Java arendaja õhtuõpe

Koolituse läbinu:

 • teab Java keele põhialuseid;
 • oskab projekteerida lihtsaimad Java rakendusi;
 • oskab kirjutada programmi, mis suhtleb andmebaasiga;
 • oskab realiseerida elementaarseid turvalisuse/autentimise võtteid;
 • oskab kasutada REST veebisüsteeme.

BCS Koolitus on Töötukassa koolituspartner. Koolituskaardiga osalemise kohta loe lähemalt: siit.

Kui oled töötav inimene, siis saab tööandja taotleda töötukassalt koolituskulude katmiseks toetust. Lähemalt loe siit.

Kursuse edukalt läbinud õpilased teavad Java keele põhistruktuure ja oskavad neid kasutada programmeerimisülesannete lahendamisel. Osalejad saavad esmased teadmised Java programmeerimiskeele alustest, et tulevikus spetsialiseeruda Java või mõne muu programmeerimiskeele süvendatud omandamisele.

Koolitusele on oodatud erinevate ärivaldkondade professionaalid, kes soovivad oma erialal töötades IT-arenduse alaseid lisateadmisi hankida või siis vahetada eriala ja jätkata oma karjääri tarkvaraarendajana. Kursus sobib ka informaatikavaldkonna tudengitele, kes soovivad täiendõpet programmeerimise algteadmiste omandamisel.

Õppevahendid: Osalejal läheb vaja töötava mikrofoni ja kaameraga arvutit, soovitavalt lisaekraani ning stabiilset internetiühendust. Koolitusel kasutatakse Windows operatsioonisüsteemi. Lektoriga kokkuleppel võib kasutada ka Mac operatsioonsüsteemiga arvuteid.

Neil, kellel puudub vajalik arvuti on võimalik seda rentida kokkuleppel BCS Koolitusega.

Programm:

 • Programmeerimise sisu ja otstarve, põhimõtted. Töövahendid, koodihoidlad
 • Programmeerimise põhimõiste
 • Andmed, andmetüübid, operaatorid, avaldised, stringid ja stringitöötlus
 • Tingimusavaldised: if, else, switch
 • Massiivid, tsüklid: while, do-while, for, foreach
 • Kollektsioonid, tsüklite rakendamine kollektsioonidele
 • Funktsioonid, parameetrid, tagastusväärtus, rekursioon
 • Ühik testimine (unit testing)
 • Objektorienteeritud programmeerimise alused
 • Failioperatsioonid
 • Andmebaasid, andmemudel ja SQL
 • Java Spring raamistik, RESTful süsteemid, integratsioon andmebaasiga
 • REST-meetodite kirjutamine
 • JWT ja autentimine

Õptatav tarkvara: Java (OpenJDK), CMD/Bash, Git, IntelliJ, PostgreSQL, Postman.

Kursuse raames valmib iseseisva tööna projekt, mida lektor juhendab ja õpetab paralleelselt.

Õppemeetodid: Õppetöös saab osaleda klassiruumi tulles või liitudes koolitusega läbi veebikeskkonna Zoom. Koolituse kogumaht on120 tundi ja koosneb 80 tunnist  (sh 60  tundi praktilisi harjutusi ) koolituskeskkonnas ja 40 tundi iseseisvast praktilisest tööst.

Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi iseseisva praktilise töö koolikeskkonnas.

Koolituse lõpetamine: Koolituse lõpetaja saab tunnistuse kui sooritab kõik koolituse jooksul antud praktilised harjutused (sh kursuse raames valmima iseseisva projekti esitlemine).

Hind sisaldab: Kohvipause koolituskeskuses.

Lisainfo:

 • Koolitus toimub 10 nädala jooksul kahel päeval nädalas.
 • Koolituste päevad on iga nädal esmaspäev ja neljapäeval 18:00-21:00.
04.12 18:00 – 21:00
07.12 18:00 – 21:00
11.12 18:00 – 21:00
14.12 18:00 – 21:00
18.12 18:00 – 21:00
21.12 18:00 – 21:00
04.01 18:00 – 21:00
08.01 18:00 – 21:00
11.01 18:00 – 21:00
15.01 18:00 – 21:00
18.01 18:00 – 21:00
22.01 18:00 – 21:00
25.01 18:00 – 21:00
29.01 18:00 – 21:00
01.02 18:00 – 21:00
05.02 18:00 – 21:00
08.02 18:00 – 21:00
12.02 18:00 – 21:00
15.02 18:00 – 21:00
19.02 18:00 – 21:00

Õppekavarühm: 0612 Andmebaaside ja võrgu disain ning haldus.

Lektori LinkedIn

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.