Pythoni koolitus finantsanalüütikule

Pythoni koolitus finantsanalüütikule annab Pythoni programmeerimiskeele baasteadmised ning elementaarsed oskused. Koolituse käigus harjutatakse läbi finantsvaldkonna tüüpilised andmetöötlusülesanded.

Kursuse põhieesmärk on suunata koolitatav täielikust programmeerimisoskamatusest programmeerimisalaste teadmiste tasemele, mis võimaldab tal Pythoni keeles kodeeritud programme kujundada, kirjutada, siluda ja käivitada ning mõista tarkvara arenduse põhimõisteid.

Koolitus tugineb peamiselt finantssektori valdkonna ettevõtete ja tööandjate vajadustele, õppetehniliselt aga Pythoni Instituudi poolt toetatud OpenEDG Academy koolitusplatvormile. Kursust korraldab KPMG Baltics OÜ, kes on OpenEGD Akadeemia koolituspartner.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Toetab enda organisatsiooni senisest mitmekülgsemalt, osates lahendada probleeme andmepõhiselt.
 • Lahendab edukalt lihtsamaid analüütika, automatiseerimise ja ETL (andmepuhastuse) ülesandeid.
 • Tunneb programmeerimise kõige tähtsamaid võtteid ning suudab alustada mõne teise programmeerimiskeele õppimist.
 • Oskab luua, arendada ja parendada lihtsamaid Pythonis kirjutatud arvutiprogramme.
 • Tuleb toime lihtsaima automatiseerimise ülesande ja API-de loomisega.
 • Omab praktilist kokkupuudet ärikaasustega ja on valmis edasi õppima masinõpet.
 • Oskab kaasata enda igapäevatöösse edumeelseid andmetöötluse tehnoloogiaid.
 • On teinud endale ja tööandjale selgeks enda võimed edasi õppida ja realiseerida end edukalt infotehnoloogia valdkonnas.
 • On kompetentne PCEP eksami sooritamiseks ja vastava sertifikaadi omandamiseks.

Algkursus sobib ilma Pythoni programmeerimise teadmisteta isikutele.

Kursuse lõpus saavad osalejad KPMG käest tõendi kursuse läbimise kohta.

Kellele koolitus mõeldud on?

 • Andmeanalüütikutele, tehnilistele spetsialistidele ja kõigile teistele, kes tegelevad igapäevaselt andmete ja nende töötlemisega.
 • Spetsialistile, kellele kontoritarkvara tundub lihtne, kuid kasutamiseks vähetõhus ja kes soovib astuda sammu programmeerimise maailma.
 • Spetsialistile, kes otsib võimalusi ettevõtte äriprotsesse toetada kiire ja tõhusa andmetöötlusega.
 • Enda teadmistepagasit programmeerimiskeele oskusega täiendada soovivale analüütilist tööd tegevale töötajale.

Eelteadmised:

 • Koolitusel osalemiseks ei ole vaja osata programmeerimist.
 • Vajalik on inglisekeelsest tehnilisest tekstist arusaamine materjalide kasutamiseks ja eksami (valikuline) sooritamiseks. Äriregistri andmete harjutuse jaoks on vajalik tasuta API kasutajaleping. Juhiste saamiseks pöördu koolitaja poole.

Õppemeetodid: Loeng, praktiline harjutus, iseseisev töö.

Hindamismeetod: Iseseisvate tööde sooritamine.

Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi iseseisva praktilise töö.

Õppekavarühm: 0613 Tarkvara ja rakenduste arenduse ning analüüsi õppekavarühm

Loe lähemalt lektori kohta.

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.