Vundament tarkvarasektori tööturutrendidele vastava hariduse pakkumiseks

2021. aasta sügisel esitas ESSA projektimeeskond raporti, mis aitas tuvastada kriitilisi oskuste lünki konkreetsete tarkvararollide profiilide (nt arendajad, DevOpsi eksperdid ja teised) jaoks. Täna töötavad meie eksperdid õigete õppeprogrammide väljatöötamise kallal, et viia turuvajadused kokku hariduspakkumistega. Arvestame tänast nõudlust tarkvaraoskuste järele, kuid mis kõige tähtsam – esilekerkivaid vajadusi, et haridus- ja koolituspakkumist saaks kohandada vastavalt tööturu vajadustele.

Kiiresti muutuvas sektoris, nagu tarkvaratööstus, on asjakohasus ja õigeaegsus ülimalt tähtsad. Meie töö peab põhinema kindlatel alustel, mis pakuvad nii usaldusväärsust kui ka paindlikkust, et anda igale õppeteenuse pakkujale võimalus oma täiendada oma portfelli täitmaks lünki vajalikes oskustes.

Toetume tehnilisele spetsifikatsioonile CEN/TS 17699 „Juhised IKT erialaste õppekavade väljatöötamiseks vastavalt standardile EN 16234-1 (e-CF)”, et disainida haridusprofiilid järgmise põlvkonna tarkvararollide jaoks.

Tarkvararollidest haridusprofiilideni

ESSA projekti raames keskendutakse viiele peamisele tarkvaraga seotud rollile: arendaja, DevOpsi ekspert, lahenduste arhitekt, testimise spetsialist ja tehniline (tarkvara) spetsialist. Mõned nendest rollidest ei ole määratletavad kõikide EQF-i (Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku) tasemetega. Võtame näiteks testimise spetsialisti rolli, millel ei ole seotud haridusprofiili EQF 7. tasemel (Master) ja samuti pole DevOpsi eksperdil EQF tasemel 4/5 (VET) seotud profiili.

See tähendab, et me muudame tarkvaraga seotud rollid (nende asjakohastel EQF-tasemetel) üldisteks haridusprofiilideks, mis aitavad edendada turuosaliste poolt nõutud tarkvaraoskusi.

Üldised haridusprofiilid on esimeseks sammuks konkreetsete haridusprofiilide väljatöötamisel, mis on keskendunud teatud sihtrühmadele, konkreetsetele piirkondlikele turuvajadustele või haridusasutustele. Konkreetsed haridusprofiilid võiksid olla põhjatäheks arendajatele DevOpsi oskuste täiendamise täiendõppeprogrammi väljatöötamiseks, töökohapõhiste tarkvaraoskuste täiendõppe programmide väljatöötamiseks, või IT-sektori ümberõppeprogrammide väljatöötamiseks (näiteks raamatupidajast arendajaks FinTech sektoris).

Õppekavade, -programmide ja koolituste suunas

Nii üldised kui ka spetsiifilised haridusprofiilid on osaks suuremast pildist. Üldised haridusprofiilid on seotud üldiste õppekavadega, mille sees täpsustuvad põhimõtted ja metoodika ning kus on kirjeldatud ka töökohapõhise õppe integreerimise komponendid. Ja see juhib konkreetsetel haridusprofiilidel põhinevate konkreetsete õppekavade väljatöötamist.

Tähtis on pidada meeles, et need spetsiifilised õppekavad töötatakse välja konkreetsete õpikeskkondade jaoks, mis võtavad arvesse õppijate erivajadusi – näiteks täiskohaga üliõpilane või täistööajaga töötaja, kellel on näiteks väga erinevad vajadused. Täies mahus info meie lähenemisviiside kohta leiate ESSA tarkvaraoskuste strateegiast.

Mais esitab ESSA projektimeeskond nii üld- kui spetsiifilised haridusprofiilid arendaja, DevOpsi eksperdi, lahenduste arhitekti, testimise spetsialisti ja tehnilise (tarkvara) spetsialisti rollide jaoks. Hiljem sel aastal töötame välja õppekavad, programmid ja koolitused hoogustamaks täiend- ja ümberõpet suure nõudlusega tarkvararollidesse üle Euroopa.

Samuti töötatakse välja akrediteerimisstandardid ja sertifitseerimisraamistik, mis tagavad konkreetsete õppekavade võrreldavuse. Need on aluseks tarkvaraturu vajadustele vastavate programmide ja koolituste loomisele ja pakkumisele, mis on üle Euroopa laialdaselt tunnustatud.

Rohkem infot ESSA haridusprofiilide kohta leiab siit: Future-proof Software Skills in a Fast-Changing Industry

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.