Pythoni programmeerimise algkursus

Kursuse põhieesmärk on suunata koolitatav täielikust programmeerimisoskamatusest programmeerimisalaste teadmiste tasemele, mis võimaldab tal Pythoni keeles kodeeritud programme kujundada, kirjutada, siluda ja käivitada ning mõista tarkvara arenduse põhimõisteid.

Pythoni programmeerimise algkursus on loodud Pythoni Instituudi poolt ja on teostatud OpenEDG Academy koolitusplatvormis. Algkursus sobib ilma Pythoni programmeerimise teadmisteta isikutele.

Kursuse läbiviija on Raul Nugis, PCAP sertifitseeritud programmeerija (Pythoni Instituut), akadeemia instruktor.

Sihtgrupp:

 • koolitatavad, kes ei oska, kuid tahaksid programmeerimist osata;
 • koolitatavad, kes on kunagi programmeerimisega kokku puutunud, kuid soovivad just Pythonit õppida;
 • enda teadmiste pagasit programmeerimiskeele oskusega täiendada soovivad analüütilist tööd tegevad palgatöötajad.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • on kindel oma võimetes ennast täiendada ning transformeerida senist karjääri realiseerides end edukalt infotehnoloogia valdkonnas;
 • oskab luua, arendada ja parendada lihtsamaid Pythonis kirjutatud arvutiprogramme;
 • lahendab edukalt lihtsamaid andmekaeve, analüütika, automatiseerimise, administreerimise ja ETL (andmepuhastuse) ülesandeid;
 • on kompetentne PCEP eksami sooritamiseks ja vastava sertifikaadi omandamiseks;
 • tunneb programmeerimise kõige tähtsamaid võtteid ning suudab alustada mõne teise programmeerimiskeele õppimist.

PS! Koolituse käigus on osalejatel soovituslik kasutada oma sülearvutit vajalike kasutajaõigustega erinevate rakenduste installeerimiseks (nt Python koos vajalike moodulitega, Jupyter Notebooki ). Andmekaeve projekti (valikuline) jaoks on soovitatav MS Windows 10.

Eelteadmised:

 • Koolitusel osalemiseks on vajalik ingliskeelsest tehnilisest tekstist arusaamine materjalide kasutamiseks;
 • Ei ole vaja osata programmeerimist.

Õppemeetodid: Loeng, praktiline harjutus, iseseisev töö.

Hindamismeetod: Iseseisvate tööde sooritamine.

Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi iseseisva praktilise töö.

Koolitushind sisaldab lisaks:

 • tasuta õppematerjale veebipõhises õppekeskkonnas;
 • üle 5 tunni soovituslikke videoharjutusi;
 • Kursuse lõpus saavad osalejad KPMG allkirjastatud tõendi kursuse läbimise kohta;
 • sooje jooke ja suupisteid.

Õppekavarühm: 0613 Tarkvara ja rakenduste arenduse ning analüüsi õppekavarühm

Loe lähemalt lektori kohta.

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.