Projekti käigus valminud publikatsioonid:

O1: Kutseõppe lõpetajate vajaduste uuring

Eesmärk uurida tööturu nõudmisi ja tööandjate vaateid, kasutades küsitlusi ja intervjueerimist.  Peamised ülesanded:

  • Viia läbi IKT tööandjate uuring partnerriikides.
  • Selgitada välja tarkvaraarendajate vajadus kutsekvalifikatsiooniraamistiku 3. – 5. tasemel.
  • Milliseid programmeerimiskeeli peaksid oskama kutseõppe lõpetajad ja millisel tasemel?

Saadud tulemused on esitatud kahes aruandes, mille põhjal selgitati välja tarkvaraarenduse olulised teemad ja õpetamismetoodika alused.

O2: Õpetaja käsiraamat tarkvaraarenduse õpetamiseks

Tegevus 1: Õppekava ja õppematerjalide loomisele eelnes teoreetilise raamistiku koostamine (kutsepedagoogika põhimõtted ja sobivad metoodikad). Raamistik põhineb kutseõppe parimatel praktikatel – kuidas toetada õppijat IT valdkonna kutseõppes.

Tegevus 2: Kontseptuaalne tarkvaraarenduse õppekava raamistik. Sisaldab pädevuste kirjeldusi, mida õpetaja peab omama, et saada edukalt hakkama projekti õppekava rakendamisega.

Tegevus 3: Õpetaja koolituse põhimõtete välja selgitamine.

Tegevus 4: Käsiraamatu koostamine tarkvaraarenduse ainete õpetamiseks. Sisaldab teoreetilisi lähtekohti, soovituslikke mudeleid ja tunnikavasid tarkvaraarendus õpetamiseks:

O3: Õppematerjalid

Eesmärk oli luua õppematerjal veebiprogrammeerimise mooduli õpetamiseks läbi järgmiste tegevuste:

Tegevus 1: Õppematerjalid koostamiseks tuli välja selgitada, millised õppematerjalid on olemas ja millised tuleks juurde teha.

Tegevus 2: Puuduvate õppematerjalide koostamine.

Tegevus 3: Panna kokku uued ja olemasolevad õppematerjalid ning luua uus terviklik õppematerjal, mida oleks võimalik kasutada veebiprogrammeerimise õpetamisel kutseõppes neljas keeles: inglise, eesti, itaalia ja kreeka keeles.

Õppematerjalide lingid:

O4: Õpetajate koolituse õppekava

Õppekava sisaldas kohustuslikke teemasid, ilma milleta pole võimalik veebirakendusi luua ja lisateemasid. Õppekava koostamisel kasutati õpetajate poolt tulnud ettepanekuid ja tagasisidet.

O5: Õpetajate koolitused

Koolitused põhinesid õppekaval, sisaldasid klassikoolitusi, iseseisvat tööd ja ettevõttepraktikat. Koolitused toimusid kõikides partnerriikides, koolitajateks on kohalikud valdkonna praktikud. Koolituse lõpus said kõik osalejad anda tagasisidet – teha parandusi õppematerjalides; hinnata, milliseid oskusi omandati; kas koolituse sisu vastas ootustele; kas koolitaja oli pädev jne.

Koolituste info:

BCS KOOLITUS

BCS-Koolitus

BCS Koolitus AS

BCS Koolitus on Eesti juhtivaid IKT valdkonna koolitus-, projektijuhtimis- ja konsultatsiooniettevõte. BCS Koolitus pakub koolitusi ja konsultatsioone arvutikasutajatele, IT-spetsialistidele ja ettevõtjatele alates 1993. aastast. Pakutakse terviklikku koolitustsüklit, alates koolitusvajaduse analüüsist kuni lõpetades tulemuste hindamisega. Teenuste hulk on lai: erinevad koolitused, konsultatsioonid, sertifitseerimised, IT valdkonna arendusseminaride ja ürituste korraldamine. BCS Koolituse missioon on olla oma klientidele pikaajaline koostööpartner, kes aitab ettevõtetel seminaride, konsultatsioonide ja koolituste kaudu tulemuslikult rakendada ettevõtte infosüsteemi.  Teenuste osutamisel lähtub BCS Koolitus väga konkreetselt kliendi arenduseesmärkidest ja vajadustest.

BCS Koolitus on IT valdkonna ametlik kutseandja Eestis ja aktiivne ühiskonna elus osaleja: Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL), Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, Eest Personalitöö Arendamise Ühingu (PARE) liige.  BCS Koolitus on olnud mitmete suurte koolitus- ja arendusprojektide initsiaator ja läbi viija.


CEIPES

Logo ceipesCEIPES

CEIPES on Euroopa mittetulundusühing, millel on harud kaheksas Euroopa riigis. Mittetulundusühingu CEIPES töö on inspireeritud järgnevatest põhiväärtustest:  rahu, vägivallatus, erinevuste võrdne kohtlemine, inimõigused,  demokraatia, aktiivne kaasamine, koostöö, suhtlemine, solidaarsus, sotsiaalne kaasatus, lugupidamine, sallivus ja multikultuursus.

