Isikuandmete kaitse (GDPR) koolitus

Koolituse läbinu:

 • omab ülevaadet isikuandmete kaitset reguleerivatest õigusaktidest;
 • tunneb olulisemaid isikuandmetega seonduvaid õigusi ja kohustusi;
 • on kursis järelevalveasutuste ja kohtute viimase praktikaga isikuandmete kaitse valdkonnas;
 • teab praktilise viise isikuandmete kaitse nõuete täitmiseks.

Koolituse eesmärk on anda ülevaade isikuandmete kaitse regulatsioonist ja praktikast Eestis.

Sihtgrupp: Andmekaitsespetsialistid, igapäevaselt isikuandmetega sagedasti kokku puutuvad isikud

Programm:

 • Lühisissejuhatus andmekaitseõigusesse
 • Vastutava ja volitatud töötleja roll, kohustused, vastutused
 • Isikuandmete töötlemise alused
 • Isikuandmete kaitse põhimõisted ja töötlemise üldpõhimõtted
 • Andmekaitse üldmäärusest (GDPR) tulenevad olulisemad kohustused
 • Andmesubjekti õigused
 • Isikuandmete edastamine välisriiki
 • Vastutus andmekaitsealaste rikkumiste eest
 • Küsimused ja vastused

Eelteadmised: Koolitusele võib tulla eelteadmisteta, kuid koolitust võib olla lihtsam jälgida, kui on olemas baasteadmised isikuandmete kaitsest (mõisted jms).

Õppemeetodid: loeng, avatud arutelu

Hindamiskriteerium: puudub. Koolituse läbinud saab tõendi koolitusel osalemise kohta.

Hind sisaldab kohvipausi koolituskeskuses.

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.