Koolitused

Üleminekukoolitus MS Office 2010 edasijõudnutele

Koolituse eesmärk: tutvustada Office 2010 uut töökeskkonda, selle komponente ning uusi võimalusi lihtsustamaks üleminekut uuele kontoritarkvara versioonile.

Vaata lähemalt
Arvuti baasõpe (MS Office baasil)

Kursuse eesmärk: 8-päevase kursuse eesmärgiks on anda algajale arvutikasutajale süsteemsed oskused töötamiseks tekstitöötlus- (MS Word) ja tabelarvutus- (MS Excel) programmidega. Lisaks antakse praktilised oskused interneti ja e-posti ja digiallkirja kasutamiseks.

Vaata lähemalt
MS Excel ja MS Word jätkukursus

Koolituse eesmärk on täiendada osalejate teadmisi ja oskusi programmide MS Excel ja MS Word kasutamisel.

Koolituse läbinu:

 • haldab ja vormistab pikki dokumente
 • loob ja kasutab erinevaid dokumendipõhju
 • oskab teostada hulgipostitust
 • koostab ja kujundab tabeleid
 • kasutab MS Exceli funktsioone ja andmeanalüüsi võimalusi
 • illustreerib andmeid diagrammide abil
 • oskab kaitsa andmeid MS Wordis ja MS Excelis
Vaata lähemalt
Üleminekukoolitus MS Office 2007 edasijõudnutele

Koolituse eesmärk: tutvustada Office 2007 uut töökeskkonda, selle komponente ning uusi võimalusi lihtsustamaks üleminekut uuele kontoritarkvara versioonile

Vaata lähemalt
Algõpe kõigile (MS Word, MS Excel, Internet, ID kaart, Outlook)

Eesmärk: 4-päevase kursuse eesmärgiks on anda algajale arvutikasutajale süsteemsed oskused töötamiseks tekstitöötlus- (MS Word) ja tabelarvutus- (MS Excel) programmidega.

Koolituse tulemusena oskate:

 • töötada iseseisvalt arvutiga kasutades õigeid töövõtteid
 • kirjutada dokumente, koostada tabeleid ja lihtsamaid diagramme
 • avada, kujundada, salvestada ja printida dokumente ning tabeleid
 • kasutada failitöötluse põhioperatsioone
 • elementaarselt Internetis infot otsida
 • kasutada e-posti

Eelteadmised: ei ole vajalikud

Vaata lähemalt
Office baaskursus (MS Word, MS Excel)

Kursuse eesmärk: anda algajale arvutikasutajale süsteemsed oskused töötamiseks tekstitöötlus- (MS Word) ja tabelarvutus- (MS Excel) programmidega.

Eeldused: elementaarne arvuti kasutamise oskus

Vaata lähemalt
MS Sharepoint´i kasutamine Office365-s

Koolituse eesmärk:
anda kasutajatele ühtsed ja süsteemsed teadmised ning oskused töötamiseks SharePoint portaalis.

Vaata lähemalt
Skeemide koostamine (MS Visio)

Kursuse eesmärk: õpetada kasutama MS Visio vahendeid erinevate skeemide ja diagrammide koostamiseks

Koolituse läbinu:

 • Kasutab skeemide koostamiseks Visio funktsionaalsust.
 • Lisab kujunditele juurde metaandmeid.
 • Loob Visiosse uue stendi ja lisab sinna enda tehtud kujundeid.
 • Koostab protsesside kirjeldamiseks plokkskeeme.
 • Kasutab tähtaegade määramisel ajatelje skeemi
 • Koostab struktuur-, võrgu- ja plaaniskeeme

Eeldused: elementaarne arvuti kasutamise oskus

Vaata lähemalt
Veebipõhiste küsitluste loomine GoogleForms abil

4-tunnine praktiline kooltus neile, kel vajadus mugavalt ja ilma liigset ressurssi kulutamata koostada ning läbiviia erinevaid küsitlusi. 

Koolituse tulemusena:

 • oskate luua kauneid veebipõhiseid küsitlusvorme
 • neid kasutajatele lingi teel välja saata
 • tulemusi alla laadida Exceli failina

Eelteadmised: töökogemus Windows keskkonnas kasutaja tasemel

Vaata lähemalt
Ettevõtte töökorraldus (MS Outlook või Lotus Notes)

Koolituse tulemusena:

 • kujuneb ühtne arusaam töökorraldusest ning selle vajalikkusest 
 •  omandate oskused info vahetamiseks 
 •  oskate ratsionaalsemalt planeerida nii enda kui ka kaastöötajate aega

Eelteadmised: töökogemus Windows keskkonnas kasutaja tasemel

Vaata lähemalt
Seminar: Üleminek Office 2003-lt Office 2010-le

Tutvustada Office 2010 uut töökeskkonda, selle komponente ja töid kiirendavaid nippe.

Vaata lähemalt
Seminar: Üleminek Office 2007-lt Office 2010-le

Tutvustada Office 2010 uut töökeskkonda, selle komponente ja töid kiirendavaid nippe.

