Tuleviku kujundamine: tehisintellekti oskuste arendamise strateegia Euroopale

Tehisintellekti valdkond on pidevas arengus. Selleks, et Euroopa püsiks innovatsiooni esirinnas, peab tähelepanu keskpunktis olema piisavate oskuste ja pädevustega inimkapital. AI-oskuste puudujäägi ületamine, talentide hoidmine ja tehisintellekti profiilide mitmekesistamine on endiselt kriitilised väljakutsed. Euroopa tehisintellekti oskuste strateegia (AI Skills Strategy for Europe) eesmärk ei ole mitte ainult lahendada neid probleeme, vaid ka sillutada teed terviklikule, kohanemisvõimelisele ja kaasavale tehisintellekti haridusmaastikule.

AI-oskuste tipptaseme võimaldamine

ARISA projekti visioon on selge: püüelda selle poole, et Euroopal oleks kindel ja paindlik AI-oskuste baas nii tehniliste kui äriliste AI-rollide jaoks. Tehisintellekti oskuste strateegia esmane eesmärk on avaldada süsteemset ja struktuurset mõju oskuste puudujääkide, ebakõlade ja lõhede vähendamisele tööturu ja hariduspakkumuse vahel. Strateegia on suunatud eelkõige tehisintellekti spetsialistide, otsustajate ja poliitikakujundajate haridusvajadustele, käsitledes kasvavat nõudlust tehisintellektiga seotud rollide järele.

Selge ja sihipärase lähenemisviisi abil on strateegia suunatud neljale ametialase rolli valdkonnale: tehisintellekti praktikud, AI- juhtimine ja tehniline tugi, organisatsioonide juhtivliikmed ning poliitikakujundajad. Tuues välja ja käsitledes erinevaid vajadusi tehisintellekti ökosüsteemis, on strateegia eesmärgiks luua alus, mis viib oskuste arendamise vastavusse tehisintellekti dünaamilise valdkonnaga.

Innovatsiooni ja koostöö edendamine: samm-sammuline lähenemisviis

Strateegia tugineb 2023. aasta tehisintellekti oskuste vajaduste analüüsile, mis oli oluline uuring selleks, et tuvastada kriitilised oskuste puudujäägid.

Näiteks toodi vajaduste analüüsis esile tungiv vajadus AI-baasteadmiste järele otsustajate ja poliitikakujundajate seas. Strateegias astutakse samm edasi, süüvides sellesse, kuidas viia AI-hariduspakkumine vastavusse tööturu vajadustega. Strateegia on üles ehitatud seitsmele strateegilisele eesmärgile, mis peegeldavad dünaamilist lähenemist pidevalt arenevale tehisintellekti maastikule tagamaks, et Euroopa on täna ja tulevikus tehisintellekti valdkonna eestvedaja.

Euroopa tehisintellekti oskuste strateegia: strateegilised eesmärgid

Euroopa tehisintellekti oskuste strateegia on elav dokument ning selle pidev arendamine peegeldab ARISA projektimeeskonna koostööd ja pingutusi. Üheskoos püütakse kujundada Euroopa tuleviku jaoks jätkusuutlik AI-oskuste vundament selleks, et Euroopa püsiks AI-valdkonna arengu esirinnas.

Tehisintellekti oskuste strateegia avaldamisele järgnevalt asuvad ARISA partnerid ette võtma projekti teekonna järgmisi olulisi samme: ühiselt hakatakse välja töötama AI-oskuste õppekavasid ja õppeprogramme, mida piloteeritakse projekti partnerorganisatsioonide poolt üle kogu Euroopa.

Pärast tehisintellektioskuste strateegia avaldamist alustavad ARISA partnerid projekti järgmisi põnevaid samme: tehisintellektioskuste õppekavade ja õppeprogrammide väljatöötamine, mida projekti partnerid katsetavad hiljem kogu Euroopas. Tehisintellektioskuste liit rõhutab igas etapis innovatsiooni, kaasatust ja eetikat. Euroopa tehisintellekti oskuste strateegiaga põhjalikumaks tutvumiseks vaadake kogu dokumenti siin

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.