Andmeanalüüs ja interaktiivsete visuaalsete raportite loomine

Koolituse tulemusena oskab osaleja:

 • luua andmeanalüüsiks tabeleid, teha tabelites arvutusi, importida erinevatest allikatest andmeid Excelisse ja Power BI-sse
 • andmeid korrastada ja korrastamise tegevusi automatiseerida
 • koostada tabelites olevatest andmetest erinevaid kokkuvõtteid ja võrdlusi
 • koondada mitmest eri kohast andmed ühtsesse andmemudelisse
 • luua andmete visualiseerimiseks raporteid ja töölaudu ning neid kolleegidele kasutamiseks välja jagada

Koolituse eesmärgiks on anda oskused andmete koondamiseks, analüüsimiseks ja visualiseerimiseks MS Exceli, Power Query ja Power BI abil.

Sihtrühm: Kõik, kellel on vaja arvutada ja jälgida võtmenäitajaid (KPI-d), saada ülevaade ja koostada kokkuvõtteid erinevates tabelites olevatest andmetest ning visualiseerida graafikute ja maatriksite abil suuri andmehulkasid.

Eeldused: Exceli kasutamise oskus algtasemel (Exceli töökeskkond ei ole võõras; oskab sisestada tabelisse andmeid; saab aru, mis on tabel; oskab teha lihtsamaid arvutusi kasutades lahtrite aadresse).

Koolituse programm:

