Prosci® muudatuste juhtimise sertifitseerimiskursus (veebikoolitus)

Maailmas kõige laialdasemalt aktsepteeritud muudatuste juhtimise kvalifikatsiooni pakkuv kursus, mille on läbinud üle 60 000 inimese enam kui 3500-st organisatsioonist. Kursus annab teadmised, oskused ja tööriistad muudatuste edukamaks juhtimiseks ja paremate tulemuste saavutamiseks.

Koolituse jaoks vajalikud eelteadmised: Mõne muudatusprojekti olemasolu, mille elluviimist koolitusel kavandada (sobib ka minevikus elluviidud projektiga tegelemine tagasivaates).

Vaata koolituse tutvustusvideot: https://youtu.be/P6qpRYhhMMo

Programm:

1 päev

 • Sissejuhatus ja tutvustusring
 • Miks vajame muudatuste juhtimist?
 • Millised on muudatusprojekti kriitilised edu tegurid ja mis olukorras on meie projekt? (Prosci Change Triangle Model)
 • Kuidas saavutada muudatuse omaksvõtt üks inimene korraga? (ADKAR Model)
 • Prosci 3-Phase Process, Phase 1 – Prepare Approach: Mida me püüame saavutada? Kes peab hakkama oma tööd teisiti tegema ja kuidas?

2 päev

 • Prosci 3-Phase Process, Phase 1 – Prepare Approach: Mida on edu saavutamiseks vaja? Riskide, vastupanu, ressursside, rollide ja tegevuskava määratlemine
 • Prosci 3-Phase Process, Phase 2 – Manage Change: Mida teeme, et oma inimesi ette valmistada ja toetada? ADKAR tegevusplaani ja muudatuste juhtimise plaanide loomine oma projekti tarbeks

3 päev

 • Prosci 3-Phase Process, Phase 2 – Manage Change: Kuidas meil läheb? Milliseid kohandusi peame tegema?
 • Prosci 3-Phase Process, Phase 3 – Sustain Outcomes: Kuidas jälgime tulemusi, tagame muudatuse kinnistumise ja anname vastutuse üle?
 • Projektide esitlused
 • Järgmised sammud ja lõpetamine

Õppemeetodid: Erinevad aktiivõppemeetodid, simulatsioonid, praktiliste juhtimise tööriistade rakendamine, reaalse muudatusprojekti analüüs, esitlused, näited, üleilmse parima praktikaga tutvumine jm.

Hindamismeetod: Iseseisva töö sooritamine.

Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi iseseisva praktilise töö.

Prosci® muudatuste juhtimise sertifitseerimiskursus (veebikoolitus)

Maailmas kõige laialdasemalt aktsepteeritud muudatuste juhtimise kvalifikatsiooni pakkuv kursus, mille on läbinud üle 60 000 inimese enam kui 3500-st organisatsioonist. Kursus annab teadmised, oskused ja tööriistad muudatuste edukamaks juhtimiseks ja paremate tulemuste saavutamiseks.

Koolituse jaoks vajalikud eelteadmised: Mõne muudatusprojekti olemasolu, mille elluviimist koolitusel kavandada (sobib ka minevikus elluviidud projektiga tegelemine tagasivaates).

Vaata koolituse tutvustusvideot: https://youtu.be/P6qpRYhhMMo

Programm:

1 päev

 • Sissejuhatus ja tutvustusring
 • Miks vajame muudatuste juhtimist?
 • Millised on muudatusprojekti kriitilised edu tegurid ja mis olukorras on meie projekt? (Prosci Change Triangle Model)
 • Kuidas saavutada muudatuse omaksvõtt üks inimene korraga? (ADKAR Model)
 • Prosci 3-Phase Process, Phase 1 – Prepare Approach: Mida me püüame saavutada? Kes peab hakkama oma tööd teisiti tegema ja kuidas?

