 teenuseid: DHCP, DNS, IPAM, VPN, BranchCach
 • arusaada ja kirjeldada, mis on Cloud Computing, Azure ja Azure subscription
 • luua ja seadistada Azure'i veebirakendusi ja virtuaalseid masinaid
 • mõista ja administreerida Azure AD teenust

Koolituse eelduseks on baasteadmised arvutivõrkudest ja serverite haldamisest ning kokkupuude Active Directory teenusega.

Vaata lähemalt
Sharepoint 2010 arenduskursus (10175 Microsoft SharePoint 2010, Application Development)

5-päevane kursus pakub spetsialistidest .NET arendajatele praktilist teavet ja laboreid, mis võimaldab Teil luua lahendusi Microsoft SharePoint 2010 platvormile.

Sihtgrupp: Kursus on mõeldud arendajatele, kes kasutavad Microsoft SharePoint 2010 meeskonnatöös, keskmise suurusega kuni suurtes arenduskeskkondades. Soovitav on kogemus Microsoft Visual Studio 2008 SP1keskonnas, et mõista SharePoint 2010 ja Visual Studio 2010 uut funktsionaalsust.

Vaata lähemalt
UUS! MOC # 10174A Configuring and Administering Microsoft SharePoint 2010

5-päevane uus profikursus õpetab, kuidas paigaldada, seadistada ja hallata SharePointi, samuti hallata ja jälgida veebisaite ja kasutajaid SharePoint 2010’s. Lektor lisab oma kogemuste ja arendusnäidetega kursusele tublisti tehnilist sügavust tasemeni 300 ja isegi 400 punkti.

Vaata lähemalt
Sharepoint 2010 Business Intelligence

Kursuse eesmärk on SharePoint 2010 platvormil ärianalüüsi vahendite tutvustamine. Kursus tutvustab ärianalüüsi põhivahendeid SharePoint keskkonnas (nt. SharePoint BI Center, Excel Services, Business Connectivity Services) ja vaatluse all on ka SQL SERVER ärianalüüsi vahendid (Analysis Services, Reporting Services) .

Vaata lähemalt
UUS! SharePoint 2013 - arendus (MOC#20488 Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Core Solutions)

5-päevane kursus annab teadmised SharePoint 2013 rakenduse loomise alustest. Praktiliste näidete varal omandab kursuslane teadmised SharePointi 2013 saidi loomisest alates kujundusest kuni intraneti põhikomponentideni. Vaatluse all on definitsioonid, päringud, kujundus ja andmetöötlusoperatsioonid.

Vaata lähemalt
SharePoint koolitus peakasutajatele ja spetsialistidele

Koolitus annab süsteemse ülevaate SharePoint saidikollektsiooni võimalustest ja nende administreerimist peakasutaja rollis.      

Koolituse läbinu:

 • tunneb SharePoint Site Collection administraatori rolli ja SharePoint põhilisi võimalusi
 • tunneb SharePoint Site Collection ideoloogiat, alamsaitide loomist ja saitide erinevust ja saitide loomise parimaid praktikaid.
 • tunneb SharePointi loendeid ja teeke, nende ülesehitust, võimalusi ja parimaid praktikaid nende haldamisel.
 • tunneb SharePointi kasutajaõiguseid, nende haldamist site collectioni, saidi, loendi ja üksiku elemendi tasemel
 • tunneb SharePointi sisu haldamise vahendeid: teavitused, dokumentide haldus, vaated, veebiosad
 • tunneb SharePointi sisseehitatud töövoogusid, nende loomist, seadistamist
Vaata lähemalt
Sharepointi haldamine ja arendamine SharePoint Designer abil

Kursuse käigus õpitakse kasutama Mircosoft SharePoint Designer 2013 haldus ja arendus tööriista. Kursuse eesmärk on tutvustada SPD võimalusi SharePointi site'ide kiireks haldamiseks ning erinevate töövoogude loomiseks, et täita kiirelt äripoolelt tulenevaid uusi nõudmisi. Kursuse käigus vaadatakse ka JSLink võimalusi kasutajaliidese mugavdamisel ning info ülevaatlikumalt edastamiseks läbi andmete visualiseerimise.

Teadmisi edastatakse läbi praktiliste ülesannete. 

Vaata lähemalt
Sharepoint Site Collection

Koolituse eesmärgiks on anda põhjalik ülevaade vajalikest tegevustest ettevõtte SharePointi portaali loomiseks ja selle haldamiseks.

Koolituse läbinu tunneb ja oskab rakendada parimaid praktikaid SharePointi portaali planeerimisel, teostamisel ja juurutamisel ning oskab hallata saite saitikogumi tasemel.

Koolituse läbimise eeldusteks on SharePointi peakasutaja kursuse läbimine ning vähemalt aastane kogemus SharePointi platvormiga töötamisel.

Vaata lähemalt
Sharepoint Development

Koolituse eesmärk on anda ülevaade SharePoint 2013/2016 raamistikust, selle laiendamise ja arendamise võimalustest ning kuidas seda teostada.

Koolituse läbinu:

 • tunneb SharePoint 2013/2016 arhidektuuri ja SharePointi arenduste parimadi praktikaid ja tehnikaid
 • oskab luua SharePointi lahendusi, SharePointi Apps'e, navigatsioonielemente ning muuta kasutajaliidest
 • oskab luua väljatüüpe ja juhteelemente, loendite definitsioone ja malle, saiti definitsioone ja malle; loendeid, teeke ja sündumste vastuvõtjaid (event receiver); töövoogusid;ajastatud toiminguid (Timer Job);veebiosasid (Web Part)
 • oskab kasutada SharePoint'i serveri poolset API't ja kliendi poolset objekti mudelit; Business Connectivity Services'it
 • oskab muuta otsingut

Vajalikud eelteadmised - koolitusel osaleja peaks omama kasutajakogemust SharePointi platvormil ning omama kogemust .NET'i ja C#'iga.

Vaata lähemalt
UUS! System Center Configuration Manager 2007 R3 paigaldus ja haldus ning SCCM 2012 paigaldus/migreerimine

5-päevane kursus Microsofti ametlike koolituste MOC#6451 ja MOC#10748A baasil on mõeldud spetsialistidele, kes soovivad õppida tundma SCCM 2007 R3 haldustarkvara planeerimist, installeerimist ja haldamist ning saada teadmisi peatselt valmivast SCCM 2012 haldustarkvara versioonist ja võimalustest seda enda ettevõttes juurutada.