 1. Excel (21 akh)
  • Andmetüübid
   • Erinevate andmetüüpide kasutamine (arvud, protsendid, kellaajad, kuupäevad tekstid)
   • Tabelis valede andmetüüpidega andmete leidmine ja parandamine
  • Tabelid
   • Tabeli struktuur
   • Dünaamiliselt seotud tabelite koostamine erinevatele töölehtedele
   • Töölehtede grupeerimine
  • Arvutused tabelites
   • valemid erinevatel töölehtedel paiknevatest andmetest
   • absoluutne- ja suhteline aadress valemites
   • funktsioonide kasutamine
    • kokkuvõtted (SUM, SUMIF, AVERAGE, ROUND, MAX, MIN, COUNT, COUTIF…)
    • loogikafunktsioonid (IF, AND, OR, IFS…)
    • otsingufunktsioonid (VLOOKUP, INDEX, MATCH, XLOOKUP)
    • tekstifunktsioonid (LEFT, RIGHT, MID, LEN, FIND…)
    • ajafunktsioonid (TODAY, EOMONTH, NETWORKDAYS, WEEKDAY, WORKDAY…)
   • Tabeli kujundamine
    • lahtrite ühendamine, raamjooned, taustad, andmete kujundusviisid
     (N: kg, nädalapäevad, komakohad, tuhandete eraldajad, kuva tuhandetes…)
    • kujunduse kopeerimine
    • tingimuslik kujundamine (Conditional Formatting)
   • Diagrammide koostamine
    • Diagrammide tüübid (joon-, tulp-, sektorgraafikud…)
    • Diagrammid mitmel lehel asuvatest andmetest
    • Mitme skaalaga diagrammid
   • Prognoosid, lahendajad
    • Eesmärgistatud otsing (Goal Seek)
    • Lahendajad (Solver)
    • Stsenaariumid
   • Töö kaitsmine
    • piirangute seadmine andmete sisestamisel
    • Ridade, veergude ja valemite peitmine
    • Lahtrite ja töölehtede lukustamine
    • Failile parooli seadmine
   • Tabelite analüüs:
    • ridade, veergude külmutamine, töölehe tükeldamine
    • sorteerimine ja filtreerimine
    • vahekokkuvõtted
 1. Andmete importimine ja korrastamine (Power Query) (8 akh)
  • Power Query töökeskkond
  • Andmete importimine erinevatest allikatest (veebilehelt, Exceli- ja tekstifailist, andmebaasist, kaustast, …)
  • Andmete korrastamine
   • Struktuuri korrastamine
   • Veergude tükeldamine ja ühendamine
   • Asendused
   • Filtrid
   • Unpivot
   • Päiste määramine
   • Andmetüüpide määramine
   • Tühjade lahtrite täitmine
  • Arvutusveeru loomine (M-funktsioonid)
  • Tingimuslaused
  • Tabelite ühendamine päringute abil (ühendamis- ja liitmispäringud)
  • Päringute värskendamine (manuaalne ja automaatne)
 2. Kokkuvõtete ja raportite koostamine liigendtabeliga (Pivot Table) (5 akh)
  • Millal ja milleks liigendtabelit kasutada
  • Liigendtabeli ehitus
   • Lihtsa liigendtabeli moodustamine
   • Andmete valimine
   • Väljade lisamine raportisse
   • Raporti filtri kasutamine
   • Andmete uuendamine
   • Liigendtabeli puhvri jagamine teistele liigendtabelitele
   • Liigendtabeli ümberpaigutus
  • Liigendtabeli kohandamine
   • Visuaalsed muudatused raportis
   • Kokkuvõtte-funktsiooni valik raportis (SUM; COUNT; AVERAGE; STDEV jm)
   • Vahekokkuvõtete lisamine ja eemaldamine
   • Vahekokkuvõtete arvutusvõimalused (kumulatiivsed summad, protsendid…)
   • Uued arvutusväljad ja arvutusväärtused liigendtabelis
  • Andmete kuvamine liigendtabelis
   • Väljade grupeerimine
   • Väljade ümberpaigutus raportis
   • Andmete sorteerimise võimalused liigendtabelis
   • Filtreerimise võimalused liigendtabelis
   • Liigendtabeli raporti andmete kuvamine diagrammina
   • Tingimusliku kujundamise kasutamine liigendtabelis
  • Eraldi paiknevate tabelite analüüs liigendtabeliga
 3. Andmeanalüüs Power BI abil (16 akh)
  • Rakenduse paigaldamine, erinevad litsentsitüübid
  • Töökeskkond
  • Andmete toomine Power BI-sse Power Query päringute abil
   • Andmete korrastamine
   • Andmetüüpide määramine
   • Andmekvaliteedi kontrollimine
  • Andmemudeli loomine
   • Tabelite vahelised seosed, seosetüübid
   • Mittevajalike väljade peitmine
   • Uute mõõdete arvutamine (measures) DAX funktsioonide abil (SUM, COUNT, SUMX, CALCULATE, FILTER, ALL, SAMEPERIODLASTYEAR…)
  • Väljade kujundamine (komakohad, tuhandete eraldajad, rahasümbolid, kuupäeva näitamise võimalused)
  • Raporti loomine (visuaalide loomine töölauale)
   • Dünaamilised tulp-, joon-, sektordiagrammid
    • Kujundamise võimalused ( skaalad, andmesildid, värvid, tekstifondid, skaala liugur…)
    • Analüüsijoonte lisamine (eesmärk, keskmine, miinimum…)
    • Mitme kategooriaga diagrammid, kategooriates liikumine
   • Geograafilise asukohaga diagrammid
    • Asukoha tüübi määramine
    • Asukoha parandamine algandmetes
    • Punktid kaardil
    • Piirkonnad
    • Tingimuslik kujundus
   • Tabelid ja maatriksid
  • Filtreerimise võimalused
   • Viilutajad
   • Visuaali-, lehe- ja raportifiltrid
   • Sissevaated (Drill down) ja selle seadistamine
   • Visuaalide omavahelise interaktiivsuse seadistamine
  • Kohandatud visuaalide importimine (uued diagrammid, pildid…)
  • Järjehoidjate kasutamine
  • Kuupäevatabeli loomine ja sidumine olemasoleva andmemudeliga
  • Töölaua jagamise võimalused veebikeskkonnas

Koolituse toimumise kuupäevad:

 • 12.04 kl 13-17
 • 13.04 kl 9-13
 • 21.04 kl 13-17
 • 22.04 kl 9-13
 • 28.04 kl 13-17
 • 29.04 kl 9-13
 • 5.05 kl 9-17
 • 6.05 kl 9-17

Hindamismeetod: Iseseisvate tööde sooritamine.

Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi iseseisva praktilise töö.

Õppemeetod: Praktilised harjutused, loeng.

Hind sisaldab

 • Kohvipause koolituskeskuses

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.