Õpetajate veebipäevikud, mis kajastavad tööd projektis:

Karin Tensing (Kuusalu Keskkool) ajaveeb
Darja Lopatina (Ehte Humanitaargümnaasium) ajaveeb
Sigrid Mets (Tabasalu Ühisgümnaasium) ajaveeb
Malve Zimmermann (Tõrva Gümnaasium) ajaveeb
Siivi Jõgi (Virtsu Kool) ajaveeb
Tatjana Fedorova (Narva Soldino Gümnaasium) ajaveeb
Ene Martma (Haljala Gümnaasium) ajaveeb
Triin Tiisler (Järva-Jaani Gümnaasium) ajaveeb
Kristi Koit (Tallinna Reaalkool) ajaveeb
Riina Hiob (Roosna-Alliku Põhikool) ajaveeb
Teele Jurtom-Lukašin (Keila Kool) ajaveeb
Heli Salundi (Pärnu Mai Kool) ajaveeb
Maret Markson (Kiili Gümnaasium) ajaveeb

Projektis osalevad koolid:

Ehte Humanitaargümnaasium http://www.ehtehg.ee
Haljala Gümnaasium http://www.haljala.edu.ee
Järva-Jaani Gümnaasium http://www.jjaanikool.ee
Keila Kool http://www.keilakool.ee
Kiili Gümnaasium http://www.kiili.edu.ee/kiilikool
Kose Gümnaasium http://www.kose.edu.ee/w3
Kuusalu Keskkool http://www.kuusalu.edu.ee
Laulasmaa Kool http://www.keilavald.ee/laulasmaa-kool
Miina Härma Gümnaasium http://mhg.tartu.ee
Narva Soldino Gümnaasium http://www.soldino.edu.ee
Pärnu Mai Kool http://www.maikool.parnu.ee/mai2
Rapla Ühisgümnaasium http://www.ryg.edu.ee/ryg
Roosna-Alliku Põhikool http://www.r-alliku.paide.ee
Tabasalu Ühisgümnaasium http://www.tabasalu.edu.ee
Tallinna Reaalkool http://www.real.edu.ee
Tallinna Südalinna Kool http://www.sydalinna.edu.ee
Tartu Erakool http://tera.tartu.ee/tera
Tõrva Gümnaasium http://www.torva.edu.ee
Viimsi Keskkool http://www.viimsi.edu.ee
Virtsu Kool http://virtsukoolx.webs.com

Projektist “Creative Classroom” osa võtvad õpetajad jagavad projekti digididaktika koolitusel omandatud digitoega aktiivõppe läbiviimise oskusi ja tutvustavad projekti jooksul valminud innovaatilisi õpistsenaariumeid teistele õpetajatele üle vabariigi toimuvates avatud tundides, töötubades, seminaridel.

Projekti teavitusüritustest ülevaated:
Siivi Jõgi (Virtsu Kool) teavitusüritus
Tatjana Feodorova (Narva Soldino Gümnaasium) teavitusüritus
Ene Martma (Haljala Gümnaasium) teavitusüritus
Darja Lopatina (Ehte Humanitaargümnaasium) teavitusüritus
Ruth Rumask (Laulasmaa Kool) teavitusüritus
Triin Tiisler (Järva-Jaani Gümnaasium) teavitusüritus
Riina Hiob (Roosna-Alliku Põhikool) teavitusüritus
Malve Zimmermann (Tõrva Gümnaasium) teavitusüritus
Ingrid Rõigas (Viimsi Kool) teavitusüritus ja töötuba Viimsi valla koolidele 
Marika Reinmets (Tallinna Südalinna Kool) teavitusüritus
Maret Markson (Kiili Gümnaasium) teavitusüritus
Karin Tensing (Kuusalu Keskkool) teavitusüritus
Teele Jurtom-Lukašin (Keila Kool) teavitusüritus
Heli Salundi (Pärnu Mai Kool) teavitusüritus

The consortium has been established on the basis of the capacity and the expertise to carry out the planned activities by ensuring high quality of the outputs and the effective reach of the addressed target groups. All the partners are experienced in learning design, development and delivery, also very high competence establishing common ground in between the key players of the problem to provide possible solutions.

