MS Excel põhi- ja edasijõudnute kursus koos praktikumiga

Koolituse läbinu oskab:

 • koostada lihtsamaid tabeleid, neid kujundada ja teostada väljatrükki;
 • koostada dünaamiliselt seotud tabeleid ja neid kujundada vastavalt andmetüüpidele või lahtrite väärtustele;
 • kasutada erinevaid arvutusfunktsioone ja funktsioone kombineerides luua keerukamaid valemeid;
 • luua ja kujundada diagramme andmete illustreerimiseks;
 • analüüsida suuri tabeleid kasutades sorteerimise, filtreerimise ja risttabeli võimalusi.

Koolituse eesmärk: Neljast moodulist (seal hulgas kahest PRAKTIKUM päevast) koosneval koolitusel saavad osalejad põhjalikud teadmised võimekast tööriistast MS Excel.

BCS Koolitus on Töötukassa koolituspartner. Koolituskaardiga osalemise kohta loe lähemalt: siit.

Kui oled töötav inimene, siis saab tööandja taotleda töötukassalt koolituskulude katmiseks toetust. Lähemalt loe siit.

Sihtrühm ja eelteadmised: Koolitusele on oodatud kõik, kel puudub varasem töökogemus tabelarvutusega ja kellel on tekkinud vajadus kasutada Exceli laiemat funktsionaalsust seeläbi oma tööd efektiivsemaks muutes.

Osalejalt ootame kasutajakogemuse olemasolu Windows töökeskkonnas.

Õppevahendid: Windows operatsioonisüsteemi arvuti. Soovikorral võib osaleja kasutada oma personaalset arvutit.

NB! Praktikumidel osalemine toimub oma arvutiga. Palun andke meile teada, kui soovite kasutada meie arvutit!

Programm:

1. moodul (15 akadeemilist tundi) 08.04 – 10.04.2024

MS Exceli põhikursus programm:

 • Töökeskkonna (MS Excel) tutvustamine
 • Erinevat tüüpi andmete sisestamine
 • Andmete märgistamise võimalused
 • Andmete ümbertõstmine, kopeerimine, kustutamine
 • Veergude ja ridade kustutamine, lisamine, peitmine
 • Töölehtede ümbernimetamine, lisamine, kustutamine, ümbertõstmine, kopeerimine
 • Liikumine erinevate töölehtede vahel
 • Tabeli koostamise põhimõtted
 • Valemite koostamine (liitmine, lahutamine, korrutamine, jagamine, sulgude kasutamine)
 • Funktsioonide kasutamine (SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT)
 • Tööraamatu salvestamine
 • Tabelite kujundamine (AutoFormat, kujundamise nupuriba)
 • Diagrammi koostamine ja kujundamine
 • Tabeli ettevalmistus väljatrükiks ning väljatrükk
 • Ridade ja veergude külmutamine
 • Andmete sorteerimine ja filtreerimine (AutoFilter)

2. moodul (5 akadeemilist tundi) 26.04.2024

MS Excel põhikursus praktikum:

 • Arvutused, valemid ja funktsioonid;
 • Andmete märgistamine;
 • Tabelite kujundamine;
 • Diagrammide koostamine ja kujundamine;
 • Tabeli ettevalmistus väljatrükiks;
 • Töö suure andmetabeliga;

Andmete sorteerimine ja filtreerimine.

3. moodul (15 akadeemilist tundi) 09.05 – 13.05.2024

MS Excel edasijõudnutele programm:

 • Töökeskkonna (MS Excel) kohaldamine
 • Dünaamiliselt seotud tabelite koostamine erinevatele töölehtedele:
  • töölehtede grupeerimine
  • valemid erinevatel töölehtedel paiknevatest andmetest
  • absoluutne- ja suhteline aadress valemites, tekstivalemid
  • funktsioonide kasutamine (nt SUM, SUMIF, IF, AVERAGE, ROUND, MAX, MIN, COUNT, VLOOKUP, TODAY jt)
  • tabeli põhjalikum kujundamine, kujunduse kopeerimine
  • diagrammide koostamine erinevatel töölehtedel paiknevatest andmetest
  • tingimuslik kujundamine (Conditional Formatting)
  • piirangute seadmine andmete sisestamisel
 • Eesmärgistatud otsing (Goal Seek)
 • Faili, töölehe ja tabeli kaitsmine
 • Ridade, veergude ja valemite peitmine
 • Tabelite analüüs: 
  • ridade, veergude külmutamine, töölehe tükeldamine
  • suure tabeli printimine
  • veergude jagamine ja ühendamine
  • sorteerimine
  • filtreerimine
  • vahekokkuvõtted
  • risttabeli koostamine ja muutmine (Exceli tabelist)

 4. moodul (5 akadeemilist tundi) 31.05.2024

MS Excel edasijõudnutele praktikum:

Tabelite loomine

 • Töölehtede märgistamine
 • Valemite koostamine erinevatel töölehtedel paiknevatest andmetest
 • Absoluutse- ja suhtelise aadressi kasutamine valemites
 • Tekstivalemite moodustamine
 • Funktsioonide kasutamine (tingimus, statistika, otsing)
 • Piirangute seadmine andmete sisestamisel (Data Validation)
 • Tabeli põhjalikum kujundamine (Format Cells)
 • Tingimusliku kujundamise (Conditional Formatting) kasutamine
 • Diagrammide koostamine erinevatelt töölehtedelt
 • Eesmärgistatud otsingu (Goal Seek) kasutamine
 • Andmete kaitsmine

Tabelite analüüsimine 

 • Ridade ja veergude külmutamine
 • Suure tabeli printimine
 • Veergude jagamine ja ühendamine
 • Sorteerimine
 • Filtreerimine
 • Vahekokkuvõtted
 • Risttabeli koostamine ja muutmine (Exceli tabelist)

Õppemeetodid: Õppetöös saab osaleda klassiruumi tulles või liitudes koolitusega läbi veebikeskkonna Zoom. Koolituse maht on 40 tundi sh 30 tundi praktilisi harjutusi koolituskeskkonnas.

Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamist hinnatakse koolituse ajal läbi viidud tagasisidestatud praktiliste harjutuste põhjal.

Koolituse lõpetamine: Koolituse lõpetaja saab tunnistuse kui sooritab kõik koolituse jooksul antud praktilised harjutused.  Osalejatele, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole väljastatakse soovi korral tõend koolitusel osalemise kohta.

Hind sisaldab: Kohvipause koolituskeskuses

Õppekavarühm: 0611 Arvutikasutus.

Lektori CV

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.