Protsessijuhtimise põhimõtted ja protsessiskeemide visualiseerimine Bizagi tarkvara abil (veebikoolitus)

Koolituse läbinu:

 • tunneb protsessijuhtimise põhimõtteid ja -meetodeid;
 • oskab valida sobiva lähenemise ja töövahendid protsesside kaardistamiseks ja visualiseerimiseks lähtuvalt organisatsiooni arendusvajadusest;
 • tunneb BPMN märgistikku ja Bizagi võimalusi;
 • oskab Bizagi abil luua protsessiskeeme erineval detailsuse nivool.

Koolituse eesmärk on anda ülevaade protsessijuhtimise põhimõtetest ja -metoodikatest ja teiseks omandada praktilised oskused protsessiskeemide loomiseks ühe enamlevinud vabavaralise tarkvaraga Bizagi. Protsessijuhtimine ja protsesside visualiseerimine on hädavajalik töövahend loomaks ühine tervikpilt juhtide (sh ka IT- kaugete juhtide) ja IT arendajate vahel. Suhtlemine protsessikeeles võimaldab kiiresti jõuda teenuste arendusvajaduste ja probleemide tuumani ja leida õiged töövahendid nii äripoole kui ka IT spetsialistide jaoks.

Sihtgrupp: Ärijuhid, IT spetsialistid

Programm:

 • Protsessijuhtimise põhiprintsiibid ja meetodid, kuidas ja milleks protsessijuhtimist kasutada
 • Teenuse põhine käsitlus. Väärtusloome ja väärtusahel
  • Teenuse põhine eelarvestamine avalikus sektoris: TERE kontseptsioon ja selle protsessiloogika
  • Organisatsiooni arhitektuur ja protsessiloogika – Enterprise Architecture
 • Protsesside tervikpilt. Põhi- ja tugiprotsessid. Protsesside kaardistamine
  • INDIVIDUAALNE/ RÜHMATÖÖ: valitud teenuseprotsessi analüüs
 • Protsessi kirjeldamise õige detailsuse määramin
  • INDIVIDUAALNE TÖÖ: Protsessi visualiseerimise vajaliku detailsuse valik
 • Protsessiskeemide loomine Bizagi abil
  • BPMN märgistik
  • Vooelemendid
  • Osapoolte ja lisainfo tähistamine
  • Ühenduselemendid
 • Protsessi skeemi loomine Bizagis
  • „Basseinid“ ja rajad
  • Elementide lisamine
  • Tegevused
  • Lüüsid; Paralleelsed lüüsid; Välistavad lüüsid; Sündmusel baseeruvad lüüsid; Komplekslüüsid
  • Erinevad sündmused
  • Elementide ühendamine
  • Elementide joondamine ja paigutamine
  • Alamprotsessi loomine; Ühekordne alamprotsess; Mitmekordsed järjestikused või paralleelsed alamprotsessid
 • Lisainfo lisamine elementidele
  • Teksti lisamine
  • Faili ja pildi lisamine
  • Lingi lisamine

Õppemeetodid: Kombineeritud iseseisvad ja rühmatööd
Hindamismeetod: Iseseisvate tööde sooritamine
Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi iseseisva praktilise töö.

BCS Koolitus pakub soovijatele rentimiseks arvuteid ja monitore. Vaata pakkumist.

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.