BCS-Koolitus
BCS Koolitus has the knowledge in the competencies expected in business sector and universities have a good experience and competence how to engage students in learning process, how to make learning personalized and authentic to enable students become confident and creative individuals and active and informed citizens of the 21st century.

TLU-logo-est_03

Tallinn University (TLU) have been engaged as a partner due to the long-term experience in top quality teacher training. TLU is the only organisation in Estonia who offers educational technology program in master level. TLU has the skills and competence to build up and carry professional up-skilling training at the same time keeping in mind the national curricula.
UniRi logo_small
University of Rijeka (UNIRI) Department of Informatics is the Chair of Multimedia Systems and E-Learning has the main research focus on new technologies and methods for enhancing learning. The department is focussing on developing and evaluating innovative pedagogy and assessment approaches using ICT.
LogotipUL_M-[Converted]
University of Ljubljana (UL) is definitely one of the most known ICT integrators to Education in Europe. They have participated in relevant research in the previous years, designed and implemented learning tools and environments for supporting independent and blended learning. The UL collaborates with the research groups from the universities all over Europe which has raised their knowledge even more on the topic and gives the project a very good dissemination channel.
Metropolia-Logo
Metropolia University of Applied Sciences (MA) has the expertise on web and mobile technologies, including rich internet applications, web collaboration, web services and semantic web technologies. The group has successfully developed innovative learning applications for collaborative learning, such as inquiry-based learning, knowledge building, and project-based leaning.

Valmis uuenduslike õpistsenaariumitega projekti “Creative Classroom” kogumik

Valmis sai projekti “Creative Classroom” käigus loodud uuenduslike õpistsenaariumite ja digididaktiliste juhendmaterjalide kogumik.

Need õpistsenaariumid koostasid selles projektis osalevad õpetajad, kogumiku juhendmaterjalid valmistasid ette selles projektis Eesti õpetajaid koolitanud Horvaatia, Sloveenia, Soome ja Eesti ülikoolide õppejõud. Kogumiku õpistsenaariumid asuvad uudses keskkonnas LePlanner.net, mis on mõeldud õpistsenaariumite loomiseks ja jagamiseks.

Rühmatööna arendasid projektist osa võtvad õpetajad koostöös Ljubljana Ülikooli programmeerijatega matemaatika ja ajaloo alase õpimängu, mis samuti sisalduvad selles kogumikus.

Kogumik valmis eestikeelsensa, kuid selles sisalduvad õpistsenaariumid ja juhendmaterjalid tõlgiti inglise keelde ning neist koostati ka projekti kogumik inglis keeles.

Projekti „Creative Classroom“ käigus valminud kogumik on kõigile vabalt kasutamiseks ja kättesaadav siit:
Eestikeelne projekti „Creative Classroom“ õpistsenaariumite kogumik
Ingliskeelne projekti „Creative Classroom“ õpistsenaariumite kogumik

Projekti tutvustati rahvusvahelisel MIPRO 2016 konverentsil Horvaatias

Projekti “Creative Classroom” koolitajad Nataša Hoić-Božić ja Ivona Franković (Rijeka Ülikool, Horvaatia) tutvustasid projekti 31. maist 3. juunini 2016 Horvaatias, Opatijas 39. rahvusvahelise konventsiooni MIPRO 2016 raames läbi viidud konverentsil “Arvutid hariduses” artikli ja ettekandega “Uurimusliku õppe tutvustamine Eesti õpetajatele: projekti Creative Classroom kogemused” (“Introducing Inquiry-Based Learning to Estonian Teachers: Experiences from the Creative Classroom Project”). Artikkel on kättesaadav siit.

Koolides toimuvad projekti teavitusüritused

Projektist “Creative Classroom” osa võtvad õpetajad jagavad projekti digididaktika koolitusel omandatud digitoega aktiivõppe läbiviimise oskusi ja tutvustavad projekti jooksul valminud innovaatilisi õpistsenaariumeid teistele õpetajatele üle vabariigi toimuvates avatud tundides, töötubades, seminaridel.