Vaata lähemalt
UUS! Privaatpilve loomine ja haldamine MS Windows System Center 2012 vahendite abil (Course 10751A: Configuring and Deploying a Private Cloud with System Center 2012)

Koolitus annab teadmised kuidas paigaldada ja hallata ettevõtte privaatpilvelahendust kasutades Microsofti System Center 2012 halduslahendusi. Tehnoloogiad, mida rakendatakse on Microsoft System Center 2012 tooteperekonna lahendused privaatpilve paigalduseks, automatiseerimiseks, haldamiseks, jälgimiseks ja taastamiseks. Kursus on mõeldud IT-spetsialistidele, kes hakkavad haldama ja juurutama privaatpilvelahendusi ettevõtte võrgus.

Kursus on mõeldud keskmiste ja suurte ettevõtete IT-spetsialistidele, kes hakkavad haldama ja juurutama privaatpilvelahendusi ettevõtte võrgus.

Vaata lähemalt
Praktikum: System Center Configuration Manager 2012 R2 paigaldamine ja seadistamine

1-päevasel kursusel teeme IT spetsialistile tuttavaks ja kättesaadavaks info SCCM 2012 R2 keskhaldustarkvara  paigaldusest ja seadistamisest. Juttu tuleb SCCM 2012 R2 uuest funktsionaalsusest ja uutest võimalustest eri klientide haldamisel.

Vaata lähemalt
UUS! System Center Operations Manager 2012 R2 (MOC#10964 Datacenter Monitoring with System Center Operations Manager)

3-päevane kursus Microsofti ametliku koolituse MOC#10964 baasil on mõeldud spetsialistidele, kes soovivad täiendada enda teadmisi andmekeskuse seire võimalustest kasutades System Center Operations Manager 2012 R2 keskkonda.

Vaata lähemalt
System Center Service Manager 2012 R2 kasutamine teenuste halduseks (MOC#10965: IT Service Management with System Center Service Manager)

4-päevane kursus Microsofti ametliku koolituse MOC#10965 baasil on mõeldud spetsialistidele, kes soovivad täiendada enda teadmisi ettevõtte teenuste, objektide, intsidentide ja muutuste haldamisest System Center Service Manageri abil.

Vaata lähemalt
System Center Configuration Manager 2012 R2 haldus (MOC#10747 Administering System Center 2012 R2 Configuration Manager)

4-päevane kursus Microsofti ametliku koolituse MOC#10747 baasil on mõeldud spetsialistidele, kes soovivad õppida tundma SCCM 2012 haldustarkvara rakendamist ettevõttes ja selle haldust.

Vaata lähemalt
Töötamine keskhaldusvahenditega System Center Configuration Manager ja Intune (MOC#20696 Administering System Center Configuration Manager and Intune)

4-päevane kursus Microsofti ametliku koolituse MOC#20696 baasil on mõeldud spetsialistidele, kes soovivad täiendada enda teadmisi System Center Configuration Manageri rakendamisest ettevõttes ja selle integreerimisest WIndows Intune pilveteenustega.

Vaata lähemalt
Virtualiseerimisteenuste rakendamine Windows Server Hyper-V ja System Center'i toodete abil (MOC#20409 Server Virtualization with Windows Server Hyper-V® and System Center)

After completing this course, students will be able to:

 • Evaluate an organization’s virtualization requirements and plan for server virtualization.
 • Install and configure the Hyper-V server role.
 • Create virtual machines, create and manage virtual hard disks and work with snapshots.
 • Create and configure virtual machine networks in a Hyper-V environment.
 • Implement virtual machine movement and Hyper-V Replica.
 • Provide high availability for Hyper-V environment by implementing failover clustering.
 • Manage virtual environment by using System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager.
 • Manage networking and storage infrastructure in Virtual Machine Manager.
 • Configure and manage Virtual Machine Manager library and library objects.
 • Create and manage virtual machines by using Virtual Machine Manager.
 • Create and manage clouds by using System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager.
 • Create and manage services in System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager.
 • Protect virtualization infrastructure by using Windows Server Backup and Data Protection Manager.
Vaata lähemalt
Liitkursus: Arvutipargi keskhaldus Microsoft System Center Configuration Manageri, Intune'i ja Microsoft ettevõtte teenuste abil (MOC#20696C ja MOC#20697-2B baasil)

5-päevase liitkursuse eesmärk on juhendada ja anda parimaid praktikaid, kuidas ettevõttes keskselt hallata arvutiparki ning paigaldada tööjaamadesse või mobiilsetele seadmetele tarkvara ja seadistusi. Liitkurses kasutame Microsoft System Center v1511 Configuration Manageri, Microsoft Intune'i ja Active Directory teenuseid.

Koolituse läbinu:

 • mõistab funktsioone SCCM-s ja Intune-s ning kirjeldab, kuidas neid kasutada arvutite ja mobiilseadmete haldamiseks ettevõttekeskkonnas
 • valmistab ette haldustarve infrastruktuuri (sealhulgas Boundary, Boundary grupid) ja seadistab ressursside inventuuri
 • oskab paigaldada ja hallata SCCM klienti
 • oskab paigaldada, levitada ja monitoorida kasutajate ja süsteemide rakendusi
 • hoiab SCCM'i poolt hallatuid arvuteid tarkvaravärskendustega up-to-date
 • konfigureerib operatsioonisüsteemi kasutuselevõtu strateegiat SCCM-i abil
 • kasutab SCCM-i ja Intune-ga mobiilseadmete haldamist
 • kirjeldab tööjaamade ja seadmete haldamise väljakutseid ning lahendusi ettevõtte keskkonnas
 • paigaldab Windows 10 Enterprise tööjaamasid
 • haldab tööjaama ja rakenduse seadeid rühmapoliitika abil
 • seadistab Windows 10 sisselogimist ja identiteeti
 • konfigureerib Windows 10 seadmeid, kasutades ettevõtte mobiilseid lahendusi

Kursuse eelduseks on  teadmised:

 • Microsoft serveritest ja nende haldamisest
 • Active Directory teenustest
 • DNS-st ja sertifikaatidest
 • arvutivõrkudest
 • ja algteadmised SCCM-st
Vaata lähemalt
System Center Configuration Manager 2016 (MOC#20703-1A: Administering System Center Configuration Manager)

See neljapäevane kursus hõlmab Configuration Manageri versiooniga 1702. SCCM 2016-ga õpite saidi süsteeme võrguressursside haldamist, igapäevaseid juhtimisülesandeid, rakenduste haldust, kliendisüsteemide tervist, riistvara ja tarkvara inventuuri, operatsioonisüsteemide paigaldusi ja tarkvaravärskendusi. Samuti saate teada, kuidas hallata System Center Endpoint Protectioni.

