MikroTik Certified Network Associate (MTCNA)

Koolituse läbinu: 

 • Oskab planeerida, paigaldada ja häälestada võrguteenuseid ja nende seadistamiseks minimaalselt vajalikke baasvõrguteenuseid vastavalt lähteülesandele, järgib teenustele osutatavaid nõudeid; 
 • Teab MikroTik RouterOS tarkvara põhilisi funktsioone ja raadiovõrkude seadistamise põhimõtteid; 
 • Rakendab kursusel õpitut, tuvastades kohtvõrgu töös tõrkeid ning optimeerides kohtvõrgu tööd.

Koolituse eesmärk Osalejad saavad baastadmised MikroTik RouterOS tarkvarast ja RouterBoard seadmetest. Lisaks oskused, kuidas osutada arvutivõrgus teenuseid kasutades selleks MikroTik riist- ja tarkvara.

Sihtrühm ja eelteadmised: Koolitus on suunatud arvutivõrkudega  töötavatele spetsialistidele, kes soovivad täiendavaid teadmisi arvutivõrkudest ja õppida kasutama MikroTik RouterOS võimalusi.

Koolitusel osalemise eelduseks on head baasteadmised arvutivõrkudest ja IP IPv4 protokollist, sh IP aadresside ning nende alamvõrkudeks jagamise oskused.

Õppevahendid: Koolitusele palume kaasa võtta oma Windows operatsioonisüsteemiga sülearvuti kuhu on eelnevalt installeeritud MS Edge, Google Chrome ning SSH klient (nt Putty).

Koolitusel osaleja saab L4/P1 litsentsi (kasutamiseks nt virtuaal serveris) ja ruuteri.

Arvutil peab olema nii WiFi kui ethenet võrguliides!

Laadige eelnevalt arvutisse all MikroTik Winbox ning veenduge, et see töötab. Winbox’i leiate aadressilt https://mikrotik.com/download

Veenduge, et teil on arvutis administraatori õigused ja saate muuta nii võrgu kui ka tulemüüri sätteid.
Soovikorral on võimalus rentida arvutit BCS koolituskeskusest.

Programm:

 • Sissejuhatus MikroTik RouterBoard seadmete ja RouterOS tarvara kasutamisse;
 • DHCP protokoll, klient ja server;
 • Sildamise (Bridge & Switch) ülevaade;
 • Marsruutimine, võrgulüüside seadistamine;
 • Raadiovõrgud, erinevad töörežiimid: klient, pääsupunkt;
 • Tulemüür, ülesehitus, planeerimine, reeglid, monitooring;
 • QoS, Järjekorrad (Queue), liikluse prioriseerimine, kiiruste piiramine ja jagamine;
 • Tunnelid, PPP, VPN kliendi ja serveri seadistamine, võrkude ühendamine;
 • RouterOS tööriistad, logimine, montitooring;
 • Sertifikaadi eksam (inglise keeles).

Õppemeetodid: Auditoorne töö klassikeskkonnas 24 tundi (sh praktilised harjutused koolikeskkonnas 15 tundi)

Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi praktiliste harjutuste koolikeskkonnas ning eksamiga koolituse lõpus.

Koolituse lõpetamine: Koolituse lõpetaja saab MTCNA sertifikaadi, kui läbib koolituse lõpus toimuva eksami (registreerimiseks eksamile palume esitada pildiga dokument). Sertifikaat kehtib 3 aastat. Osalejatele, kes eksamit ei tee ning seega õpiväljundeid saavutanud ei ole väljastatakse soovi korral tõend koolitusel osalemisest.

Hind sisaldab: Kohvipause koolituskeskuses ja ühiseid lõunasööke.

0612 Andmebaaside ja võrgu disain ning haldus.

Lektori CV

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.