Projekti teavitusüritustest ülevaated:
Siivi Jõgi (Virtsu Kool) teavitusüritus
Tatjana Feodorova (Narva Soldino Gümnaasium) teavitusüritus
Ene Martma (Haljala Gümnaasium) teavitusüritus
Darja Lopatina (Ehte Humanitaargümnaasium) teavitusüritus
Ruth Rumask (Laulasmaa Kool) teavitusüritus
Triin Tiisler (Järva-Jaani Gümnaasium) teavitusüritus
Riina Hiob (Roosna-Alliku Põhikool) teavitusüritus
Malve Zimmermann (Tõrva Gümnaasium) teavitusüritus
Ingrid Rõigas (Viimsi Kool) teavitusüritus Töötuba Viimsi valla koolidele 22.08.16
Marika Reinmets (Tallinna Südalinna Kool) teavitusüritus
Maret Markson (Kiili Gümnaasium) teavitusüritus
Karin Tensing (Kuusalu Keskkool) teavitusüritus
Teele Jurtom-Lukašin (Keila Kool) teavitusüritus
Heli Salundi (Pärnu Mai Kool) teavitusüritus

Projekti õpetajad juhendavad 15. aprillil HITSA hariduskonverentsi töötoas teisi õpetajaid

Projektis „Creative Classroom“ osalevad õpetajad jagavad projektis õpitud oskusi ja tutvustavad projekti jooksul valminud õpistsenaariumeid teistele õpetajatele HITSA rahvusvahelise hariduskonverentsi „Fiiberoptiline haridustee“ raames 15. aprilli 2016 toimuvas töötoas „Innovaatilised Creative Classroom õpistsenaariumid digivahenditega“.

Selles töötoas tutvustatakse innovaatiliste õpistsenaariumite loomise põhimõtetteid (digitoega ülesandepõhine õpe, projektõpe, uurimuslik õpe, pööratud klass) ning selles projektis õpetajate poolt õpistsenaariumite koostamise keskkonnas LePlanner loodud matemaatika, humanitaarainete ja loodusainate stsenaariumeid. Praktilise tööna luuakse töötoas üheskoos innovaatiline stsenaarium. Töötuba juhendavad projekti “Creative Classroom” koolitaja Kai Pata (Tallinna Ülikool) ning selles projektis osalevad õpetajad Karin Tensing (Kuusalu Gümnaasium), Kaia Laansoo (Kose Gümnaasium) ja Darja Lopatina (Ehte Humanitaargümnaasium).

Projektis “Creative Classroom” loodud õpistsenaariumeid tutvustatakse ka selle konverentsi raames 14. aprillil toimuvas töötoas “Õpistsenaariumite koostamine LePlanner keskkonnas”, mida juhendab Romil Rõbtšenkov (Tallinna Ülikool), kes on keskkonda LePlanner arendanud koostöös sellest projektist osa võtvate õpetajatega.

Neljanda töötoa teemad olid õpianalüütika ja hindamisviisid

  1. ja 22. märtsil 2016 toimus projekti „Creative Classroom“ digididaktika koolituse viimane, neljas töötuba projektist osa võtvatele õpetajatele. Selle töötoa eesmärk oli tutvustada meetodeid ja tarkvaravahendeid, mis aitavad koolitöös läbi viia meeskonnatööd, saada õppetööle tagasisidet ning õppetööd hinnata. Töötoa viisid läbi Ljubljana Ülikooli (Sloveenia), Rijeka Ülikooli (Horvaatia) ja Tallinna Ülikooli õppejõud koostöös BCS Koolitusega.

Kuidas digivahendite abil tõhustada koolis meeskonnatööd, saada õppetööle tagasisidet ning õppetööd hinnata, seda käsitlesid töötoas Ljubljana Ülikooli hariduseksperdid Jože Rugelj ja Alenka Žerovnik. Õpetajad said ülevaate nendest õpptööd toetavate vahendite võimalustest, proovisid neid ise kasutada ning analüüsisid, milliseid neist ning kuidas saaks nemad ise oma koolitöös rakendada.

