Juunior back-end arendaja e-kursus

Kursuse eesmärk on anda osalejatele back-end tarkvaraarendaja algoskused. Programmi läbimisel omavad osalejad tervikpilti tarkvaraarenduse alusmõistetest ning ülevaadet tarkvara arenduse protsessist ja elutsüklist.  

Projekt on lõppenud!

Programm läbitakse täies mahus e-õppes. Programmi koostamisel on arvestatud sellega, et osaleja osaleb õppes töö- ja pereelu kõrvalt.  

Programmi läbinu: 

 • tunneb Java süntaksit ja oskab kirjutada Java programmikoodi 
 • opereerib algaja tasemel Java programmeerimiskeeles Spring raamistikuga 
 • mõistab ja rakendab objekt-orienteeritud programmeerimise ja disaini põhimõtteid 
 • mõistab levinumaid tarkvara arhitektuurimustreid ja printsiipe 
 • mõistab andmebaaside struktuuri ja algoritme 
 • tunneb SQL keelt ning oskab rakendada PostgreSQL võimalusi; 
 • oskab arendada Spring rakendusi kasutades parimad arenduse tavasid nagu SOLID OOP 
 • oskab testida rakendusi (unit testing – ühiktestid) 
 • oskab kasutada Git versioonihalduse tööriistu (GitHub) 
 • oskab töödelda andmebaasi andmeid 
 • teab levinumaid pilvepõhiseid platvorme (AWS, Azure). 

Kursus vältab 5 kuud (20 nädalat) ning selle ajaperioodi sisse jääb 450 ak tundi õpet, mis sisaldab endas iseseisvat õpet, e-õpet, interaktiivseid loenguid, praktilisi harjutusi ja ülesandeid, videote vaatamist ja läbitöötamist, lektoritega kohtumisi jms. Osalejatel kulub iseseisvalt õppe läbimiseks keskmiselt 2-3 h iga päev 5 kuu vältel.  

Koolitusprogramm koosneb kaheksast inglise keelsest e-õppe kursusest/moodulist, mis tuleb läbida iseseisvalt etteantud järjekorras.  

Oluline osa programmis on õppetoe pakkumisel, mille raames on ette nähtud virtuaalsed kohtumised nii lektorite kui mentoritega. 

Õppijale on tagatud 20 tundi grupikohtumisi lektoriga ning 2 tundi personaalset nõustamist lektoriga, kus võetakse kokku vahepeal õpitu ning räägitakse olulisemad teemad lühidalt üle. Kohtumised lektoriga toimuvad veebi teel. 

Õppijale on tagatud 20 tundi grupikohtumisi ning 5 tundi personaalset nõustamist mentoriga. Mentorid pakuvad tuge iseseisvaks õppimiseks ja programmis püsimiseks ning motivatsiooni hoidmiseks. Kohtumised mentoritega toimuvad veebi teel. 

Sihtrühm: 

 • vähemalt 21-aastane 
 • omab vähemalt keskharidust 
 • omab kehtivat töösuhet 
 • ei osale tasemeõppes ja kellel puudub IT-valdkonna tasemeharidus 
 • omab vähemalt 3-aastast varasemat töökogemus mistahes valdkonnas, välja arvatud IT-valdkonnas 
 • omab tõsist huvi IT-valdkonna vastu ja soovib asuda selles valdkonnas tööle 
 • valdab inglise keelt ja eesti keelt tasemel, mis võimaldab iseseisvalt aru saada õppematerjalidest, iseseisvalt õppida ja oma mõtteid sõnastada (vähemalt tase B2). 

Õppekava asub siin 

Õppemeetodid 

 • e-õppe loengud; 
 • e-õppe videoloengud; 
 • e-õppe harjutusülesanded; 
 • e-nõustamised 

Programm läbitakse täies mahus e-õppes, mis sisaldab interaktiivseid loenguid, praktilisi ülesandeid ja harjutusi, iseseisvat tööd, videote vaatamist ja läbitöötamist.  

Hindamismeetod: Koolitatavate õppes edenemise hindamine toimub digitaalses keskkonnas: 

 • Kohustuslikke e-kursuste läbimine 
 • Lõputesti läbimine  

Hindamiskriteerium: Positiivseks soorituseks peab olema testküsimustele/ülesannetele vastatud vähemalt 70% ulatuses õigesti. 

Projekt on lõppenud!

Koolituse vältel koolitusest loobumisel võime rakendada katkestamistasu 1200 eur (km-ga).

Back-end arendaja algaja taseme koolitusprogrammi korraldab BCS Koolitus AS koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist „Digitaalse kirjaoskuse suurendamine“, mida rahastab Euroopa Sotsiaalfond.

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.