Projekti materjalid

Projekti „Creative Classroom“ käigus valminud uuenduslike õpistsenaariumite kogumik

Projekti „Creative Classroom“ käigus valminud uuenduslike õpistsenaariumite kogumik

E-kursus koondab tunnistsenaariumite loomiseks vajalikud toetavad õppematerjalid. E-kursusel on nii eesti- kui ingliskeelseid materjale.

pisipilt

21. ja 22. märtsil 2016 oli projekti “Creative Classroom” digididaktika koolituse neljas töötuba projektist osa võtvate koolie õpetajatele. Loe lähemat ülevaadet sellest töötoast.

 

pisipilt

14. ja 15. jaanuaril 2016 viidi läbi projekti “Creative Classroom” digididaktika koolituse kolmas töötuba projektis osalevate koolide õpetajatele. Loe lähemalt sellest töötoas toimunust.

 

pisipilt

24. ja 25. augustil 2015 toimus projekti “Creative Classroom” digididaktika koolituse teine töötuba projektiga liitunud koolide õpetajatele. Loe põhjalikumat ülevaadet selles töötoas aset leidnust.

 

pisipilt

9. ja 10. aprillil 2015 leidis aset projekti “Creative Classroom” digididaktika koolituse esimene töötuba, milles osalesid aineõpetajad projektiga ühinenud 20-st nii eesti- kui vene õppekeelega üldhariduskoolist üle kogu Eesti. Loe lähemat ülevaadet selles töötoas toimunust.

 

pisipilt

2014. aasta sügisel projekti “Creative Classroom” raames läbi viidud koolide küsitluse kokkuvõte annab ülevaate Eesti koolide hetkeolukorrast: digitaristust, tehnoloogia kasutamisest õppes ning õpetajate koolitusvajadustest. Tutvu uuringu tulemustega.

 

pisipilt

Projekti “Creative Classroom” oluliseks tegevuseks on Eesti õpetajatele digidiaktika koolituse läbiviimine. Selle kursuse õppekava väljatöötamiseks koostati septembris 2014 koolide digitaristut, tehnoloogia kasutamist õppes ning õpetajate koolitusvajadust käsitlev küsimustik. Küsimustik saadeti kõikidele Eesti üldhariduskoolidele. Projektiga liitumisvõimaluse saavad koolid valitakse välja uuringu küsimustele vastajate seast. Tutvu uuringu küsimustikuga.