Sotsiaalmeedia halduri koolitus

Koolituse eesmärgiks on sotsiaalmeedia halduri, sotsiaalmeedia spetsialisti, turundusassistendi, turundusspetsialisti, e-turunduse halduri jms oskusi eeldaval ametikohal edukalt töötamiseks vajalike ja sellisele tööle saada aitavate praktiliste oskuste omandamine.

Koolituse raames on soovijatel võimalik sooritada arvutikasutamise oskuste sertifitseerimisprogrammi ECDL eksamid ja saada neid oskusi tõendav sertifikaat.

Koolitus pakub tööle minekuks vajalikku tuge. Koolituse järel on kõigil osalejatel võimalik läbida tööpraktika ettevõttes.

Investeering: osalejatele tasuta
Õppe keel: eesti keel
Lektorid: BCS Koolituse koolitajad: Kersti Laidvee, Margus Sakk, Merje Vaide, Andrus Koka, Tarmo Rosenfeldt, Ants Sild; BCS Koolituse partnerkoolitajad
Päevade arv: 22
Tundide arv: 176 akadeemilist tundi
Koolituse toimumise koht: BCS Koolitus, Aia 7, Tallinn (kl 9.15-16.30 tööpäeviti)

Perioodil aprill-juuni 2020 toimuvad koolitused e-kursusena. Eriolukorra lõppedes toimuvad koolitused klassiõppena.

Sihtgrupp: Koolitus on mõeldud noortele vanuses 16-29 aastat, kes ei ole omandanud kõrgharidust ja praegu ei tööta ega õpi ning soovivad läbida sotsiaalmeedia halduri koolituse koos töölesaamist toetavate tegevustega (praktilised tööd, tööklubid, nõustamine).

Programm:

 • Eesmärgipärane, avatud ja positiivne suhtlemine
 • IKT-töövahendite ja kontoritöö tarkvara (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook) kasutamine
 • Informatsiooni haldamine
 • Dokumentide koostamine, vormistamine, haldamine
 • Ettevõtte/toodete/teenuste esitlemine
 • Sotsiaalmeedia alused, sotsiaalmeedia kampaaniate loomine ja teostamine
 • Ettevõttele sotsiaalmeedia plaani loomine ja eesmärgipärane täitmine
 • E-turundus
 • ID kaart, Mobiil ID, jmt
 • Info-, reklaam- ja müügimaterjalide koostamine ja kujundamine (pilditöötlus- ja kujundustarkvara Adobe PhotoShop ja Adobe Illustrator kasutamine)
 • Meeskonnatöö

Õppemeetodid: Praktiline harjutus, iseseisev töö

Hindamismeetod: Iseseisvate tööde sooritamine.

Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamine selgitatakse välja koolituse jooksul osalejatele antavate iseseisvate praktiliste töödega.

Koolitaja kvalifikatsioon:  Koolitaja kvalifitseerub õpet edukalt läbi viima, kui tal on minimaalselt kolme aastane praktiline kogemus täikasvanutele suunatud koolituste läbiviimisel õpetatavas valdkonnas; on omandatud andragoogi kutse või isik on varem töötanud koolitatava sektori spetsialistina minimaalselt kolm aastat.

Õpiväljundid: 

 • suhtleb eesmärgipäraselt ja positiivselt
 • kasutab töös IKT-töövahendeid, kontoritöö tarkvara (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook), pilditöötlustarkvara (Adobe PhotoShop) ja kujundustarkvara (Adobe Illustrator)
 • korraldab e-turundustegevust
 • monitoorib sotsiaalmeedia kanaleid teadvustades sotsiaalmeedia mõju organisatsiooni eesmärkide saavutamisel
 • rakendab kommunikatsioonitehnoloogiaid organisatsiooni turundustegevuse toetamisel sotsiaalmeedias
 • leiab sotsiaalmeedia alastele küsimustele ja ülesannetele loovaid ja uudseid lahendusi

Koolitusele kandideerimine:

 • Registreerimisel koolitusele saab kandideerija oma e-mailile automaatse kinnituskirja
 • Enne koolituse algust kutsutakse kandideerijad kohustuslikule infotunnile
 • Lõplik koolitusgrupp selgub motivatsioonikirjade alusel

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.