ARISA paljastab kriitilised AI-oskuste puudujäägid Euroopa tööjõuturul

ARISA (Artificial Intelligence Skills Alliance) on avastanud kriitilise lõhe tehisintellektiga seotud tööturuvajaduste ning praeguste haridus- ja koolitusvõimaluste vahel. Projekti eksperdid on välja töötanud tehisintellektioskuste vajaduste analüüsi (The AI Skills Needs Analysis), milles on esile toodud nii kõige nõutumad tehnilised AI-oskused kui ka pädevused inimestele, kes tegelevad näiteks AI-teenuste osutamise ja regulatsiooniga.

Euroopa Liidu poolt rahastatud ARISA projekt on avaldanud põhjaliku, tööturule orienteeritud aruande tehisintellektioskuste praeguste ja tulevaste vajaduste kohta. See aruanne on ühtlasi aluseks uue Euroopa AI-oskuste strateegia kujundamisel.

Tehisintellektioskuste vajaduste analüüs keskendub mitte ainult tehnilistele profiilidele, nagu masinõppe insenerid, vaid ka AI-lähedastele spetsialistiprofiilidele, sealhulgas äri- ja tehnoloogiajuhtidele ning poliitikakujundajatele. Selline laiendatud fookus tagab, et ARISA saab avada tehisintellekti potentsiaali kõigi jaoks.

Aruanne põhineb erinevatel andmekogumismeetoditel, et kõige täpsemalt analüüsida Euroopas enimnõutavaid tehisintellektioskusi ja -ameteid. Ühe sammuna uuriti hetkelist töörutuvajadust analüüsides tehisintellektipõhise vahendi abil 7 600 tööpakkumist üle Euroopa. Samuti analüüsiti enam 400 valdkonna spetsialisti poolt vastuseid uuringu raames saadetud küsimustikule, analüüsiti 240 artiklit, 770 õppeprogrammi ning viidi läbi fookusgrupid 145 AI-eksperdiga kokku 12 ELi riigis[1].

Analüüsi tulemusena tuvastati 3 prioriteetset ametiprofiili, millel prognoositakse nii lühikeses kui pikas perspektiivis kõige kiiremat nõudluse kasvu: masinõppe insenerid (sh NLP-insenerid ja masinnägemise insenerid), andmeteadlased ja andmeinsenerid.

Uuringust selgus ka, et:

  • Esile on kerkimas AI juht- ja tugipositsioonid, kusjuures kõige enam nähakse vajadust tehisintellekti strateegide, tehisintellekti eetikaspetsialistide ja tehisintellekti kvaliteedikontrollijate järele.
  • Poliitikakujundajad vajavad suuniseid, et saavutada tõhus ja tasakaalustatud tehisintellekti kasutuselevõtt nii rahvusvahelisel kui ka riiklikul tasandil. Nad toetuvad tehisintellekti nõunikele, kes ühendavad sügavamad teadmised ja oskused tehisintellekti valdkonnas ning teadmised poliitikast või ettevõtlusest.
  • Tehisintellekti nõustajatel on vajalikud teadmised AI-riskijuhtimisest, seotud juriidikast ja regulatsioonidest, tehisintellekti rakendamise strateegiatest ja AI-vahendite kasutuselevõtust.
  • Väga piiratud on täiend- ja ümberõppe võimalused sellistele vasttekkinud rollidele nagunäiteks prompt engineering. Taoliste oskuste arendamiseks mõeldud programmid peavad olema paindlikud ja modulaarsed, et neid oleks võimalik vastavalt vajadusele kiiresti ajakohastada ja arendada.

Kõiki Tehisintellektioskuste vajaduste analüüsi tulemusi saab lugeda siit: Laadige aruanne alla.

ROHKEM TEAVET PROJEKTI KOHTA
ARISA website I Twitter I LinkedIn

Meediapäringutele vastab Wiktoria Orlowska, projekti kommunikatsioonijuht, DIGITALEUROPE – wiktoria.orlowska@digitaleurope.org

Lisateavet saab aadressil info@aiskills.eu | aiskills.eu

Projektist

Tehisintellektioskuste liit ARISA kiirendab töötajate, tööotsijate, ettevõtete juhtide ja poliitikakujundajate täiend- ja ümberõpet tehisintellektiga seotud ametitesse, et avada Euroopa uutele ärivõimalustele. Tegemist on neli aastat vältava rahvusvahelise projektiga, mida rahastatakse Erasmus+ programmi raames.

Projekti koordineerib DIGITALEUROPE ning projektis on tegevad 16 partnerit ja 4 assotsieerunud partnerit, kellel on põhjalikud kogemused tehnoloogia, koolituse ja kogukonna edendamise valdkonnas. Samuti aitab projekti eesmärke saavutada laiaulatuslik võrgustik, mis koosneb erinevatest sidusrühmadest, sealhulgas haridus- ja koolitusettevõtetest, kutseandjatest ning AI valdkonda ja digitaalset ökosüsteemi esindavatest ühendustest.

Rahastatud Euroopa Liidu poolt. Väljendatud seisukohad ja arvamused on ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusameti (EACEA) seisukohti ja arvamusi. Euroopa Liit ega EACEA ei vastuta nende eest.


[1] Iirimaa, Hispaania, Holland, Poola, Sloveenia, Eesti, Belgia, Itaalia, Ungari, Kreeka, Prantsusmaa, Saksamaa.

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.