Õpianalüütika vahendeid ja nende kasutamist tutvustasid hariduseksperdid Božidar Kovačić ja Vanja Slavuj Rijeka Ülikoolist. Praktilise tööna katsetasid töötoas osalejad õpianalüütika vahendeid ja ning arutlesid nende kasutamise võimaluste üle oma igapäevases töös.

Õpimärke ja nende kasutamist õppetöös käsitles Tallinna Ülikooli haridusekspert Hans Põldoja. Õpetajad kavandasid harjutustööna ise õpimärgisüsteemi, kujundasid õpimärgid ja analüüsisid, kuidas saaks õpimärgisüsteemi oma töös kasutusele võtta.

Õpetajad on projekti kolme varasema töötoa jooksul õppinud tundma digitehnoloogiat kaasavaid aktiivõppe meetodeid, iseseisva tööna koostanud nende meetodite baasil õpistsenaariume, katsetanud neid stsenaariume õppetöös.

Töötoas analüüsiti Tallinna Ülikooli hariduseksperdi Kai Pata juhendamisel projektis töötubade vahel loodud ja keskkonnas LePlanner kirjeldatud õpistsenaariume. Saadud tagasiside aitas õpetajatel oma stsenaariume täiendada.

Projekti jooksul valmivad õpistsenaariumid koondatakse kogumikuks ja avalikustatakse, et neid saaks õppetöö kaasajastamiseks ja rikastamiseks kasutada ka teised õpetajad.

Projekti käigus on õpetajad õppinud koolitöös kasutama ka õppe-eesmärgiga mänge ja ise loonud õpimängu stsenaariume. Nende endaloodud stsenaariumite alusel on koostöös Ljubljana Ülikooliga nüüdseks valminud kaks õpimängu – ajaloo ning matemaatika alane mäng, mille õpetajad saavad õppetöös kasutusele võtta.

Projektis „Creative Classroom“ osalevad õpetajad jagavad selles projektis saadud kogemusi ja tutvustavad projekti jooksul valminud õpistsenaariume ka teistele õpetajatele. Teavitusüritused toimuvad koolides ja HITSA hariduskonverentsi „Fiiberoptiline haridustee“ 15. aprillil 2016 toimuvas töötoas „Innovaatilised Creative Classroom õpistsenaariumid digivahenditega“ .

Lähema ülevaate projekti neljandast töötoast saad siit.

Kolmas töötuba käsitles ülesandepõhist ja uurimuslikku õpet

Projektis osalevad õpetajad kogunesid 14. ja 15. jaanuaril 2016 digididaktika koolituse kolmandasse töötuppa, et õppida koolitöös kasutama digitehnoloogiat kaasava ülesandepõhise ja uurimusliku õppe meetodit. Praktilise koolituse viisid läbi Helsingi Metropolia Rakenduskõrgkooli (Soome), Rijeka Ülikooli (Horvaatia) ja Tallinna Ülikooli õppejõud koostöös BCS Koolitusega.

Kõigepealt analüüsiti eelmise töötoa järgseid õpetajate iseseisvaid töid, milleks olid projektõppe stsenaariumi koostamine ja katsetamine ning õppemängu stsenaariumi ettevalmistamine.

Selle järel õpetasid Helsingi Metropolia Rakenduskõrgkooli hariduseksperdid Katri Myllylä ja Patrick Ausderau kasutama ülesandepõhist õpet ja sellesse kaasama digitehnoloogiat.

Õpetajad said kaasa soovitusi ja palju viiteid konkreetsetele vahenditele ülesandepõhise õppe läbiviimiseks.

Kuidas õppetöös kasutada komplekssete probleemide lahendamist ehk uurimuslikku õpet ja sealjuures rakendada digitaalseid ühistöövahendeid, seda õpetasid Rijeka Ülikooli hariduseksperdid Nataša Hoić-Božić ja Ivona Franković.

Töötoas uurimusliku õppe praktilisel läbiproovimisel võtsid õpetajad appi mitmed veebipõhiseid ühistöövahendeid.

