Chat with us, powered by LiveChat

Praktiline digioskuste koolitus

Kaasaegsed töövahendid tänapäeva organisatsioonis – praktiline digioskuste koolitus 50+ mittetöötavatele ja mitteõppivatele inimestele ja pikaaegsetele töötutele.

Koolitust pakutakse kahel tasemel, lähtuvalt grupi baastasemest, mis selgitatakse välja infotundides (testimise ja intervjuude kaudu).

I-astme koolitus on mõeldud peamiselt pikalt tööturult eemal olnutele või neile, kes tööle saamiseks vajaksid paremaid IT  ja virtuaaltöö baasoskuseid.

II-astme koolituse sihtrühma kuuluvad inimesed, kes varem töötasid oma ala spetsialistide või alamastme juhtidena ning vajaks samal positsioonil/tasemel jätkamiseks kõrgemaid IT ja virtuaaltöö oskuseid.

02.06-21.06.2021 toimub II-astme koolitus.

Mõlema koolitusprogrammi oluline osa on tööklubidel, et tõsta osalejates motivatsiooni tööle naasmiseks. Projekti lõpetajad on saanud ettevalmistuse naasmaks tööturul samaväärsele ametikohale, millest nad on pidanud oma puuduva või mitte piisava digikompetentsi tõttu varem loobuma.

Koolitusel osalemiseks on vajalik kontoritöö tarkvara kasutusoskus baastasemel. Koolitusi viiakse läbi eesti keeles.Tööle minekuks vajalikku tuge ja praktilisi ülesandeid pakutaks tööklubides, mis annavad hea võimaluse koolituse käigus omandatu rakendamiseks.

Kursuse raames on soovijatel võimalik sooritada arvutikasutamise sertifitseerimiseksamid.

Koolitus toimub Tallinnas, kuid on avatud osalejatele üle Eesti. Sõidu- ja majutustoetus aitab katta kaugemalt tulijate kulutused.

Investeering: osalejatele tasuta
Õppe keel: eesti keel
Lektorid: BCS Koolituse koolitajad: Kersti Laidvee, Margus Sakk, Merje Vaide, Andrus Koka, Tarmo Rosenfeldt, Ants Sild, Anni Sild, Triin Kangur, BCS Koolituse partnerkoolitajad
Päevade arv: 10
Tundide arv: 87 akadeemilist tundi
Koolituse toimumise koht: veebikeskkond Zoom

Sihtgrupp:

 • 50-aastastele ja vanematele mittetöötavatele ja mitteõppivatele inimestele, tööalase konkurentsivõime suurendamiseks, tööle aitamiseks ja tööl püsimiseks.
 • mittetöötavale ja mitteõppivale vähemalt kuus kuud töötuna või mitteaktiivsena olnud inimesele.

Programm:

 • IKT-töövahendite ja kontoritöö tarkvara (MS Office 365, O365) kasutamine
 • Ajaplaneerimine ja töö optimeerimine IT-lahenduste abil (MS Teams ja Google Calendar, Trello, Slack)
 • Informatsiooni haldamine Dokumentide koostamine, vormistamine, haldamine
 • Visualiseerimistööriistade (MS PowerPoint, MS Power BI) ja andmeanalüüsiks sobivate programmide kasutamine MS Power Query)
 • Virtuaalsete koostööprogrammide kasutamine
 • Interneti põhitõed ja küberturbe alused
 • Veebipõhiste kommunikatsioonivahendite kasutamine töö eesmärgil
 • Virtuaalsete isikutuvastusvahendite kasutamine – ID kaart, Mobiil ID, Smart ID
 • Arvutikasutamise põhioskuste sertifitseerimisprogrammi ECDL eksamiteks „Interneti põhitõed“, „Arvuti põhitõed”, “Tekstitöötlus” valmistumine.

Tööklubides läbitavad teemad: enesejuhtimine ja töökoormuse ohjamine;
transdistsiplinaarsus – oskus aru saada erinevate distsipliinide (ainevaldkondade) mõistetest ja nende omavahelistest seostest; disain-mõtlemine;
uuenenud töökeskkond ja organisatsioonimudelid ning vanemaealise töötaja kohanemine muutustega
organisatsiooni sisekommunikatsioon – veebipõhine suhtlemine ja kommunikatsioon, suhtlemismaneerid

Õppemeetodid: Praktiline harjutus, iseseisev töö.

Hindamismeetod: Iseseisvate tööde sooritamine.

Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamine selgitatakse välja koolituse jooksul osalejatele antavate iseseisvate praktiliste töödega.

Koolitaja kvalifikatsioon:  Koolitaja kvalifitseerub õpet edukalt läbi viima, kui tal on minimaalselt kolme aastane praktiline kogemus täikasvanutele suunatud koolituste läbiviimisel õpetatavas valdkonnas; on omandatud andragoogi kutse või isik on varem töötanud koolitatava sektori spetsialistina minimaalselt kolm aastat.

Koolitusele kandideerimine:

 • Registreerimisel koolitusele saab kandideerija oma e-mailile automaatse kinnituskirja.
 • Enne koolituse algust kutsutakse kandideerijad kohustuslikule infotunnile.
 • Lõplik koolitusgrupp selgub intevjuude alusel.

 

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.