2 päev

 • Prosci 3-Phase Process, Phase 1 – Prepare Approach: Mida on edu saavutamiseks vaja? Riskide, vastupanu, ressursside, rollide ja tegevuskava määratlemine
 • Prosci 3-Phase Process, Phase 2 – Manage Change: Mida teeme, et oma inimesi ette valmistada ja toetada? ADKAR tegevusplaani ja muudatuste juhtimise plaanide loomine oma projekti tarbeks

3 päev

 • Prosci 3-Phase Process, Phase 2 – Manage Change: Kuidas meil läheb? Milliseid kohandusi peame tegema?
 • Prosci 3-Phase Process, Phase 3 – Sustain Outcomes: Kuidas jälgime tulemusi, tagame muudatuse kinnistumise ja anname vastutuse üle?
 • Projektide esitlused
 • Järgmised sammud ja lõpetamine

Õppemeetodid: Erinevad aktiivõppemeetodid, simulatsioonid, praktiliste juhtimise tööriistade rakendamine, reaalse muudatusprojekti analüüs, esitlused, näited, üleilmse parima praktikaga tutvumine jm.

Hindamismeetod: Iseseisva töö sooritamine.

Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi iseseisva praktilise töö.

Prosci® muudatuste juhtimise sertifitseerimiskursus (veebikoolitus)

Maailmas kõige laialdasemalt aktsepteeritud muudatuste juhtimise kvalifikatsiooni pakkuv kursus, mille on läbinud üle 60 000 inimese enam kui 3500-st organisatsioonist. Kursus annab teadmised, oskused ja tööriistad muudatuste edukamaks juhtimiseks ja paremate tulemuste saavutamiseks.

Koolituse jaoks vajalikud eelteadmised: Mõne muudatusprojekti olemasolu, mille elluviimist koolitusel kavandada (sobib ka minevikus elluviidud projektiga tegelemine tagasivaates).

Vaata koolituse tutvustusvideot: https://youtu.be/P6qpRYhhMMo

Programm:

1 päev

 • Sissejuhatus ja tutvustusring
 • Miks vajame muudatuste juhtimist?
 • Millised on muudatusprojekti kriitilised edu tegurid ja mis olukorras on meie projekt? (Prosci Change Triangle Model)
 • Kuidas saavutada muudatuse omaksvõtt üks inimene korraga? (ADKAR Model)
 • Prosci 3-Phase Process, Phase 1 – Prepare Approach: Mida me püüame saavutada? Kes peab hakkama oma tööd teisiti tegema ja kuidas?

2 päev

 • Prosci 3-Phase Process, Phase 1 – Prepare Approach: Mida on edu saavutamiseks vaja? Riskide, vastupanu, ressursside, rollide ja tegevuskava määratlemine
 • Prosci 3-Phase Process, Phase 2 – Manage Change: Mida teeme, et oma inimesi ette valmistada ja toetada? ADKAR tegevusplaani ja muudatuste juhtimise plaanide loomine oma projekti tarbeks

3 päev

 • Prosci 3-Phase Process, Phase 2 – Manage Change: Kuidas meil läheb? Milliseid kohandusi peame tegema?
 • Prosci 3-Phase Process, Phase 3 – Sustain Outcomes: Kuidas jälgime tulemusi, tagame muudatuse kinnistumise ja anname vastutuse üle?
 • Projektide esitlused
 • Järgmised sammud ja lõpetamine

Õppemeetodid: Erinevad aktiivõppemeetodid, simulatsioonid, praktiliste juhtimise tööriistade rakendamine, reaalse muudatusprojekti analüüs, esitlused, näited, üleilmse parima praktikaga tutvumine jm.

Hindamismeetod: Iseseisva töö sooritamine.

Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi iseseisva praktilise töö.

Võrgud ja nende turvalisus

Koolituse eesmärk on anda ülevaade erinevatest võrkudest, kuidas need toimivad ja kuidas tagada turvalisust.

Sihtgrupp: Koolitus on mõeldud neile, kel puudub varasem IT-alane ettevalmistus, kuid on soov seda valdkonda tundma õppida.

Eelteadmised: Vajalikke eelteadmisi pole vaja.

Programm:

 • Wifi võrgu tüübid ja protokollid
 • Ethernet võrgu tüübid ja protokollid
 • Võrkude ülesehitus
 • Võrgu liikluse kihid
 • IPv4
 • IPv6
 • IPv4 arvutamine
 • Tulemüürid
 • Troubleshooting

Klassikoolitustel oleme omalt poolt võtnud kasutusele kõik ettevaatusabinõud, et koolitustel osalemine oleks teile meeldiv ja turvaline kogemus. Loe lähemalt klassis toimuvate koolituste kohta siit.

