Java arendaja õhtuõpe

BCS Koolitus on Töötukassa koolituspartner. Koolituskaardiga osalemise kohta loe lähemalt: siit.

Kui oled töötav inimene, siis saab tööandja taotleda töötukassalt koolituskulude katmiseks toetust. Lähemalt loe siit.

Koolituse eesmärgiks on õpetada osalejatele Java keele baasteadmisimis oleksid aluseks tulevasele
spetsialiseerumisele Java või mõne muu programmeerimiskeele süvendatud omandamisel. Kursuse edukalt läbinud õpilased tunnevad Java keele põhistruktuure ja oskavad neid kasutada
programmeerimisülesannete lahendamisel. 

Koolituse läbinu:

 • tunneb Java keele põhialuseid
 • oskab projekteerida lihtsaimad Java rakendusi
 • oskab kirjutada programmi, mis suhtleb andmebaasiga
 • oskab realiseerida elementaarseid turvalisuse/autentimise võtteid
 • omab ülevaadet REST veebisüsteemist

Koolituse jaoks vajalikud eelteadmised:

 • Veebikursused Javas (soovituslik)
 • Arvuti kasutamise baasoskused

Sihtgrupp: Kursuse sihtgrupp on erinevate ärivaldkondade professionaalid, kes soovivad oma erialal töötades IT-arenduse alaseid lisateadmisi hankida või siis vahetada eriala ja jätkata oma karjääri tarkvaraarendajana. Kursusel võivad osaleda ka informaatikavaldkonna tudengid, kes soovivad täiendõpet programmeerimise algteadmiste omandamisel.

Programm:

 • Programmeerimise sisu ja otstarve, põhimõtted. Töövahendid, koodihoidlad
 • Programmeerimise põhimõisted
 • Andmed, andmetüübid, operaatorid, avaldised, stringid ja stringitöötlus
 • Tingimusavaldised: if, else, switch
 • Massiivid, tsüklid: while, do-while, for, foreach
 • Kollektsioonid, tsüklite rakendamine kollektsioonidele
 • Funktsioonid, parameetrid, tagastusväärtus, rekursioon
 • Ühik testimine (unit testing)
 • Objektorienteeritud programmeerimise alused
 • Failioperatsioonid
 • Andmebaasid, andmemudel ja SQL
 • Java Spring raamistik, RESTful süsteemid, integratsioon admebaasiga
 • REST-meetodite kirjutamine
 • JWT ja autentimine

Kursuse raames valmib iseseisva tööna projekt, mida lektor juhendab ja õpetab paralleelselt.

Õpetatav tarkvara: Java (OpenJDK), CMD/Bash, Git, IntelliJ, PostgreSQL, Postman
Õppemeetodid: Auditoorne töö kombineeritud iseseisva õppega. 80 ak tundi auditoorset õpet, 40 ak tundi iseseisvat õpet.
Hindamiskriteeriumid: õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi iseseisva praktilise töö. Edukalt kursuse lõpetanu saab tunnistuse.

Lisainfo:

 • Koolitus toimub 10 nädala jooksul kahel päeval nädalas.
 • Koolituste päevad on iga nädal esmaspäev ja neljapäev.

BCS Koolitus pakub soovijatele rentimiseks arvuteid ja monitore. Vaata pakkumist.

Õppekavarühm: 0612 Andmebaaside ja võrgu disain ning haldus.

Lektori CV

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.