Rahvusvaheline koostööprojekt ARISA kiirendab AI täiend- ja ümberõpet Euroopas

Kakskümmend organisatsiooni on pannud jõud kokku rahvusvahelises koostööprojektis ARISA (Artificial Intelligence Skills Alliance) selleks, et kiirendada tehisintellekti (AI) täiend- ja ümberõpet erinevatele profiilidele (töötajad ja tööotsijad, organisatsioonide juhid ning poliitikakujundajad).

Tehisintellekti (AI) transformatiivne potentsiaal avab Euroopale uusi võimalusi, alates protsesside automatiseerimisest kuni talentide arendamise ning töökohtade loomiseni. Tehisintellekti tehnoloogiad võivad oluliselt mõjutada selliseid tööstusharusid nagu rahandus, tervishoid, tarneahelad, tootmine või haridus.

Täna kasutab Euroopa Liidus tehisintellekti lahendusi vaid 8% ettevõtetest[1]. Üks suurimaid takistusi tehisintellekti kasutuselevõtul organisatsioonides on puudujäägid oskustes[2] . DIGITALEUROPE’i poolt juhitud Erasmus+ projekti ARISA eesmärgiks on vähendada tehisintellekti oskuste puudujääki, suurendanda tehisintellekti kasutuselevõttu ja selle kasu ühiskonnale.

ARISA pakub välja uue lähenemisviisi oskuste arendamisele, et tagada inimkeskne ja usaldusväärne AI

Nii alusteadmised kui tehnilised pädevused ja oskused on ülimalt olulised, et inimesed ja ettevõtted saaksid kasutada ning kujundada usaldusväärseid AI-põhiseid teenuseid ja lahendusi, mis tooksid kasu digitaalsele ökosüsteemile ja kogu ühiskonnale.

ARISA eesmärgiks on vähendada tehisintellekti oskuste puudujääki EL’i turul, selgitades välja tänased ja tulevased pädevuste puudujäägid konkreetsetel ametikohtadel, näiteks ärijuhtide, tehnoloogiajuhtide, tehnoloogiaspetsialistide ja poliitikakujundajate jaoks. ARISA vajaduste analüüsi aruanne (valmib 2023. aasta alguses) toob välja konkreetsed tööturuvajadused seoses tehisintellektiga seotud ametiprofiilide ning vajalike oskustega.

Projekt vältab neli aastat, mille jooksul (2022-2026) töötab ARISA projekti meeskond välja Euroopa tehisintellekti oskuste arendamise strateegia, milles määratletakse konkreetsed strateegilised eesmärgid ja meetmed tuvastatud oskuste puudujääkide kõrvaldamiseks, sealhulgas lühi- ja pikaajaline tegevuskava. Samuti töötatakse projekti käigus välja õppekava ja õppeprogrammid (EQF 4-8), et anda töötajatele, tööotsijatele, ärijuhtidele ja poliitikakujundajatele teadmised ja oskused, mis on vajalikud kaasava ja inimkeskse tehisintellekti toetamiseks.

Avatud ja koostööl põhinev tehisintellekti oskuste kogukond

ARISA on disainitud viisil, mis võimaldab teha koostööd avaliku ja erasektori huvirühmadega nii kohalikul kui Euroopa tasandil, et tagada kõrgeima kvaliteediga tulemused ning toetada tööjõu oskuste parandamist ja ümberõpet. Suurema eesmärgina edendab projekt tehisintellekti oskuste kogukonda, mis on osa Euroopa Komisjoni juhtalgatusest “Pact for Skills“.

Projekti koordineerib DIGITALEUROPE ning projektis on tegevad 16 partnerit ja 4 assotsieerunud partnerit, kellel on põhjalikud kogemused tehnoloogia, koolituse ja kogukonna edendamise valdkonnas. Samuti aitab projekti eesmärke saavutada laiaulatuslik võrgustik, mis koosneb erinevatest sidusrühmadest, sealhulgas haridus- ja koolitusettevõtetest, kutseandjatest ning AI valdkonda ja digitaalset ökosüsteemi esindavatest ühendustest.

ROHKEM TEAVET PROJEKTI KOHTA

ARISA website I Twitter I LinkedIn

Projektist

Tehisintellektioskuste liit ARISA kiirendab töötajate, tööotsijate, ettevõtete juhtide ja poliitikakujundajate täiend- ja ümberõpet tehisintellektiga seotud ametitesse, et avada Euroopa uutele ärivõimalustele. Tegemist on neli aastat vältava rahvusvahelise projektiga, mida rahastatakse Erasmus+ programmi raames.

Meediaküsimuste korral võtke ühendust aadressil info@aiskills.eu | aiskills.eu

Rahastatud Euroopa Liidu poolt. Väljendatud seisukohad ja arvamused on ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusameti (EACEA) seisukohti ja arvamusi. Euroopa Liit ega EACEA ei vastuta nende eest.


[1] European Commission, Digital Economy and Society Index 2022

[2] IBM, Global AI Adoption Index 2022

Projekti partnerid

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.