Alustava veebiarendaja koolitus

Kandideerimine on lõppenud! Tulemustest anname teada hiljemalt 14.08

Koolituse eesmärgiks on õpetada osalejaid looma ja arendama veebirakendusi. Koolitus on osaleja jaoks ideaalne esimene samm IKT sektori suunas. Koolituse läbinu omandab oskused, et asuda tööle veebirakenduste juuniorarendajana, front-end juuniorarendajana, IT-rakenduste administraatorina, IT-projektijuhtina või IT-nooremspetsialistina.

Koolitus pakub tööle minekuks vajalikku tuge. Koolituse järel on kõigil osalejatel võimalik läbida tööpraktika ettevõttes.

Investeering: osalejatele tasuta
Õppe keel: eesti keel
Lektorid: BCS Koolituse koolitajad: Kersti Laidvee, Merje Vaide, Andrus Koka, BCS Koolituse partnerkoolitajad
Päevade arv: 21
Tundide arv: 168 akadeemilist tundi
Koolituse toimumise koht: veebikeskkond Zoom

Sihtgrupid:

Koolitus on mõeldud:

 • mittetöötavale ja mitteõppivale 16–29-aastasele noorele;
 • mittetöötavale ja mitteõppivale vähemalt kuus kuud töötuna olnud või töötasu mitte saanud või mitteaktiivsele inimesele (k.a lapsehoolduspuhkus).

Programm:

 • Arendustarkvarade kasutamine (HTML5, JS, CSS, PHP, MySQL)
 • Veebirakenduse visualiseerimine ja prototüüpimine
 • Agiilsete arendusmetoodikate tundmine (Scrum, Waterfall, Kanban jms.)
 • Toodete/teenuste esitlemine
 • Info-, reklaam- ja müügimaterjalide koostamine ja kujundamine
 • Meeskonnatöö planeerimine ja juhtimine
 • IT projektijuhtimise alused

Õppemeetodid: Praktiline harjutus, iseseisev töö

Hindamismeetod: Iseseisvate tööde sooritamine.

Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamine selgitatakse välja koolituse jooksul osalejatele antavate iseseisvate praktiliste töödega.

Koolitaja kvalifikatsioon:  Koolitaja kvalifitseerub õpet edukalt läbi viima, kui tal on minimaalselt kolme aastane praktiline kogemus täikasvanutele suunatud koolituste läbiviimisel õpetatavas valdkonnas; on omandatud andragoogi kutse või isik on varem töötanud koolitatava sektori spetsialistina minimaalselt kolm aastat.

Koolitusele  kandideerimine:

 • Registreerimisel koolitusele saab kandideerija oma e-mailile automaatse kinnituskirja.
 • Enne koolituse algust kutsutakse kandideerijad kohustuslikule infotunnile.
  Infotunnid toimuvad veebis ning planeeritud kuupäevad on 3.08, 5.08, 11.08 ja 15.08. Kellaaeg täpsustub. Infotunnis saavad osalejad juhised edasiseks tegutsemiseks.
 • Koolitusrühma arvamine toimub konkursi korras motivatsioonikirjade alusel.

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.