Vaata lähemalt
Projektijuhtimine (MS Project baasil)

Koolituse eesmärgiks on arendada osalejate MS Project'i kasutamise oskusi nii, et kursuse tulemusena oskavad osalejad kasutada MS Project'it projekti planeerimisel, teostamisel ja lõpetamisel

Koolituse läbinu:

 • teab, millistes projekti läbiviimise etappides on MS Project'ist enim kasu;
 • oskab kasutada MS Project'i võimalusi projektiplaani tegemisel;
 • fikseerib teostusfaasis tekkinud muudatused ja võrdleb neid planeerituga;
 • analüüsib efektiivselt läbiviidud projekti;
 • oskab luua aruandeid.
Vaata lähemalt
Kursus edasijõudnuile OpenOffice baasil (Writer, Calc)

Koolituse tulemusena oskate:
- koostada ja kujundada tabeleid
- teostada hulgipostitust
- hallata ja vormistada pikki dokumente
- luua ja kasutada erinevaid dokumendipõhju
- kasutada Calci funktsioone ja andmeanalüüsi võimalusi
- andmeid illustreerida diagrammide abil
- andmete kaitsmine Writer's ja Calc's

Vaata lähemalt
UUS! Facebooki praktikum

Praktiline koolitus arvutiklassis, kuhu ootame kõiki, kellel on soov luua oma ettevõttele toimiv Facebooki lehekülg või teha olemasolev paremaks eesmärgiga saada rohkem kvaliteetseid fänne ja panna nad tegema soovitud tegevusi. Koolituse lõpuks oled ise peamised asjad praktiliselt läbi teinud.

Näiteks aitame koos paika panna sisustrateegia, üles panna logo ja kampaanialehte, valida Facebooki lehele sobivaid aplikatsioone, administreerida Facebooki lehekülge ja seada üles ka reklaamikampaania. Tead, mida statistika juures jälgima peab ja mis võimalused on veebilehe ja Facebooki ühildamiseks. Lisaks tead erinevate kampaaniate ja tehnilise poole võimalusi ja ka hindu, mis kui palju turul maksab. 

Boonusena toob lektori välja enda tehtud kampaaniaid konkreetsete numbritega ning ei hoia saladuses parimaid taktikaid, mida täna Facebookis igapäevaselt kasutab.

Vaata lähemalt
Üleminekukoolitus MS Office´lt LibreOffice 3.5-le edasijõudnutele

Koolituse eesmärk on tutvustada laia funktsionaalsusega Libre Office-i töökeskkonda, selle komponente ning erisusi võrreldes MicrosoftOfficega, et lihtsustamaks asutusel üleminekut tasuta kontoritarkvara versioonile

Vaata lähemalt
Üleminekukoolitus MS Office 2013 edasijõudnutele

Üleminekukoolituse eesmärk on seni Office 2003-e kasutajatele tutvustada Office 2013 uut töökeskkonda, selle komponente ning uusi võimalusi lihtsustamaks üleminekut uuele kontoritarkvara versioonile.

Vaata lähemalt
MS Outlook kui efektiivne ajajuhtimise töövahend

Saate teada, kuidas MS Outlooki võimalusi kasutada arukaks ajajuhtimiseks:

 • kuidas optimeerida tööülesannete (taskid) haldamist
 • kuidas kulutada vähem aega meilivahetusega toime tulemiseks.
 • mida silmas pidada, et planeerida tulemuslikult enda ja kolleegi ajaressurssi
 • kuidas kasutada telefoni koostöös MS Outlookiga.
Vaata lähemalt
UUS PRAKTIKUM! MS Excel edasijõudnu

Praktikum pakub Sulle võimalust oma koolitusel saadud teadmisi ja oskusi veel kinnitada tehes läbi erinevaid praktilisi harjutusi koos meie lektoriga endale sobivas tempos. Iga harjutuse juures on näidisfailid ning juhendid ning klassis nõustamas ja aitamas oma ala proff. Praktikumi läbides saad juurde kindlust ja kaasa näidisfailid, mis suureks abiks edaspidiste tööde tegemisel.

Vaata lähemalt
GoogleDrive keskkonna kasutamine

Koolituselt saad kiired vastused küsimustele:

 • Kus hoida oma pilte ja muid faile ning vajadusel neile hõlpsalt ligi pääseda?
 • Kas GoogelDrive’i tasuta GoogleDocs kontoritarkvara sobib ka teie dokumentide loomeks?
 • Kuidas GoogleDrive’is olevaid faile koostööks välja jagada ning ühiselt toimetada?
 • Kas GoogleForm sobib teie küsitluste loomiseks?
Vaata lähemalt
Office 365 tavakasutajale

Praktilise koolituse raames anname teile ülevaate ja baasoskused Office 365 teenustes. Koolitus keskendub Office 365 kui pilverakenduse eelistele. 

Vaata lähemalt
Windows 10 kasutajakoolitus

Koolitus kõigile, kes asuvad kasutama uut operatsioonisüsteemi Windows 10 ja ei leia kohe kõike vajalikku ülesse.

Vaata lähemalt
UUS! Office 365 koolitus peakasutajatele

Koolituse eesmärgiks on anda  ülevaade sellest, kuidas luua ja hallata Office 365 töökeskkonda peakasutajana.

Koolituse läbinu

 • oskab luua Office 365 töökeskkonna;
 • oskab luua kasutajaid, gruppe ja resursse;
 • haldab Office 365 töökeskkonda
 • haldab ShrePointi portaali
Vaata lähemalt
Sulge