Projektis koostavad õpetajad digitehnoloogiat kasutavaid aktiivõppe meetodeid kaasavaid tunnistsenaariume. Juba on valminud ümberpööratud klassiruumi ja projektõppe stsenaariumid, mida õpetajad on õppetöös ka katsetanud. Kolmandas töötoas õpitud oskusi kasutades valmivad õpetajatel ülesandepõhise ja uurimusliku õppe stsenaariumid, mida samuti seejärel koolitöös proovitakse. Projekti jooksul valmivad stsenaariumid kirjeldavad õpetajad Tallinna Ülikooli poolt loodud õpistsenaariumite loomise tarkvara LePlanner abil.

Valmivad tunnistsenaariumid kogutakse ja avalikustatakse kogumikuna.

Ees on veel õpetajate digididaktika koolituse neljas koolitustsükkel ja selle kahepäevane töötuba, mis toimub märtsis 2016. Koolituse selle osa teemadeks on õpianalüütika ja hindamisviisid.

 Täpsema ülevaate kolmandas töötoas toimunust saad siit.

Teises töötoas õpiti läbi viima mängu- ja projektipõhist õpet

24.-25. augustil 2015 toimus BCS Koolituse koolituskeskuses projekti „Creative Classroom“ digididaktika kursuse teine töötuba Eesti õpetajatele. Selle teemadeks olid mängu- ja projektipõhine õpe. Koolitasid hariduseksperdid Tallinna Ülikoolist ja Ljubljana Ülikoolist Sloveeniast.

Töötoa sissejuhatuseks analüüsid projektis osalevad õpetajad koos Kai Pataga Tallinna Ülikoolist aprillis 2015 toimunud projekti esimese töötoa järgseid õpetajate kodutöid.

Töötoa esimeseks peateemaks oli mängupõhine õpe. Koolituse selle osa viisid läbi Jože Rugelj ja Matej Zapušek Ljubljana Ülikoolist.  Õpetajad said teada, milline peaks olema hea õppe-eesmärgiga mäng ja kuidas selliseid mänge õppetöös kasutada.  Õppemängud loovad ka projektis osalevad õpetajad ise koostöös Ljubljana Ülikooli IT eriala üliõpilastega, kes teostavad õpetajate poolt koostavad stsenaariumid mängudeks.

Töötoa teiseks peateemaks oli projektõpe. Sellel teemal arutlesid õpetajad koos Mart Laanperega Tallinna Ülikoolist. Õpetajad leidsid, et projektõppel kui aktiivsel ja aineid lõimival õppemeetodil on palju olulisi plusse ning seda tasub õppetöös rakendada. Projektõppe kaasamiseks õppetöösse koostavad õpetajad projektipõhise õpistsenaariumi, viivad selle alusel läbi tunni ning kirjeldavad selle stsenaariumi rakendamise õpiloona.

Projekti esimeses töötoas tutvustati Tallinna Ülikooli poolt ettevalmistatavat tunnistsenaariumite loomise tarkvara LePlanner. Nüüdseks on seda tarkvara õpetajatelt saadud tagasiside alusel edasi arendatud ja õpetajad said LePlannerit töötoas taas katsetada. Kuna see tarkvara ei ole veel valmis, siis said selle arendajad töötoas õpetajatelt kui praktikutelt lisaks väärt ettepanekuid LePlanneri paremaks muutmiseks.

Projekti järgmine, kolmas töötuba toimub jaanuaris 2016. Selleks ajaks peaks ka valmima projektis osalevate õpetajate ja Ljubljana Ülikooli üliõpilaste koostööna loodavad õppe-eesmärgiga mängud.

Põhjalikuma ülevaate töötoas toimunust saad siit.

Projekti esimeses töötoas oli teemaks ümberpööratud klassiruumi metoodika

Projekti “Creative Classroom”  õpetajate digididaktika kursuse raames toimub neli töötuba.

Esimene töötuba leidis aset 9.-10. aprillil 2015. Koolitasid selles BCS Koolituse koolituskeskuses toimunud töötoas haridusspetsialistid Tallinna Ülikoolist ja Helsingi Metropolia Rakenduskõrgkoolist.

