Chat with us, powered by LiveChat

BCS ja HITSA tunnustavad kolme noort IT valdkonna koolitajat

Baltic Computer Systems AS ja BCS Koolitus AS, koostöös Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutusega (HITSA) kuulutasid 19. detsembril välja stipendiumi “Silmapaistev noor IT valdkonna koolitaja” võitjad.

BCSi stipendiumi väljaandmisega soovitakse esile tõsta ja väärtustada IT-alase hariduse andmise olulisust ning samuti elanikkonna digioskuste omandamist võimalikult kõrgel tasemel.
1000 euro suuruste preemiatega toetatakse kuni 30-aastaseid noori, kes töötavad koolis IT valdkonna õpetaja, ringijuhi, õppejõuna ning samuti alles õppivaid õpilasi ja tudengeid, kes löövad kaasa kaas- ja nooremate õppurite koolitamises.

Stipendiumifondi suurus on 3000 eurot. 2019. aasta „Silmapaistev noor IT valdkonna koolitaja“ stipendiumid anti välja kolmes kategoorias:

  • Üldhariduses – Alar Voomets (27), Haanja ja Krabi Kooli õpetaja ja IT-juht
  • Kutsehariduses – Kadri Riis (30), Kuressaare Ametikooli haridustehnoloog
  • Kõrghariduses – Andri Soone (23), Tartu Ülikooli  IT 3. kursuse tudeng ja õppejõud

Eriauhind „Noore talendi innustuspreemia“ anti Robin Lekile (16), Tabasalu Ühisgümnaasiumi õpilasele.

BCSi stipendium „Silmapaistev noor IT valdkonna koolitaja“ konkursil hinnati eelkõige stipendiumikandidaadi tegevuste innovaatilisust, paljude õppuriteni on koolitused jõudnud ning koolitusteemade olulisust Eesti ühiskonna arenguks.

Stipendiaatide iseloomustused:

Alar Voomets (27) –  noor, hakkaja IT-mees Haanja mägede vahel.

Alar on Haanja ja Krabi koolide IT-juht ja õpetaja. Krabil töötab Alar infojuhina alates 2012. aastast; õpetajana alates 2019. aastast. Haanja Koolis töötab Alar IT-juhina, õpetajana ja robootika ringi juhina alates 1. septembrist 2018. Eelnevalt, 2017/2018. õppeaastal oli Alar Varstu Koolis infojuht.  Lisaks õpilastele õpetab Alar mõlemas koolis ka õpetajaid. Õpetajatele on suunatud digitund, kus tutvustatakse digilahendusi, mida nii oma töös kui igapäevaelus kasutada. Digitunnis on hea võimalus tutvustada ka uusi digitaalseid seadmeid, mida kool on soetanud või keskkondi, mida kool koostöövormina kasutama hakkab. Hea meelega nõustab Alar ka lapsevanemaid, kes tunnevad huvi, missugust tahvelarvutit soetada HEV lapsele. Lisaks tundidele ja huviringidele on Alar koolides läbi viinud teemapäevi, mis on mõeldud nii õpilastele kui ka töötajatele nagu näiteks turvalise interneti päev, IT-päev, IT-nädal, Code Week.

Kadri Riis (30) – saare kanguse ja teotahtega IT-vankri vedaja Kuressaare Ametikoolis.

Kadri on Kuressaare Ametikooli haridustehnoloog ja IT-õppesuuna õpetaja. Kadri eelis teiste kandidaatide ees on kindlasti tema laiahaardelisus digvaldkonna arendamisel Kuressaares –  seda nii teemade osas, mida ta on võtnud eest vedada kui ka sihtgruppi, kellega põnevaid projekte ja tegevusi ellu viiakse. Klass+ projekti raames loodud innovatsioonilaboris koolitab Kadri nii oma kui partnerkoolide õpetajaid kasutama virtuaalreaalsuse seadmeid ja prototüüpimise masinaid. Lisaks igapäevasele haridustehnoloogi tööle on Kadri jõudnud ka IT õppesuuna õpilasteni. 2019 kevadel läbisid tarkvaraarendajate kolm kursust virtuaalreaalsuse (VR) pilootkursuse. Oma kogemuse najal annab ta praegu innovatsioonilaboris tehnoloogiaõpetust kahe partnerkooli kaheksanda klassi õpilastele (VR programmeerimine ja prototüüpimine). Sel sügisel võttis ta südameasjaks aidata tarkvaraarendajatel mõista „soft skillide“ ehk pehmete oskuste olulisust tuleviku tööturul ja on käivitanud üle-koolilise  „Digipuhastuse“ projekti, mille raames valminud juhend on suunatud kasutamiseks kõikidele, kes oma digijalajälge väiksema ja puhtamana tahaksid hoida.

Andri Soone (23) – ühendab programmeerimise abil õppimise ja õpetamise.

Andri on Tartu Ülikooli 3. kursuse bakalaureuse tudeng,  kes lisaks oma õpingutele on pühendunud ka kaasõpilaste õpetamisele. Kolm semestrit on ta juhendanud praktikume  erinevates IT valdkonna ainetes, lisaks koostab ta ülesandeid ja õppematerjale. Kõrghariduse valdkonna arendaja stipendiumikandidaatide hindamisel eristus Andri Soone selgelt oma pühendumise poolest kaastudengite õpetamisele. Lisaks tudengite juhendamisele leiab Andri aega ja energiat töötada ka koolinoortega ning viia läbi erinevaid võistlusi ja töötube üle Eesti. Stipendiumi määramisel mängis olulist rolli ka Tartu Ülikooli poolne tugi ja heakskiit noormehe tegevusele, kes koolitab kaastudengeid olles ise vaid 23-aastane.

Robin Lek (16) – Innustuspreemia Tabasalu Ühisgümnaasiumi 9. klassi õpilasele.

Robin on eeskujulik ja aktiivne noor, kes võtab osa õpilasesinduse tööst, aitab kaasõpilasi ning korraldab erinevaid üritusi. Vabal ajal meeldib Robinile programmeerida, pildistada ja filmida.
Huvi infotehnoloogia ja programmeerimise vastu tekkis Robinil juba mitmeid aastaid tagasi. Kõik vajaliku on ta õppinud selgeks iseseisvalt ja veebikursuste abil. Robin on aidanud ette valmistada ning läbi viia Tabasalu koolis toimuvat robootika- ja programmeerimisringi. 2018. aastal võttis ta osa Robotexist ning tutvustas ringitegevust ja seal kasutatavaid roboteid. Lisaks osales Robin Leedus toimunud õpilastele mõeldud Infotehnoloogia konverentsil MIK-12, kus tutvustas enda loodud discgolfi mängu punktide arvestamise mobiilirakendust.

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.