Alustava andmeanalüütiku e-kursus (A grupp)

Kursuse eesmärk on anda osalejatele andmeanalüütiku algoskused. Programmi läbimisel omavad osalejad teadmised, kuidas andmeid leida, kasutada, analüüsida ning kasutada äriotsuse hindamisel, mõõtmisel ja argumenteerimisel koos vastavate metoodikate tutvustamisega.

Projekt on lõppenud!

Programm läbitakse täies mahus e-õppes. Programmi koostamisel on arvestatud sellega, et osaleja osaleb õppes töö- ja pereelu kõrvalt.

Programmi läbinu: 

 • omab teadmisi statistikast ja andmete analüüsist ning oskab teostada andmeanalüüsi projekte erinevates valdkondades, sealjuures oskab defineerida andmete analüüsiga seotud probleeme, hinnata erinevate võimalike meetodite sobilikkust andmete kogumisel ja analüüsimisel, eeltöödelda andmeid, sh puuduvaid väärtusi asendada ja andmeid puhastada ning rikastada
 • omab teadmisi ja oskusi olulisematest andmeanalüüsi tööriistadest (näiteks Excel, Tableau, R) ning oskab neid enda töös rakendada kogu andmeanalüüsi projekti ulatuses (andmete kogumisel, töötlemisel, analüüsimisel)
 • omab vähemalt algtasemel teadmisi R programmeerimiskeelest ning oskab selle abil andmeid analüüsida ja visualiseerida
 • mõistab ja oskab töötada SQL andmebaasidega ja SQL päringukeele abil luua andmebaase ja tabeleid, lisada andmeid, koostada päringuid ja andmeid analüüsiks ette valmistada;
 • omab teadmisi ja oskusi küsitluste koostamisest ja läbiviimisest
 • oskab tulemusi tõlgendada ja hinnata nende usaldusväärsust
 • oskab andmeid visualiseerida ja esitada tulemusi, kaasaarvatud teiste valdkondade ekspertidele, neile mõistetavas vormis
 • omab teadmisi andmekaitsest ja andmete kasutamisega seotud piirangutest

 

Kursus vältab 3,5 kuud (14 nädalat) ning selle ajaperioodi sisse jääb 271 ak tundi õpet, mis sisaldab endas iseseisvat õpet, e-õpet, interaktiivseid loenguid, praktilisi harjutusi ja ülesandeid, videote vaatamist ja läbitöötamist, lektoritega kohtumisi jms. Osalejatel kulub iseseisvalt õppe läbimiseks keskmiselt 2h iga päev 3,5 kuu vältel.

Koolitusprogramm koosneb kuuest ingliskeelsest e-õppe moodulist, mis on jagatud kaheksaks kursuseks. Kursused tuleb läbida iseseisvalt etteantud järjekorras.

Oluline osa programmis on õppetoe pakkumisel, mille raames on ette nähtud virtuaalsed kohtumised nii lektorite kui mentoritega.

Õppijale on tagatud 6 tundi grupikohtumisi lektoriga ning 45 minutit personaalset nõustamist lektoriga, kus võetakse kokku vahepeal õpitu ning räägitakse olulisemad teemad lühidalt üle. Kohtumised lektoriga toimuvad veebi teel.

Õppijale on tagatud 10 tundi grupikohtumisi ning 2 tundi personaalset nõustamist mentoriga. Mentorid pakuvad tuge iseseisvaks õppimiseks ja programmis püsimiseks ning motivatsiooni hoidmiseks. Kohtumised mentoritega toimuvad veebi teel.

Sihtrühm:

 • vähemalt 21-aastane
 • omab vähemalt keskharidust
 • omab kehtivat töösuhet
 • ei osale tasemeõppes ja kellel puudub IT-valdkonna tasemeharidus
 • omab vähemalt 2-aastast varasemat töökogemus mistahes valdkonnas, välja arvatud IT-valdkonnas
 • omab tõsist huvi andmeanalüütika vastu ja soovib asuda selles valdkonnas tööle
 • valdab inglise keelt ja eesti keelt tasemel, mis võimaldab iseseisvalt aru saada õppematerjalidest, iseseisvalt õppida ja oma mõtteid sõnastada (vähemalt tase B1).

Õppekava asub siin.

Õppemeetodid:

 • e-õppe loengud;
 • e-õppe videoloengud;
 • e-õppe harjutusülesanded;
 • e-nõustamised

Programm läbitakse täies mahus e-õppes, mis sisaldab interaktiivseid loenguid, praktilisi ülesandeid ja harjutusi, iseseisvat tööd, videote vaatamist ja läbitöötamist.

Hindamismeetod: Koolitatavate õppes edenemise hindamine toimub digitaalses keskkonnas:

 • Kohustuslikke e-kursuste läbimine
 • Kursusega seotud testide läbimine

Hindamiskriteerium: Positiivseks soorituseks peavad olema e-kursused läbitud vähemalt 80% ulatuses ning sooritatud peab olema vähemalt 80% ulatuses e-kursuste raames olevatest ülesannetest.

Koolitaja: Andres Kukke on professionaalsel tasemel andmetega töötanud üle 20 aasta juurutades ärianalüütika, andmete visualiseerimise (s.h juhtimislauade), andmeladude loomise ja andmestrateegia alaseid projekte Infovara OÜ-s. 2017 – 2021 töötas ta Eesti Statistikaametis peadirektori asetäitjana andmeteaduse ja halduse suunal. Andresel on kogemus enam kui 60 ärianalüütika projektiga ning analüütilise võimekuse loomisel Eesti ettevõtetes ja riigisasutustes. Alatest 2007. aastast on Andres vedanud ärianalüütika kursust EBSis ning olnud antud teemal lektor mitmetes EBSi arenguprogrammides, TalTechis ning Äripäeva Akadeemia koolitustel. Andrese kirg on avastada ja leida andmetest mustreid ning aidata luua ettevõttele konkurentsieeliseid läbi analüütilise võimekuse ja andmekirjaoskuse suurendamise.

Ärianalüütika ja andmekirjaoskuse konsultant Infovara OÜ.

Koolituse vältel koolitusest loobumisel võime rakendada katkestamistasu 1200 eur (km-ga).

Andmeanalüütiku koolitusprogrammi korraldab BCS Koolitus AS koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist „Digitaalse kirjaoskuse suurendamine“, mida rahastab Euroopa Sotsiaalfond.

 

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.