Projekt „Online4EDU“ on selleks korraks lõppenud

3 kuud väldanud Online4EDU projekt, mille raames tutvustati õpetajatele nende igapäevatöös lisandväärtust loovaid veebipõhiseid koostöövahendeid, on selleks korraks lõppenud.  

Viimasel kohtumisel esitasid õpetajad oma lõputöid ja sooritasid ECDL testid „Koostöö internetis“ ja „Veebikoostöövahendite kasutamine õppetöös“. 28-st õpetajast 24 sooritasid mõlemad testid edukalt ja neile väljastati selle tõendamiseks ECDL Profile sertifikaat.

Lõputöödes kirjeldati koolis esinevaid probleeme, millele leiti veebikoostöövahendeid kasutades lahendus. Lisaks tutvustati koolituse käigus leitud huvitavaid veebilehti ja veebirakendusi, mis aitavad tunni läbiviimist huvitavamaks ja atraktiivsemaks muuta. Mõned näited: 

Projektis osalenud õpetajad leidsid, et koolitus oli vajalik ja õppetöö käigus parandasid nad oma võrgukoostöövahendite kasutamise oskust. Kõik õpetajad oli innukad õpitut kohe rakendama tundide läbiviimisel ja ettevalmistamisel.

Projekti “Online4EDU'' kaasrahastatakse Euroopa Liidu programmi ERASMUS+ raames.

Lisateavet projekti Online4EDU kohta leiab projekti kodulehelt: http://www.online4edu.eu/

Online4Edu
Sulge