Koolituse põhiteemadeks olid trialoogiline õppimine ja ümberpööratud klassiruumi metoodika. Osalejaid tutvustati ka valmiva tunnistsenariumite loomise tarkvaraga LePlanner.

Taas kogunevad projektis osalevate koolide õpetajad töötoa vormis õppimiseks pärast suvevaheaega, augustis. Selleks ajaks loovad nad ümberpööratud klassiruumi põhimõtete alusel oma tunni stsenaariumi, katsetavad seda tundi oma klassiga, analüüsivad toimunud tundi, koondavad saadud kogemused ja jagavad neid kolleegidega. Augustiks peaks ka valmima tarkvara LePlanner töötav prototüüp, mida õpetajad saavad siis töötoas proovida.

Loe töötoa täispikka kokkuvõtet siin.

Projekti koolid valitud

20 Eesti üldhariduskooli, kes osalevad projektis “Creative Classroom” ja kelle õpetajad saavad Eesti, Soome, Horvaatia ja Sloveenia haridusekspertide käe all õppida, on järgmised:

Tallinna Reaalkool
Virtsu Kool
Tõrva Gümnaasium
Tabasalu Ühisgümnaasium
Keila Kool
Kuusalu Keskkool
Kose Gümnaasium
Miina Härma Gümnaasium
Tartu Erakool
Haljala Gümnaasium
Ehte Humanitaarigümnaasium
Laulasmaa Kool
Kiili Gümaasium
Narva Soldino Gümnaasium
Roosna-Alliku Põhikool
Tallinna Südalinna Kool
Viimsi Keskkool
Rapla Ühisgümnaasium
Järva-Jaani Gümnaasium

Nende koolide õpetajad läbivad projekti praktilise digididaktika kursuse, mille jooksul toimub neli töötuba.

Esimene töötuba leiab aset 9.-10. aprillil 2015 BCS Koolituse koolituskeskuses. Selle viivad läbi Helsingi Metropolia Rakenduskõrgkooli ja Tallinna Ülikooli õppejõud koostöös BCS Koolitusega.

Koolide digitaristu ja digipädevuste uuringu kokkuvõte

  1. aasta sügisel viidi läbi projekti “Creative Classroom” uuring, mille eesmärgiks oli saada ülevaade Eesti koolide hetkeseisust: digitaristust, tehnoloogia kasutamisest õppes ning  õpetajate koolitusvajadustest. Küsitlus põhineb riiklikul Elukestva õppe strateegial 2014-2020 ja uuris koolide valmisolekut digipöördeks.

Küsitluse tulemused on aluseks haridusekspertide poolt väljatöötatavale projekti digididaktia kursuse õppekavale projekti osalema võetavate koolide õpetajate jaoks. Õpetajate koolitus algab aprillis 2015.

Uuringu kokkuvõtte leiad siit .

Toimub Eesti koolide digitaristu ning digipädevuste uuring

Projekti “Creative Classroom” esimese olulise tööna valmis septembris 2104 Eesti koolide uuringu küsitlus, mis käsitleb järgmiseid teemasid:

  • Õpetajate ja õpilaste digipädevused
  • Kooli digitaristu
  • IKT õppetöö osana
  • IKT süvendatud kasutuselevõtu tugisüsteem

See küsitlus saadeti kõikidele Eesti üldhariduskoolidele. Uuringu vastuste alusel koostatakse analüüs ja valitakse välja koolid, kes hakkavad projektis osalema.

Projekt “Creative Classroom” innustab Eesti üldhariduskoole kasutama kaasaegseid õppemeetodeid

BCS Koolitus alustab septembris 2014 programmi ERASMUS+ raames projekti “Creative Classroom” tegevusetega. Projekti eesmärgiks on aidata Eesti koole digipöörde elluviimisel ja selleks arendatakse üldhariduskoolide õpetajate oskusi kasutada innovaatiliseid õppemeetodeid.