 

Koolituse läbinu oskab:

 • ettevõtte arvutite ja mobiilseadmete haldamist
 • andmete analüüsimist päringute ja aruannete abil
 • juht-infrastruktuuri ettevalmistamist arvutite ja mobiilseadmete toetamiseks
 • klientide kasutuselevõtmist ja haldust
 • tööjaamade ja rakenduste inventuuri haldamist
 • paigalduste sisu levikut ja rakendamist
 • rakenduste paigaldust ja haldust
 • hallatavate arvutite tarkvaravärskenduste täiendamist
 • arvutitele mõeldud SCEP'i rakendamist
 • turvalise andmete juurdepääsu kontrollimist
 • operatsioonisüsteemide kasutuselevõtmist/paigaldust
 • SCCM'i saidi haldamist ja töös hoidmist

 

Koolituse eelduseks on baasteadmised:

 • arvutivõrkudest
 • serverite haldamisest
 • kokkupuude Active Directory teenusega
 • SCCM'iga varasemalt või mõne muu paigalduslahendusega (WDS, MDT, SIM)
 • DNS serveritega
Vaata lähemalt
Windows 7 kasutajatugi (MOC#50331: Windows 7, Enterprise Desktop Support Technician)

4-päevasel kursusel õpetame ja pakume kogemusi tehnilise toe töötajatele Windows 7 probleemide selgitamisel, kirjeldamisel ja lahendamisel laua- ja sülearvutitel. Kursus annab ettevalmistuse eksami 70-685 sooritamiseks. Kursuse läbimise järel oskab kursuslane määratleda ja lahendada rakenduste probleeme, võrguprobleeme, hallata ja hooldada Windows 7 süsteeme, toetada mobiilseid kasutajaid, määratleda ja lahendada turvaprobleeme.

Vaata lähemalt
Windows 7 konfigureerimine (MOC#6292: Installing and Configuring Windows 7 Client)

3-päevasel kursusel teeme IT spetsialistile tuttavaks ja kättesaadavaks info Windows 7 konfimisest ja haldusest. Õpime toodet paigaldama ja anname põhjaliku ülevaate Windows 7 uutest tehnoloogiatest ning konfimisvõimalustest.

Vaata lähemalt
Windows 7 paigaldamine ja haldus ettevõttes koos ülevaatega Windows 8 paigaldustööriistadest (MOC#6294: Planning and Managing Windows 7 Desktop Deployments and Environments)

4-päevane kursus peab silmas IT-spetsialiste, kes on spetsialiseerunud kasutaja arvutite paigaldusele, haldusele ja seadistusele. Kursus on pühendatud Windowsi klienditarkvara juurutamisele ettevõtetes. Kursus on mõeldud ka eksami 70-686 ette valmistamiseks.

Koolituselt saad ülevaate Windows 8 paigaldustööriistadest

Vaata lähemalt
Windows 8.1 konfigureerimine (Course 20687: Configuring Windows 8.1)

4-päevasel kursusel teeme IT spetsialistile tuttavaks ja kättesaadavaks info Windows 8 konfimisest ja haldusest. Õpime toodet paigaldama ja anname põhjaliku ülevaate Windows 8 uutest tehnoloogiatest ning konfimisvõimalustest.

Vaata lähemalt
UUS! Praktikum: Windows 8 paigaldus ettevõttes

1-päevasel kursusel teeme IT spetsialistile tuttavaks ja kättesaadavaks info Windows 8 paigaldusest ettevõttes uusimate Microsofti paigaldusvahendite baasil.  Alustame arvutivõrgu kaardistamisest ja klientide ühilduvuse hindamisest Windows 8-le üleminekul. Seejärel ülevaade uutest tööriistadest Windows 8 paigaldusel (ADK komplekt, Windows PE uus versioon koos Powershelli toega, Powershelli moodulid, mis aitavad Windows 8 paigaldusel) ning seejärel ülevaade paigalduse automatiseerimisest kasutades uusimaid Microsfti paigalduskeskkondi ja tehnoloogiaid.

Vaata lähemalt
UUS LIITKURSUS! Windows 8.1 haldus ja kasutajatugi (MOC#20688: Supporting Windows 8.1 + osaliselt MOC#20687 Configuring Wndows 8.1)

4-päevasel kursusel teeme IT spetsialistile tuttavaks ja kättesaadavaks info Windows 8.1 haldusest ja diagnostikast ning probleemide lahendamisest. Õpime Windows 8.1 paigaldust, haldust, probleemide analüüsimist ja anname põhjaliku ülevaate Windows 8.1 uutest tehnoloogiatest ning konfimisvõimalustest.

Vaata lähemalt
UUS! Windowsi kliendi ja rakenduste paigaldusmeetodid, Windows Server 2012 kaugtöölaua teenuste seadistamine (Liitkursus MOC#20415: Implementing a Desktop Infrastructure + MOC#20416: Implementing Desktop Application Environments)

5-päevane liitkursus katab IT spetsialisti jaoks kogu töölauarakenduste temaatika nii infrastruktuuri, virtualiseerimise, terminali - kui ka muude teenuste rakendamisel, et võimalikult efektiivselt ja turvaliselt Windows kasutajaliidesest maksimum võtta. Materjal katab küll eksamite 70-415 ja 70-416 temaatikat kuid eeldatakse ka vastavat praktikat.

Vaata lähemalt
UUS! Windows 8.1. kasutajatugi (MOC#20688: Supporting Windows 8.1)

3-päevasel kursusel teeme IT spetsialistile tuttavaks ja kättesaadavaks info Windows 8.1 diagnostikast ja probleemide lahendamisest. Õpime toote probleeme analüüsima ja anname põhjaliku ülevaate Windows 8.1 uutest tehnoloogiatest ning konfimisvõimalustest.

