Protsessijuhtimine ja protsesside kirjeldamine

Koolituse läbinu:

 • teab protsessijuhtimise elutsüklit;  
 • saab praktilised teadmised protsesside kaardistamisest ja meetoditest; 
 • mõistab järjepideva parendamise loogikat ja mõõtmise olulisust; 
 • oskab kirjeldada tööprotsessi osiseid selle automatiseerimiseks (tarkvara arendamiseks). 

Koolituse eesmärk on anda valdkonnajuhtidele teadmised protsessijuhtimisest ning tutvustada protsessijuhtimise erinevaid praktilisi tehnikaid. Peale koolitust mõistavad osalejad protsessijuhtimise tausta ja sisu; olulisi mõisteid ja tehnikaid; teadmisi protsessi kirjeldamisest, juurutamisest ja mõõtmisest. Lisaks teoreetilise teadmiste omandamisele antakse koolitusel praktilised võtted tööprotsesside kirjeldamiseks, mis on oluline sisend IT-le teenuste arendamiseks.

Õppevahendid: arvuti või paber ja pliiats

Sihtrühm ja eelteadmised: 

Koolitusele on oodatud eelkõige valdkonnajuhid, kes vastutavad oma organisatsiooni äriprotsesside efektiivse ja tõhusa toimimise eest (valdkonna- ja protsessijuhid). Koolitus ei ole suunatud IT-juhtidele ja -analüütikutele.

Programm:  

Sissejuhatus protsessijuhtmisse

 • Erinevad koolkonnad ja metoodikad
 • Olulised mõisted ja terminoloogia
 • Organisatsiooni protsesside jagunemine (põhi- ja tugiprotsessid)
 • Protsessijuhtimise elutsükkel (kaardistamine, kirjeldamine, analüüsimine, ümber kavandamine, juurutamine, mõõtmine ja kontrollimine)

(Töö-) protsessi kirjeldamine (tarkvaras realiseerimiseks)

 • Taustinformatsioon, eesmärgid, funktsionaalsed ja mittefunktsionaalsed nõuded
 • Andmed (objektid ja nende atribuudid, klassifikaatorid)
 • Protsess (Joonised, kirjeldused, kasutusjuhtude- ja olekudiagrammid, sisendid ja väljundid, rollid ja vastutus)
 • Lisainformatsioon (päringud, aruanded, andmevahetus, jne)

Õppemeetodid: Auditoorne töö klassi- või veebikeskkonnas 8 tundi (sh praktilised harjutused koolikeskkonnas 3 tundi).

Hindamismeetod: Praktiliste harjutuste sooritamine ja rühmatöö.

Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi praktiliste harjutuste.

Koolituse lõpetamine: Koolituse lõpetaja saab tunnistuse kui sooritab kõik koolituse jooksul antud praktilised harjutused.

Hind sisaldab kohvipause koolituskeskuses ja ühiseid lõunasööke.

Õppekavarühm: 0611 Arvutikasutus.

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.