Veebikoolitusel saab osaleda  videokonverentsi keskkonnas Zoom Koolituse keskkonda sisenemise link koos juhendiga saadetakse koolitusele registreerujatele enne koolitust. Hoolsa õpilasena pääsed „klassiruumi“ 15 min enne koolituse algust, et kõik vajalik (pilt, mikrofon ja vestlus) häälestada. Väga tervitatav on kahe ekraani kasutamise võimalus (kui ei ole, saab hakkama ka ühega). Koolituse käigus tehakse läbi praktilisi harjutusi, mis eeldab osaleja interaktiivset panustamist.

Õppemeetodid: Auditoorne õpe kombineeritud iseseisvate- ja praktiliste töödega.
Hindamismeetod: Iseseisvate tööde sooritamine.
Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi iseseisva praktilise töö.

Hind sisaldab kohvipause koolituskeskuses ning ühiseid lõunaid.

Power BI (inglise keeles)

2 päevane Power BI koolitus tutvustab võimast tööriista, mis aitab hõlbustada läbimõeldud otsuste tegemist. Power BI-ga saab andmeid koguda, korrastada, ühendada andmemudeliks ja visualiseerida andmeid ning jagada ettevõtte töötajatega või avalikus veebis.

Koolituse läbinu:

 • impordib andmed erinevatest allikatest Power Query abil andmemudelisse;
 • visualiseerib andmeid Power Bi Desktop abil.

UUS! Oleme tulnud vastu klientide soovidele ning muutnud DAX funktsioonide, filtreerimise võimaluste ning järjehoidjate osa põhjalikumaks – ikka selleks, et paremini andmeid analüüsida.

Programm:

 • Päringute loomine Power Queryga
  • Andmete importimine erinevatest allikatest
   • Veebist
   • Andmebaasist
   • Tekstifailidest
   • Exceli tabelitest
   • Facebookist, Outlookist…
  • Tabelite ühendamine
   • Tabelite liitmine
   • Andmete võtmine teisesest tabelist ehk tabelite sidumine
  • Andmete korrastamine
   • Filtreerimine ja sorteerimine
   • Päiste määramine
   • Veergude ühendamine ja tükeldamine
   • Andmetüüpide määramine
   • Risttabelist (Pivot)  tavatabeli tegemine
   • Arvutustega veergude lisamine
  • Päringute värskendamine ja redigeerimine
  • Funktsioonid päringutes (“M”-funktsioonid)
   • Tingimuslaused
   • Formaadi muutmise funktsioonid
   • Ajafunktsioonid
   • Tekstifunktsioonid
   • Statistikafunktsioonid
 • Andmete visualiseerimine töölaual (Dashboard) Power BI Desktop abil
  • Rakenduse paigaldamine
  • Töökeskkond
  • Andmemudeli loomine
  • Võtmenäitajad (KPI)
   • Võtmenäitajate ja kokkuvõtete arvutamine
   • Uute mõõdete arvutamine (measures) DAX funktsioonide abil – Veelgi põhjalikum!
   • Tabelid ja maatriksid
  • Graafikud
   • Dünaamilised tulp-, joon-, sektordiagrammid
   • Geograafilise asukohaga diagrammid
    • Asukoha tüübi määramine
    • Punktid  kaardil
    • Piirkonnad
  • Tabelid ja maatriksid
  • Filtreerimise võimalused – Veelgi põhjalikum!
   • Viilutajad
   • Visuaali-, lehe- ja raportifiltrid
   • Sissevaated (Drill) ja selle seadistamine
  • Kohandatud visuaalide importimine (uued diagrammid, pildid…)
  • Visualiseerimisobjektide kujundamine
   • Fondid, värvid, graafikutele objektide lisamine ja eemaldamine
   • Skaalade seadistamine
   • Dünaamiliste joonte lisamine
 • Töölaua jagamise võimalused

Koolitusel saab osaleda nii klassis kui ka veebi teel.

Klassikoolitustel oleme omalt poolt võtnud kasutusele kõik ettevaatusabinõud, et koolitustel osalemine oleks teile meeldiv ja turvaline kogemus. Loe lähemalt klassis toimuvate koolituste kohta siit.