Vaata lähemalt
Arvutivõrgu inventuur, seadistamine ja turvamine vabavara vahenditega Windowsi, Linuxi või segavõrgus

3-päevasel kursusel teeme IT spetsialistile tuttavaks ja kättesaadavaks info arvutivõrguteenustest, nende paigaldamisest ja turvamise võimalustest Windowsi ja Linuxi masinate baasil.  Alustame arvutivõrgu kaardistamisest, seejärel jätkame teenuste, arvutite ja rakenduste turvalise paigaldusega. Paigaldame domeeni ja kliendid ning klientidele vajalikud teenused. Seadistame tööle keskkonna uuendamise ja varunduse. Samuti seadistame keskkonna jälgimiseks vajalikud seirerakendused, auditeerimise ja logide ülevaatuse.

Vaata lähemalt
UUS! Klienditöökohtade ja kliendirakenduste masspaigaldusmeetodid ettevõttes (MOC#20695 Deploying Windows Devices and Enterprise Apps)

3-päevane kursus peab silmas IT-spetsialiste, kes on spetsialiseerunud ettevõttes klientidele suunatud infrastruktuuri ja teenuste rakendamiskes, et planeerida, paigaldada, uuendada ja seadistada kliendid turvaliselt tööle neile vajaliku rakendustarkvaraga.  Kursus on pühendatud Windowsi klienditarkvara juurutamisele ettevõtetes.

Vaata lähemalt
Praktikum: Windows 10 tööjaam

1-päevane kursus Windows 10 operatsioonisüsteemist esimese ülevaate saamiseks on mõeldud spetsialistidele, kes soovivad olla kursis viimaste uuendustega Windowsi kliendi platvormil. 

Vaata lähemalt
Praktikum: Automaatikatööriistad Windows 10 paigalduseks ettevõttes

1 - päevasel kursusel teeme IT spetsialistile tuttavaks ja kättesaadavaks info Windows 10 paigaldusest ettevõttes uusimate Microsofti paigaldusvahendite baasil.  Alustame arvutivõrgu kaardistamisest ja klientide ühilduvuse hindamisest Windows 10-le üleminekul. Seejärel anname ülevaade uutest tööriistadest Windows 10 paigaldusel (ADK komplekt, Imaging and Configuration Disainer) ning seejärel ülevaade paigalduse automatiseerimisest kasutades uusimaid Microsfti paigalduskeskkondi ja tehnoloogiaid.

Eelteadmised: Baasteadmised võrgundusest, skriptimisest ja aktiivkataloogi domeeniteenusest. Kogemus töötamisel Windowsi serverite ja lauaarvutitega.

Vaata lähemalt
IT spetsialisti baaskoolitus

2-päevasel kursusel õpetame ja pakume kogemusi arvuti riist- ja tarkvara koostoimimise põhimõtetest. Anname ülevaate arvuti riistvarakomponentide valiku ja diagnostika võimalustest. Koolitus hõlmab ka arvutile operatsioonisüsteemi paigaldamist koos rakenduste lisamisega ja arvuti seadistamist turvaliseks töökohaks ettevõtte arvutivõrgus.

Koolituse läbinu:

 • tunneb riist- ja tarkvara koostoimimise põhimõtteid;
 • tunneb riistvarakomponentide parameetreid ja valikukriteeriume
 • oskab paigaldada operatsioonisüsteemi ning rakendusi(kasutades skripti)
 • saab teadmised arvutivõrgu protokollidest ja võrguseadmetest
 • oskab sedistada turvalist töökohta ettevõtte arvutivõrgus
Vaata lähemalt
Windows 10 kasutajatoe kursus (MOC#10982 Supporting and Troubleshooting Windows 10)

4 päevase kursuse eesmärgiks on viia IT-spetsialist kurssi Windows 10 diagnostika ja probleemide lahendamisega. Õpime Windows 10 probleemide analüüsimist ja anname põhjaliku ülevaate Windows 10 diagnostikatööriistadest.

Vaata lähemalt
Microsofti pilveteenuste paketi Office365 paigaldus, haldus ja integreerimine ettevõttes

3-päevane kursus Office 365 pilvteenuste haldamisest ettevõttes. Kursus on mõeldud IT-spetsialistidele, et õppida ettevõttes paigaldama Office 365 pilveteenuseid ja saada vajalikud teadmised nende teenuste sidumisest olemasolevate teenustega (Active Directory, Exchange Server 2013).

Koolituse läbinu:

 • oskab planeerida ja paigaldada Office 365 teenused ettevõttes;
 • haldab Office 365 kasutajaid, gruppe ja litsentse;
 • seadistab kataloogisünkroniseerimisteenust ja Exchange hübriidlahenduse pilveteenusega;
 • planeerib ja seadistab AD partnerlusteenuse ja partnerdomeene, klienditarkvara, Sharepoint Online´i,  Skype for Business,  Onedrive for Business ja Azure RMS teenust; j
 • jälgib Office 365 teenuste toimivust ja teeb diagnostikat.
Vaata lähemalt
Windows 10 kasutajatugi

Koolituse läbinu omandab teadmised Windows 10 haldusest ja diagnostikast,
õpib Windows 10 paigaldust, haldust,probleemide analüüsimist ja
omandab teadmised Windows 10 uutest tehnoloogiatest ning konfimisvõimalustest.

Vaata lähemalt
Windows 10 konfigureerimine ja kasutajatugi (MOC#10982 Supporting and Troubleshooting Windows 10)

 

4-päevasel kursusel teeme IT spetsialistile tuttavaks ja kättesaadavaks info Windows 10 konfigureerimisest ja diagnostikast ning probleemide lahendamisest. Õpime Windows 10 paigaldust, seadistamist, probleemide analüüsimist ja anname põhjaliku ülevaate Windows 10 diagnostikatööriistadest.

Koolituse läbinu omandab teadmised Windows 10 diagnostikast ning probleemide lahendamisest ning õpib Windows 10 probleemide analüüsimist.

