Turundusvideo filmimise ja töötlemise baaskoolitus

Koolituse läbinu:

 • oskab vastavalt väljundile luua filmimise teostuse plaani ning leida filmimiseks vajalikku materjali;
 • tunneb filmimiseks kasutatavate lihtsate kaamerate põhilisi funktsioone ja seadistusi;
 • oskab filmida montaažiks vajalikke kaadreid, et monteerija saaks neist kokku lõigata soovitud loo;
 • teab valgustamise ja helisalvestamise aluspõhimõtteid;
 • oskab monteerida Adobe Premiere Pro programmis valmis video, kasutades videofaile ja fotosid;
 • teab montaaži algtõdesid, mida monteerides järgida (helitasemed, resolutsioonid, formaadid, kaadrisagedused jt);
 • oskab avalikustada ja säilitada videosid ning fotosid pidades kinni isikuandmete turvalisuse nõuetest (GDPR) ning teistest antud tegevust reguleerivatest seadustest.

Video on täna üks populaarsemaid meediume. Pea kõik omavad ligipääsu vähemalt ühele kaamerale – oma nutitelefonile. Lihtsate vahenditega turundusvideo tegemine sotsiaalmeedia tarvis kasutades nutitelefoni ja videotöötlusprogrammi on väikeettevõtte jaoks tulemuslik ja kulutõhus.

5-päevase koolituse läbijad oskavad iseseisvalt läbi viia lihtsamaid filmimisi koos videotöötluse ning lõpuks selle juriidiliselt nõuetekohase avalikustamisega.

Sihtrühm ja eelteadmised: Koolitusele on oodatud kõik, kellel eesmärk omandada baasoskused erinevate lihtsate videode filmimiseks, videotöötluseks ja turunduseesmärgil avalikustamiseks. (sotsiaalmeedia videod, intervjuud, lühikesed reklaamid, ürituste videokokkuvõtted jne.)

Eelteadmisi ega kogemust filmitegemise alal ei ole antud koolituse raames nõutud.

Õppevahendid:

 • piisab isiklikust nutitelefonist, millega saab võtta videosid üles;
 • videokaamera või filmimise võimekusega fotokaamera olemasolul võib ka seda koolitusel kasutada;
 • videotöötluseks võib osaleja kasutada soovikorral oma personaalset arvutit (ka Mac). Vähemalt 8 GB mälu (RAM) + 50 GB mäluruumi +  võimalusel videokaart (Dedicated GPU).

Programm:
1. moodul – Filmimise baaskoolitus (16 tundi)

PÄEV 1

 • Kaamera kasutamine filmimiseks
  • ava, säriaeg, tundlikus (ISO), valgetasakaal  (WB), zoom
  • erinevad filmimise võtted
 • Kadreeringud ja nende kasutamine loo jutustamiseks
 • Valgustamise alused
  • valgusega arvestamine – filmimine toas, filmimine õues
  • praktilised ülesanded

PÄEV 2

 • Filmimise alused – perspektiivid ja rakursid
 • Õige tausta valimine
 • Filmimise planeerimine
  • kuidas planeerida lugu ja luua selleks vajadusel shotlist ja/või storyboard, kasutades selleks erinevaid kadreeringuid
 • Heli salvestuse alused
  • erinevad heli salvestamise võimalused filmimisel
 • Praktiline harjutus
  • loo planeerimine
  • shotlisti loomine ja selle põhjal filmimine

2 moodul – Videotöötlus Adobe Premiere Pro baaskoolitus (16 tundi)

PÄEV 3

 • Materjali korrastus enne montaaži
 • Materjali importimine
 • Töörea loomine
 • Materjali lisamine tööreale
 • Programmi erinevate akende seletus
 • Tööreaga tutvumine, playback
 • Label colors
 • Video töötlemine – materjali töötlemine tööreal (cut, trim)
 • Tööriistad (tools) ja vastavad kiirklahvid
 • Heli töötlemine (Gain)
 • Graafika lisamine (fotod, pildid jt)
 • Video aeglustus / kiirendus
 • Efektid
 • Renderdamine
 • Tiitrid (ka presetid jms)
 • Taustamuusika lisamine
 • Üleminekud
 • Export

PÄEV 4

 • Keyframed
 • Värvitöötluse alused
 • Adjustment Layer (korraga kindlale alale tööreal efektide lisamine)
 • Maskimine
 • Markerid
 • Nestimine
 • Mitme kaamera montaaž (Multikaamera)
 • Subtiitrite lisamine
 • Monteerimise etapid + praktiline töö
 • Lisateemad
 • Proxy failid
 • Erinevad formaadid ja resolutsioonid
 • Ajutised kaustad, programmi seadistamine

PÄEV 5

3 moodul – Videode avalikustamise ja säilitamine lähtuvalt isikuandmete turvalisuse GDPR nõuetest (4 tundi webinar zoomis )

 • EL kehtivaid isikuandmete kaitse üldpõhimõtteid ja nõudeid
 • hoolsusmeetmeid nõuete rakendamiseks videoteose loomisel, säilitamisel ja turundamisel
 • isikuandmete avalikustamisega kaasnevad riskid, probleemid ja nende maandamine sotsiaalmeedia kanalit kasutades
 • intellektuaalse omandi üldprintsiipide rakendadmine videosalvestise loomisel, arhiveerimisel ning turundamisel

Õppemeetodid: Õppetöö moodulid 1 ja 2 toimuvad klassiruumis. 3 moodul toimub veebikeskkonnas ZOOM.

Koolituse maht on 36 tundi sh 17 tundi praktilisi harjutuis koolituskeskkonnas.

Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi praktiliste harjutuste koolikeskkonnas.

Koolituse lõpetamine: Koolituse lõpetaja saab tunnistuse kui sooritab kõik koolituse jooksul antud praktilised harjutused. Osalejatele, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole väljastatakse soovi korral tõend koolitusel osalemisest.

Hind sisaldab: Kohvipause koolituskeskuses ja ühiseid lõunasööke. Lisaks koolitusmaterjale ja õppevideosid üldiseks kordamiseks.

Õppekavarühm: 0611 Arvutikasutus.

Andre Allese LinkedIn

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.