Liitkursus: Windows 10 paigaldamine, seadistamine ja tõrkeotsing ettevõttes (MOC#10982 ja MOC#20698 baasil)

IT spetsialistile

5-päevase liitkursuse eesmärgiks on anda nii esmasesed teadmised, kui ka edasijõudnutel värskemaid juhendid Windows 10 paigaldamiseks, seadistamiseks ja tõrkeotsinguks.

Koolituse läbinu oskab:

 • paigaldada ja seadistada Windows 10 operatsioonisüsteemi
 • rakendada tööks vajalikud võrguseadistused
 • planeerida, rakendada ja hallata konfiguratsiooni Group Policy abil
 • kavandada kaughaldust ja kindlustada jätkusuutlik töökeskkond
 • tuvastada tõrkeid Windows 10 käivitamisel
 • leida vigu riist- ja tarkvaraliste probleemide korral
 • teha tõrkeotsinguid Group Policy rakendamisel
 • hoida Windows 10 süsteemiprofülaktikat
 • taastada andmeid või tervet operatsioonisüsteemi

Koolituse eelteadmised: kokkupuude arvutivõrkude, operatsioonisüsteemi installeerimise ja seadistamise ning Active Directory teenusega.


Investeering: 1099,00 € + km
Lektor: Neeme Kaalep
Päevade arv: 5
Tundide arv: 40 akadeemilist tundi

Sihtgrupp:Windows 10 liitkursus sobib suurepäraselt esimese leveli kasutajatoe töötajale või ettevõtte tööjaamade probleemidega tegelevale IT tehnikule.

Programm:
 • Installing Windows 10
 • Performing post-installation configuration
 • Implementing networking
 • Managing Windows 10 with Group Policy
 • Implementing remote management
 • Securing Windows 10
 • Troubleshooting Startup Issues
 • Troubleshooting Hardware and Device Drivers
 • Resolving Issues with Network Connectivity Issues
 • Troubleshooting Group Policy
 • Maintaining Windows 10
 • Recovering Data and Operating System

Õppemeetod: Praktilised harjutused, iseseisev töö.

Hindamismeetod: Iseseisvate tööde sooritamine.

Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi iseseisva praktilise töö.

Hind sisaldab:

Registreeri koolitusele Küsi lisa
Sulge