Koolituse läbinu:

 • Oskab installida ja seadistada Windows 10 kliente
 • Teab kuidas hallata faile ja printereid
 • Oskab teha Windows 10 diagnostikat ning lahendada kliendiga seotud kasutajate, rühmapoliitika, võrguühenduste, kaugtöö ja rakenduste probleeme nii domeeni liidetud kui liitmata seadmetel
 • Oskab Windows 10 probleemide analüüsimist
 • Oskab Windows 10 seadmeid taastada ja varundada
 • Oskab kasutada Powershelli skripte halduseks
Vaata lähemalt
.NET 4 arenduskursus eksami 70-515 ettevalmistuseks

4-päevasel kursusel õpetame ja pakume kogemusi nüüdisaegsete ASP.NET MVC ja Web Forms rakenduste arenduseks, kasutades . NET Framework 4 vahendeid ja tehnoloogiat. Keskendutakse programmeerimistehnikale, mis parandab veebirakenduste jõudlust kui ka skaleeritavust. ASP.NET MVC tutvustatakse ja võrreldakse Web Forms’iga  nii, et kursuslased teavad, millal mida tuleks ehk võiks kasutada.

Course 10264: Developing Web Applications with Microsoft Visual Studio 2010

Vaata lähemalt
Visual Basic Microsoft Excel baasil

Kursusel vaadatakse üle programmeerimise põhitõed ning õpetatakse, kuidas saaks luua Excelisse uusi funktsioone ning automatiseerida või lihtsustada rutiinseid tegevusi.

Vaata lähemalt
Java edasijõudnukursus

Kui on selged Java programmeerimise põhitõed, kuid sellest jääb väheseks, et asuda ise valmisrakendusi kirjutama, siis Java edasijõudnukursus aitab seda lünka täita. Kursusel tuletame meelde hädavajalikud oskused ning vaatame ringiga läbi teemad, mis rakenduste koostamisel pea paratamatult ette tulevad.

Koolituse eesmärgiks on meelde tuletada Java põhioskused ning tutvuda süvenenult mõnede külgedega, mis iseõppimise juures vahel keeruliseks jäävad.

Koolituse läbinu:

 • Saab hakkama objektorienteeritud programmide koostamisega, tunneb sealseid mõisteid, võimalusi, probleeme ja lahendusi.
 • Suudab geneerilisi tüüpe luua ja neid oma rakendustes kasutada
 • Tunneb lõimedega seotud programmide ohte ja oskab neist hoiduda."

Koolituse läbimise eelduseks on varasem kogemus Java, C# või mõne muu objektorienteeritud programmeerimiskeelega.

Vaata lähemalt
Objektorienteeritud veebirakenduste koostamine PHP abil (edasijõudnutase)

2-päevase koolituse tulemusena

 • Suudab suurema veebirakenduse loomise jagada teostatavateks alamosadeks.
 • Suudab alamosad vormistada edaspidistes lahendustes taaskasutatavale kujule.
 • Julgeb oma lahenduse juures kasutada varemvalminud komponente.
 • Tunneb rakenduse testimise mooduseid.
 • Suudab asünkroonse andmevahetuse abil vältida lehe pidevat uuesti laadimist.
Vaata lähemalt
Agiilsete metoodikate koolitus kutsekoolidele

Saada ülevaade mis on Agile metoodikad, millel need põhinevad, miks neid kasutada, millist efekti sellest klient saab. Tutvuda erinevate praktiliste näidetega ja saada ülevaade millised on agiilse tarkvaraarenduse võimalikud ohud. Agiilse tarkvaraarenduse praktikad ja agiilse meeskonna igapäevane töö - miks ja kuidas asju tehakse. Ülevaate saamine agiilsetest tarkvaraarendusmetoodikatest, nende põhimõtetest, miks neid kasutada, millist efekti nendest saab klient. Saada aru võimalikest raskustest agiilse tarkvaraarenduse juurutamisel. 

Vaata lähemalt
JavaScripti kursus PHP arendajale

Javascript on Eestis teenimatult tagaplaanil, muu maailm arendab keskkonnas jõudsasti. Koolituse eesmärk on panna ka uuemad Javascripti tehnoloogiaid veebis nutikalt enda kasuks tööle. Eesmärgiks tuua JS ja veebi uued võimalused programmeerijate teadvusesse ja vähendada hirmu nende ees. Ringi vaadates näeme ikka veel JavaScripti vääritimõistmist palju (ning asjatut halvustamist) samal ajal kui veeb järjest enam hoogu juurde saab, rikastatult  uute võimalustega.
Seega keskendume  ülevaatele ja silmaringi avardamisele.

Ootatav tulemus: kursuslane teeb ja näeb oma silmaga veebis toimetamise uusi võimalusi ja on kursuse lõpuks täis tahtmist neid töös rakendada.

Vaata lähemalt
Java koolitus Programmer I taseme eksami ettevalmistamiseks

Koolituse eesmärgiks on tutvuda Java keeles programmeerimise põhiteemadega, mida kontrollitakse Programmer I taseme eksami juures.
Koolitus on praktiline ja samuti tuuakse näited reaalsetest probleemidest ning lahendustest tarkvaraarenduse protsessis.

Koolituse läbinu:

 • Suudab käivitada Java programme.
 • Tunneb andmetüüpe.
 • Oskab kavandada ja koostada alamprogramme.
 • Oskab koostada ja analüüsida objektorienteeritud näiteid ning kasutada sealjuures pärilust.
Vaata lähemalt
Agiilsed metoodikad

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade, mis on Agile metoodikad, millel need põhinevad, miks neid kasutada, millist efekti sellest saab klient. Tutvume erinevate praktiliste näidetega ja anename ülevaate, millised on agiilse tarkvaraarenduse võimalikud ohud. Vaatame üle agiilse tarkvaraarenduse praktikad ja agiilse meeskonna igapäevane töö - miks ja kuidas asju tehakse, samuti võimalikud raskusted agiilse tarkvaraarenduse juurutamisel.

Vaata lähemalt
JavaScripti võimalused

Sissejuhatus javascripti annab tugeva baasteadmise. Näidete ja praktikaga saab näha trikke ja võimalusi, mis muudavad igapäevatöö efektiivsemaks ja nauditavamaks. Õppija jaoks muutuvad komistuskivid võimsateks vahenditeks.