Veebikoolitusel saab osaleda  videokonverentsi keskkonnas Zoom. Koolituse keskkonda sisenemise link koos juhendiga saadetakse koolitusele registreerujatele enne koolitust. Hoolsa õpilasena pääsed „klassiruumi“ 15 min enne koolituse algust, et kõik vajalik (pilt, mikrofon ja vestlus) häälestada. Väga tervitatav on kahe ekraani kasutamise võimalus (kui ei ole, saab hakkama ka ühega). Koolituse käigus tehakse läbi praktilisi harjutusi, mis eeldab osaleja interaktiivset panustamist.

Õppemeetodid: praktiline harjutus, iseseisev töö
Hindamismeetod: iseseisva töö sooritamine
Hindamiskriteerium: õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi iseseisva praktilise töö
Koolituse hind sisaldab kohvipause ja ühiseid lõunasööke

BCS Koolitus pakub soovijatele rentimiseks arvuteid ja monitore. Vaata pakkumist.

New! Certified Agile Leadership (CAL)

Certified Agile Leadership (CAL) program is an education and practice-based program with the goal of developing agile leadership competency and maturity in order to increase the effectiveness of a leader in complex, uncertain, and rapidly changing conditions.

Programm:

Evolution of Everything

 • Management trends and fitting businessenvironment
 • Journey of Lean and Agile
 • Evolution of organizations

Complex Adaptive System (C.A.S.)

 • Apply Systems Thinking to organizations
 • Excel in VUCA environment with Cynefin framework
 • Leading from the future as it emerges

Leadership Agility

 • Essense of Leadership Agility
 • Types of Leadership Agility and Levels of Leadership Agility
 • Self-development on Leadership Agility
  • Growth Mindset
  • Cognitive Reappraisal
  • Behaviour Loop
  • Neuroscience insights for self-leadership
  • The art of feedback and self-development

Engage People

 • Understand people
 • The Art of Actions – how to make fast and effective decisions
 • Engage people in an agile environment – improve trust and collaboration and continuouslearning
 • Conflicts toxins and team development

Develop Organizations

 • Lead teams and go beyond teams
 • Culture, architecture, and structure
 • Culture profile analysis and assessment
 • Fine tuning to grow healthy organizations

Foster a Culture of Continuous Improvement

 • Lead continuous improvement in Complex Adaptive System
 • Create system change experiments in agile environment (tool plus exercise)

Lead Transformation

 • Patterns of Agile Transformations
 • Define next steps to advance yourself and your organization
 • Agile leaders’ behaviors (vs traditional leaders’)

Excel in the Business Environment

 • Product excellence and organization strategy
 • Excel in the business environment with innovations

With CAL program, you will gain more awareness of agile leadership, grasp theory and tools, and bring back concrete next steps to advance your organization.

Target audience:

 • Executives, middle management, and other leaders with organizational influence.
 • Leaders who support, lead, or interact with Agile teams.
 • Scrum Masters / Agile coaches
 • Any leader sponsoring, requesting, or involved with an Agile adoption within their organization

Inclusives:

1. Scrum Alliance CAL-E, CAL-T and CAL-O Credential.
2. Lifetime membership with Scrum Alliance
3. 24 PDUs and/or SEUs that can be used to renew PMP and SA membership respectively

More information:

 • Read more about the course and certification from here

Certified Scrum Professional – Product Ownership (CSP-PO)

This Certified Scrum Professional with Product Ownership speciality (CSP-PO) training class is a handson learning experience that provides participants with advanced skills, concepts and tools to gain a Certified Scrum Professional status with Product Ownership speciality.

Workshop Candidates:
The training will be beneficial to: Product Owners, Product Managers, Portfolio Managers, and all others who are passionate about building fatalistic products, who have taken A-CSPO workshop and have over one year of working experience.

Workshop Topics:

 • Growing Product Owner Roles
 • Implementing Product Strategy and Purpose
 • Advanced Interactions Working with Customers and Users
 • High Level Approaches for Testing Product Assumptions
 • Advanced Product Backlog Management working with Product Backlog
 • Next steps to be a great Product Owner

The workshop focuses on the advancement of Product Ownership, though theory introduction and exercise to gain hands-on experiment on the advanced skills of Scrum Product Owner role. Upon completion of the workshop, you will be ready to start your journey to become a Certified Scrum Professional with Product Owner speciality!

