Wize – digikompetentside e-õppe teenus

Wize on terviklik e-õppe teenus, mis aitab kontoritöötajal mugavamalt oma ametialast digioskuste arengut planeerida ja teostada ning personali- või koolitusjuhil stressivabamalt oma töötajate koolitamist hallata.

Wize missioon on:

 • Tõsta töötajate rahulolu, toetades nende ametialast digikompetentside enesearengut.
 • Tõsta töötajate efektiivsust tööülesannete täitmisel.
 • Anda töötajatele võimalus kontrollida ning planeerida ise oma kompetentside arengut.
 • Vähendada personali-/koolitusjuhi töökoormust õppimise edendamises töötajate seas
 • Anda personaliosakonnale ülevaade töötajate edusammudest nende digikompetentside arengu protsessis.
 • Anda ettevõttele selget tagasisidet Wize väärtusest ning tasuvusest.

Miks valida Wize:

 • Õpikiirtee – Wize on loodud olema kooskõlas tänapäeva töökeskkonna ja -kultuuriga, kus aeg on kõige kallim ressurss. Personaliseeritud õpirada on töötaja jaoks justkui „õpikiirtee“, mis viib ta kõige otsemat teed nende kompetentside täiendamiseni, mida just tema vajab oma tööülesannete tõhusamaks täitmiseks.
 • Õppijale sobiv aeg ja koht – Koolitusmaterjalide 24/7 kättesaadavus tagab töötajale enesearengu planeerimiseks piisava paindlikkuse, et see nädalagraafikusse mugavalt sobitada. Wize on üles ehitatud selliselt, et lisaks süsteemsele õppele on võimalik seda kasutada ka töö käigus kerkivate probleemide koheseks lahendamiseks (on-demand learning).
 • Lihtne kasutusele võtta – Ajasäästlikkust oleme silmas pidanud ka juhtkonna perspektiivist. Wize teenuse soetamisega ei teki personaliosakonnale kohustusi juurde, sest Wize’i meeskond aitab kanda vastutust uue teenuse juurutamisel. Meie juurutusplaani, auhinnamängude kavade ning õpiväärtust pakkuvate e-kirjade eesmärgiks on tagada, et uue teenuse kasutuselevõtt sujuks ettevõttes ladusalt.

Kas tekkis huvi?

Kui jah, siis kirjuta meile aadressil kool@bcs.ee ning räägime juba lähemalt Wize teenusest ja selle võimalustest sinu ettevõttes!
Või küsi ligipääsu Wize e-õppeteenuse keskkonda, et aru saada, kas see võib olla sinu ettevõttele väärtuslik ja sobilik.

Eesti Töötukassa tasub 80% IT alaste koolituste maksumusest

Alates 01.01.2021 saavad organisatsioonid (eraõiguslik juriidiline isik, FIE ja KOV üksuse asutus) taotleda Eesti Töötukassast koolitustoetust töötajate IKT alaste oskuste arendamiseks. Koolituse maht peab olema vähemalt 50 akadeemilist tundi.

Selleks, et koolitustoetust taotleda toimige nii:

 1. Kaardistage töötajad, kelle IT oskused vajavad arendamist. Töötaja (kelle koolitamiseks toetust taotletakse) tööleping peab olema tähtajatu või kehtima pärast avalduse esitamist veel vähemalt kuus kuud.
 2. Sõnastage koolituse soovitud tulemus – mida töötajad peavad teadma, oskama peale koolituse läbimist
 3. Leidke üks või mitu sobilikku koolitust meie koolituskalendrist. Koolitus(t)e kestus kokku peab olema vähemalt 50 akadeemilist tundi.
 4. Kui te ei leia sobilikku koolitust meie kalendrist, siis võtke meiega ühendust aadressil kool@bcs.ee ning komplekteerime just teile sobiliku koolituskava.
 5. Kui teil on olemas koolituskava ja hinnapakkumine saate minna toetuse taotlust esitama e-töötukassasse. Vaata toetuse avalduse näidist siin – Koolitustoetuse avalduse näidis
 6. Lõpliku koolituse sobivuse hinnangu annab ja otsuste toetuse maksmise kohta teeb Eesti Töötukassa