Vaata lähemalt
Introduction to Web Development with Microsoft® Visual Studio® 2010

Microsoft Official Courses On-Demand (MOC On-Demand) on e-kursused, mis võimaldavad MOC kursuse läbida oma graafiku alusel. Kursusel osaleja saab ligipääsu loenguvideotele, kirjalikule materjalile ja praktiliste harjutuste keskkonnale, lisaks on kursuse osaks testid, et oma teadmiste omandamist kontrollida.

Kursused on inglise keeles!

This course provides knowledge and skills on developing Web applications by using Microsoft Visual Studio.

Audience profile

This course is intended for Web developers who are beginners and have knowledge of Hypertext Markup Language (HTML) or Dynamic HTML (DHTML), along with some knowledge of a scripting language such as Visual Basic Scripting Edition or Microsoft Jscript.

Students are required to have the following skills:

 • Ability to construct a simple Web page using a Microsoft or 3rd Party tool. For example, create or customize a Web Page on a SharePoint site.

Access Perieod to the On-Demand Course is 3 months.

Vaata lähemalt
Frontend Development and Web Design (UX/UI) with HTML5 and CSS3

This course provides an introduction to HTML5 and CSS3 to help students gain basic programming skills. We will focus on using HTML5/CSS3 to implement programming logic, define and use variables, develop user interfaces, capture and validate user input, and create well-structured application.

This course helps students to use Interaction design methodologies to make a responsive web application and enhance the user experience.

The goal of the course is for the participant to gain a strong foundation for frontend web development and User Interface design.

After finishing this course student has the ability to:

 • Use HTML5 to create and run a Web application.
 • Describe the new features of HTML5, and create and style HTML5 pages.
 • Create HTML5 forms by using different input types, and validate user input by using HTML5 attributes.
 • Style/Design HTML5 pages by using CSS3.
 • Create HTML5 Web pages that can adapt to different devices and form factors.
 • Enhance the user experience (UX) by improving the responsiveness of a Web application

Professional developers and non-proffesionals are equaly welcomed to take part of the cource. Some recommendation of previous experience:

 • Professional developers who have 4-9 month of programming experience and are interested in developing web applications using HTML5 and CSS3.
 • Non-professionals with 1-3 month experience in creating web applications.
 • People without a developer background who are interested in creating web applications.
 • Junior frontend/software developers and other who are willing to make a rich website in terms of design and developments

See the web portfolio of lecturer here: Amir Zare Pashaei

Vaata lähemalt
JavaScript Fundamentals

This course provides an introduction to JavaScript and helps students to implement programming logic, create a well-structured application, develop user interfaces, define and use variables, perform looping and branching and capture and validate user inputs. You will learn how to build and improve a good user interface, how to make it sharper and more beutiful using JavaScript.

The main goal of this course is to gain a strong skill in adding more features into a web page and make a richer user interface design.

After finishing this course student has the ability to:

 • Know core JavaScript syntax
 • Use arrays, numbers, strings, dates and objects
 • Work with DOM and nodes
 • Use JavaScript Libraries 
 • Work with events and event listeners
 • Make UI enhancement

Professional developers and non-proffesionals are equaly welcomed to take part of the cource. Some recommendation of previous experience:

 • Professional developers who have 6-12 month of programming experience and are interested in developing web applications using HTML5 with JavaScript and CSS3.
 • Non-professionals with 4-8 month experience of creating web applications using HTML5/CSS3 with simple JavaScript code.
 • Junior frontend/software developers and others who are willing to make a richer website by using JavaScript.

See the web portfolio of lecturer here: Amir Zare Pashaei

Vaata lähemalt
Java Basic Programming

In this course we will focus how to use Java to implement programming logic, define and use objects and variables to create a responsive application.

The main goal of the course is to gain a strong skill in programming with Java language and become able to create a full-featured program.

After finishing this course student has the ability to:

 • Use Java IDE including eclipse/ Intellij IDE
 • Describe the new features of  Java, and demonstrate how java works
 • Create objects and define classes and methods and use them in various ways
 • Describe and recognize JVM and JDKs
 • Explain the  runtime architecture
 • Explain encapsulation
 • Make a responsive application

See the web portfolio of lecturer here: Amir Zare Pashaei

Vaata lähemalt
iOS Basic Programming

In this course we will learn how to build and improve a responsive application using swift language in xcode.

The main goal of the course is to gain a strong skill in prgramming with Swift language and become able to create a full-featured program for iOS devices and apple watch.

After finishing this course student has the ability to:

 • Use core Swift syntax
 • Use arrays, numbers, strings, data types and objects
 • Use classes and methods
 • Use Libraries
 • Create a responsive application for iOS devices
 • Create a responsive application for apple watch

See the web portfolio of lecturer here: Amir Zare Pashaei

Vaata lähemalt
Php basic programming

The main goal of this course is to gain a strong skill in creating and managing website backend using PHP.

After finishing this course student has the ability to:

 • Create a website with powerful platform
 • Create a feature-rich website
 • Create and connect the database with the website
 • Customize the website with modifying the datas
 • Extend the website capablities with Php

See the web portfolio of lecturer here: Amir Zare Pashaei

Vaata lähemalt
Python basic programming

In this course we will focus on using Python to implement programming logic, define and use objects and variables to create a responsive Application.

The main goal of this course is to gain a strong skill in prgramming with Python language and become able to create a full-featured program.

After finishing this course student has the ability to:

 • Write complex code using Python
 • Create a full-featured application
 • Know Python syntax
 • Use classes and methods
 • Create variables and constructors
 • Use libraries
 • Make a responsive application

See the web portfolio of lecturer here: Amir Zare Pashaei

Vaata lähemalt
Coding - from Zero to Hero (evening class)

This course offers an opportunity to develop your knowledge in programming specially in Java to implement programming logic, and create a responsive application. Taking a broadly chronological approach the course covers most of the important topics which a developer needs to know. This course starts with basic Java syntax and leads to multi-threading and to topics which are on an advance level of java coding.

After each session, you are going to do an assignment specifically for the subject that has been covered during the session. In this course every week we have one session which lasts 2 hours so you will find loads of time to work on the subjects that you learn each and every session.

By the end of the course you will have a broad understanding of Java coding and you are able to design and create a full-featured app using Java language. No prior knowledge is required, just an interest and love for coding and eagerness to learn more! 

The main goal of the course is to gain a strong skill in programming with Java language and become cabable of creating a full-featured program.

