Uudised

Aasta lõpp on kokkuvõtete tegemise aeg! Selles aitab Teid väga edukalt Pivot Table. Pivot Table ehk liigendtabeli abil saad sa väga lihtsalt oma andmed grupeerida vajalike kategooriate alusel, summeerida suure hulga andmeid kokkuvõtetesse, mis annavad sulle andmetest palju selgema pildi ja kiiresti teha suure hulga andmetega erinevaid tehteid...
ITSVET-Project raames on valminud esimene versioon IT turvaspetsialisti kutsestandardist – so. ülevaade  IT turvalisuse spetsialistile vajalikest olulisimatest teadmistest ja oskustest...
  Foto: ITPE  24. novembril käivitati Amsterdamis “IT professionalism Europe”, mis on algatus Euroopa IT professionaalsuse edendamiseks...
Tallinn, 29. oktoober – Alanud on registreerimine täiskasvanute ümberõppe programmi „Vali IT!“ (www...
BCS Koolitus viis aastatel 2014-2016 ellu rahvusvahelist projekti „Creative Classroom“, mis oli mõeldud Eesti koolides digipöörde teostamisele kaasaaitamiseks...
BCS Koolitus viib Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastamisel ellu projekti „IT-spetsialisti kutseoskustega tööellu“, mille jaoks vajame klienditeeninduse ja müügi alast koolitusteenust, psühholoogilise nõustamise teenust ja koolitusruumide rentimise teenust...
BCS Koolitus viib Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastamisel ellu projekti „Klienditeenindus ja e-teenindus kaubanduses“, mille jaoks vajame klienditeeninduse ja müügi alast koolitusteenust, karjäärinõustamise teenust, psühholoogilise nõustamise teenust, koolitusruumide rentimise teenust...
BCS Koolitus viib Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastamisel ellu projekti „Tööturu vajadustele vastavate IKT oskustega büroo- ja turundusassistent“, mille jaoks vajame psühholoogilise nõustamise teenust ning koolitusruumide rentimise teenust...
Valmis sai projekti “Creative Classroom” käigus loodud uuenduslike õpistsenaariumite ja digidaktiliste juhendmaterjalide kogumik...
Projekti “Creative Classroom” koolitajad Nataša Hoić-Božić ja Ivona Franković (Rijeka Ülikool, Horvaatia) tutvustasid projekti 31...
Sulge