Sharepointi haldamine ja arendamine SharePoint Designer abil

IT spetsialistileSharepoint

Kursuse käigus õpitakse kasutama Mircosoft SharePoint Designer 2013 haldus ja arendus tööriista. Kursuse eesmärk on tutvustada SPD võimalusi SharePointi site'ide kiireks haldamiseks ning erinevate töövoogude loomiseks, et täita kiirelt äripoolelt tulenevaid uusi nõudmisi. Kursuse käigus vaadatakse ka JSLink võimalusi kasutajaliidese mugavdamisel ning info ülevaatlikumalt edastamiseks läbi andmete visualiseerimise.

Teadmisi edastatakse läbi praktiliste ülesannete. 


Investeering: 200,00 € + km
Lektor: Mikk Välja, BCS Koolituse partner
Päevade arv: 1
Tundide arv: 9 akadeemilist tundi

Sihtgrupp:Osaleja peaks olema tuttav SharePointi platvormi ning selle võimalustega ja oskama sooritada põhitegevusi läbi veebiliidese. Kasuks tulevad algteadmised programmeerimisest.

Programm:
 • SPD (SharePoint Designer) abil site'ide, loendite ning teekide loomine ja haldamine
 • Projekti lehe loomine ning kohandamine. 
 • Töövoogude loomine tegevuste automatiseerimiseks
 • Automaatse projektikoodi genereerimine.
 • Automaatse arhiveerimise loomine.
 • Töövoogude loomine protsesside suunamiseks ja jälgimiseks
 • Lepingu kinnitamise töövoo loomine 
 • Nuppude loomine loendite või üksuste menüüdesse.
 • Töövoo käivitamine projekti vormilt.
 • JSLink kasutamine andmete visualiseerimiseks
 • Projekti staatuse, tähtaegade ja valmimise protsendi kuvamine KPI'de abil.

Õppemeetodid: Praktiline harjutus, iseseisev töö

Hindamismeetod: Iseseisvate tööde sooritamine.

Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi iseseisva praktilise töö.
Registreeri koolitusele Küsi lisa
Sulge