How will you learn?

 • Hands-on experience. You will learn the course with a world class developer and will enjoy the course by experiencing real world applications in an appropriate pace.
 • Modern Studios. You will use one of the modern studios that we have with fully-equipped machines which enables you to do your coding in an smooth and easy way.
 • Cutting edge coding techniques. You will learn techniques which have been used by current world leading Java developers.
 • Access to materials. You will have access to the presentations and examples that cover the session topics.

 

After finishing this course you will have the ability to:

 • Use Java IDE including eclipse/ Intellij IDE
 • Describe the new features of Java and demonstrate how Java works
 • Create objects and define classes and methods and use them in various ways
 • Describe and recognize JVM, JDKs and JREs
 • Explain the runtime architecture
 • Explain encapsulation
 • Make a responsive application

See the web portfolio of lecturer here: Amir Zare Pashaei

Class will take place on Tuesday evenings for 10 consequtive weeks starting from the 24th of January 2017.

Vaata lähemalt
Working with advanced frontend framework Angular 4

The main goal of the course is to gain a strong skill in programming Web applications with Angular 4 and become able to create a web application. During the course you will learn how to work with Angular 4. You will learn core features of Angular 4 and will be able to use it in order to enhance your website. Angular 4 comes with Typescript language which is superset to JavaScript. So that, you will learn how to use TypeScript and Angular 4 to create a user interface for your web application. 

After finishing this course student has the abilities to:

 • Use Angular 4.
 • Describe the new features of the framework and demonstrate how they work.
 • Create web pages that can adapt to different devices and form factors.
 • Enhance the user experience by improving the responsiveness of a web application
 • Create a full-featured user interface 

See the web portfolio of lecturer here: Amir Zare Pashaei

Our class Frontend Development and Web Design (UX/UI) with HTML5 and CSS3 is a good starting point to cover the prerequisites needed for this class but its not required to attend.

Vaata lähemalt
Android basic Programming

In this course you will learn how to build and improve a responsive application using Android studio.

The main goal of the course is to gain a strong skill in programming with android studio and to become able to create a full-featured program for android.

After finishing this course student has the ability to:

 • Know core of the best language used for android development
 • Use arrays, numbers, strings, data types and objects
 • Use classes and methods
 • Use Libraries and resources
 • Make a responsive application for Android devices

See the web portfolio of lecturer here: Amir Zare Pashaei

Vaata lähemalt
Programming in C# (MOC#20483)

This training course teaches developers the programming skills that are required for developers to create Windows applications using the C# language. During their time in the classroom students review the basics of C# program structure, language syntax, and implementation details, and then consolidate their knowledge throughout the week as they build an application that incorporates several features of the .NET Framework 4.5.

After completing this course, students will be able to:

 • Describe the core syntax and features of C#.
 • Create and call methods, catch and handle exceptions, and describe the monitoring requirements of large-scale applications.
 • Implement the basic structure and essential elements of a typical desktop application.
 • Create classes, define and implement interfaces, and create and use generic collections.
 • Use inheritance to create a class hierarchy, extend a .NET Framework class, and create generic classes and methods.
 • Read and write data by using file input/output and streams, and serialize and deserialize data in different formats.
 • Create and use an entity data model for accessing a database and use LINQ to query and update data.
 • Use the types in the System.Net namespace and WCF Data Services to access and query remote data.
 • Build a graphical user interface by using XAML.
 • Improve the throughput and response time of applications by using tasks and asynchronous operations.
 • Integrate unmanaged libraries and dynamic components into a C# application.
 • Examine the metadata of types by using reflection, create and use custom attributes, generate code at runtime, and manage assembly versions.
 • Encrypt and decrypt data by using symmetric and asymmetric encryption.

Prerequisites: Developers attending this course should have gained some limited experience using C# to complete basic programming tasks. To learn more about the required level ask directly from our lecturer Amir Zare Pashaei.

Vaata lähemalt
MOC#20486B: Developing ASP.Net MVC 4 web application

In this course, students will learn to develop advanced ASP.NET MVC applications using .NET Framework 4.5 tools and technologies. The focus will be on coding activities that enhance the performance and scalability of a web application. ASP.NET MVC will be introduced and compared with Web Forms so that students know when each should/could be used.

 

 

 

See the web portfolio of lecturer here: Amir Zare Pashaei

Vaata lähemalt
MOC#20480B Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3

The main goal of this course is for students to gain basic HTML5/CSS3/JavaScript programming skills - that is the entry point into both the Web application and Windows Store apps training paths. The course focuses on using HTML5/CSS3/JavaScript to implement programming logic, define and use variables, perform looping and branching, develop user interfaces, capture and validate user input, store data, and create well-structured application.

After complting this course students will be able to:

 • Use Visual Studio 2012 to create and run a Web application.
 • Describe the new features of HTML5, and create and style HTML5 pages.
 • Add interactivity to an HTML5 page by using JavaScript.
 • Create HTML5 forms by using different input types, and validate user input by using HTML5 attributes and JavaScript code.
 • Send and receive data to and from a remote data source by using XMLHTTP Request objects and jQuery AJAX operations.
 • Style HTML5 pages by using CSS3.
 • Create well-structured and easily-maintainable JavaScript code.
 • Use common HTML5 APIs in interactive Web applications.
 • Create Web applications that support offline operations.
 • Create HTML5 Web pages that can adapt to different devices and form factors.
 • Add advanced graphics to an HTML5 page by using Canvas elements, and by using and Scalable Vector Graphics.
 • Enhance the user experience by adding animations to an HTML5 page.
 • Use Web Sockets to send and receive data between a Web application and a server.
 • Improve the responsiveness of a Web application that performs long-running operations by using Web Worker processes.

Prerequisites: Basic programming skills including some experience with JavaScript, bacis knowledge of creating Windows client aplications and using Visual Studio 2010 or later.

See the web portfolio of lecturer here: Amir Zare Pashaei

Vaata lähemalt
Kasutajatoe tulemuslikum töö läbi efektiivsema kliendisuhtluse ja meeskonnatöö

Koolituse  tulemusena saavad osalejad: 

 • teadmised ja praktilised oskused  professionaalsest klienditeenindusest,  
 • kasvanud teadlikkuse tulemuslikust suhtlemisest ja enesekehtestamisest,
 • oskuse lahendada probleemseid situatsioone ja efektiivselt käsitleda erinevaid klienditüüpe,  
 • ülevaate IT-spetsialisti kui klienditeenindaja rollist, efektiivsest ajaplaneerimisest ja meeskonnatööst.