Olulised punktid koolitustoetuse taotlemisel:

 • Koolitustoetuse abil saate tellida nii grupikoolitusi, mis võivad toimuda teie asutuses kohapeal, kui ka üksikuid kohti meie avalikel koolitustel.
 • Koolitustoetuse avaldus tuleb esitada enne koolituse algust e-töötukassa kaudu. Vaata toetuse avalduse näidist siin – Koolitustoetuse avalduse näidis
 • Koolitustoetusega hüvitatakse tööandjale koolituskulu ja makstakse tööandja soovil toetust töötaja koolitusel osaletud aja eest iga koolitustunni kohta tunnitöötasu alammääras, mis kehtib koolitustoetuse otsuse tegemise ajal. Kulude kogusummast hüvitab Töötukassa kuni 80%, kuid mitte üle 2500 euro (sh km) töötaja kohta.
 • Tööandjale makstakse sama töötaja koolitamise eest koolitustoetust kokku kuni 2500 eurot (sh km) kolme aasta jooksul üle kõikide toetusvõimaluste (töötaja värbamine, muutuste olukord ettevõttes, eesti keele oskuse ja IKT alaste oskuste arendamine). Kui tööandjale on varasemalt koolitustoetust makstud, siis võib koolitustoetuse summa töötaja kohta olla väiksem.
 • Toetuse saamiseks peab ettevõte avalduse esitamisele eelneva kolme aasta jooksul kokku vähemalt kahel aastal olema maksnud tööandja töötuskindlustusmakset. Koolitustoetus on vähese tähtsusega abi (VTA). Kui VTA ülemmäär on täitunud, siis makstakse koolitustoetust riigiabi grupierandina ja toetust makstakse tööandja avaldusel toodud töötajate eest kuni 50%, kuid mitte üle 2500 euro (sh km) töötaja kohta.

Kui teil on täpsemaid küsimusi koolitustoetuse taotlemise kohta, siis palun pöörduge meie poole telefonil 680 6880 või Eesti Töötukassa poole aadressil koolitustoetus@tootukassa.ee.

 

Uuendatud: Microsofti sertifitseerimisrajad

Microsofti koolitusvoucherite programm (SATV) aegub 30.06.2021

Kas teie ettevõttel on veel kasutamata Microsofti koolitusvouchereid (SATV)? Kui jah, siis on viimane aeg need realiseerida, sest Microsoft lõpetab antud programmi juba enne suve. Kui teie ettevõttele on voucherid antud on, siis vastavalt voucheri väärtusele, on teile mingi arv Microsofti teemaliste koolituste päevi tasuta. Kiirustage, sest voucherid aeguvad peagi! Viimane kuupäev, millal on vouchereid võimalik veel registreerida, on 30.06.2021.

 

Ärge jätke koolitusraha lihtsalt lauale seisma

Kas teie asutus on ostnud Microsofti tarkvara hulgilitsentsilepinguga (volume licensing agreement)? Kui jah, siis võib teil olla õigus Microsofti koolitusvoucheritele (SATV) ja seeläbi tasuta koolitustele. Ärge jätke koolituraha lihtsalt lauale. Valige sobilik koolitus ja registreerige voucherid.

 

Mis on Microsofti koolitusvoucher (SATV) ?

Microsoft’s Software Assurance Training Voucher

 

Kuidas koolitusvoucherid koolituseks teha?

 1. Vali sobilik Microsofti ametlik kursus meie veebilehelt
 2. Registreeri ja vali makseviisiks Microsofti koolitusvoucher
 3. Lisainfosse kirjuta voucheri kood

Kui vajad abi seoses koolitsuvoucheri registreerimisega, siis  võta meiega kindlastiühendust telefonil 688 8860 või e-posti teel kool@bcs.ee.

Ärge jätke tasuta koolitusvõimalust kasutamata!