Valmis uuenduslike õpistsenaariumitega projekti “Creative Classroom” kogumik

Valmis sai projekti “Creative Classroom” käigus loodud uuenduslike õpistsenaariumite ja digididaktiliste juhendmaterjalide kogumik.

Need õpistsenaariumid koostasid selles projektis osalevad õpetajad, kogumiku juhendmaterjalid valmistasid ette selles projektis Eesti õpetajaid koolitanud Horvaatia, Sloveenia, Soome ja Eesti ülikoolide õppejõud. Kogumiku õpistsenaariumid asuvad uudses keskkonnas LePlanner.net, mis on mõeldud õpistsenaariumite loomiseks ja jagamiseks.

Rühmatööna arendasid projektist osa võtvad õpetajad koostöös Ljubljana Ülikooli programmeerijatega matemaatika ja ajaloo alase õpimängu, mis samuti sisalduvad selles kogumikus.

Kogumik valmis eestikeelsensa, kuid selles sisalduvad õpistsenaariumid ja juhendmaterjalid tõlgiti inglise keelde ning neist koostati ka projekti kogumik inglis keeles.

Projekti „Creative Classroom“ käigus valminud kogumik on kõigile vabalt kasutamiseks ja kättesaadav siit:
Eestikeelne projekti „Creative Classroom“ õpistsenaariumite kogumik
Ingliskeelne projekti „Creative Classroom“ õpistsenaariumite kogumik

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>