Projekt on kaheaastane ning BCS Koolitus viib selle läbi koostöös Tallinna Ülikooli, Helsingi Metropolia Rakenduskõrgkooli (Soome), Ljubljana Ülikooli (Sloveenia) ja Rijeka Ülikooliga (Horvaatia).

Projekti tulemusena valmivad IKT vahendite kasutamisega integreeritud ning kaasaegsetest õppemeetoditest lähtuvad õppetundide stsenaariumid, mis töötatakse välja projekti haridusekspertide ja Eesti õpetajate koostöös.

Rohkem infot juba õige pea!

Projekti “Creative Classroom” eesmärgiks on aidata Eesti üldhariduskoole digipöördel ja selleks arendati õpetajate oskusi kasutada kaasaegseid õppemeetodeid. Projektis korraldati õpetajatele digididaktika koolituse raames neli töötuba ja iseseisvaid praktilisi töid, mille tulemused ning kogemused koondati, et jagada neid kõigile koolidele.

Tegevustes osaleb 20 eesti ja vene õppekeelega üldhariduskooli üle kogu Eesti.  Projektist võtavad osa mitmesuguste ainete, näiteks matemaatika, geograafia, füüsika, keemia, inglise keele, ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajad.

Õpetajad kogunesid esimest korda 9.-10. aprillil 2015, kui toimus esimene töötuba ja alustati ümberpööratud klassiruumi õppemeetodit kasutavate tunnistsenaariumite väljatöötamisega.

Projekti teine töötuba viidi läbi 24.-25. augustil 2015 ning selle teemaks oli mängu- ja projektipõhine õpe. Iseseisva tööna valmisid õpetajatel õppemängude stsenaariumid ja projektõppe tunnistsenaariumid.

Kolmas töötuba toimus 14.-15. jaanuaril 2016. Sellel koolitusel käsitleti ülesandepõhist ja uurimuslikku õpet.

Projekti neljas, viimane töötuba leidis aset 21.-22. märtsil 2016. Selle töötoa teemadeks olid õpianalüütika ja hindamisviisid.

Koolitajatena on projekti kaasatud hariduseksperdid Tallinna Ülikoolist, Helsingi Metropolia Rakenduskõrgkoolist (Soome), Ljubljana Ülikoolist (Sloveenia), Rijeka Ülikoolist (Horvaatia) ja BCS Koolitusest.

Projekti jooksul töötati välja digidaktilisi juhendmaterjale sisaldav uuenduslike õpistsenaariumite eesti- ja ingliskeelne kogumik, mis tehti kõigile huvilistele vabalt kättesaadavaks. Projekti käigus valminu avaldati veebilehtedel Projekti materjalid ja Õpetajate ajaveebid, kus on leitavad ka eestikeelne projekti “Creative Classroom” õpistsenaariumite kogumik ja ingliskeelne projekti “Creative Classroom” õpistsenaariumite kogumik.

Projektis osalevad õpetajad jagasid projektis õpitud oskusi ja tutvustasid projekti jooksul valminud õpistsenaariumeid teistele õpetajatele HITSA rahvusvahelise hariduskonverentsi „Fiiberoptiline haridustee“ raames 15. aprilli 2016 toimunud töötoas „Innovaatilised Creative Classroom õpistsenaariumid digivahenditega“.

Projekti koolitajad Nataša Hoić-Božić ja Ivona Franković (Rijeka Ülikool, Horvaatia) tutvustasid projekti 31. maist 3. juunini 2016 Horvaatias, Opatijas toimunud 39. rahvusvahelise konventsiooni MIPRO 2016 raames läbi viidud konverentsil “Arvutid hariduses” artikli ja ettekandega “Uurimusliku õppe tutvustamine Eesti õpetajatele: projekti Creative Classroom kogemused” (“Introducing Inquiry-Based Learning to Estonian Teachers: Experiences from the Creative Classroom Project”). Artikkel on kättesaadav siit ja ettekande slaidid siit.

Lisaks tutvustas projekti koolitaja Nataša Hoić-Božić (Rijeka Ülikool, Horvaatia) projekti 23. augustil 2016 Bosnia ja Hetsegoviinas, Jahorinas toimunud 16. töötoas “Software Engineering: Computer Science Education and Research Cooperation” ettekandega”Creative Classroom Project: Introducing Innovative E-learning Methodologies to Estonian Teachers”.

