Tarkvara testimine ja programmeerimise alused veebirakenduste arendamiseks

Koolituse läbinu:

 • kasutab Javascripti lihtsa veebirakenduse loomiseks;
 • teab tarkvaraarenduse põhimeetodikaid sh agiilseid;
 • oskab testimiseks vajalikku baastaseme riskianalüüsi;
 • tunneb testimise tasemeid ja liike;
 • tunneb ja oskab baastasemel kasutada mõningaid musta ja valge kasti testitehnikaid;
 • teab, mis on uuriv testimine ja kuidas seda teostada;
 • oskab raporteerida tarkvaravigu ja testitulemusi;
 • omab ülevaadet tarkvara kvaliteedi karakteristikutest ISO 25010 põhjal;
 • teeb vahet funktsionaalsel ja mittefunktsionaalsel testimisel;
 • omab ülevaadet võimalustest testija karjääriga alustamiseks.

BCS Koolitus on Töötukassa koolituspartner. Koolituskaardiga osalemise kohta loe lähemalt: siit.
Kui oled töötav inimene, siis saab tööandja taotleda töötukassalt koolituskulude katmiseks toetust. Lähemalt loe siit.

Osalejad saavad esmased teoreetilised teadmised testimisest, testimise protsessist ja tehnikatest. Koolitusega kaasnevad alusteadmised programmeerimisest ja tarkvara arendusmetoodikatest, mis on soovituslikud alustamaks karjääri tarkvara testijana.

Koolitus koosneb kahest üksteist täiendavast moodulist.

Sihtrühm ja eelteadmised: Koolitusele on oodatud kõik, kes soovivad alustada karjääri tarkvara testijana ning omavad hetkel algtasemel arvutikasutusoskust.

Osaleja peab oskama hallata oma töökeskkonda ja installeerida rakendusi.

Õppevahendid: Windows operatsioonisüsteemi arvuti, millel on õigused rakenduste installeerimiseks ja seadistamiseks.

Tarkvara testija moodulis on sobiv ka MacOS operatsioonisüsteemi arvuti.

Neil, kellel puudub vajalik personaalne arvuti on võimalik seda rentida kokkuleppel BCS Koolitusega.

Programm:

Moodul 1
Programmeerimise alused veebirakenduste arendamiseks (20 ak) 28.02-01.03.2024
Mooduli kestus kaks ja pool päeva

 • Tarkvara mõiste ja liigid
 • Tarkvara elutsükkel, arendusmudelid
 • Agiilsed arendusmetoodikad (Scrum, Kanban, XP)
 • Veebinduse baastehnoloogiad  (HTML5, CSS3, Javascript)
 • Sissejuhatus Javascripti
 • Muutujate kasutamine, avaldiste koostamine
 • Tingimuslaused
 • Kordused
 • Lihtsa veebirakenduse koostamine

Mooduli kogumaht 20 tundi sisaldab 5 tundi seminari ja 15 tundi praktilisi harjutusi koolikeskkonnas.

Moodul 2
Tarkvara testimine (20 ak) 4-5.03; 11.03.2024
Mooduli kestus kolm poolikut päeva

 • Lihtsa veebirakenduse koostamine
 • Milleks testimine?
 • Testide planeerimine, riskipõhine testimine
 • Testimise tasemed: ühiktest, integratsioonitest, süsteemitest, vastuvõtutest
 • Testimise liigid: funktsionaalne, mittefunktsionaalne
 • Testimise tehnikad: must kast, valge kast, uuriv testimine
 • Vigade ja testitulemuste raporteerimine
 • Harjutused ja arutelud igas punktis

Mooduli kogumaht 20 tundi koosneb 12 tundi auditoorsest tööst (sh 4 tundi seminari ja 8 tundi praktilisi harjutusi koolikeskkonnas koos iseseisva töö esitlemisega)  ning 8 tundi iseseisvast tööd, mille käigus valmib lõpuprojekt.

Õppemeetodid: Õppetöös saab osaleda klassis või läbi veebikeskkonna Zoom. Koolituse kahe mooduli kogumaht on 40 tundi sh 32 tundi auditoorset tööd (millest 9 tundi seminari ja 23 tundi praktilisi harjutusi koolituskeskkonnas) ja 8 tundi iseseisvat tööd, mille käigus valmib lõpuprojekt.

Hindamismeetod: Õpiväljundite saavutamist hinnatakse läbi Iseseiseva lõpuprojekti tegemise ja tagasisidestatud esitamise.

Koolituse lõpetamine: Koolituse lõpetaja saab tunnistuse kui sooritab kõik koolituse jooksul antud praktilised harjutused ning valmistab ette ja esitab iseseisva tagasisidestatud lõpuprojekti. Osaleja, kes lõpuprojektist loobub, saab tõendi koolitusel osalemise kohta.  Lõpuprojekti valmistamine ja esitamine tõstab oluliselt osaleja võimalusi kandideerimisel  tarkvara testijaks.

Hind sisaldab: Kohvipause koolituskeskuses ja ühiseid lõunasööke (poolikute päevade puhul pakutakse toekamat kohvipausi).

Õppekavarühm: 0612 Andmebaaside ja võrgu disain ning haldus.

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.