Filmimise baaskoolitus

Koolituse läbinu:

 • oskab vastavalt väljundile luua filmimise teostuse plaani;
 • oskab vastavalt filmimise plaanile filmida vajaliku materjali;
 • tunneb filmimiseks kasutatavate kaamerate põhilisi funktsioone ja oskab neid seadistada (ava, säri, ISO, WB, kaadrisagedus, salvestuse formaat) üles kõigil kaameratel;
 • oskab filmida montaažiks vajalikud kaadrid, et monteerija saaks neist kokku lõigata soovitud loo;
 • teab valgustamise aluseid ja oskab filmimisel arvestada erinevate valgustingimustega;
 • oskab kasutada sobivat tehnikat hea heli salvestamiseks.

Video on täna üks populaarsemaid meediume. Pea kõik omavad ligipääsu vähemalt ühele kaamerale – oma nutitelefonile. Koolituse läbijad suudavad peale koolitust iseseisvalt läbi viia lihtsamaid filmimisi.

Koolitusel osaleja õpib kasutama oma nutitelefoni või muud kaamerat loo jutustamise vahendina. Õigesti kasutades saab sellega luua head videomaterjali, näiteks turunduse jaoks sotsiaalmeedia platvormidel.

Kahepäevane koolitus annab teadmised, kuidas pildikeeles erinevate kadreeringute abil lugu jutustada, kuidas arvestada valgusega ja kuidas salvestada heli. Samuti õpitakse tundma ja seadistama kaamera põhilisi funktsioone st õige seadistus vastavalt olukorrale. Iga teemaga kaasneb praktiline harjutus.

Sihtrühm ja eelteadmised: Koolitusele on oodatud kõik, kellel eesmärk omandada baasoskused erinevate videode filmimiseks – sotsiaalmeedia videod turunduseks, intervjuud, lühikesed reklaamid, ürituste videokokkuvõtted jne.

Eelteadmisi ega kogemust filmimise alal ei ole antud koolituse raames vaja.

Koolitus annab algteadmised esimesteks sammudeks  filmimise oskuse arendamisel.
Reeglina on vaja filmitud materjal ka monteerida. Kui selleks ei ole firmas eraldi inimest ning kuna filmimise ja montaaži oskus käivad enamasti käsikäe, siis tasub mõelda ka videotöötluse baaskoolituse läbimisele.

Õppevahendid:

 • piisab isiklikust nutitelefonist, millel video tegemise funktsioon;
 • videokaamera või filmimise võimekusega fotokaamera olemasolul võib ka seda koolitusel kasutada.

Programm:

PÄEV 1

 • Kaamera kasutamine filmimiseks
  • ava, säriaeg, tundlikus (ISO), valgetasakaal  (WB), zoom
  • erinevad filmimise võtted
 • Kadreeringud ja nende kasutamine loo jutustamiseks
 • Valgustamise alused
  • valgusega arvestamine – filmimine toas, filmimine õues
  • praktilised ülesanded

PÄEV 2

 • Filmimise alused – perspektiivid ja rakursid
 • Õige tausta valimine
 • Filmimise planeerimine
  • kuidas planeerida lugu ja luua selleks vajadusel shotlist ja/või storyboard, kasutades selleks erinevaid kadreeringuid
 • Heli salvestuse alused
  • erinevad heli salvestamise võimalused filmimisel
 • Praktiline harjutus
  • loo planeerimine
  • shotlisti loomine ja selle põhjal filmimine

Õppemeetodid: Õppetöö toimub klassiruumis. Koolituse maht on 16 tundi sh 5 tundi praktilisi harjutusi koolituskeskkonnas.

Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi praktiliste harjutuste koolituskeskkonnas

Koolituse lõpetamine: Koolituse lõpetaja saab tunnistuse kui sooritab kõik koolituse jooksul antud praktilised harjutused.  Osalejatele, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole väljastatakse soovi korral tõend koolitusel osalemisest.

Hind sisaldab: Kohvipause koolituskeskuses ja ühiseid lõunasööke. Lisaks koolitusmaterjali kaamera põhiplaanide ja kaamera olulisemate seadete kohta.

Õppekavarühm: 0611 Arvutikasutus.

Lektori LinkedIn

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.