Inclusives:
1. Scrum Alliance CSP-PO Certification
2. Two-year membership with Scrum Alliance
3. CSP-PO training workbook and a comprehensive list of reference materials
4. 24 PDUs and 24 SEUs that can be used to renew PMP and SA membership respectively

Read more about the course from here

Certified Scrum Professional – ScrumMaster (CSP-SM)

This Certified Scrum Professional – ScrumMaster (CSP-SM) training class is a hands-on learning experience that provides participants with advanced skills, concepts and tools to gain a Certified Scrum Professional status with ScrumMaster speciality.

Workshop Candidates:
The training will be beneficial to:

 • ScrumMasters who have Scrum experience for close to two years;
 • Managers who want to better support their teams;
 • Individuals who want to develop themselves on the path of Agile Coach;

Workshop Topics:

 • Advanced Coaching
 • Advanced Coaching + Advanced Facilitation
 • A deeper dive into Lean, Agile and Scrum
 • Services to Development Team
 • Services to Product Owner
 • Services to Organization
 • Personal Development

The workshop allows participants to learn theory and also apply the concepts into product
development, which brings hands-on experience and deep learning to Scrum and Agile Coach roles.
Upon completion of the workshop, you will be ready to start your journey to become a great Certified Scrum Professional – ScrumMaster (CSP-SM)!

Inclusives:
1. Scrum Alliance A-CSM Certification
2. Two-year membership with ScrumAlliance
3. A-CSM training workbook and a comprehensive list of reference materials
4. 24 PDUs and 24 SEUs that can be used to renew PMP and SA membership respectively

Read more from here.

Certified Scrum Professional – ScrumMaster (CSP-SM)

This Certified Scrum Professional – ScrumMaster (CSP-SM) training class is a hands-on learning experience that provides participants with advanced skills, concepts and tools to gain a Certified Scrum Professional status with ScrumMaster speciality.

Workshop Candidates:
The training will be beneficial to:

 • ScrumMasters who have Scrum experience for close to two years;
 • Managers who want to better support their teams;
 • Individuals who want to develop themselves on the path of Agile Coach;

Workshop Topics:

 • Advanced Coaching
 • Advanced Coaching + Advanced Facilitation
 • A deeper dive into Lean, Agile and Scrum
 • Services to Development Team
 • Services to Product Owner
 • Services to Organization
 • Personal Development

The workshop allows participants to learn theory and also apply the concepts into product
development, which brings hands-on experience and deep learning to Scrum and Agile Coach roles.
Upon completion of the workshop, you will be ready to start your journey to become a great Certified Scrum Professional – ScrumMaster (CSP-SM)!

Inclusives:
1. Scrum Alliance A-CSM Certification
2. Two-year membership with ScrumAlliance
3. A-CSM training workbook and a comprehensive list of reference materials
4. 24 PDUs and 24 SEUs that can be used to renew PMP and SA membership respectively

Read more from here.

Tarkvara testimine

Koolituse eesmärk on anda osalejatele esmased teoreetilised teadmised testimisest, testimise protsessist ja testimise tehnikatest.

Koolitus on testimise algtõdedest ja loeng-seminari formaadis.

Osalejatelt ei eeldata arvuti kasutamist, praktilise osana on testimisharjutuste lahendamine paberil, kasutades erinevaid testimise tehnikaid. Soovi korral võib osaleja harjutusi läbi viia ka oma personaalse arvutiga.

Enne koolitust saadame faili koolituse materjalidega, mille väljatrükki osalejad saavad koolituse käigus kasutada.

Programm:
– Milleks testimine?
– Testide planeerimine, riskipõhine testimine
– Testimise tasemed: ühiktest, integratsioonitest, süsteemitest, vastuvõtutest
– Testimise liigid: funktsionaalne, mittefunktsionaalne,
– Testimise tehnikad: must kast, valge kast, uuriv testimine
– Vigade ja testitulemuste raporteerimine
– Harjutused ja arutelud igas punktis

Uue info paremaks omandamiseks on koolitus jagatud kaheks 4-tunniseks osaks, mis toimuvad järjestikustel päevadel

Õppemeetodid: Seminar, praktilised harjutused.
Hindamismeetod: koolituse jooksul iseseisvate ülesannete/harjutuste lahendamine.
Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi iseseisva praktilise töö.

Hinnas sisalduvad: Kohvipausid koolituskeskuses.