Projekti eesmärk on aineõpetajate ja erialaõpetajate digipädevuste arendamine. Koolituse tulemusel tunneb  õppija ära peamised e-ohutusalased probleemid (sh. küberkiusamine, identiteedivargus, vihakõne, ebasobiva sisuga pildi-videomaterjal) ja oskab neile pakkuda võimalikke lahendusi ning omandatud teadmisi õpilastele edasi anda.

Õpiväljundid:

koolituse läbinu teab ja tunneb ära peamised e-ohutuse valdkonna probleemid ning oskab pakkuda neile võimalikke lahendusi

  • On veebikeskkondadest digitaalse info otsingul eesmärgipärane, hindab  selle sisu kriitiliselt ning annab vajadusel omandatud teadmised edukalt õpilastele edasi
  • Nõustab õpilasi suhtlemisel sotsiaalvõrgustikes ja muudes digikeskkondades Netiketi hea tava reeglitest lähtuvalt.
  • Järgib ise ja nõustab õpilasi digitaalse sisu loomisel või olemasolevate materjalide muutmisel, lähtuvalt intellektuaalse omandi õigustest ja kehtivatest litsentsidest
  • Kasutab info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaid turvaliselt ning kestlikult ise ja nõustab õpilasi identiteedi, tervise ning keskkonna kaitsmisel,
  • Tunneb internetisõltuvuse tunnuseid, kirjeldab internetisõltuvuse vältimise võtteid ja oskab vajadusel abivajajat nõustada
  • Tunneb ja kasutab hea tava reegleid e-kanalite vahendusel suhtlemisel suunal õpilane-õpetaja, õpetaja-lapsevanem, kool-lapsevanem
  • Teab ja oskab nõustada kolleege ja lapsevanemaid, õpilasi VOSK-lähenemise* juures digitaalsete seadmete kasutuselevõtul oma õppeasutuses

Projekti õppekava:

Õppekava on leitav siit.

Projekti päevakava: 

Näidis päevakava on leitav siit.

Projekti info

Projekti üldinfo

Päevade arv

01.05.2019 - 30.06.2020

Teostaja

BCS Koolitus

Rahastaja

Projekt saab teoks Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastamisel.

Partnerid

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.