Metoodika: learnig by doing

Vaata lähemalt
Praktikum: Teenindussituatsioonide lahendamine IT-spetsialistidele

Koolituse  tulemusena saavad osalejad:

 • praktilised oskused  professionaalseks klienditeeninduseks,
 • teadmisi efektiivsest/tulemuslikust suhtlemisest, enesekehtestamisest, läbirääkimisest,
 • oskuse lahendada probleemseid situatsioone,
 • teadmise kuidas efektiivselt käsitleda erinevaid inimtüüpe,
 • mitmeid erinevaid lahendusi igapäevatöös esinevatele situatsioonidele.
Vaata lähemalt
Hands-on Hacking Essentials (HOHE)

HOHE on 2-päevane "hands-on" koolitus, mis on hea šokiteraapia igale IT inimesele, mis mõjub ka pikaajalistele süsteemiadministraatoritele ergutavalt. Koolitusel saab iga osaleja võrgulaboris läbi mängida ründaja rolli erinevates võrgusegmentides.

Koolituse tulemusena omandab osaleja põhjaliku arusaama turvatestimise olemusest ning vajadusest, ründajate mõttemaailmast ning arsenalist ja seeläbi ka parema arusaama kaitse ja monitoorimise vajadusest. Osalejatel on võimalik ise otsida, kompileerida ja käivitada ründeks sobivaid exploit koode ning õppida käsitlema erinevaid ründe automatiseerimise vahendeid käsureast kuni visuaalse "point-and-click" häkkimiseni Armitage abil.

Koolitus toimub inglise keeles!

Vaata lähemalt
WebApp Security (WAS)

WAS on kaheks osaks jagatud 4-päevane põnev praktiline koolitus, mille jooksul tutvustatakse läbi loengute ja hands-on laborite erinevaid
veebirakenduste turvalisuse aspekte.

Vaata lähemalt
Hands-On Hacking Advanced (HOHA)

Hands-on Hacking Advanced (HOHA) on jätk Hands-on Hacking Essentials (HOHE) koolitusele. Kui HOHE on silmiavav šokiteraapia rohkem kaitsja vaatenurgast, siis HOHA näitab just ründajate vaadet. Koolitus keskendub osalejate oskuste parandamisele ja põhirõhk on koostööl veebipettuste maailma vastu. 

Koolitus on inglise keeles!

Vaata lähemalt
Arvutivõrkude turvamine - turvaohud ja kaitsemeetmed

4-päevane kursus ettevõtte arvutivõrgu turvamisest sisaldab ülevaate arvutivõrgu komponentidest, võrguprotokollidest ning nendega seonduvatest turvaohtudest ja arvutivõrgu kaitsemeetmetest. Koolituse teoreetiline pool keskendub üldistele infoturbe probleemidele ja nende kaitsele. Praktilised harjutused on ülesehitatud erinevate tarkvaralahenduste ja operatsioonisüsteemipõhiste turvalahenduste seadistamise baasil.

Koolitusel osalejal on võimalus konfigureerida põhjalikult erinevaid kaitsemeetmeid võrguseadmete tootja, Cyberoami, tulemüüriseadmete baasil. Praktiliste harjutuste käigus seadistatakse tööle arvutivõrgu kaardistamise-ja analüüsirakendused, arvutivõrgukaitselahendused ja võrguliikluse seirerakendused nii vabavara komponentide kui Cyberoam tulemüüri sisseehitatud tehnoloogiaid kasutades. Cyberoami toode on identiteedipõhine tulemüür, milles saab rakendada kasutajapõhist autentimist ja turvakontrolli.  Koolituse läbinu saab sooritada tasuta sertifitseerimiseksami.

Vaata lähemalt
LogSec - Secure Logging training

Oled sa kindel, et sinu loodud rakenduste logid tegelikult ka pakuvad kõike vajalikku, et vajadusel lahendada turvalisusega seotud intsidente? Kas saad oma logisid usaldada?

Secure Logging koolitus tegeleb logide ja logide turvalisusega, mis tarkvaraarenduses jääb tihti korrektselt käsitlemata ning millele on liiga hilja mõelda peale tarkvara üleandmist. Korrektselt rakendatud logimine annab värskelt arendusest tulnud tootele/tarkvarale olulise lisaväärtuse, millega võib teoreetilise intsidendi lahendamisel säästa nii aja-, raha- kui närvikulu.

Mõned koolitusel käsitlemisele tulevad teemad: tüüpilised logimisvead, mida turvatestimiste käigus näinud oleme; HTTP päised; IP peitmine; sisendid; usaldusväärsete ja ebausaldusväärsete väljade eraldamine logikirjetes; logifailide, -kataloogide ja logimisprotsessi õigused; mida mitte logida jm.

Vaata lähemalt
Arvutivõrkude kaardistamine ja haavatavuse tuvastus

Koolituse tulemusena omandavad osalejad asutuse võrgu ja tarkvara kaardistamiseks praktilised oskused, kasutades selleks tasuta kättesaadavaid tööriistu ning oskavad õpitut oma töökohal rakendada.

Koolituse läbinu omandab teadmised kuidas võrgus tuvastada:
• töötavaid süsteeme;
• avatud porte, portidel töötavaid teenuseid ja nende versioone;
• süsteemide operatsioonisüsteemi;
• arvutitesse paigaldatud tarkvara versioone;
• puuduvaid turvapaikasid, haavatavusi ja turvaauke;
• nõrku ja vaike-paroole;
Õpib kuidas võrku dokumenteerida.

Vaata lähemalt
Hands-on Hacking Essentials Follow-Up (HOHE FU)

Koolitus on mõeldud neile, kes on HOHE läbinud ning tahavad seal saadud teadmisi/oskusi praktiseerida.

HOHE FU  võimaldab just HOHE koolitusel õpitud häkkimise tööriistu laheda stsenaariumi järgi 2 päeva järjest praktiseerida, loengu osa on väga vähe, enamiku ajast ongi osalejad ise praktiliselt harjutuste juures.

Vaata lähemalt
Sulge