Projekti digididaktika koolituse läbinud õpetajad jagavad selle kursuse jooksul omandatud digitoega aktiivõppe läbiviimise oskusi ja tutvustavad projekti käigus valminud innovaatilisi õpistsenaariumeid teistele õpetajatele üle vabariigi koolides toimuvatel projekti teavitusüritustel: avatud tundides, töötubades, seminaridel.

Projekti tegevused toimuvad perioodil 01.09.2014-31.08.2016.

Projekt “Creative Classroom” saab teoks Euroopa Liidu programmi Erasmus+ toetusega.

 

ABOUT PROJECT

 

The great goal of the project “Creative Classroom” is to assist Estonian schools in their digital turn. In order to do so there took place 4 workshops to develop teachers skills on applying innovative teaching methodologies.  The results and outputs will be shared to all schools in Estonia and also in Europe.

20 school teachers all over Estonia are participating in the activities of the Creative Classroom project. The consortium decided to exclude IT teachers, therefore there are English, biology, maths, hisotry and many other subject teachers in the group.

The first workshop took place on the 9th-10th of April 2015 where the group started with developing a flipped classroom scenario for their lesson.

The second workshop took place on the 24th-25th August 2015. The topics this workshop were game- and project-based learning and developing relevant lesson scenarios.

The third workshop took place on the 14th-15th January 2016. The topic this workshop were problem- and inquiry-based learning and developing relevant lesson scenarios.

The fourth, last workshop took place on the 21th-22th March 2016. The topics this workshop were learning analytics and methods of assessment.

The project consortium incluldes educational experts from Tallinn University, Helsinki Metropolia University of Applied Sciences (Finland), University of Ljubljana (Slovenia), University of Rijeka (Croatia) and from BCS Koolitus. More information about project partners can be found on the pages Project partners and Project staff.

Current partnership has worked to design and deliver an electronic collection for school teachers Europe wide to enable the use of innovative teaching methodologies and lesson scenarios. This electronic collection is available in English and in Estonian. The project outputs are presented on the pages Project results  and Teachers webpages.

Teachers participating in the project shared their skills and knowledge gained in the Creative Classroom workshops at the international conference of Information Technology Foundation for Education titled „Fiber-optic Road of Education“, where on the 15th April 2016 they introduced the developed lesson scenarios in a special workshop called „Innovative Creative Classroom Learning Scenarios with digital tools“ (“Innovaatilised Creative Classroom õpistsenaariumid digivahenditega”).

Project trainers Nataša Hoić-Božić ja Ivona Franković (University of Rijeka, Croatia) introduced the project Creative Classroom on the 31th May – 3th June 2016 in Opatija (Croatia) occurred conference “Computers in Education” of the 39th International Convention MIPRO 2016 with a paper and presentation “Introducing Inquiry-Based Learning to Estonian Teachers: Experiences from the Creative Classroom Project”. The paper can be found there and the presentation there.

In addition to that project trainer Nataša Hoić-Božić (University of Rijeka, Croatia) introduced the project Creative Classroom on the 23th August 2016 in Jahorina (Bosnia and Herzegovina) occurred 16th Workshop “Software Engineering: Computer Science Education and Research Cooperation” with a presentation “Creative Classroom Project: Introducing Innovative E-learning Methodologies to Estonian Teachers”.

There are also dissemination events in schools around the country where teachers present the lesson scenarios developed and share their knowledge gained through Creative Classroom workshops to colleagues and other teachers.

The project period: 01.09.2014-31.08.2016.

The project “Creative Classroom” is co-funded by the European Union under the Erasmus+ programme.

Projekti info

Projekti üldinfo

Päevade arv

01.09.2014 - 31.08.2016

Teostaja

BCS Koolitus

Rahastaja

Projekt “Creative Classroom” saab teoks Euroopa Liidu programmi Erasmus+ toetusega.

Partnerid

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.