Power BI baaskoolitus andmeanalüütikutele

Koolituse läbinu: 

 • impordib andmed erinevatest allikatest Power Query abil andmemudelisse; 
 • visualiseerib andmeid Power Bi Desktop abil 
 • oskab importida ja korrastada andmeid; 
 • oskab DAX funktsioonide abil arvutada võtmenäitajaid; 
 • kasutab raportites andmete analüüsiks ja detailide uurimiseks filtreerimise võimalusi; 
 • kasutab raporti disainimiseks järjehoidjaid, tingimuslikku kujundust ja DAX funktsioone; 
 • oskab luua võtmenäitajate ja eesmärkide kohta töölauda (Metrics); 
 • oskab piirata (filtreerida) kasutajate ligipääse andmeridadele; 
 • kasutab raporti jagamise võimalusi Power BI service keskkonnas. 

Koolituse kuupäevad: 14 – 15 detsember ja 4 – 5 jaanuar

Koolituse eesmärk: Kahest moodulist koosneval koolitusel saavad osalejad põhjalikud teadmised võimekast tööriistast, mis hõlbustab läbimõeldud ja eesmärgistatud otsuste tegemist. Power BI-ga saab andmeid koguda, korrastada, ühendada andmemudeliks,  visualiseerida ning jagada ettevõtte töötajatega .Lisaks saavad osalejad teadmised, kuidas luua kasutajatele interaktiivseid raporteid MS Power BI abil.

Sihtrühm ja eelteadmised: Koolitusele on oodatud kõik,  kes  soovivad põhjalikke oskusi, kuidas kasutada Power BI rakendust andmeanalüüsi töövahendina.

Õppevahendid: Windows operatsioonisüsteemi arvuti. Power BI Desktop rakendus.

Programm: 

 • Päringute loomine Power Queryga
  • Andmete importimine erinevatest allikatest
   • Veebist
   • Andmebaasist
   • Tekstifailidest
   • Exceli tabelitest
   • Facebookist, Outlookist…
  • Tabelite ühendamine
   • Tabelite liitmine
   • Andmete võtmine teisesest tabelist ehk tabelite sidumine
  • Andmete korrastamine
   • Filtreerimine ja sorteerimine
   • Päiste määramine
   • Veergude ühendamine ja tükeldamine
   • Andmetüüpide määramine
   • Risttabelist (Pivot) tavatabeli tegemine
   • Arvutustega veergude lisamine
  • Päringute värskendamine ja redigeerimine
  • Funktsioonid päringutes (“M”-funktsioonid)
   • Tingimuslaused
   • Formaadi muutmise funktsioonid
   • Ajafunktsioonid
   • Tekstifunktsioonid
   • Statistikafunktsioonid
 • Andmete visualiseerimine töölaual (Dashboard) Power BI Desktop abil
  • Rakenduse paigaldamine
  • Töökeskkond
  • Andmemudeli loomine
  • Võtmenäitajad (KPI)
   • Võtmenäitajate ja kokkuvõtete arvutamine
   • Tabelid ja maatriksid
  • Graafikud
   • Dünaamilised tulp-, joon-, sektordiagrammid
   • Geograafilise asukohaga diagrammid
    • Asukoha tüübi määramine
    • Punktid kaardil
    • Piirkonnad
  • Tabelid ja maatriksid
  • Filtreerimise võimalused – Veelgi põhjalikum!
   • Viilutajad
   • Visuaali-, lehe- ja raportifiltrid
   • Sissevaated (Drill) ja selle seadistamine
  • Kohandatud visuaalide importimine (uued diagrammid, pildid…)
  • Visualiseerimisobjektide kujundamine
   • Fondid, värvid, graafikutele objektide lisamine ja eemaldamine
   • Skaalade seadistamine
   • Dünaamiliste joonte lisamine
 • DAX funktsioonide kasutamine
  • Uute võtmenäitajate arvutamine (tingimus-, aja-, teksti- viitamis- ja filtrifunktsioonid), näiteks: võrdlus eelmise perioodiga, YTD, erinevus keskmisest, liikuv keskmine, top5, osakaalud…)
  • Kiirmõõdikud
  • Veeru lisamine DAX funktsioonide abil
  • Tabeli lisamine DAX funktsioonide abil
  • Mõõdikute kasutamine visuaalide kujundamisel
 • Raporti disainimine (tingimuslik kujundamine, järjehoidjate kasutamine raporti kasutajaliidese loomisel, nuppude kasutamine, välja väärtuste kasutamine parameetrina…)
 • Hierarhiate ja andmegruppide loomine ja kasutamine
 • Drill Down filtreerimise seadistamine
 • Row Level Security (andmeridade vaatamise õiguste määramine)
 • Metrics (Power BI Service võimalused eesmärkide ja kriitiliste tulemuste jälgimiseks)
 • Raporti ja töölaua jagamise võimalused Power BI Service keskkonnas

Õppemeetodid: Õppetöös saab osaleda klassiruumi tulles või liitudes koolitusega läbi veebikeskkonna Zoom. Koolituse maht on 32 tundi sh 20 tundi praktilisi harjutusi koolituskeskkonnas.

Hindamismeetod: Praktiliste harjutuste sooritamine

Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamist hinnatakse koolituse ajal läbi viidud tagasisidestatud praktiliste harjutuste põhjal.

Koolituse lõpetamine: Koolituse lõpetaja saab tunnistuse kui sooritab kõik koolituse jooksul antud praktilised harjutused. Osalejatele, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole väljastatakse soovi korral tõend koolitusel osalemisest.

Hind sisaldab: Kohvipause koolituskeskuses ja ühiseid lõunasööke 

Õppekavarühm: 0611 Arvutikasutus.

Lektori CV

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.