CEIPES teeb koostööd enam kui 40 erineva organisatsiooniga Euroopas ja maailmas.  Kohalikul tasemel juhib CEIPES sama nimega võrgustikku Sitsiilias, mis ühendab enam kui 20 erinevat organisatsiooni, nii era- kui riigiasutusi.


European University Cyprus

Print

European University Cyprus

European University Cyprus asutas 1961. aastal Ioannis Gregoriou. Tänasel päeval on EUC kaasaegne ülikool, mis koosneb kuuest koolist: School of Arts and Education Sciences, School of Business Administration, School of Humanities and Social Sciences, School of Sciences, School of Medicine ja School of Law. Kõik ülikooli õppekavad on riiklikult ja rahvusvahelistelt tunnustatud.

Ülikooli missioon on koolitada üliõpilasi edukaks karjääriks, et lõpetajad mõistaksid ühiskonna ootusi ja looksid uusi teadmisi teaduse ja innovatsiooni abil. EUC on ülemaailmse kõrgharidust andvate institutsioonide võrgustiku Laureate International Universities liige, mis loodi USAs 1998. aastal.  Võrgustikku kuuluvad enam kui 75 akrediteeritud institutsiooni 29 riigis Põhja-Ameerikas, Lõuna-Ameerikas, Euroopas, Aasias, Aafrikas ja Lähis-Idas, millesse kuuluvad rohkem kui 150 ülikoolilinnakut ja üle 850 000 üliõpilase.

Projekt “JOBIT – Innovative teaching methodologies and courseware for software development VET to reduce skills gap in IT” (project JOBIT)  keskendub kutseõppes noorem tarkvaraarendajate kutseoskuste arendamisele vastavalt töömaailma vajadustele. Projektis osalevad kolm organisatsiooni Eestist, Itaaliast ja Küproselt. Projekti tulemusena valmivad õppematerjalid on loodud noorem tarkvaraarendaja erialale veebirakenduse loomiseks.

PROJEKTI EESMÄRK

Projekti peamine eesmärk on välja arendada projekti partnerriikide sh ka Eesti jaoks kutsehariduse tasemel noorem tarkvaraarendaja väljaõppe uuenduslik sisu ja koolitusmetoodika.

Kõige olulisem innovatiivne aspekt on, kuidas tihendada koostööd kutseõppeasutuste ja IKT ettevõtete vahel. Võtmeküsimus on see, kuidas tõsta kutseõppe taset ja muuta see tööandjate jaoks tõhusamaks, st kuidas saavutada, et kutseõppe lõpetajad saaksid sujuvalt tööelu alustada.

TEGEVUSED

Projekti eesmärkide saavutamiseks planeeriti erinevaid tegevusi. Kõigepealt viidi Eestis, Küprosel ning Itaalias läbi tööturu ja tööandjate uuring selgitamaks välja, milline on ettevõtete vajadus kutsekvalifikatsiooniraamistiku 3.–5. tasemel oskustega noorem tarkvaraarendajate järele ja milliseid konkreetseid oskusi sellel tasemel tarkvaraarenduse õppes tuleks õpetada.

Uuringu tulemuste põhjal leidsid projekti partnerid ühiselt, mis on need kõige olulisemad asjad, mida tuleks kutseõppes õpetada.  Seda selgitab õpetajatele koostatud käsiraamat, mis sisaldab innovatiivseid meetodeid ja võtteid IT valdkonna õpetamiseks. Lisaks koostati õppematerjalid veebiprogrammeerimise õpetamiseks.

Käsiraamat ja õppematerjalid on aluseks projekti järgmisele olulisele väljundile IT valdkonna õpetajate koolitusele. Koolitused toimusid kõikides riikides ja sisaldasid lisaks klassikoolitustele ka iseseisvat tööd ja ettevõttepraktikat.

SIHTGRUPP

JOBIT on suunatud kutseõppe õpetajatele ja kutseõppeasutustele. Projekti kaasati IT ettevõtteid, kes lõppkokkuvõttes on projektist kõige suuremad kasusaajad, sest kutseõppe lõpetajad on nende tulevased töötajad.

Kombineerides ettevõtjate „mida vaja?“ ja kutseõppeasutuse lõpetajate „mida pakutakse?“ peakski lõppkokkuvõttes vähendama tühimikku töömaailma ja kutsehariduse vahel.

Projekti üldinfo

Päevade arv

Küsi kuupäevi

Teostaja

BCS Koolitus

Rahastaja

Projekti rahastab Euroopa Liidu programm Erasmus+, projekt kestus 24 kuud (september 2015 kuni august 2017).

Partnerid

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.